تبلیغات
احادیث دینی
دوشنبه 11 مرداد 1389

تحریم ربا از نظر احادیث

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

تحریم عمل زشت ربا،در روایات بسیار زیاد و گسترده اى مطرح شده است. این روایات به قدرى زیاد است كه شاید به سر حد تواتر برسد، در این روایات تعبیرات بسیار تكان دهنده اى در مورد این كار اقتصادى ظالمانه و غیر انسانى وارد شده است كه درباره كمتر گناهى دیده مى شود. در برخی روایات رباخوارى با عمل زشت منافى عفت مقایسه شده و از آن بدتر شمرده شده است.

از جمله در حدیثى آمده است كه پیغمبر اكرم (ص) به على (ع) فرمود: «یا على درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیة...؛ اى على! یك درهم از ربا از نظر گناه و معصیت بدتر از هفتاد بار زناست».
حتى تعبیراتى بسیار تندتر و شدیدتر از این هم موجود است. این تعبیر در روایات متعدد دیگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روایات معادل 33 بار (وسایل الشیعه، جلد 12، ابواب الربا)
و در روایت دیگر معادل 30 بار (مستدرك الوسایل، جلد 13، ابواب الربا، باب 1، حدیث 14) و در بعضى معادل 20 بار (وسایل الشیعه، جلد 12، ابواب الربا، باب 1، حدیث 5) و در بعضى معادل یك بار (وسایل الشیعه، جلد 12، ابواب الربا، باب 1، حدیث 6 و 22) عمل منافى عفت شمرده شده است.
همه مى دانند اسلام به شدت با اعمال منافى عفت برخورد مى كند، حال باید حساب كرد كه زیان و زشتى رباخوارى چقدر زیاد است كه درباره آن چنین مى گوید و این از صریحترین دلایل بر حرمت ربا در اسلام است.

در اینجا این سؤال پیش مى آید كه چرا عددها در روایات مزبور تا این حد متفاوت و مختلف است؟ در پاسخ این سؤال مى توان گفت كه رباها مختلف است همه انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر و زشت تر مى باشد و این تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع رباست؛ مثلا رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح و زشتى آنها یكسان نیست.
و ربا گرفتن از یك انسان بسیار ضعیف كه مثلا براى درمان فرزندش مختصرى وام مى گیرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنین شرایط اضطرارى قرار ندارند فرق مى كند و اولى به مراتب زشت تر و ظالمانه تر است.
تحمیل رباهاى ظالمانه بر یك ملت بزرگ كه تمام هستى آنها را به باد مى دهد با ربا گرفتن از یك فرد فرق مى كند، بنابراین همه انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولى بى شك این انواع سلسله مراتبى دارد. اما چرا مقایسه با اعمال منافى عفت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟

ممكن است از این نظر باشد كه ربا خوارى یكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف طبقاتى است و مى دانیم یكى از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى است كه سبب شكست جوانان در تشكیل خانواده و كشانیده شدن آنها به فساد است.اگر ریشه فقر خشكانیده شود لااقل بخش مهمى از فحشاء و فساد اخلاقى از میان خواهد رفت، آنها كه مقدمات فقر را در جامعه فراهم مى سازند در فساد و انحرافات اخلاقى آن شریك و سهیمند، و عمل آنها گاه با چندین بار عمل منافى عفت برابرى مى كند!
به هر حال این روایات به روشنى و با صراحت و با تأكیدهاى متعدد دلالت بر تحریم ربا دارد، و آن را همردیف بزرگترین گناهان از نظر اسلام مى شمرد (تا حد زناى با محارم و حتى فراتر)، و با توجه به گستردگى این روایات و لحن شدید آنها اگر دلیلى بر حرمت ربا جز این گروه از روایات نبود كافى به نظر مى رسید.

در برخی از روایات دیگر ربا و تمام كسانى كه به نوعى با آن ارتباط دارند را لعنت مى كند.امیر مؤمنان على (ع) مى فرماید:«لعن رسول الله (ص) الربا و آكله و بایعه و مشتریه و كاتبه و شاهدیه» ؛ (مستدرك الوسایل، جلد 13، ابواب الربا، باب 1، حدیث 8) پیامبر گرامى اسلام (ص) در این روایت «ربا» و پنج طایفه را - كه در ارتباط با ربا هستند - لعنت كرده است: كسى كه میهمان ربا خوار مى شود و از غذایى كه از پول ربا تهیه شده است با علم و آگاهى استفاده مى كند.، ربا خوار، ربادهنده ، كسى كه ربا را محاسبه مى كند، شهود قرارداد ربا.
در هر مورد، كه یك چیز حرام، به این گستردگى مورد لعن خداوند قرار مى گیرد (وسایل الشیعه، جلد 12، ابواب الربا، باب 4، حدیث 3) دلیل بر عظمت حرمت آن كار، و قبح و زشتى فوق العاده آن است. این گروه از روایات نیز دلیل بر حرمت ربا و رباخوارى است.
در برخی از روایات دیگر مى گوید: ربا بدترین و خبیثترین نوع معاملات است.

امام باقر (ع) مى فرمایند: «اخبث المكاسب كسب الربا»: «كثیف ترین معاملات، معاملات ربوى است.» حتى از شراب فروشى و قمار و فحشاء، كثیف تر است. در حدیث دیگر آمده: «و من الفاظ رسول الله (ص) الموجزة التى لم یسبق الیها: شر المكاسب كسب الربا».«از سخنان كوتاه و پر معنى رسول خدا (ص) كه پیش از آن حضرت، سابقه نداشته این است كه فرمود: ربا خوارى بدترین نوع كسبهاست». نتیجه این كه این گروه از روایات نیز دلالت روشنى بر حرمت ربا دارد ؛ حرمتى شدید و مؤكد.

برخی از روایات دیگر دلالت بر هلاكت ربا خواران در دنیا دارد. امام صادق (ع) می فرماید:«اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فیهم الربا»: «هنگامى كه خداوند اراده هلاكت قومى را كند ربا در میان آنها ظاهر مى گردد». معناى این روایت این است كه ربا مجازات دنیوى نیز دارد و به هلاكت ربا خواران منهى مى شود.
ممكن است سئوال شود چرا خداوند اراده هلاكت مردم و قومى را مى كند، تا ربا در بین آنها شیوع پیدا كند و سبب نابودى آنها شود؟ پاسخ این سؤال روشن است، اراده خداوند بدون دلیل نیست، لابد آن قوم مرتكب گناهانى شده اند كه خداوند حكیم، اراده نابودى آنها را مى كند و گرفتار رباخوارى مى شوند.
این نكته نیز قابل دقت است كه لازم نیست همواره هلاكت، مانند هلاكت و نابودى اقوام پیشین و با صاعقه ها و زلزله ها مثل قوم لوط و عاد و ثمود باشد، بلكه هلاكت امروزه اشكال دیگرى نیز دارد، بیماریهاى غیرقابل علاجى همچون ایدز و نیز اعتیاد به مواد مرگ آور، انواع بیماریهاى روانى كه قسمت عمده اى از بیمارستانهاى كشورهاى غربى رابه خود اختصاص داده است و مانند آنها، همه اسباب هلاكت امتهاى گنهكار مى تواند باشد؛ و به هر حال این گروه از روایات نیز دلالت بر حرمت شدید ربا دارد.

برخی از روایات دیگر سرانجام رباخوار را آتش دوزخ شمرده است.
امام على (ع) می فرماید: «خمسة اشیاء تقع بخمسة اشیاء ولا بد لتلك الخمسة من النار: من اتجر بغیر علم فلا بدله من اكل الربا، ولابد لا كل الربا من النار»: پنج چیز علت پنج چیز است و سرانجام اینها جهنم است: 1- تجارت و كسب بدون آگاهى - از احكام فقهى آن - سبب ربا خوارى و منتهى به آن مى شود و ربا خوار حتماً در دوزخ خواهد بود» و روشن است كه این گونه روایات نیز دلیل بر تحریم این عمل است.
در مورد بر حذر داشتن از ربا پیامبر خدا صلى الله علیه وآله می فرماید:«إن اللهَ عز و عجل لَعَنَ آكِلَ الربا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَیهِ»: خداوند عزوجل ربا خوار و ربادهنده و كاتب و گواهان آن را لعنت كرده است.

همچنین می فرماید: «أتَیتُ لیلةَ اُسرِیَ بِی على قَومٍ بُطونُهُم كالبیوتِ فیها الحَیاتُ تُرى مِن خارجِ بُطونِهِم، فقلتُ: مَن هؤلاءِ یا جَبرئیلُ؟ قالَ: هؤلاءِ أكَلَةُ الربا»: شبى كه به معراج رفتم، بر مردمى گذشتم كه شكمهایشان چون خانه اى بود و در آنها مارهایى وجود داشت كه از بیرون شكمهایشان دیده مى شد. پرسیدم: اى جبرئیل! اینها كیستند؟ گفت: اینان ربا خوارانند.

امام باقر علیه السلام می فرماید:«أخبَثُ المَكاسِبِ، كَسبُ الربا»: پلیدترین كسب ها، رباست.

امام صادق علیه السلام می فرماید:«آكِلُ الربا لا یَخرُجُ مِنَ الدنیا حتى یَتَخَبطَهُ الشیطانُ»: ربا خوار از دنیا نرود، تا آن كه شیطان دیوانه اش كند. همچنین می فرماید:«دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَاللهِ مِن سَبعینَ زَنیةً بِذاتِ مَحرمٍ فی بیتِ اللهِ الحرامِ»: یك درهم ربا، نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در (كعبه) خانه محترم خدا.

در مورد حكمت تحریم ربا امام صادق علیه السلام - در پاسخ به پرسش هشام ابن حكم از علت تحریم ربا می فرماید: «إنهُ لَو كانَ الربا حلالاً لَتَرَكَ الناسُ التجاراتِ وما یَحتاجونَ إلَیهِ فحَرمَ اللهُ الربا لتَفِر الناسُ عنِ الحرامِ إلى التجاراتِ وإلى البَیعِ والشراءِ فَیَتصِلَ ذلكَ بَینَهُم فی القَرضِ»: اگر ربا حلال بود، مردم كار تجارت و كسب مایحتاج خود را رها مى كردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرام خوارى دست كشیده، به تجارت و خرید و فروش روى آورند و زیادى مال را به یكدیگر قرض دهند.
همچنین در پاسخ به سؤال از علت تحریم ربا می فرماید: «لئلا یَتَمانَعَ الناسُ المَعروفَ»: تا این كه مردم از احسان كردن به یكدیگر دریغ نورزند.

در مورد عوامل آلوده شدن به ربا امام على علیه السلام می فرماید:«مَعاشِرَ الناسِ، الفِقهَ ثُم المَتجَرَ، واللهِ لَلربا فی هذِهِ الاُمةِ أخفى من دَبِیبِ النملِ عَلى الصفا»: اى مردم ! ابتدا احكام، سپس تجارت ! به خدا قسم كه ربا در میان این امت ناپیداتر از حركت مورچه بر روى تخته سنگ سیاه است.همچنین می فرماید: «مَنِ اتجَرَ بغَیرِ فِقهٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فی الربا»: آن كه بدون دانستن احكام دین، تجارت و كسب كند، به ورطه ربا درافتد.

در مقایسه قرآن با روایات در مورد ربا باید گفت: از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بیرحمی و عدم احسان. ولی در روایات تعبیراتی آمده است كه آن تعبیرات بیشتر ربا را محدود می كند به ربای مصرفی و استهلاكی یا ربای درماندگان. چندین روایت قریب به این مضمون است كه از جمله این روایت: «عن سماعة قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: انی رایت الله قد ذكر الربوا فی غیر آیة و كرره»: سماعه می گوید به امام صادق (ع) گفتم من می بینم خدا ربا را در چند آیه ذكر كرده و تكرار نموده یعنی خیلی اهمیت داده «فقال: او تدری لم ذاك؟» فرمود می دانی برای چه؟ گفتم نه.
«قال: لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف». برای اینكه جلو كار خیر گرفته نشود. یعنی اگر كسی احتیاج داشته باشد البته جای معروف است ظاهر قضیه این است كه معروف یعنی كمك كردن در جائی كه كسی احتیاج دارد و دیگری باید به او احسان و كمك بكند. خدا ربا را حرام كرده، این راه را بسته تا مردم را از طریق قرض الحسنه برای یكدیگر كارگشائی كنند نه از طریق ربا.

در روایت دیگری از حضرت صادق (ع) آمده است: «و علة تحریم الربوا لعلة ذهاب المعروف» علت تحریم ربا این است كه جلو احسان و كار خیر و تعاون گرفته نشود.«و تلف الاموال و رغبة الناس فی الربح و تركهم القرض و القرض صنایع المعروف و لما فی ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال» یعنی تنها به مسئله عدم احسان تكیه نشده.
ربا موجب فسادها می شود كه ظاهرا مقصود بیچارگیهاست. كلمه ظلم در این روایت به كار رفته: و گرفتن ربا ظلم است و فناء اموال. مقصود از فناء اموال این است كه اموال مردم كشیده می شود به طرف رباخوار. فتوای فقها هم در مورد ربا همین طور است كه فرقی نگذاشته اند میان ربائی كه از نوع استهلاكی باشد یا از نوع استنتاجی باشد.


یکشنبه 10 مرداد 1389

40 حدیث از امام حسین (ع)

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

« السلام علیك یا اباعبداللَّه‏ الحسین »

 

حدیث اوّل : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از بحارالانوار ج 44 )

امام حسین علیه السلام فرمودند:

من كشته اشكم هیچ مؤمنى مرا یاد نمى‏كند مگر آنكه گریان مى‏شود.

 

حدیث دوّم : ( نفس‏المهموم شیخ عباس قمى «ره» )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

نفس كشیدن كسى كه بخاطر مظلومیت ما محزون باشد، ذكر و تسبیح است.

 

حدیث سوّم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از كامل‏الزیارات )

امام صادق علیه السلام به یكى از گریه‏كنان امام حسین علیه السلام فرمودند:

رَحِمَ‏اللَّهُ دَمْعَتَك خداوند این اشكهایت را رحمت نماید.

 

حدیث چهارم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

گریه كننده جدَّم از جاى خود برنمى‏خیزد مگر اینكه مانند روزى كه از مادر متولد شده از گناهان پاك است.

 

حدیث پنجم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از البكا ص 86 )

حضرت زهرا علیها السلام فرمودند:

هرگاه گریه كنندگان بر حسینم داخل بهشت شوند، من هم داخل بهشت مى‏شوم.

 

حدیث ششم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از البكا ص 94 )

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

خدا حیا مى‏كند گریه كننده بر حسین ابن على علیه السلام را عذاب نماید.

 

حدیث هفتم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

امام حسین علیه السلام دائماً به زوّار و گریه كنندگان و اقامه كنندگان عزایش نظر (رحمت) دارد.

 

حدیث هشتم : ( اكسیرالعبادات فى اسرار الشهادات ص 99 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

براى هر چیزى ثوابى معین است جز اشكى كه براى ما ریخته مى‏شود

( كه ثواب آن با خداست )

 

حدیث نهم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

جدِّ ما حسین علیه السلام هنگامى كه به گریه كنندگان خود نگاه مى‏كند براى آنان استغفار مى‏كند و از جدّ و پدر و مادر و برادر خویش مى‏خواهد كه آنها هم براى گریه كنندگان و اقامه كنندگان عزاى او استغفار كنند.

 

حدیث دهم : ( كامل‏الزیارات باب 39 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت امام حسین علیه السلام با حالى حزین و اندوه كشته شدند و سزاوار است بر خدا كه هیچ حزین و اندوهگینى به زیارت آن جناب نرود مگر آنكه حق تعالى وى را مسرور و شادمان به اهلش برگرداند.

 

حدیث یازدهم : ( اكسیر العبادات به نقل از كامل‏الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

هر كسى هنگام یاد ما اشك از چشمانش جارى شود خدا آتش را بر صورت او حرام مى‏كند.

 

حدیث دوازدهم : ( اكسیرالعبادات فى اسرارالشهادات ص 91 )

امام باقر علیه السلام بعد از آموختن زیارت عاشورا به علقمه فرمودند:

هر كس این زیارت را بخواند (از دور یا نزدیك) و بر حسین علیه السلام ناله كند و امر كند اهل خود را كه بدون تقیّه بر حسین علیه السلام گریه كنند و اقامه كنند عز را در خانه‏اش به اظهار جزع و همدیگر را بر مصیبت حسین علیه السلام تعزیت گویند من ضامن او مى‏شوم نزد خدا كه ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار غزوه براى او بنویسند.

 

حدیث سیزدهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

بر همچو حسینى گریه كنندگان گریه كنند كه گریه بر او گناهان بزرگ را از بین مى‏برد.

 

حدیث چهاردهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

اى پسر شبیب هر وقت بر هر چیز گریه كردى بر مصیبت حسین بن على علیه السلام گریه كن.

 

حدیث پانزدهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

همانا روز حسین چشمهاى ما را زخم و اشكهاى ما را جارى كرده است و عزیز ما را در كربلا خوار شمردند و ما را وارث محنت و بلا كرده است تا روز قیامت.

 

حدیث شانزدهم : ( كامل الزیارات باب 27 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

چهارهزار فرشته ژولیده و گرفته تا قیامت بر آن حضرت گریه مى‏كنند.

 

حدیث هفدهم : ( كامل الزیارات باب 27 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت فاطمه علیها السلام به كسانى كه از شما به زیارت سیدالشهدا علیه السلام روند نظر فرموده و از خداوند منّان براى ایشان هر خیر و خوبى را مسئلت مى‏نمایند، مبادا در رفتن به زیارت آن حضرت بى رغبت باشید چرا كه خیرى كه در زیارت آن حضرت است بیشتر از آن است كه بتوان احصاء و شمارش نمود.

 

 

حدیث هجدهم : ( كامل الزیارات باب 61 )

امام باقر علیه السلام فرمودند:

امر كنید شیعیان ما را به زیارت قبر حسین ابن على‏علیه السلام چه آنكه زیارت آن حضرت رزق و روزى را زیاد و عمر را طولانى كرده و امورى كه بدى و شر را جلب كنند دفع مى‏نماید.

 

حدیث نوزدهم : ( كامل الزیارات باب 61 حدیث سوّم )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كسى كه قبر حسین علیه السلام را زیارت نكند پس از خیر كثیر محروم مانده و از عمرش یك سال كسر مى‏شود.

 

حدیث بیستم : ( كامل الزیارات باب 62 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

رسول اكرم صلى الله علیه وآله خطاب به زوّار امام حسین علیه السلام مى‏فرماید:

اى مسافرین خدا بشارت باد شما را كه با من در بهشت همراه خواهید بود.

 

حدیث بیست و یكم : ( كامل الزیارات باب 62 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

پدرم از جدّم نقل كردند كه فرمودند: كسى كه آن حضرت را صرفاً براى خدا و به قصد قربت زیارت كند خداوند متعال از گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادى كه مادر زاییده قرار مى‏دهد.

 

حدیث بیست و دوّم : ( كامل الزیارات باب 68 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر كه همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏كند.

 

حدیث بیست و سوّم : ( خاك بهشت به نقل از بحار ج 85 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كسى كه تسبیح تربت امام حسین علیه السلام را همراه داشته باشد خداوند او را ذاكر و تسبیح كننده محسوب كند، گر چه با آن ذكر نگوید.

 

حدیث بیست و چهارم : ( خاك بهشت به نقل از مصباح المتهجد )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهاى هفتگانه را پاره كرده و از بین مى‏برد.

 

حدیث بیست و پنجم : ( خاك بهشت به نقل از ارشادالقلوب )

شیخ دیلمى مى‏فرماید:

امام صادق علیه السلام براى اظهار خشوع و خضوع نزد خداى تعالى بر غیر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمى‏كرد.

 

حدیث بیست و ششم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خاك قبر امام حسین علیه السلام شفاى هر دردى است آن تربت بالاترین داروهاست.


ادامه مطلب

شنبه 9 مرداد 1389

آتش عشقِ حسین

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    


قالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه علیه و آله :
اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ علیه السّلام حَرارَةً فى قُلُوبِ الْمُؤ منینَ لا تَبْرَدُ اَبَداً.


پیامبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود:
براى شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤ منان است كه هرگز سرد و خاموش نمى شود.


جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 556

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم دی 1386ساعت 8:38 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

 

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا .

 

حسن و حسین در همه احوال امام و پیشوایند؛ چه بایستند و چه بنشینند.

 

بحار الانوار 43/291 و 44/2.

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم دی 1386ساعت 8:36 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

 

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

ان الحسین باب من اءبواب الجنة


بى گمان حسین درى از درهاى بهشت است .

 

 

احقاق الحق 9/202.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:5 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

من عائده ، حرم الله علیه رایحة الجنة


كسى كه با او (حسین ) عناد ورزد، خداوند رایحه بهشت را بر او حرام گرداند.

 

بحار الانوار 35/405 و احقاق الحق 9/202.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:4 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

ان الحسین بن على فى السماء اكبر منه فى الارض


بطور یقین حسین بن على در آسمان والاتر از زمین است .

 

عیون اخبار الرضا 1/60 و بحار الانوار 36/204.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:4 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

 

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

ان الحسن و الحسین هما ریحانتاى من الدنیا من احبنى فلیحبهما.


بى گمان حسن و حسین دو گل خوشبوى من از دنیا هستند؛ دوستدار من باید به آندو مهر ورزد.

 

سنن ترمذى 5/615 و الفصول المهمه 171 و بحار الانوار 37/74.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:3 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

حسین منى و اءنا من حسین احب الله من احب حسینا حسین سبط من الاسباط .


حسین از من و من از حسینم ؛ دوستدار حسین محبوب خداست ؛ حسین امتى از امت ها است .

 

ذخائر العقبى /124 و سنن ترمذى 2/307 و كنزالعمال 6/221 و 7/107 الفصول المهمة /171 و فضائل الخمسة 3/264 - 262.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:3 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

مرحبا بك یا ابا عبدالله ! یا زین السموات و الارضین


آفرین بر تو اى ابا عبدالله ! اى زینت آسمان ها و زمین ها!

 

عیون اخبار الرضا 1/60 و بحار الانوار 36/204 و مستدرك الوسائل 5/86.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:2 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

من احب الحسن و الحسین احببته و من احببته احبه الله و ادخله جنات النعیم و من ابعضهما او بغى علیهما ابغضته و من ابغضته ابغضه الله و ادخله جهنم و له عذاب مقیم


من دوستدار حسن و حسین را دوست دارم و كسى را كه من دوست بدارم ، خداوند او را دوست داشته و به باغهاى نعمت در بهشت وارد كند و دشمن كینه توز و سركش بر آندو را دشمن دارم و كسى را كه من دشمنش دارم ، خداوند او را به جهنم داخل كند و براى او عذابى پایدار خواهد بود.

 

كنز العمال 12/121، سطر 11.

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 9:2 توسط یه منتظر که آرزو می کنه منفعل نباشه | آرشیو نظرات

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 

من احب ان ینظر الى احب اهل الاءرض الى اهل السماء فلینظر الحسین .

 

هر كه دوست دارد به محبوبترین شخص روى زمین نزد آسمانیان بنگرد، به حسین نگاه كند.

 


جمعه 8 مرداد 1389

اهمیت اخلاق در اسلام

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

اهمیت اخلاق در اسلام 

بسمه تعالی

الله تعالی در سوره قلم می فرماید : ای پیامبر تو به اعلی ترین اخلاق فائز می باشید .

ودرسوره احزاب می فرماید  : برای شما در زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم اسوه ی حسنه است .

در جایی دیگر می فرماید من برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده ام .

پیامبر عظیم الشأن می فرماید آدمی بوسیله اخلاق درجات عظیم را حاصل می کند اگرچه آن انسان ضعیف العبادت باشد  و انسان به وسیله بد خلقی به درک اسفل می رود اگرچه عبادت گزار باشد .

ودر جایی پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید : کاملترین انسان از نظر ایمان کسی است که اخلاقش بهتر باشد وبهترین شما کسی است که با خانواده اش بهتر سلوک کننده باشد .

در جایی می فرماید اخلاق خوب خزانه ای است که هر کسی را الله تعالی پسند بکند او را به اخلاق خوب می نوازد .

در روایتی صحابی می پرسد یا رسول الله بدبختی چیست فرمود بداخلاقی.

حکیم الامت اشرف علی تهانوی رحمه الله در ممجالس حکیم الامت صفحه ی 176 می فرماید تا زمانی که یک انسان دارای اخلاق خوب نباشد الله تعالی در او صلاحیت واستعداد وصول وقرب خود را نمی گذارد .

امام احمد رحمه الله فرمود اخلاق خوب این است که غصه نکنید حسد نکنید .تکالیف مردم را برداشت کنید .

امام شعرانی رحمه الله می فرماید : اگر کسی با هفتاد گناه از گناهانی که بین بنده والله تعالی هستند حاضر شود برایش آسان تر است از حاضر شدن با یک گناه از گناهانی که بین بنده ویک مخلوق دیگر باشد یعنی ایذاء بندگان الله تعالی .

حضرت عیسی علیه السلام می فرماید : اگر کسی مسلمانی را اذیت کرد یا حق او را خورد در قیامت اگر به اندازه ی هفتاد نبی اعمال خیر داشته باشد نمی تواند اورا از گرفت خدا نجات دهد .

انسان ممكن است در زندگی كسانی را دوست بدارد و از افرادی دوری بجوید و با آن ها دشمنی بورزد ، اما این دوستی ها و دشمنی زمانی دارای ارزش است و بار مثبت دارد كه جهتی الهی داشته باشد و بنا بر معیار و ملاك صحیحی صورت پذیرد.

 

به عبارت دیگر حب و بغض باید فی الله ولله یعنی در راه خدا و به خاطر خدا باشد ، نه از روی میل ،سلیقه و هواهای نفسانی .

مومن باید از این خصیصه ی نیك یعنی محبت و تنفر در راه خدا را در خویش بپروراند و در عمل به آن بكوشد ، چرا كه در بعضی روایات «دین» چیزی تشكیل یافته از حب و بغض فی الله معرفی شده است.

 

حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: كسی كه با مومنی به خاطر خدا دوستی و برادری داشته باشد ، خدا درجه ای در بهشت به او می دهد كه با هیچ عمل خیری نمی توان به آن درجه رسید.

 

حضرت امام صادق (ع) فرمودند:كسی كه دوستی و دشمنی در راه دین و به خاطر خدا نداشته باشد ، اصلا دین ندارد.

 

روایت شده كه خداوند به حضرت عیسی (ع) خطاب فرمود:اگر عبادت اهل آسمان ها و زمین را انجام دهی ولی حب و بغض فی الله نداشته باشی ، آن عبادات برایت نفیی ندارد.

 

 

 

بلاخره در حدیثی از امام سجاد علیه السلام است كه : در روز قیامت وقتی تمام خلائق جهت حسابرسی جمع می شوند ندایی كه همه صدای آن را می شنوند بر می خیزد كه:كجایند آنها كه در راه خدا با یكدیگر دوستی می كردند ؟ عده ای سر بر آورده و می گویند:ما هستیم. به آنها خطاب می رسد كه بدون حساب وارد بهشت شوید.

 

 

پس اصل و معیار كلی دوستی ها و دشمنی ها بایستی معیار ها اخلاقی و دینی باشد ؛ نه آراء و افكار و سلیقه ها و معیار های مادی ، نفسانی ، و حركت بر این معیار ، ضامن سعادت و عزت دنیا و آخرت است.


پنجشنبه 7 مرداد 1389

رد پای صهیونیست‌ها در راه‌اندازی «فارسی 1» کردی

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

رد پای صهیونیست‌ها در راه‌اندازی «فارسی 1» کردی

صهیونیسم جهانی در ادامه‌ تلاش‌های خود برای گسترش تهاجم فرهنگی به کشورهای مسلمان، اقدام به‌ بازگشایی یک شبکه‌ تلویزیونی جدید در منطقه‌ کردستان عراق کرده‌ است.
این شبکه با نام «کانال چهار» و با مدیریت یک شخص روسی به‌ نام «آرامو»، مدت سه‌ ماه‌ است که فعالیت خود را آغاز کرده و با بهره‌گیری از ترفندهای گوناگون، در پی جذب مخاطب به ویژه از میان جوانان است.
فعالان رسانه‌ای کرد بر این باورند که استفاده از نام «کانال 4» برای این شبکه جدید، نوعی شیطنت سیاسی بوده و اشاره به چهار بخش کردستان یعنی ایران، ترکیه‌، سوریه‌ و عراق دارد.
بنا بر این گزارش، مجریان زن این شبکه‌ تلویزیونی، هنگام پخش برنامه‌ با ظاهری زننده‌ که‌ به‌ دور از فرهنگ اصیل کردها و مسلمانان است در جلوی دوربین ظاهر شده‌ و از نجابت دختران کردستان انتقاد و آنها را به‌ برهنگی و خواندن آواز دعوت می‌کنند!
شبکه‌ یاد شده، تنها با عمر سه‌ ماه‌ خود ـ‌ با پول‌هایی که‌ هیچ گاه‌ منبع آن برای کسی شناخته‌ شده‌ نیست ـ ضمن ساخت استودیوهای پیشرفته‌ روز جهان، توانسته است با به‌کارگیری امکانات منحصر به فرد فنی، شکل و شمایل متفاوتی به خود گرفته و جذابیت‌های دیداری را برای مخاطبان بالا ببرد.
بنا بر این گزارش، آنچه‌‌ بیش از همه سبب نگرانی کردها، به ویژه جریان‌ها و گروه‌های اصیل سنتی و مذهبی آنها از فعالیت این شبکه شده و شک آنان را برانگیخته، این است که هزینه‌های هنگفت این شبکه با مالک روسی آن یقینا چیزی فراتر از تلاش برای معرفی فرهنگ کردی و مسائل آنهاست.
از سوی دیگر، با وجود تعدد و تنوع شبکه‌های تلویزیونی کردی، فعالیت چنین شبکه‌ای، بی شک با اهدافی فراتر از دادن خدمات فرهنگی و تفریحی برای مردم کردستان راه‌اندازی شده و به باور فعالان رسانه‌ای کردستان، عملکرد آن، گونه دیگری از تهاجم فرهنگی با هدف قرار دادن مردم کردستان و با الگوگیری از شبکه «فارسی 1» است.
در همین باره، «محمود یاسین کردی»، روزنامه‌نگار مجله‌ «لڤین» به‌ خبرنگار «تابناک» گفت: هدف اصلی این شبکه،‌ غفلت جوانان کرد از مسائل دینی و سیاسی است؛ آنها می‌خواهند با برنامه‌های جذاب، ولی بی محتوا، جوانان کرد را از مسائل سیاسی و هویت دینی خود دور کنند.
بر پایه گزارش‌های رسیده‌، هدف‌های پیش‌بینی شده و ناپاک این شبکه‌ که‌ همانا پشت کردن به‌ آداب اصیل کردها است، برای بیشتر خانواده‌های کردستان عراق از همان آغاز آشکار شده و مردم با حذف این شبکه‌ از شبکه‌های تلویزیونی خود، برنامه‌های این شبکه‌ را در راستای فروپاشی خانواده‌ قلمداد کردند.
این شبکه‌ هم اکنون و هر روزه، با پخش فیلم‌هایی که‌ در آن مظلومیت یهودی‌ها و اسرائیلی ‌ها را نشان می‌دهد، چهره‌ خود را برای جامعه‌ کردستان بیشتر آشکار کرده و به این ترتیب، ماهیت صهیونیستی آن بیشتر نمایان می‌شود.
آنچه‌‌ مایه‌ تعجب است، این که یکی از خوانندگان کرد به‌ نام «عزیز ویسی» که‌ هم اکنون نیز در ایران و در شهر جوانرود از توابع استان کرمانشاه‌ زندگی می‌کند، مهمان همیشگی این شبکه‌ است و با خواندن آوازهای کم مایه، حضار را به‌ رقص و پایکوبی دعوت می‌کند.
ویسی در فرهنگ بومی کردهای ایران به عنوان خواننده چهره شناخته شده‌ای است و به نظر می‌رسد شبکه یاد شده، با دادن دستمزد نجومی، وی را به استخدام خود درآورده تا دایره نفوذش را فراتر از مرزهای کردستان عراق گسترش دهد.


چهارشنبه 6 مرداد 1389

حقایقی درباره سریالهای فارسی1 و مالک صهیونیست آن!

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

حقایقی درباره سریالهای فارسی1 و مالک صهیونیست آن!

بیش از نه ماه است که شبکه فارسی وان آغاز به کار کرده است. شبکه ای که پخش سریال ویکتوریا و تعدادی از دیگر از سریالهای عامه پسند،آن را بر سر زبانها انداخت.

برخی کارشناسان معتقدند که تلویزیون "فارسی یک" در پی ترویج خانواده‌های بی‌ سر و سامان و لجام‌گسیخته و عادی جلوه دادن خیانت زن به شوهر و البته شوهر به زن، عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج، ترویج فمینیسم و پی‌ریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان پرستی در میان نوجوانان و جوانان است.

از سویی دیگر باید گفت به اعتقاد منتقدان سینما وتلویزیون،این سریالها از سطح کیفی پایینی برخوردار بوده و با شخصیت پردازی ضعیف و ساختار داستانی فاقد کیفیت در رده سریالهای نازل طبقه بندی می شوند. همچنین دوبله این سریالها نیز به شدت فاجعه است .

/حقایقی درباره سریالی با تاثیرات منفی/

معروفترین سریالی که از این تلویزیون پخش می شد سریال ویکتوریا بوده است. سریالی که گویا پخش آن مدتی است پایان یافته است.سریالی که در آن همه خانواده ویکتوریا؛ شخصیت اصلی این سریال انواع و اقسام روابط نامشروع راتجربه کرده اند. به اعتقاد کار شناسان در سریال ویکتوریا چهره ای برای "ویکتوریا" انتخاب کرده اند که با زنان ایرانی بی شباهت نباشد.حتی موسیقی مرموزی در این سریال بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد.موسیقی که با تبحر و دقت خاصی ساخته می شود.
از طرفی مفسر ها و منتقد های بین المللی معتقدند که حتی در تصویر سازی و جلوه های ویژه هم ذائقه مخاطب در نظر گرفته شده است.بد نیست بدانید پروفسور "حسین باهر" جامعه شناس و رفتار شناس به تازگی در گفت وگویی عنوان کرده که مراجعین بسیاری به کانون مشاوره او با دیدن این سریال دچار مشکل در خانواده شده اند.

دکتر باهر به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و آن این بوده که سناریست سریال ویکتوریا با هدف تخریب خانواده های ایرانی دست به نگارش چنین داستانی زده است و قبح طلاق را در سریال ریخته و حتی زندگی را بعد از طلاق شیرین تر جلوه می دهد که واقعا چنین نیست .

/سریالی برای ترویج جدایی/

اما گویا این وضعیت تنها در ایران نیست.گفته می شود یك سریال تركی كه سال گذشته در كشورهای عربی پخش می‌شد، آن‌قدر بر روی آنها تأثیر گذاشت كه باعث جدایی بسیاری از زنان عرب از مردانشان شد،در صورتی كه این سریال از داستانی كاملا ساده و عشقی برخوردار بود.

/ارزشهایی پوچ برای مخاطب راحت طلب/

به نظر می رسد تاثیرات منفی و بی شمار فارسی وان و سریالهایش به هیچ وجه قابل کتمان نیست.شبکه ای که اسماعیل میر فخرایی مجری سابق تلویزیون درباره آن جمله قابل تاملی گفته است: «فارسی وان» شبکه ای است که با ارزش های پوچ خود مخاطب راحت طلب را به راحتی جذب می کند.
هم اکنون نیز سریالهایی دیگر با مضامین مشابه و متفاوت از شبکه فارسی وان در حال پخش است که این سریالها نیز دست کمی از سریال ویکتوریا در زمینه ترویج روابط نامشروع ندارند.

/چرا سریال ویکتوریا برای ایرانیها جذاب بود ؟/

اما چرا ویکتوریا جذاب بود ؟ دکتر "حسین باهر" در گفت وگویی با خبر آنلاین جواب این سوال را اینگونه داده: ببینید ما در ایران علاقه مند به تحلیل نیستیم این سریال علی رغم رنگ و لعابی که دارد بسیار عوامانه است و بیانی مظلومانه دارد.
سناریویی کلیشه ای که می توان برای 2 ساعت آن را ساخت نه برای 196 قسمت 45 دقیقه ای.مانند غذایی می ماند که بادمجان دور قاب چینش کرده باشند و محتوایش فایده ای زیادی ندارد. این نوع سریال معمولا روند کندی دارند و راحت هضم می شوند.بیننده را به فکر وا نمی دارند.بیننده ایرانی هم دوستدار تحلیل نیست و دوست ندارد که فکر کند.


/سریالهایی که به شدت بد آموزی دارد/

مدتی است که بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان نسبت به تبعات منفی این شبکه فارسی زبان هشدار می دهند.دکتر "امان الله قرایی مقدم" جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه چندی پیش در گفت وگویی با چلچراغ گفته است: متاسفانه سریالهایی که در تلویزیون ما پخش می شود برای جوانان قانع کننده و دلچسب نیست و او را نه تنها قانع نمی کند بلکه حریص می کند، به خاطر همین است که می رود سمت این سریالها. سریالهایی که به شدت بد آموزی دارند؛ بد آموزیهای جنسی ،گرایش به زندگی بی بند و بار و طلاقهای راحت و رابطه با چند نفر در آن واحد و اینها بد آموزی دارد.

/سریالهایی مثل صفحه حوادث/


"حسین علی افخمی" عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نیز در یادداشت دیگری در ایران دخت به نکات قابل توجهی درباره سریالهایی که از این شبکه پخش می شود اشاره کرده بود.به اعتقاد این استاد دانشگاه،سریالهای این تلویزیون مثل حوادث روزنامه هاست که نیاز به اطلاعات زیادی ندارد.

آمار و ارقامی از موفقیت سریال ویکتوریا و شبکه تلویزیونی فارسی وان وجود ندارد. اما از آگهی هایی که گرفته مشخص است که بخشی از جامعه طبقه متوسط ایران که عمدتا شهر نشین هستند اوقات فراغت خود را با آن پر می کنند.
این استاد دانشگاه در عین حال به نکات جالب دیگری نیز اشاره کرده و می نویسد:خود رسانه ها و تلویزیون فی نفسه تاثیر محدوی دارند و کلا همه تاثیرات تلویزیون بیش از سی در صد نیست.

/میزگردی در تلویزیون برای آسیب شناسی/

اواخر سال گذشته بود که برنامه ای درباره تاثیرات منفی سریالهای شبکه های ماهواره ای از تلویزیون پخش شد.برنامه ای که اجرای آن را رضا استادی برعهده داشت.
مجید شاه حسینی مدیر عامل سابق فارابی درباره علت جذابیت سریال‌های خارجی گفته بود: سریال به‌دلیل دنباله‌دار بودن باعث می‌شود فرصت بیشتر برای تجزیه و تحلیل در ذهن مخاطب قرار دهد و ازسوی دیگرشخصیت‌هایی فیلم با مخاطب ارتباط برقرارمی‌كنند و این امر ‌باعث جذابیت بیش ازحد مجموعه‌های داستانی می‌شود.

"سیاوش سرمدی" مستند ساز نیز راهكار مقابله با تأثیرات شبكه‌های فارسی‌زبان را راه‌اندازی شبكه‌ی 24 ساعته فیلم و سریال در ایران دانسته و گفته: با آرشیو غنی كه در صداوسیما وجود دارد راه‌اندازی یك شبكه 24 ساعته فیلم و سریال كار سختی به نظر نمی‌رسد و این آرشیو به حدی است كه نه تنها می‌توان خوراك این شبكه را تأمین كرد، بلكه می‌توان فیلم‌ها را به كشورهای دیگر نیز ارسال كرد.

"محمد جواد جهانگیززاده" نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز هدف كشورهای غربی را تاثیر‌گذاری بر افكار مردم دانسته وگفته بود: آنها می‌خواهند تغیرات سیاسی در جامعه را به‌وجود بیاورند، در این سریال‌ها فرهنگ آرام ‌آرام به مخاطب تزریق می‌شود تا میزان تاثیر آن عمیق‌تر و غیرقابل بازگشت باشد كه این تاثیر در حوزه‌ی خانواده بسیار آسیب‌پذیر‌تر می‌شود.

/درباره فارسی وان/

از ابتدای ماه اوت ۲۰۰۹ شبکه تلویزیونی "فارسی وان " کار خود را آغاز کرده است.دفتر اصلی "فارسی یک" در هنگ ‌کنگ قرار دارد و مؤسس آن نیز مجموعه رسانه‌ای "استار" متعلق به "نیوز کورپوریشن" است. شرکت "موبی" همکار شرکت "استار" در تولید برنامه‌های این شبکه است. رابرت مرداک، صاحب پر نفوذ و قدرتمند شرکت "نیوز کورپوریشن" است.

"نیوز کورپوریشن" که اداره مرکزی آن در نیویورک واقع است، علاوه بر رسانه‌های دیداری و شنیداری، بیش از صد روزنامه و مجله در سراسر جهان منتشر می‌کند که از جمله آنها می‌توان به "دیلی تلگراف"، "وال‌استریت ژورنال"، "سان"، "تایمز"، "ساندی تایمز" و "نیویورک‌پست" اشاره کرد.

مجموعه فیلم‌سازی و شبکه‌های تلویزیونی "فاکس" و "فاکس نیوز"، مجموعه تلویزیونی- خبری "اسکای" انگلستان و سایت شبکه‌ی اجتماعی "مای اسپیس" نیز در تملک این شرکت است.

طبق یک آمار نسبتا دقیق، رسانه‌های تحت مالکیت رابرت مرداک بالغ بر ۳۰۰ رسانه مشهور جهان است. این رسانه‌ها شامل شرکت‌های انتشاراتی، شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی، مجلات، شرکت‌های فیلمسازی، روزنامه‌ها و شرکت‌های چند رسانه‌ای است.
اما راه‌اندازی این شبکه فارسی چندان جای تعجب ندارد. آقای مرداک هیچگاه از توجه به افکار عمومی کشورهای دیگر غافل نبوده است. وی در بیش از سی کشور جهان شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی و رسانه های نوشتاری را منتشر می‌کند. "نیوز کورپوریشن" پیش از راه‌اندازی شبکه تلویزیونی "فارسی یک" برای ایرانیان، شبکه ای برای افغانستان راه‌اندازی کرده بود.
آقای مرداک همچنان روزنامه "نیوز آو ورلد" را منتشر می‌کند که به مسائل جنسی می‌پردازد و هنوز پرتیراژترین رسانه چاپی بریتانیاست. وی همچنین صاحب انتشارات "واندروان" است که بالاترین تیراژ چاپ انجیل را درایالات متحده آمریکا دارد. تیراژ "نیوز آو ورلد" چهارمیلیون نسخه است، درحالیکه انتشارات "واندروان" سالانه هفت میلیون نسخه انجیل را چاپ می‌کند.


سه شنبه 5 مرداد 1389

فارسی 1 و هجوم به ارزش های اخلاقی

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

روز نیمه شعبان رو به همه شیعیان و مسلمین جهان تبریک میگویم

به امید ظهور منجی عالم و انهدام ظلم و فساد در کل عالم

لطفا برای تعجیل در ظهور اقا امام زمان 4 صلوات نثار فرمایید

فارسی 1 و هجوم به ارزش های اخلاقی

مقدمه:
به تازگی شبکه ای به نام فارسی 1 از طریق ماهواره هات بیرد قابل دریافت شده است. این شبکه پس از مدتی تبلیغ و در انتظار نگه داشتن مخاطبان فارسی زبان خود بالاخره در روز شنبه 10 مرداد برابر با اول آگوست 2009 برنامه های خود را شروع کرد. برنامه های این شبکه اغلب شامل پخش سریال های خانوادگی و تفریحی کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کره به زبان فارسی (دوبله) و نیز موزیک ودیوهای خاص می باشد. متأسفانه بدلیل ناآگاهی مخاطبین از اهداف پیدا و پنهان گردانندگان این شبکه در حال حاضر شبکه فارسی 1 مخاطبین بسیاری را از میان جوانان و بخصوص خانواده ها به خود اختصاص داده است. این می تواند هشدار و زنگ خطری جدی برای متولیان رسانه ملی محسوب شود و رسالت ایشان را در ارتقای کیفی برنامه های تولیدی سیما افزایش دهد.
مدیریت شبکه فارسی 1
از نکات قابل توجه در خصوص شبکه فارسی 1 مدیریت و شیوه اداره این شبکه است. به نظر نگارنده دانستن برخی اطلاعات در این خصوص ضمن اینکه می تواند جالب باشد شاید بتواند در تشریح اهداف و نیات پنهان این شبکه برای مخاطبین موثر واقع شود. شبکه فارسی 1 متعلق به فردی به نام روبرت مرداک امپراطور رسانه ای و چهارمین مرد قدرتمند آسیاست. دفتر مرکزی این شبکه در هنگ کنگ قرار دارد و توسط کمپانی معروف استار متعلق به نیوز کورپریشین واقع در نیویورک و با همکاری شرکت افغانی موبی متعلق به خانواده محسنی اداره می شود.
اما روبرت مرداک کیست؟ روبرت مرداک یهودی استرالیایی الاصلی است که به سلطان شیطانی رسانه ها معروف است او دارای 60 شبکه تلویزیونی به 13 زبان مختلف است که روزانه حداقل 300 میلیون مخاطب را به خود جلب می کند. همینطور مسئولیت 100 روزنامه و مجله معتبر همچون دیلی تلگراف، وال استریت ژورنال، تایمز، ساندی تایمز، نیویورک پست و نیز شبکه های خبری معروفی همچون فاکس، فاکس نیوز و اسکای نیوز و سایت هایی همچون "مای اسپیس" بر عهده این فرد است. روبرت مرداک که از صهیونیست های بسیار با نفوذ در دنیاست بارها شخصاً به دخالت در امور دیگر کشورها از طریق همین شبکه افسانه ای رسانه ای اذعان داشته است که شاید یکی از مهمترین این کارکردها اثرگذاری و هدایت افکار عمومی توسط شبکه فاکس نیوز در جریان جنگ آمریکا علیه عراق باشد.
شخصیت عجیب مرداک بسیار قابل تأمل است او در عین حالی که هدایت بزرگترین بنگاه های خبری را بر عهده دارد بیشترین تمرکز خود را بر برنامه های تفریحی ـ سرگرمی نهاده است. در عین حال پر تیراژ ترین مجله انگلیسی یعنی نیوز آوورلد که یک مجله جنسی است متعلق به اوست و همینطور پر تیراژترین انجیل جهان توسط انتشارات او (واندروان) در آمریکا به چاپ می رسد. همین اندک به خوبی بیانگر آن است که لقب سلطان شیطانی رسانه ها لقب برازنده ای برای مرداک است.
شبکه فارسی 1 با اهدافی هولناک
در حال حاضر شبکه فارسی 1 ظاهراً برنامه های خود را برای مخاطبان فارسی زبان افغان، تاجیک و ایران تهیه و پخش می کند، لیکن به خوبی مشخص است تمرکز اصلی برنامه ها بر روی مخاطبان ایرانی است. برنامه های این شبکه فارسی شامل پخش سریال های تفریحی و خانوادگی صرف با دوبله فارسی و نیز موسقی تصویرهای خاص با محتوای جنسی و خشونت می باشد. از این بابت این شبکه نسبت به دیگر شبکه ها، حتی شبکه 24 ساعته ام بی سی پرشیا که پیش از این پخش فیلم های سینمایی روز هالیوود با زیرنویس فارسی را در ماهواره عرب ست آغاز کرده بود متمایز است.
ویژگی های این شبکه را از دو نظر می توان بررسی کرد:
1- شاخصهای ظاهری
- این شبکه برای اولین بار اقدام به دوبله آثار نمایشی روز اروپا، آمریکا و آسیای جنوب شرقی به زبان فارسی نموده است. اگر چه کیفیت این دوبله ها بسیار ضعیف و غیر قابل مقایسه با دوبله فیلم های خارجی در داخل ایران است لیکن در مقایسه با شیوه زیرنویس فارسی این آثار که در دیگر شبکه ها صورت می گیرد توانسته است نظر مخاطبین خود را به نوعی جلب کند. پیش بینی می شود به تدریج شبکه فارسی 1 تلاش کند این نقیصه را نیز رفع نماید و به کیفیت دوبله آثار پخش شده بیافزاید.
- از ویژگی های دیگر این شبکه پخش سریال های طولانی مدت و دنباله دار خانوادگی و تفریحی معمولی است که مخاطب اصلی آن خانواده ها بوده و با هدف کاملاً تفریحی تهیه و پخش می شوند. بخشی از برنامه های این شبکه هم به پخش موزیک ویدئوهایی اختصاص دارد که غالباً مضامین جنسی و خشونت را به تصویر می کشند.
- استفاده از وله های خاص غالباً با غلبه رنگ های صورتی از ویژگی های دیگر برنامه های این شبکه است. رنگ صورتی خصوصاً آنجا که در کنار رنگ های تیره ( مشکی ) قرار می گیرد از رنگهای ویژه و مورد توجه شبکه های پورنو بوده و به شدت در تولیدات بصری (مجله ها، سایت ها و ...) با موضوعات جنسی به کار می رود. برخی روانشناسان معتقدند رنگ صورتی بخصوص در مجاورت رنگ تیره بر انگیزاننده حس و غریزه جنسی در مخاطب است.
2- شاخص های محتوایی
به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت آقای روبرت مرداک یکی از بزرگترین مردان رسانه ای جهان تنها با هدف سرگرم کردن مخاطبان فارسی زبان جهان شرکت های متعددی در دبی، هنگ کنگ و نیویورک فعال کرده باشد و شبکه ای خاص را بر روی یکی از بهترین فرکانس های ماهواره ای هات برد راه اندازی نموده باشد اما هیچ هدف خاصی را پیگیر نباشد. شبکه فارسی 1 اولین شبکه ای است که به طور تخصصی تمام تمرکز خود را بر روی خانواده ها نهاده است و اگر قرار است جوانان را نیز مورد هدف قرار دهد آنها را در کنار خانواده مورد توجه قرار می دهد.
مدیریت شبکه فارسی 1 با دقت و وسواس خاصی برنامه های خود را انتخاب می کند و آنچنان محتوای این سریالها برایشان مهم است که و به طور شتابزده و با دوبله ای نازل اما با سرعت در اختیار بینندگان فارسی زبان قرار می دهد. نگاهی به این سریال ها به خوبی نشان می دهد که تمام آنها در پرداختن به موضوعات ذیل مشترکند و به نظر می رسد قرار است در فارسی 1 به هیچ موضوعی غیر از این پرداخته نشود:
- ترویج خانواده های بی سامان و لجام گسیخته در مقابل ساختار سنتی خانواده
- ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسرر و البته شوهر به زن
- بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین
- عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج تا حد باردار شدن دختر خانواده
- هویت زدایی از مفهوم خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی مستقل و مؤثر
- عادی جلوه دادن سقط جنین برای دختران قبل از ازدواج به عنوان راه حلی طبیعی برای رفع دلهره های احتمالی در روابط جنسی دختر و پسر
- تعصب زدایی از کانون خانواده و ترویج بی تفاوتی نسبت به حریم خانواده
- ترویج مفهوم زندگی با دیگران به جای ازدواج ( جالب است بدانیم این مفهوم سالهاست در برخی تولیدات روتین تلویزیونی خودمان هم تبلیغ می شود).
- ترویج فمینیسم و کم رنگ کردن نقش مرد در جامعه در حد کسی که تنها جهت رفع نیازهای جنسی زن خلق شده است!
- مخدوش نمودن رابطه فرزندان پسر و دختر در خانواده
- افزایش تأثیر پذیری جنسی و خشونت در جوانان و نوجوانان بخصوص از طریق پخش موزیک ویدئوهای خاص
- پی ریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان پرستی در نوجوانان و جوانان
کانون خانواده از مهمترین پایه های جامعه در کشورهای اسلامی و به خصوص ایران عزیزمان است و به خوبی مشخص است که گردانندگان این شبکه بر اهمیت این پایگاه مقدس در جامعه اسلامی واقفند و با مورد هجوم قرار دادن آن برنامه دراز مدتی را در ذهن طراحی نموده اند.
سخن پایانی
اگر به دقت برنامه های مختلف شبکه های فارسی زبان خارج از کشور را پیگیری کرده باشیم الحق باید بگوییم تنها جای چنین شبکه ای خالی بود!! شبکه فارسی 1 حلقه مفقوده حمله رسانه ای غرب و در رأس آن صهیونیست را علیه ایران اسلامی تکمیل می کند. حلقه ای که مشخصاً خانواده را در کانون توجه خود قرار داده و با هدف منفعل و منحرف نمودن آن، تهیه و پخش می شود.
شبکه فارسی 1 در ادامه همان سناریوی از پیش طراحی شده ای شکل می گیرد که سالها پیش رهبر انقلاب از آن به عنوان تهاجم و شبیخون فرهنگی یاد کردند و امروز بیش از هر روزی نمودهای بارز این تفکر شیطانی را احساس می کنیم اما در این کارزار لازم است از اسباب و ادوات خاص خود برای مقابله و حتی تهاجم بهره جست. این ابزار چیزی نیست جز رسانه.
متأسفانه رسانه ملی در تولید برنامه های ویژه خانواده چندان موفق نبوده. اگر چه در طول سالیان گذشته برنامه های خوب و مخاطب پسند و پر محتوایی تهیه و تولید شده است اما این امر از تداوم لازم برخوردار نبوده و به طور مشخص از استراتژی قوی و از پیش تعیین شده ای متناسب با نیاز روز تبعیت نکرده است. لازم است رسانه ملی در تعریف خود از برنامه های با موضوع خانواده بازنگری جدی به عمل آورد و ضمن شناخت دقیق نیازهای مخاطبین (به خصوص زن خانواده و جوان) به تولید برنامه های روتین و جذاب همت گمارد.
صدا و سیما می تواند با تولید برنامه های مناسب و هدفمند و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و منتقدین، رسانه های خارجی را با چالشی جدی مواجه سازد. بی شک بسیاری از مخاطبین به دنبال پر نمودن اوقات فراغت خود به جستجو در کانال های ماهواره ای می پردازند و در این بین است که ناخودآگاه متوجه برنامه هایی می شوند که بر خلاف ظاهری فریبنده به شکار ارزش های متعالیشان خیز برداشته اند اینجاست که رسالت رسانه ملی دو چندان می شود.
به نظر می رسد توجه به راهکارهای ذیل می تواند برای برنامه سازان و برنامه ریزان رسانه ملی مفید باشد:
- توجه به تولید سریال های خانوادگی جذاب و طولانی مدت روتین (به عنوان یکی از نمونه های بارز این سریال ها می توان از مجموعه نرگس نام برد)
- توجه به محتوای برنامه ها با در نظر گرفتن لزوم ارائه غیر مستقیم پیام
- بهره گیری از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در تولید برنامه های جذاب (به عنوان مثال سریال بر بام آسمان ویژه زندگی غیاث الدین جمشید کاشانی نمونه خوبی از این تولیدات بود)
- توجه ویژه به برنامه های ظنز خصوصاً طنزهای فاخر (بد نیست اشاره کنیم هنگام پخش سریال طنز شبهای برره صدای آمریکا در کنداکتور خود تغییراتی ایجاد می کرد تا برنامه های مهمی در آن ساعت پخش نشود)
- توجه ویژه به پخش موسیقی های اصیل متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی
- توجه ویژه به برنامه هایی با موضوع تفریحی سرگرمی از طریق تولید برنامه هایی در ساختارهای جذاب مسابقه ای
- توجه ویژه به تولید و پخش برنامه های ورزشی جذاب برای جوانان و خانواده ها به غیر از فوتبال
- همچنین لازم است رسانه ملی تولید برنامه هایی را که بتواند در آن واحد پدر، مادر، دختر و پسر یک خانواده را در کنار هم بنشاند نیز همت گمارد.


برای محاسبه دقسق اوقات شرعی و جهت قبله در شهر های مختلف از وبسایت ژئو فیزیک دانشگاه تهران بازدید فرمایید .

واقعا عالی هست

التماس دعا از عزیزان باز دید کننده

به امید ظهور اقایمان امام زمان (عج)

http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/CalOghat.asp

 


یکشنبه 3 مرداد 1389

ماهنامه احادیث شماره 6

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

75- آقا امام رضا (علیه السلام): همانا خدای متعال در روز غدیر که آخرین حج پیامبر (ص) در آن برگزار می شد بعد از معرفی نمودن امیر المومنین علی (ع) به عنوان وصی و جانشین توسط رسول الله (ص) این آیه را بر پیغمبرش نازل فرمود . سورة مائده آیه 3 : امروز دین خود را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم و این اسلام را بر شما دین مورد پسند قرار دادم . بنابراین مفهوم آیه چنین است که با ابلاغ مسأله ولایت و جانشینی علی (ع) و یازده فرزند گرامیش تمام واجبات دین کامل گردید و اسلامی که در آن آقا علی (ع) جانشین بلافصل رسول الله (ص) است اسلام مورد پسند خدای متعال می باشد ، بنابراین کسانی که پس از رحلت رسول الله (ص) علی (ع) را خانه نشین کردند و مقام ولایت و امامت او را غصب نمودند دست رد بر قرآن زدند و منکر آیات آن شدند ، آیا این مردم گمراه که چنین کاری کردند ارزش و مقام امام را شناختند که دربارة آن نظر داده و تصمیم گیری کردند به خدا قسم هوای نفس ایشان را فریب داد و مصداق این آیه شدند . سورة جاثیه آیه 23 : آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفته . آیا اینان که به غیر از علی (ع) کس دیگری را برای خود انتخاب نمودند جز دوری از حق و حقیقت چیزی عایدشان شد ، خدا ایشان را بکشد که چه راه خطرناکی را در پیش گرفتند و خود را در چه درة عمیقی انداختند و چه مقام والائی را بدون داشتن لیاقت برای کسب آن برای خود در نظر گرفتند ، دروغ گفتند و بی نهایت گمراه شدند و در لجنزار ضلالت و بی عقلی دست و پا می زنند زیرا با اینکه امام بر حق یعنی علی بن ابیطالب (ع) را شناختند رهایش کردند و شیطان نیز فرصت را غنیمت شمرد و رفتار باطلشان را در نظرشان جلوه داد پس ایشان تبعیت از شیطان نمودند و به این واسطه همگی نابود و گمراه شدن ، با اینکه راه صحیح را دیدند از منتخب خدا و منتخب پیامبر (ص) برای وصایت و جانشینی یعنی مولا علی (ع) دوری گزیدند در حالی که خدای متعال در قرآنش سورة احزاب آیة 36 چنین می فرماید : چون خدا و پیغمبرش به کاری حکم کردند نسزد هیچ مرد و زن مومنی را که به میل خودش کار کند . و نیز در سورة قلم آیة 36 و 37 می فرماید : ای کافران چگونه حکم می کنید مگر کتابی از آسمان به سوی شما نازل نگشته که اینگونه برای خود حکم می کنید « و خلیفه انتخاب می کنید برای خود » و نیز در سورة محمد آیة 24 می فرماید : چرا در آیات قرآن که دربارة ولایت نازل شده نمی اندیشند بلکه بر قلوب ایشان قفلهائی قرار داده شده که حق را نمی فهمند و نیز در شأن مردم گمراهی که در روز غدیر خم بر ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) شهادت دادند ولی بعد از آن به ولایت علی (ع) کافر شدند می فرماید؛ سورۀ انفال آیۀ 21 و 22 :« نباشید مانند کسانی که گفتند شنیدیم دعوت به امر ولایت را و حال آنکه به آن اعتقاد نداشتند اِنگار که آن را نشنیده بودند البته بدترین و خطرناک ترین جنبندگان در نزد خدا کسانی هستند که از شنیدن و گفتن امر ولایت علی (ع) کر و لالند ».بنا بر این با این بیان رسای قرآن دیگر مردم چکاره اند که به میل خود خلیفه و جانشین رسول خدا (ص) را انتخاب نمایند با وجود این که در روز غدیر خم مردم به فرمان پیامبر (ص) تنها به اطاعت از آقا علی (ع) دعوت شدند نَه شخص دیگری، به کعبه سوگند که مخالفان با این کارشان که؛ به جای امیرالمؤمنین علی (ع) شخص دیگری را به عنوان خلیفۀ پیامبر (ص) انتخاب کردند، از مسیر حق بیرون رفتند و قرآن را پُشت سر انداختند و در حالی که از تفسیر یک حرف قرآن اطلاع نداشتند دربارة آن نظر دادند و مطیع هوای نفسانی خود گشتند پس خدای متعال در شأن آنها چنین می فرماید سورة قصص آیة 50 نیست گمراه تر از آن کسی که راه هدایت الهی « یعنی ولایت علی بن ابیطالب (ع) را رها نمود و پیروی از هوی نفس خود کرد و سوای علی (ع) برای خود امام انتخاب نمود البته خدا این گروه ستمکار را راهنمائی نمی کند . معانی الاخبار جلد 1 صفحه 234- صفحه 240

76- آقا امام رضا (علیه السلام): علت حرام شدن شراب به این خاطر است که شراب بدن انسان را فاسد می کند و عقل شرابخوار را دگرگون می سازد و او را به انکار خداوند و دروغ و تهمت بستن به خدا و پیامبر و ائمه (ع) وادار می سازد و زیانهای دیگری همچون قتل نفس و زنا با محارم از شرابخواران سر می زند . عیون اخبار الرضا جلد1 صفحه 98

77- آقا امام رضا (علیه السلام): علت حرام شدن هم جنس بازی و روی آوردن مردان به مردان ( عمل لواط ) و نیز روی آوردن زنان به زنان ( عمل مساحقه ) از این روست که این کار سبب از بین رفتن نسل بشر و برهم خوردن نظم و تدبیر جامعه و نابودی نظام بشری است و دیگر آنکه ساختار روحی و جسمی زنان و سرشت وجودی مردان طوری خلق شده که هر یک با ترکیب دیگری کامل می شود مانند پیچ و مهره که هر یک از این دو وسیله با همتای خود به کاری نمی آید و هر گاه یکی از آنها با مخالف خود باشند مورد استفاده قرار می گیرند و به کار می آیند . علل الشرایع جلد 1 صفحه 547

78- آقا امام رضا (علیه السلام): علت حرام شدن عمل زنا بدین جهت است که این عمل دارای مفاسد فراوانی است از جمله اینکه زنا قانون ارث و ارتباط مالی پدر و فرزند را از بین می برد و نیز زنا ریشة نسب ها و عواطف خانوادگی را که اساس تشکیل خانواده است را نابود می سازد . و زن زناکار نمی داند از نطفة کدام مرد باردار شده است و فرزندش متعلق به کیست و فرزندی که از راه زنا متولد شده پدر و ارحام پدری خود را نمی شناسد و مفاسد بیشمار دیگر که از این عمل زشت حاصل می شود . عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 99

79- آقا امام رضا (علیه السلام): نگاه کردن به موی زنان شوهر دار یا بی شوهر به این علت حرام شده است که مو یکی از اعضای زینت و زیبایی زن است و موجب تحریک مردان و جلب توجه ایشان به سوی زنان می باشد و در اثر تحریک مردان فساد بر پا می شود و این نگاهها مقدمه ای برای وارد شدن در فحشاء و عمل زنا می شود و نیز نگاه به سایر اعضاء زنان که سبب تحریک شهوت مردان می باشد حرام و باطل است . عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 97

80- آقا امام رضا (علیه السلام): علت اینکه مرد می تواند چهر زن بگیرد ولی بر زن حرام است بیش از یک شوهر نماید آن است که اگر مرد چهار زن داشته باشد فرزند از هر کدام بهم رسد به مرد منسوب است ولی اگر زن دو شوهر یا بیشتر داشته باشد و از وی فرزند متولد گردد معلوم نمی شود که فرزند از برای کدام شوهر است چه آنکه جملگی شوهران در اینکه با زن مجامعت کرده و با وی همبستر شده اند مشترک می باشند و این امر موجب فساد نسبت مسأله میراث بشر و نیز از بین رفتن حیاء و شرم در جامعه خواهد شد . علل الشرایع جلد 2 صفحه 611

81- آقا امام رضا (علیه السلام): علت اینکه در مسأله ارث و میراث به زنان نصف مردان سهم داده می شود این است که زن چون ازدواج می کند مهریه می گیرد ولی مرد دهنده مهریه است و علت دیگر آنکه بر مرد واجب است که امور معاش و نفقة زندگی زن را تا آخر عمرش تأمین کند ولی بر زن این وظیفه و تکلیف نیست . عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 98

82- آقا امام رضا (علیه السلام): علت واجب شدن وضو قبل از نماز این است که وقتی شخص برای مناجات با خدای جبار می ایستد پاک باشد و از آلودگی های ظاهری خود را بشوید به علاوه اینکه وضو باعث از بین رفتن حالت کسالت و خواب آلودگی و پاک ساختن دل برای مناجات با خداوند جبار می گردد . علل الشرایع جلد 1 صفحه 279

83- آقا امام رضا (علیه السلام): خوردن گوشت جمیع حیوانات درنده و وحشی حرام است زیرا این حیوانات از لاشة مردار و گوشت انسان و فضولات تغذیه می نمایند و حیوان درنده حیوانی است که صاحب دندان نیش است و چنگال دارد همچون روباه و گرگ و ... و خوردن خرگوش هم حرام است زیرا این حیوان به منزلة نوعی گربه است و مانند حیوانات درنده چنگال دارد علاوه بر این خرگوش ذاتاً خبیث است و نوعی از حیوانات مسخ شده است و همچون زنان خون حیض می بیند و عادت ماهیانه دارد . علل الشرایع جلد 2 صفحه 543

84- آقا امام رضا (علیه السلام): خوردن گوشت تمام پرندگان وحشی حرام است پرندة وحشی نشانه اش این است که چنگال دارد و سنگدان ندارد چنانچه هر پرنده ای که سنگدان دارد حلال گوشت است و نشانة دیگر بین پرندة حرام گوشت و حلال گوشت این است که هر پرنده ای که در وقت پرواز بالش را مرتب تکان دهد حلال گوشت است و پرنده ای که بالش را به هنگام پرواز ممتد باز نگه دارد همچون عقاب حرام گوشت است و هر تخمی از پرندگان که دو طرفش مساوی باشد حرام است و آن تخمی که دو طرفش نامساوی و فرق داشته باشد حلال است . علل الشرایع جلد 2 صفحه 545

85- آقا امام رضا (علیه السلام): خوردن سوسمار ، مارماهی و کوسه و سگ ماهی و فیل ماهی و هر نوع جاندار آبی که نظیر خشکی آن حرام است ، حرام می باشد و خوردن هر ماهی که پولک نداشته باشد حرام است مانند نهنگ و شیر ماهی . عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 262

86- آقا امام رضا (علیه السلام): حسین بن خالد گوید از امام (ع) پرسیدم آیا خوردن گوشت فیل حلال است ؟ فرمود : نه عرض کردم چرا فرمود : زیرا این حیوان شبیه گروهی از انسانهای مسخ شده است یعنی عده ای از انسانها اعمال زشتی انجام می دادند ، پس خدای متعال برای عبرت دیگران صورت آنها را مانند این حیوان درآورد لذا حق تعالی خوردن گوشت تمام حیواناتی که صورت انسانهای مسخ شده مانند آنها گشته را حرام نموده تا انسانهای دیگر با دیدن این قبیل حیوانات عبرت بگیرند و افعال زشت و قبیح مردمی که به صورت این حیوانات در آمدند را انجام ندهند . علل الشرایع جلد 2 صفحه 547

87- آقا امام رضا (علیه السلام): حیواناتی که جمله تمثال های مسخ شدگان می باشند 12 نوع اند : 1- فیل . مردی بوده که اهل لواط بوده و با پسران لواط می کرده . 2- خرس ، مردی بوده که حالت زنانگی در او بوده و مردان دیگر را به سوی خود دعوت می کرده تا با او لواط کنند . 3- خرگوش ، زنی بوده که به شوهرش خیانت می کرده و از حیض و جنابت غسل نمی کرده . 4- خفاش ، صورت مردی بوده که میوة درختان باغداران را از روی درختان می دزدیده . 5 و 6 - میمون و خوک ، طایفه ای از بنی اسرائیل بودند که حُرمت روز شنبه را نگه نداشتند و صورتشان مانند این دو حیوان در آمد . 7- مارماهی ، مرد دیوثی بوده که زنش را وادار می کرده که با مردان دیگر زنا کند و کسب روزی نماید. 8- سوسمار ، راهزنی بیابانی بوده. 9- طاووس ، مردی زیبا رو بوده که اهل زنا بوده و زنا می کرده . 10 - خار پشت ، مرد بداخلاقی بودکه با کسی سازگاری نداشت. 11- عنکبوت ، زنی بوده که اسرار خانة شوهرش را به دیگران می گفته. 12- زنبور ، مردی قصاب بوده که در موقع فروش از ترازو کم می گذاشته . علل الشرایع جلد 2 صفحه 555

88- آقا امام رضا (علیه السلام): هر نوع مست کننده ای حرام است خواه کم باشد یا زیاد یک قطره آن نیز حرام است و شخصی که پزشک او را به خوردن شراب تجویز نمود ننوشد چون عاقبت او را خواهد کشت زیرا در حرام خدا شفا وجود ندارد و نیز هر نوع مادة مخمری که انسان را از حال طبیعی خارج می سازد « مثل مواد مخدر و قرص های روان گردان » حرام است . تهذیب جلد9 صفحه 124

89- آقا امام رضا (علیه السلام): دربارة آیه 90 سورة مائده « همانا خوردن شراب و قمار بازی نجس و کثیف و از عمل شیطان است » فرمودند : تخته نرد و شطرنج و هر چه از این قبیل باشد از جمله « قمار » است . تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 339

90- آقا امام رضا (علیه السلام): چون سر امام حسین (ع) را به سوی شام بردند یزید ملعون فرمان داد تا آن سر مبارک را در محلی نهادند و او و یارانش بدان سو آمدند و به خوردن غذا و نوشیدن فِقاع « آب جو » مشغول شدند و در همان حین یزید دستور داد تا سر مطهر امام حسین (ع) را در زیر تختش قرار دادند تا از غذا خوردن فارغ شد آنگاه بر روی تخت اش صفحة شطرنجی گستراند و به بازی شطرنج مشغول شد پس هر گاه در شطرنج از حریف خود می برد یک جام آب جو را می گرفت و سه نوبت می نوشید و آنگاه باقی ماندة ظرف را در طشتی که سر امام حسین (ع) در آن قرار داشت می ریخت پس هر کس که از شیعیان ما باشد باید از نوشیدن آب جو و بازی شطرنج خودداری کند و هرگاه نظرش به صفحة شطرنج یا ظرف آب جو خورد باید یادآور این عمل پلید یزید شود و از یزید و آل امیه بیزاری بجوید . ترجمة مَن لا یَحضُرُهُ الفَقیه جلد 6 صفحه 379

91- آقا امام رضا (علیه السلام):هر کس نمی تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش آمرزیده شود و کفاره ای برای کثرت گناهانش ندارد پس بر محمد و آل او بسیار صلوات بفرستد زیرا این عمل گناهان را ریشه کن می کند . امالی صدوق صفحه 131

92- آقا امام رضا (علیه السلام): در روز هفتم پس از تولد فرزند عقیقه باید نمود یعنی گوسفندی را قربانی باید کرد و اگر مقدور نبودند هر وقت که دارا شدن عقیقه نمایند و در همان روز هفتم تولد فرزند به وزن موی سر فرزند طلا یا نقره صدقه دهند . عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 216

93- آقا امام رضا (علیه السلام): در تفسیر آیه 30 روم « روی خود را متوجه دین و آئین حنیف اسلام کن که این دین همان فطرتی است که خدا همه را بر اقرار آن خلق نموده » فرمودند منظور از فطرتی که خدا همه را با اقرار به آن خلق فرموده عبارت است از : لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیرالمومنین ولی الله . بصائر الدرجات صفحه 98

94- آقا امام رضا (علیه السلام): هر کس اندوه و مشکل مومنی را برطرف سازد خداوند در روز قیامت اندوه دل او را برطرف سازد زیرا پس از انجام واجبات هیچ کاری بالاتر از وارد ساختن شادی بر دل مومن و لبخند بر لب او در نزد خدای متعال نیست . بحار جلد 78 صفحه 347

95- آقا امام رضا (علیه السلام): مومن ، مومن واقعی نیست مگر آنکه سه صفت در او باشد. یک صفت از پروردگار و صفتی از پیامبر (ص) و صفتی از امامان (ع) 1- اما صفت پروردگار این است که با آنکه اسرار دیگران را می داند آنها را برای کسی فاش نمی سازد و نیز اسرار شخصی خود را به دیگران نمی گوید . 2- صفت پیامبر این است که در میان مردم با نرم رفتاری و اخلاق خوب زندگی می کند و همه مردم را با اخلاق خوبش به راه خدا دعوت می کند و با وجودی که میان مردم زندگی می کند به آنها رنگ الهی می دهد ولی از آنها رنگ معصیت و اخلاق بد نمی گیرد . 3- و صفت امامان این است که صبر فراوان دربارة مشقتهائی که به او می رسد چه تنگدستی باشد چه معصیت و چیزهای دیگر در تمامی این موارد صبور است . اصول کافی جلد 3 صفحه 339

96- آقا امام رضا (علیه السلام): حسین بن زید گوید به امام (ع) عرض کردم یابن رسول الله (ص) ما زندگی مان یکنواخت شده و اوضاعمان تغییری ندارد دعا بفرمائید که خداوند گشایشی در رزق و روزی به ما عنایت نماید حضرت فرمودند : می خواهید چه بشوید « شاه » آیا مایلید مانند طاهر ذوالقرنین فرماندة کل قوای مأمون باشید یا مانند « هرثمه » یکی از سرلشگرهای مأمون باشید . من گفتم به خدا سوگند من هرگز میل ندارم دنیا برایم پر از طلا و نقره شود و از این اعتقاد و معرفتی که نسبت به ولایت شما ائمه (ع) پیدا کرده ام دست بردارم فرمود پس شکر خدای را به جا آورید تا نعمتش را بر شما افزون نماید و ناشکر این نعمت نباشید زیرا حق تعالی در سورة سبا آیة 13 می فرماید : اعلموا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور : ای آل داود شکر خدا را به جا آورید به خاطر نعمتی که به شما تفضل نموده و تعداد کمی از بندگان شاکرند . و نیز می فرماید : سورة ابراهیم آیة 14 : لئن شکرتم لا زیدنکم : اگر نعمت خدا را تشکر کنید، خدا نعمتش را برایتان می افزاید . بحار الانوار جلد 17 صفحه 292

97- آقا امام رضا (علیه السلام): محمد بن فضیل گوید از امام (ع) دربارة آیة 58 سورة یونس « بگو به فضل و رحمت خدا باید شادمان باشید که از آنچه مخالفان شما جمع می کنند برایتان بهتر است » پرسیدم فرمودند : این آیه خطاب به شما شیعیان است یعنی به ولایت محمد و آل محمد (ص) که فضل و رحمت خدا بر شماست خوشحال باشید که بر شما عرضه شده و شما به آن معرفت پیدا کرده اید و شکرگذار این نعمت باشید که این امر از آنچه که مخالفان شما از ثروتهای انبوه دنیا جمع می کنند بالاتر است . تفسیر برهان جلد 2 صفحه 188

98- آقا امام رضا (علیه السلام): ابراهیم بن ابی محمود گوید به امام رضا (ع) عرض کردم یابن رسول الله (ص) در نزد ما روایات و احادیثی از کتب مخالفین  هست که در آن به فضائل امیرالمومنین و فضائل شما اهل بیت (ع) اشاره شده و ما مانند این روایات را از خود شما ائمه نشنیده ایم آیا این احادیث را از کتب آنها ها استخراج نموده و بیان کنیم یا نه ، امام (ع) فرمودند : ای پسر ابی محمود بدان هر کس گوش فرا داد به سخن گوینده ای یعنی روایت او را قبول کند او را عبادت کرده پس اگر آن گوینده از قول خدای متعال روایت نماید کسی که قول او را قبول کرده و گوش داده اطاعت و بندگی خدا را نموده و اگر از هوای نفس خود و شیطان روایت کند شخص شنونده عبادت شیطان را نموده پس بدان ای پسر ابی محمود مخالفان ما خاندان احادیث زیادی در فضائل ما جعل کرده اند و سه هدف را از این کار خود دنبال می کردند و این روایات آنها بر سه پایه استوار است : 1- دسته اول اخباری است که آنها جعل کرده اند و در حق ما غلو نموده اند و در حق ما زیاد از اندازه رفته اند . 2- دسته دوم اخباری است که ما را کم و عادی جلوه داده اند تا برای مردم همچون یک شخص عادی همچون خلفای آنها جلوه گر باشیم . 3- و دسته سوم آن است که در آن اعمال دشمنان ما را و صفات و افعال آنها را به ما نسبت داده اند تا کار خود را صحیح جلوه کنند . پس مردم چون اخباری که آنها در حق ما غلو نموده اند را بشنوند شیعیان ما را کافر قلمداد کنند و کوته اندیشان ما را به جای خدا بگیرند ، و چون مردم اخباری که در آن ما را همچون مردم عادی جلوه داده اند را بخوانند صفت و افعال و کارهای افراد عادی را بر ما بندند مثلاً می گویند امام حسین (ع) به خاطر عشق یک زن قیام نمود و امثال اینها و چون مردم اخباری که در آن افعال دشمنان ما را به ما می بندند را بخوانند مخالفان کارها و معایب خلفاء خود را با آن بپوشانند ، پس ای پسر ابی محمود از مخالفان ما روایتی را بیان نکن پیوسته ملازم سخنی باش که از ما خاندان خارج می گردد زیرا هر کس که از ما دست بردارد و به مخالفان ما متمسک شود ما نیز از او ببریم ای پسر ابی محمود حفظ کن آنچه برایت حدیث کردم زیرا جمع کردم برایت در این حدیث خیر دنیا و آخرت را . عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 229

99- آقا امام رضا (علیه السلام): ابو صلت هروی گوید به امام (ع) عرض کردم یابن رسول الله (ص) دربارة این حدیث امام صادق (ع) چه می فرمائید که ایشان فرموده اند : گاهی که قائم آل محمد (ص) قیام نماید نوادگان و فرزندان قاتلان امام حسین (ع) را به خاطر زشتی اعمال پدرانشان از پای در می آورد ؟ فرمود : آری حدیث صحیحی است به عرض رسانیدم هر گاه چنین باشد پس منظور از این آیه چیست ؟ سورة فاطر آیة 18 : و بر ندار بار گناه کسی را دیگری . فرمود این سخن حق تعالی صحیح است اما کشتن فرزندان قاتلان ابی عبد الله (ع) به آن جهت است که ایشان به اعمال زشت پدران خود خوشحال بودند و به آن می بالیدند پس شکی نیست کسی که از چیزی اظهار رضایتمندی می کند چنان است که خود مرتکب آن عمل گشته، و خدای متعال در آیة 155 سورة نساء خطاب به یهودیان زمان پیغمبر می فرماید : « پس به سبب شکستن عهد و پیمانشان نسبت به قبول محمد (ص) به آن عنوان پیغمبر خاتم و به سبب کفرشان به این مساله و کشتن پیامبرانی که برایشان فرستادیم بر دلهای آن مهر نفهمی زدیم . » و حق تعالی در این آیه نسبت قتل پیامبران بنی اسرائیل را به یهودیان زمان پیغمبر داده در حالی که فاصله زمان پیامبر (ص) تا زمان موسی (ع) هزارو دویست سال بود و این یهودیان نوادگان همان کسانی بودند که پیامبران دیگر را کشته بودند ولی چون همچون پدرانشان رفتار کردند خدای متعال نسبت قتل انبیاء سابق را به آنها داده است . وسائل الشیعه جلد 16 باب 5

100- آقا امام رضا (علیه السلام): هنگامی که حق تعالی حضرت ابراهیم را امر فرمود که جای فرزندش اسماعیل بره ای را که برایش فرستاده بود قربانی نماید ابراهیم (ع) غمگین شد و به درگاه خداوند عرضه داشت بار پروردگارا ای کاش فرزندم اسماعیل را به عنوان قربانی از من قبول می نمودی تا هدیه ای ناقابل در محضر حضرتت تقدیم کرده بودم و به سبب صبر در مصیبت از دست دادن فرزند در نزد تو مقربتر می گشتم . پس خداوند به سوی ابراهیم وحی فرستاد که ای ابراهیم از میان مخلوقاتم چه کسی را بیشتر دوست داری ابراهیم عرض کرد پروردگارا احدی را بیشتر از حبیب تو محمد مصطفی (ص) دوست تر ندارم پس به سویش وحی شد که آیا محمد (ص ) را بیشتر دوست داری یا خودت را ، ابراهیم عرضه داشت او را از خودم هم بیشتر دوست دارم . وحی شد به سویش آیا فرزند محمد (ص) را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را ، ابراهیم عرضه داشت بلکه فرزند او را پس به سویش وحی شد آیا قربانی شدن فرزند او به دست دشمنانش از روی ظلم تو را بیشتر ناراحت می سازد یا قربانی شدن فرزند خود به دست خودت در راه اطاعت امر من . ابراهیم گفت بلکه قربانی شدن فرزند محمد (ص) بر دست دشمنان دلم را بیشتر بدرد می آورد پس حق تعالی فرمود : بدان ای ابراهیم در آینده می آیند گروهی که ظاهراً از امت محمد (ص) هستند و ظالمانه و نامردانه فرزند او حسین بن علی (ع) را مظلومانه همچون برّه ای سر می برند و به این کارشان خوشحالی نمایند . وقتی جناب ابراهیم این قضیه را شنید ناله ای زد و فریاد او بلند شد و دل او به درد آمد  و شروع کرد به گریه کردن  ، پس از جانب  حق تعالی خطاب رسید ای ابراهیم به خاطر این ناله و گریه ای که بر حسین (ع) زدی پاداشی همچون بریدن سر اسماعیل به تو عطا می کنم و مقامی بالاتر از مقامی را که در راه از دست دادن او صبر بر مصائب او به تو می رسید برایت در نظر می گیرم و ای ابراهیم بدان به خاطر این گریه ای که بر مصیبت قتل حسین بن علی (ع) نمودی بر ذات خودم واجب نمودم که تو را به بلندترین درجات کسانی که به آنها ثواب داده ام برسانم و این است معنی قول خدای عظیم الشان سورة صافات آیة 107 : « و فدیناه بذبح عظیم » « و فدا نمودیم و بخشیدیم سر بریدن اسماعیل را بر ابراهیم به خاطر ذبحی عظیم تر » عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 151

آقا امام رضا (علیه السلام): هر کس قبر مرا زیارت کند در حالی که عارف به حق ما اهل بیت (ع) باشد حق تعالی برایش می نویسد ثواب اجر صد هزار جهاد کننده در راه خدا و صد هزار شهید و صد هزار صدیق و صد هزار حج و صد هزار عمره و او را در زمره ما خاندان محشور گرداند .      عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 507


شنبه 2 مرداد 1389

ماهنامه احادیث شماره 5

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

41- آقا امام رضا (ع): شخص بی دینی از امام (ع) سؤال کرد؛ به چه علت دیدگان و چشمان انسان نمی تواند خدا را ببیند؟ حضرت فرمودند: برای اینکه بین خداوند و مخلوقات تفاوت وجود دارد این مخلوقات هستند که با چشم سَر دیده می شوند ولی خدای عظیم الشأن بالاتر از آنست که صفات مخلوق را بگیرد و مانند مخلوقات دیده شود.علل الشرایع جلد 1 صفحه 413

42- آقا امام رضا (ع): مسواک زدن نور چشم را زیاد می کند و موی سَر را پُر پشت می کند و آبریزش چشم را برطرف می سازد.بحار الانوار جلد 76 صفحه 137

43- آقا امام رضا (ع): 1- گیاه کاسنی شفای هزار نوع درد و مرض است و هر نوع مریضی را از درون انسان ریشه کن می کند 2- خوردن قلوه ( کلیه های گوسفند ) سبب فاسد شدن مثانۀ انسان می گردد 3- خوردن گوشت خام « مثل سوسیس و کالباس» سبب تولید کرم معده در شکم می شود 4- خوردن آب سرد بعد از غذای گرم دندان را فاسد و خراب می کند 5- نگه داشتن ادرار و بول نکردن، پس از احتلام در خواب یا جنابت به وقت مجامعت، تول


جمعه 1 مرداد 1389

ماهنامه احادیث شماره 3

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

یکصد حدیث از امام رضا (علیه السلام)

1- آقا امام رضا (علیه السلام) : بدانید که تسلیم بودن در مقابل دستورات خدای متعال و رسول خدا (ص) و ما ائمه (ع) که اولی الامر می باشیم در رأس اطاعت و بندگی خدا قرار دارد خواه شخص فلسفه و دلیل این اوامر را بفهمد و به عمق آن پی ببرد و خواه حکمت این دستورات را نفهمد.بحارالانوار جلد 17 صفحه 209

2- آقا امام رضا (علیه السلام) : در تفسیر آیۀ 38 سورۀ انعام « ما کوتاهی نکردیم در این قرآن از بیان هیچ مطلبی» فرمودند: خداوند متعال قرآن را که بیان هر چیزی در آن است بر پیغمبر (ص) نازل فرمود و آنچه مردم از حلال و حرام و احکام تا انقراض دنیا به آن نیاز دارند در قرآن می باشد به طوری که اگر شخصی هزاران سال بعد از نزول قرآن بگوید ای کاش فلان مطلب هم در قرآن آمده بود آن هم در قرآن وجود دارد و خدای متعال پیامبر اکرم (ص) را قبض روح نفرمود مگر آنکه دین را به وسیلۀ ایشان کامل نمود و این است معنی گفتار خدای عز و جل سورۀ مائده آیۀ 3 : « امروز دین خود را برای شما کامل نمودم».تفسیر جامع جلد 2 صفحه  305

3- آقا امام رضا (علیه السلام) : شخصی از امام (ع) پرسید چگونه است که هر چقدر آیات قرآن را که تلاوت می کنیم باز هم تازه و جذاب است و انسان از خواندن آن خسته نمی شود؟ حضرت رضا (ع) در پاسخ فرمودند: زیرا قرآن برای زمانی محدود و معین و اهل زبانی مخصوص نازل نگشته و خداوند احکام و دستورات قرآن را برای مردم یک دورۀ خاص از روزگار قرار نداده بلکه قرآن را برهان و حجت هر انسانی در هر دوره ای قرار داده است و قرآن هرگز به هوای نفس مردمان باطل نمی شود.تفسیر جامع جلد 1 صفحه 77

4- آقا امام رضا (علیه السلام) : احمد بن محمد بزنطی گوید نامه ای راجع به برخی مسائل به امام هشتم (ع) نوشتم، حضرت در پاسخ چنین برایم نگاشتند: خداوند به ما و به تو بهترین عافیت ها را عنایت کند، ای احمد بدان که شیعیان ما کسانی می باشند که تابع امر و دستور ما باشند و با حکم و فرمان ما مخالفت ننمایند زیرا خدای متعال در کتابش فرموده؛ سورۀ قصص آیۀ 50 : « و اگر تبعیت نکنند از فرمان تو بدان که ایشان متابعت می کنند خواهشهای نفس خود را و کیست گمراه تر از کسی که متابعت کند هوی نفس خود را» و این آیه دربارۀ رسول خدا (ص) نازل شده است و بعد از او در ما آل محمد (ص) جریان دارد و مصداق پیدا می کند.قرب الاسناد صفحه 177

5- آقا امام رضا (علیه السلام) : هر کس در راه رضای خدا و زنده ساختن ولایت ما دوستی برای خود پیدا کند همانا این کارش به منزلۀ اینست که قصری در بهشت برای خود تهیه کرده است.امالی شیخ مفید صفحه 360

6- آقا امام رضا (علیه السلام) : هر گاه مردم گناهان تازه ای را که سابقه نداشته و کسی مرتکب آن نمی شده ابداع نمایند و به انجام آن مشغول شوند خداوند هم بلا های نو به نو و جدیدی را که سابقه ای در گذشته نداشته برایشان ایجاد می کند.                 اصول کافی جلد 3 صفحه 250

7- آقا امام رضا (علیه السلام) : هفت چیز جنبۀ مسخره دارد؛ 1- کسی که با زبانش استغفرالله بگوید ولی در دل از گناهی که کرده پشیمان نباشد خودش را مسخره کرده 2- کسی که از خدا توفیق کار خیر طلب کند ولی تلاش و کوششی نداشته باشد خود را مسخره کرده 3- کسی که از خدا بهشت بخواهد و در انجام عبادات صبر نکند و در ترک معاصی صبر نداشته باشد خود را مسخره کرده 4- کسی که از آتش جهنم به خدا پناه برد ولی از لذت گناه دست بر ندارد خودش را مسخره کرده 5- آنکس که یاد مرگ کند و از آن ترس داشته باشد ولی خود را برای مرگ آماده نکند ( یعنی اعمال خیر انجام ندهد و از گناهانش استغفار نکند) خودش را مسخره کرده 6- کسی که خدا را یاد کند و مشتاق دیدار او باشد ولی در گناهان اصرار ورزد خود را مسخره کرده 7- کسی که بدون توبه و جبران گناهان از خدا طلب عفو کند و معذرت بخواهد خودش را مسخره کرده است.نصایح صفحه 274

8- آقا امام رضا (علیه السلام) : در راه برآورده ساختن حاجت برادران دینی خود حریص باشید، یعنی اگر کار مؤمنی را راه انداختید حریصانه به دنبال برآورده کردن حاجت مؤمن دیگری باشید زیرا هیچ عملی بعد از انجام واجبات بالا تر از شاد ساختن دل مؤمن نیست.بحارالانوار جلد 78 صفحه 347

9- آقا امام رضا (علیه السلام) : گاهی است که مردی سه سال از عمرش باقی مانده و یک صلۀ رحم انجام می دهد که رضای خدا در آنست و به این خاطر خدای متعال عمرش را سی سال قرار می دهد.اصول کافی جلد 3 صفحه 221

10- آقا امام رضا (علیه السلام) : خدای متعال به یکی از پیامبران چنین وحی نمود: هر گاه از جانب بنده ای اطاعت شوم از او راضی گردم و چون از او راضی شوم به او در تمام امورش برکت دهم و برکت من بی پایان است و هرگاه از جانب بنده ای نافرمانی شوم خشم گیرم و چون خشم گیرم لعنتش کنم و لعن من تا هفت پشت می رسد.اصول کافی جلد 3 صفحه 377

11- آقا امام رضا (علیه السلام) : تا می توانید به خدا خوش گمان باشید زیرا خدای عز و جل می فرماید من نزد بندۀ مؤمن خویشم اگر گمان او خوب است رفتار من نیز خوب است و اگر بد گمان به من باشد رفتار من هم نسبت به او بد خواهد بود.اصول کافی جلد 3 صفحه 116

12- آقا امام رضا (علیه السلام) : عبد السلام هروی گوید شنیدم که امام (ع) می فرمود: خدا رحمت کند کسی را که این امر ولایت ما را زنده می سازد، پرسیدم امر ولایت شما را چگونه زنده می کند؟ فرمود: علوم و احادیث و گفتار ما را فرا می گیرد سپس به دیگران می آموزد.وسائل الشیعه جلد18 صفحه 102

13- آقا امام رضا (علیه السلام) : از آقا امام رضا (ع) سؤال شد؛ چگونه صبح کردید؟ فرمود: صبح کردم در حالی که یک روز از فرصت عمرم کاسته شده و ملائکۀ ثبت اعمال تمام کارهایم را از ریز و درشت ثبت نمودند و مرگ به سرعت به سمتم می آید و یک روز به او نزدیک تر شدم و دوزخ در مقابلم قرار دارد و من نمی دانم عاقبتم به بهشت می انجامد یا به جهنم.تحف العقول صفحه 470

14- آقا امام رضا (علیه السلام) : هرگز دو گروه با هم به مجادله و مباحثه روبرو نمی شوند مگر اینکه نصرت و پیروزی با گروهی خواهد بود که عفو و بخشش و نرمش بیشتری داشته باشند.تحف العقول صفحه 47

15- آقا امام رضا (علیه السلام) : کسی که فقیر مسلمانی را ملاقات نماید و بر خلاف سلام کردنش بر ثروتمندان بر او سلام کند در روز قیامت خدا را در حالی ملاقات می کند که بر او خشمگین باشد.عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 52

16- آقا امام رضا (علیه السلام) : به اصحاب خود می فرمودند: بر شما باد به اسلحۀ انبیاء گفته شد اسلحۀ پیغمبران چیست؟ فرمود: دعا.اصول کافی جلد 4 صفحه 214

17- آقا امام رضا (علیه السلام) : پنهان کنندۀ کار نیک پاداشش هفتاد برابر کسی است که کار نیک خود را آشکار نماید و برای مردم بازگو کند؛ و پنهان کنندۀ کار بَد آمرزیده می شود ولی آشکار کنندۀ کار بَد سرافکنده و بدور از آمرزش الهی است.اصول کافی جلد 4 صفحه 160

18- آقا امام رضا (علیه السلام) : هر کس در ماه مبارک رمضان یک آیه از کتاب خدا را بخواند مانند کسی است که در ماههای دیگر تمام قرآن را بخواند.بحار الانوار جلد 93 صفحه 346

19- آقا امام رضا (علیه السلام) : شخص سخاوتمند و کریم از غذای دیگران می خورد تا مردم هم از غذای او بخورند ولی شخص بخیل از غذای دیگران نمی خورد تا کسی از غذای او نخورد.اصول کافی جلد 4 صفحه 41

20- آقا امام رضا (علیه السلام) : مال از راه حرام زیاد نگردد جز با پنج صفت: 1- بُخل شدید که نه حقوق و وجوهات مال را می دهد نه به فقراء کمک می کند 2- آرزوی دراز 3- حرص و طمع فراوان 4- قطع رحم از دوستان و خویشان 5- ترجیح دادن دنیا بر آخرت.نصایح صفحه 230

21- آقا امام رضا (علیه السلام) : نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه ایشان کافر باشند اما در جائی که آندو شما را به نافرمانی خدا امر کنند نباید از آنها اطاعت کنید.بحار الانوار جلد 74 صفحه 74

22- آقا امام رضا (علیه السلام) : جماعتی از اهل خراسان خدمت امام (ع) رسیدند و درخواست نمودند که حضرت ایشان را از پرداخت حق خمس معاف بدارند و حق خمس خود را به ایشان ببخشند، حضرت با دیدن این وضعیت فرمودند: این چه نیرنگی است که با خود می کنید؟ شما با زبان خود به ما اظهار دوستی و ارادت می کنید ولی به گاه عمل از پرداخت حق ما که خدا آن را بر شما واجب کرده دریغ می ورزید؟!! نمی کنیم، نمی کنیم، هیچ یک از شما را معاف نمی کنیم.اصول کافی جلد 2 صفحه 504

23- آقا امام رضا (علیه السلام) : هر که در مجلسی بنشیند که در آن معارف ما اهل بیت و ذکر ما زنده می شود در روزی که قلبها می میرد قلب او نخواهد مُرد.بحار الانوار جلد 49 صفحه 90

24- آقا امام رضا (علیه السلام) : شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر و نهی ما باشند گفتار ما را سرلوحۀ زندگی و اعمال و رفتار و گفتارشان قرار دهند و با دشمنان ما مخالف هستند و هر که چنین نباشد از ما نیست.جامع احادیث شیعه جلد 1 صفحه 171

25- امام رضا (ع) : هرگاه نسبت به حکم مساله ای حدیث و حکمی از ما دارید و به صحت آن یقین دارید آنرا بگویید و اگر نسبت به آن مساله حدیثی ندارید سکوت کنید و به میل و  نظر خود رای ندهید و دست مبارک خود را بر دهان محمد بن حکیم نهادند . خدمت امام (ع) عرض شد برای چه ؟ فرمود : زیرا پیامبر اکرم (ص) هر حکمی را که مردم تا روز قیامت مردم به آن احتیاج داشته باشند آورده است و ما ائمه آن احکام را برای شما بیان نموده ایم و حکمی باقی نمی ماند که شما به رای و نظر خودتان آن را بگویید.      تفسیر جامع جلد 1 صفحه 68

26- امام رضا (ع) : خدای متعال در کتابش امر به سپاسگذاری از پدر و مادر و خودش را داده است پس هرکه از پدر و مادرش سپاسگذاری نکند از خداوند سپاسگذاری نکرده است و همچنین خدای متعال در قرآن مردم را امر به نماز فرموده و پرداخت ذکات را هم همپایۀ آن قرار داده پس کسی که نماز می خواند ولی خمس و ذکات مالش را نمی پردازد نمازش مورد قبول درگاه الهی نخواهد شد.عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحۀ 196   

27- امام رضا (ع) : سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت آن را نداده است. 1- نیکی در حق پدر و مادر چه نیکوکار باشند چه بَدکار 2- وفای به عهد در حق نیکوکار و بدکار 3- امانت را پس دادن به نیکوکار یا بدکار.خصال صفحه 145

28- امام رضا (ع) : معمر بن خلاد گوید از امام (ع) پرسیدم اگر پدر و مادرم معتقد به مذهب حق نباشند باز به آنها نیکی کنم. فرمود : برای آنها دعا کن و از جانب آنها صدقه بده و در حق آنها نیکی کن همان گونه که اگر دوستدار ما و مسلمان بودند زیرا رسول خدا (ص) فرموده خداوند مرا برای رافت و مهربانی و عطوفت برانگیخته است نه بی مهری و عاق شدن.        اصول کافی جلد 2 صفحه 159

29- امام رضا (ع) : حسن بن جهم گوید از امام(ع) پرسیدم فدای شما گردم به من بگویید حد توکل چیست ؟ فرمود : اینکه با وجود خدا از هیچ قدرتی نترسی.گفتم فدای شما حد تواضع چیست ؟ فرمود : آنچه را به مردم اعطاء کنی که تو توقع داری همان را بر تو اعطاء کنند. گفتم فدای شما میخواهم بدانم موقعیت من در نزد شما چگونه است فرمود : ببین ما در نزد تو دارای چه موقعیتی میباشم.                     وسائل الشیعه جلد 15 باب 28

30- امام رضا (ع): روزی حضرت به همراه تنی چند از بنی هاشم در مجلسی که دعوت شده بودند حضور یافتند، یکی از اصحاب به همراه خودش دختر کوچکش را به مجلس آورد پس اهل مجلس همگی آن دختر کوچک را به سمت خود خواندند و نوازشش می کردند تا اینکه آن دختر نزد امام (ع) آمد؛ امام (ع) پرسید سن این دختر چقدر است؟ گفتند پنج سال، امام (ع) از نوازش نمودن آن دختر اجتناب كردند.وسائل الشیعه جلد 20 صفحۀ 229

31- امام رضا (ع): سهل بن یسع گوید: در خدمت امام (ع) بودیم که یکی از اصحاب گفت: خدا لعنت کند کسی را که با علی (ع) جنگ نمود، امام (ع) با شنیدن این سخن فرمودند: بگو، مگر کسی که از این کار خود توبه کرده و به اصلاح خویش پرداخته. سپس فرمودند: گناه کسی که از فرمان و گفتار مولا علی (ع) تخلف ورزد و سرپیچی کند و توبه هم از این کار خود نکند بزرگتر است از گناه کسی که با علی (ع) جنگ نموده و سپس توبه کرده است. وسائل الشیعه جلد 15 باب 47

32- امام رضا (ع): گاهی میان شخص و بهشت فاصله ای بیشتر از فاصلۀ عرش تا زمین است و او به خاطر پشیمانی از کردار زشت خود و ترس از عقوبات این گناهان گریه می کند پس فاصلۀ او تا بهشت به اندازۀ فاصلۀ سیاهی چشم تا سفیدی آن می گردد.عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحۀ 3

33- امام رضا (ع): گناهان کوچک راهنمای رسیدن به گناهان کبیره است و هرکس در گناهان اندک و کوچک از خدا نترسد در ارتکاب گناهان کبیره هم از او پروا نخواهند داشت.عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحۀ 180

34- امام رضا (ع): بعد از هر نماز واجب است سجدۀ شکر به جا آورید و کمترین حدّ سجدۀ شکر این است که سه مرتبه سرت را روی مهر بگذاری و بگوئی « شُکرا لللّه » و فلسفۀ این سجدۀ شکر یعنی اینکه از پروردگار متعال تشکر می کنم که توفیق عبادت خود را به من داده و نیز این شکر خود موجب زیادی نعمت از جانب خدا می شود و اگر در نماز کوتاهی و تقصیری داشته باشی این سجده آن را جبران می کند.تهذیب جلد 2 صفحۀ 138

35- امام رضا (ع): به ابراهیم بن ابی محمود فرمودند: ای ابراهیم هر گاه دیدی مردم جناح چپ یا جناح راست را انتخاب می کنند تو راه ما را انتخاب کن زیرا هر که به ما بپیوندد ما به او می پیوندیم.وسائل الشیعه جلد 18 صفحۀ 92

36- آقا امام رضا (ع): ابراهیم بن ابی محمود گوید از امام (ع) پرسیدم؛ مخالفین شیعه می گویند که استفراغ کردن و بیرون آمدن خون از دماغ و بیرون آمدن چرکی از جراحتی وضو را باطل می کند، امام (ع) فرمودند هیچ کدام از این موارد باطل کنندۀ وضو نیست بلکه نقص کنندۀ وضو سه چیز است: 1- ادرار و مدفوع و منی 2- باد معده ای که صدای آن را بشنوی یا بوی آن را احساس کنی 3- خوابی که چشم و گوش هردو مزۀ آن را بچشند؛ بعنی خوابی که در آن چشمها نبینند و گوشها نشنوند.عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 260

37- آقا امام رضا (ع): باید لطف و احسانت به دیگران قابل اعتنا باشد و نباید چیز کم ارزشی را که قابل اعتنا نیست به مردم احسان کنی.بحارالانوار جلد 78 صفحه 354

38- آقا امام رضا (ع): 1- کسی که می خواهد از مرض مثانه شکایت نکند؛ ادرار خود را نگه ندارد هر چند بر روی اسب باشد، یعنی اگر سواره باشد از وسیلۀ سواری پیاده شود و قضای حاجت کند. 2- کسی که می خواهد به درد معده مبتلا نشود؛ در میان غذا خوردن آب یا هر نوشابۀ دیگری ننوشد چون آب خوردن میان غذا معده را ضعیف می کند و سبب می شود که غذا در معده خوب هضم نشود و رگهای بدن بهرۀ خود را از غذا نمی گیرند. 3- کسی که می خواهد به سنگ مثانه و حبس ادرار مبتلا نشود؛ موقع انزال جلوی منی را نگیرد و کار مجامعت را طولانی نسازد.طب الرضا صفحه 55

39- آقا امام رضا (ع): از غیر قرآن و گفتار و احادیث ما ائمه (ع) که مبیّن و مفسّر قرآن است هدایت را نخواهید زیرا عقاید و نظراتی که سوای قرآن و ما اهل بیت است شما را گمراه می نماید.امالی صدوق صفحه 438

40- آقا امام رضا (ع): حسن بن فصال گوید از امام (ع) پرسیدم؛ چرا خداوند سبحان هر صنف از مخلوقات را به انواع مختلف و گوناگون آفریده و همه را یک نوع خلق نکرده؟ مثلا حشرات انواع مختلف دارند، گیاهان انواع گوناگون دارند و به همین شکل تمام مخلوقات خدا متنوع و گوناگون هستند... امام (ع) در پاسخ فرمودند: برای اینکه بندگان فکر نکنند که خدا عاجز است و در فکر کسی نیاید که قدرت خدا محدود می باشد و اساسا در فکر هیچ شخص مُلحِد یا کافری صورتی نقش نمی بندد مگر آنکه خدای عز و جل موجودی را به آن شکل آفریده و این جهت آن است که کسی نگوید آیا خداوند قادر است فلان صورت را بیافریند؟!علل الشرایع جلد 1 صفحه 69


پنجشنبه 31 تیر 1389

ماهنامه احادیث شماره 2

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احادیث برگزیده از کتاب شریف روضة الکافی

 محمد بن مسلم گوید: امام صادق (ع) ( نامه ذیل را ) به شیعیان نوشت : باید سالمندان شما و خردمندانتان به نادانان و ریاست طلبان توجه کنند ( و آنها را به هر نحو که میتوانند از کارهای خلاف باز دارند ) وگرنه لعنت من به همه شما خواهد رسید.          روضة الکافی جلد 1 صفحه 232 حدیث 152

 امام صادق (ع) فرمود : همانا حکمت و فرزانگی و دانش گمشده مرد مومن است ، پس در هر کجا که یکی از شماها گمشده خود را پیدا کرد آنرا فرا گیرد.  روضة الکافی جلد 1 صفحه 245 حدیث 186

 امام صادق (ع) فرمودند : روز قیامت که میشود زن زیبایی را که به خاطر زیبائیش به فتنه ( و گناه ) افتاده است بیاورند ، آن زن گوید : پروردگارا تو مرا زیبا آفریدی و به همین خاطر من گرفتار فتنه و گناه شدم ، سپس ، حضرت مریم (ع) را روبرویش آورند و به او گویند : آیا تو زیبایی یا حضرت مریم (ع) ، ما او ( حضرت مریم (ع) ) را زیبا آفریدیم و دچار فتنه و گناه نگشت ، و هم چنین مرد زیبایی را که به خاطر زیبائیش به فتنه ( و گناه ) افتاده بیاورند و آن مرد گوید : بار پروردگارا تو مرا زیبا خلق کردی و از این جهت زنان به سوی من مایل شدند  و مرا به زنا انداختند ، یوسف (ع) را نزدش آورند و به او گویند : تو زیباتری یا این ؟  ما او را زیبا خلق کردیم و با این حال به گناه نیفتاد. و همچنین مرد بلا و گرفتاری دیده ای را که به خاطر ابتلایش به بلا و گرفتاری به فتنه و گناه افتاده بود آورند ، آن شخص گوید بار پروردگارا بلا را بر من سخت کردی تا دچار فتنه و گناه شدم ! پس حضرت ایوب (ع) را بیاورند و بدان شخص گویند: آیا بلای تو سخت تر بود یا بلای این ؟ او ( حضرت ایوب (ع) ) هم گرفتار بلا شد ولی به گناه نیافتاد. ( طالبان برای پی بردن به بلا و گرفتاری که به حضرت ایوب (ع) وارد شد ، به کتاب حیات القلوب جلد 1 صفحه 203 الی 207 مراجعه کنند )  روضة الکافی جلد 2 صفحه 32 حدیث 291 ، حیات القلوب جلد 1 صفحه 206

 ابوبصیر گوید : شنیدم از امام صادق (ع) که میفرمود : خدا رحمت کند آن بنده ای را که ما ( اهلبیت (ع) ) را محبوب مردم سازد نه اینکه مردم را با ما دشمن سازد و ما را منفور آنان کند ، هان به خدا سوگند اگر همان متن کلام زیبای ما را برای مردم روایت میکردند عزیزتر بودند و کسی نمی توانست به وجهی به آنان دست اندازی کند ( آنها را اذیت کند ) ولی یکی از آنها کلمه ای ( یا روایتی ، از ما  ) میشنود و از خودش ده تا کلمه روی آن میگذارد و می گوید.        روضة الکافی جلد 2 صفحه 33 حدیث 293


 امام صادق (ع) فرمود : هیچ باطلی نیست که در برابر حق قیام کند جز آنکه حق بر باطل پیروز گردد ، و دلیل آن گفتار خدای عزوجل است که میفرماید : ( بَلْ نَقْذِفُ بِالحَْقّ‏ِ عَلىَ الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِق‏ ) ((بلکه حق را بر باطل بیفکنیم تا آنرا دَرهَم بشکند و یکباره آن باطل نابود گردد و از بین برود )) ( سوره انبیاء آیه 18 ).        روضة الکافی جلد 2 صفحه 51 حدیث 334


 خالد بن نجیح گوید : امام صادق (ع) به مردی فرمود : به آن چیزی که خداوند روزیت کرده است قانع باش و چشم اندازی به آنچه در دست دیگران است نکن ، و آرزو مکن آنچه را دسترسی به آن نداری ، زیرا هرکس در امور زندگی و معیشت قناعت کند ( اسراف نکند ) سیر گردد (موفق باشد ) ، و هرکه قناعت نکند سیر نگردد( موفق نباشد ) و بهره خویش را از آخرت خود بگیر ، و امام صادق (ع) فرمودند سودمندترین کارها آن است که قبل از عیب جویی از دیگران عیوب خود را پیدا کنی و اصلاح کنی ، و بی فایده ترین چیزها دو چیز است : 1- نصیحت کردن به آن کسی که آنرا نپذیرد 2- همسایگی با شخص حریص و آزمند ، و آسایش دهنده ترین چیزها نا امیدی از مردم است ( و توکل به خدا ) .                                                روضة الکافی جلد 2 صفحه 52 حدیث 337

 ضریس گوید : مردم در محضر امام باقر (ع) به بحث پرداخته و برخی می گفتند : جنگ کنندگان با علی (ع) بدتر بودند از جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) و برخی گفتند : جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) بدتر بودند از جنگ کنندگان با علی (ع) ، امام باقر (ع) سخن آنها را شنیده و فرمودند : چه می گوئید : عرض کردند : خدا کارت را اصلاح کند بحث ما درباره جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) و جنگ کنندگان با علی (ع) است ، برخی از ما می گوئیم ، جنگ کنندگان با علی (ع) بدتر بودند از جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) ، و برخی می گوئیم : جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) بدتر بودند از جنگ کنندگان با علی (ع). امام باقر (ع) فرمود: نه بلکه جنگ کنندگان با علی(ع) بدتر بودند از جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) ، من عرض کردم : قربانت ! آیا براستی جنگ کنندگان با علی (ع) بدتر بودند از جنگ کنندگان با رسولخدا (ص) ؟ فرمود : آری ، و اکنون من جهت آنرا برای تو می گویم،همانا جنگ کنندگان با رسول خدا(ص) ( کسانی بودند که ) اقرار به اسلام نداشتند ، ولی جنگ کنندگان با علی (ع) اقرار به اسلام کردند و سپس آنرا منکر شدند.                                  روضة الکافی جلد 2 صفحه 62 حدیث 353

 
عنبسة بن بجاد از امام صادق (ع) درباره گفتار خدای تعالی سوره واقعه آیه 90و91( وَ أَمَّا إِن كاَنَ مِنْ أَصحَْابِ الْیَمِین‏ ، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصحَْابِ الْیَمِین‏)( و اما اگر از سمت راستیها باشد پس سلام بر تو از سمت راستیها) سوال کرد : امام (ع) فرمود : رسولخدا (ص) به علی (ع) فرمود : آنها شیعیان تو اَند.                              روضة الکافی جلد 2 صفحه 74 حدیث 373

 احادیث درباره ماه رمضان و روزه داری


 امام صادق (ع) فرمودند : در هر شب ماه مبارک رمضان ، هنگام افطار بگو : (( سپاس خدا را که با یاری او روزه گرفتیم و با روزی او افطار کردیم.  بار خدایا روزه این روز را از ما بپذیر و باز هم ما را یاری کن تا سایر روزهای این ماه را روزه بگیریم.ما را در این ماه سالم بدار تا روزه های آن را با سهولت و عافیت ادا کنیم.سپاس خدا را که توفیق داد و روزه یک روز را سپری کردیم )).                            گزیده کافی جلد 3 صفحه 141

 امام صادق (ع) : روزه گرفتن تنها جلوگیری از خوردن و آشامیدن نیست . مریم مادر عیسی (ع) گفت : (( من نذر کرده ام که برای خدای رحمان روزه باشم)) یعنی جز به ستایش خدای رحمان ، دهان خود را باز نکنم . اگر روزه گرفتید ، زبان خود را حفظ کنید . چشم خود را از نگاه کردن به چیزهای حرام ببندید ، نزاع مکنید ، حسادت نکنید ، رسول خدا (ص) : شنید که یکی از بانوانش با دهان روزه خادم خود را فحش می دهد ، رسول الله (ص) فرمود : تا برایش خوراکی حاضر کنند و بعد به آن خانم گفت : میل کنید . خانم گفت : من روزه هستم ، رسول خدا (ص) به او گفت : (( چگونه روزه ای هستی که خادم خود را دشنام می دهی ؟ روزه گرفتن تنها جلوگیری از خوردن آب و غذا نیست )) امام صادق (ع) فرمود : هرگاه روزه گرفتی و دهان خود را از نوشیدنی و خوردنی بستی ، باید گوش و چشم تو نیز از حرام و ناشایست بسته شود ، بحث و جدل مکن ، خادمت را با نیش زبان آزار مده ( خادمت را با ناسزا اذیت مکن ) ، آرامش و وقاری که ویژه روزه داری است را از دست مده . مبادا روزی که روزه هستی اعمالت با روزهای قبل که روزه نیستی یکسان باشد.                                         گزیده کافی جلد 3 صفحه 135


حضرت زهرا (ع) فرمود : روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده ، روزه اش به چه کارش خواهد آمد.    بحارالانوار جلد 93 صفحه 295

 مولا علی (ع):چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد ( به علت پرهیز نکردن از گناه)و چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بی خوابی و سختی سودی نمیبرد.                                                    نهج البلاغه حکمت 145


 امام صادق (ع) فرمود : خواب شخص روزه دار عبادت است و خاموشی اش تسبیح است ، و عملش مقبول درگاه خداوند ، و دعایش مستجاب است. ( تا وقتیکه گناه نکند )     من لایحضر الفقیه جلد 2 صفحه 391

 امام ابوجعفر (ع) به جابر فرمود : ای جابر ، کسی که ماه رمضان بر او وارد شود ، پس روزش را روزه بدارد ، و بخشی از شبش را با تلاوت قرآن و دعاء بپا دارد ، و عضو تناسل و زبان خود را حفظ کند ، و چشمش را از نامحرم و مناظر زشت ، فرو پوشد ، و آزارش را از مردم باز دارد ، بمانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان بیرون می آید. جابر گفت : گفتم : فدایت شوم ، این چه حدیث خوب و دلپذیری است ! امام فرمود : این چه شرط دشواری است !.    من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 421

  ابو بصیر در باره سحرى براى كسى كه اراده روزه گرفتن كند، از امام صادق علیه السّلام سؤال كرد كه: آیا آن بر او واجب است؟ آن حضرت علیه السّلام فرمود: اگر بخواهد باكى نیست كه بدون سحرى روزه بگیرد، و امّا در ماه رمضان بهتر آن است كه از سحرى استفاده كند. ما اهل بیت دوست داریم كه سحری ماه رمضان ترك نشود.      من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 474 ، گزیده کافی جلد 3 صفحه 140

  امام حسن بن علىّ علیهما السّلام مردمان را نگریست كه در روز عید فطر بازى میكنند و می ‏خندند، پس رو به یاران خود كرد و گفت: خداى عزّ و جلّ ماه رمضان را میدان مسابقه ‏اى براى خلق خود آفریده است كه به وسیله طاعت او به سوى خشنودیش بر یكدیگر سبقت میجویند، پس گروهى از مردم سبقت گرفتند و پیروز شدند، و گروهى دیگر واپس ماندند، و نومید و محروم گشتند، پس عجب است، و بسیار عجب است از كسى كه در چنین روز كه نیكوكاران و كوشندگان در آن روز مثاب و مأجور میشوند، و كوتاهی ‏كنندگان نومید و محروم میگردند، در كار خنده، و سرگرم بازى باشد. و به خدا قسم كه اگر پرده برداشته میشد، هر آینه هر نیكوكارى به‏ افزودن در نیكوكاریش، و هر تبهكارى به جبران تبهكاریش مى كوشید.                                             من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 528

 حضرت صادق (ع) : اجر و پاداش کسی که افطار میدهد ، مانند اجر و پاداش روزه گیران است.                              گزیده کافی جلد 3 صفحه 127

 
حضرت صادق (ع): سماعه گوید به امام (ع) گفتم آیا سحرى خوردن ، یك تكلیف الهى است ؟ ابو عبد اللَّه گفت : در ماه مبارك رمضان، فضیلت با سحرى خوردن است، گر چه با نوشیدن آب باشد، امّا در روز‏ه هاى مستحبى ، هر كس مایل باشد ، سحرى می ‏خورد و هر كس مایل نباشد سحرى نمی ‏خورد.                            گزیده کافی جلد 3 صفحه 140


ادامه مطلب

چهارشنبه 30 تیر 1389

ماهنامه احادیث شماره 1

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احادیث برگزیده از کتاب معراج السعاده

حضرت محمد (ص) : سه چیز است که هرکه خدا را با آن صفات ملاقات کند ، داخل بهشت میگردد از هر دری که میخواهد : 1. حُسن خلق 2. ترس از خدا 3. ترک مجادله اگرچه حق با او باشد.                           معراج السعاده صفحه 425

رسول خدا (ص) فرمودند : هرکه مومنی را در نزد او ذلیل کنند ( پشت سر مومنی غیبت کنند در حضورت ) و او تواند یاری او را بکند ( و از غیبت جلوگیری کند ) و نکند ، خدا در روز قیامت او را ذلیل میسازد ، و باز آنحضرت (ع) فرمود : هرکه رد غیبت کند از برادر مومن خود و آبروی او را محافظت کند حق است بر خدا که در روز قیامت آبروی او را نگاهدارد ، و آنحضرت (ع) فرمود : هرکه حمایت کند آبروی مسلمانی را ( از ریختن آبروی مومنی جلوگیری کند ) ، خدا در روز قیامت ملکی را میفرستد که او را حمایت کند.               معراج السعاده صفحه 431

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : بنده مزه ایمان را نمی چشد ، تا دروغ را ترک کند ، خواه دروغ از روی شوخی باشد یا از روی جدیت.  معراج السعاده صفحه 441

حضرت امام حسن عسگری (ع) فرمودند : جمیع اعمال خبیثه در خانه ایست و کلید آنخانه دروغ است.             معراج السعاده صفحه 441

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکه ایمان به خدا و روز قیامت دارد ، اگر وعده ای به کسی داد ، باید به آن وعده وفا کند ، و آنحضرت (ع) فرمود : کسی را که وعده به کسی دهد و عزم وفای به آن وعده را نداشته باشد ، از جمله منافقین شمرده میشود.                   معراج السعاده صفحه 443

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : از جمله چیزهایی که خدای تعالی بر دروغگو گماشته است ، فراموشی است و از اینجهت مشهور شده است که دروغگو حافظه ندارد ( شخص در موضوعی دروغ میگوید و بعد از مدتی بر علیه گفته خود حرف میزند )            معراج السعاده صفحه 445

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : شخص در زیر زبان خود پنهان است ( تا شخص سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد ) پس اگر میخواهی سخنی بگویی به عقل خود بسنج ، پس اگر سخنی است که برای خدا باشد بگو و الا سکوت کردن بهتر است.              معراج السعاده صفحه 449

حضرت محمد (ص) فرمودند : خداوند متعال قبول نفرماید ، عملی را که در آن به قدر ذره ای ریا باشد.        معراج السعاده صفحه 473

حضرت محمد (ص) فرمودند : در روز قیامت ریا کار را به چهار نام زشت میخوانند: 1. ای کافر 2. ای فاجر 3. ای زیانکار 4. ای خیانتکار ، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شده و تو را امروز در پیش ما نصیبی نیست ، برو امروز مزد خود را از آن بگیر که عمل و کارت را از برای او میکردی.      معراج السعاده صفحه 473

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکه در دنیا دو رو و دو زبان باشد ، در قیامت او را دو زبان از آتش خواهد بود.              معراج السعاده صفحه 491

حضرت امام صادق (ع) فرمودند : وقتی جنازه کسی را تشییع میکنی ، فکر کن گویا تو خود آن کس هستی که در تابوت است و آنرا برداشته و خود را چنان فرض کن که به عالم آخرت رفته و از پروردگار خودت تقاضا نموده که تو را به دنیا برگردانند و خواسته تو را پذیرفته ، و تو را دوباره به دنیا فرستاده است ، ببین چه خواهی کرد و چه عملی از تو سر خواهد زد.                معراج السعاده صفحه 519

حضرت محمد (ص) فرمودند : یکساعت فکر کردن بهتر است از یکسال عبادت.               معراج السعاده صفحه 519

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمودند : خداوند متعال حُکمی فرموده است که هیچ نعمتی را که به بنده عطا فرموده از او نگیرد تا گناهی از او سر زند که مستحق سلب آن نعمت گردد و آنحضرت (ع) فرمود : بنده گناهی میکند و به سبب آن از روزی منع میشود.                         معراج السعاده صفحه 524

حضرت محمد (ص) فرمودند : توبه کننده دوست خدا است و توبه کننده از گناه مانند کسی است که هیچ گناهی از برای او نباشد.         معراج السعاده صفحه 527

حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمودند : دوست ترین بندگان به سوی خدا توبه کنندگان هستند.                  معراج السعاده صفحه 527

حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمودند : شیعه ما نیست هرکه هر روز اعمال خود را محاسبه نکند ، پس اگر کار نیک کرده است از خدا توفیق کار نیک بیشتری کند و اگر عمل بدی از او سرزده باشد ، توبه و استغفار نماید.   معراج السعاده صفحه 543

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : خوشا به حال بنده ای که با هواهای نفسانی خود بجنگد ( جهاد با نفس کند ).                            معراج السعاده صفحه 550

امام محمد باقر (ع) فرمودند : اگر خواهی بدانی که در تو خیری هست یا نه ، به دل خود نظر کن ، اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و اهل معصیت را دشمن داری بدانکه تو از اهل خیری و خدا تو را دوست میدارد و اگر بر خلاف آنی خدا تو را دشمن میدارد و در تو خیری نیست.          معراج السعاده صفحه 600

حضرت محمد (ص) فرمودند : غضب ایمان را فاسد میکند ، چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند.                          معراج السعاده صفحه 178

حضرت محمد (ص) : روزی به حضرت رسول (ص) فرمودند فلان زن روزها را روزه میگیرد و شبها را به عبادت به پای میدارد ولیکن بد خلق است و از کج خلقی به همسایگان خود آزار میرساند ، حضرت فرمودند هیچ خیری برای او نیست و او از اهل جهنم است و آنحضرت (ع) فرمودند که بد اخلاقی شخص را به اسفل درک جهنم میرساند.                      معراج السعاده صفحه 189

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند : نیکی و خوش اخلاقی شهرها را آباد میگرداند و عمرها را زیاد میکند.                    معراج السعاده صفحه 190

حضرت امام سجاد (ع) فرمودند : چون ملائکه بشنوند که بنده مومن برادر خود را دعا میکند ، گویند خوب برادری هستی از برای برادرت ، دعای خیر به او میکنی و حال اینکه او در پیش تو حاضر نیست و او را به خیر یاد می کنی ، خدا به دو برابر آنچه از برای او خواستی به تو عطا کند               معراج السعاده صفحه 197

حضرت محمد (ص) فرمودند : هیچکس تواضع نکرد ، مگر اینکه خدا او را بلند گردانید.                معراج السعاده صفحه 227

خدایتعالی به حضرت داوود (ع) وحی فرمود : همچنانکه ، نزدیکترین مردم به خدا متواضعانند ، همچنین دورترین مردم از خدا متکبرانند.       معراج السعاده صفحه 228

حضرت امام حسن مجتبی (ع) فرمودند : هرکه تواضع کند در دنیا از برای برادر مومن خود ، پس او در نزد خدا از جمله صدیقان است ، حقا که او از شیعیان علی بن ابیطالب (ع) است.                                         معراج السعاده صفحه 229

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرگاه متواضعین امت مرا بینید از برای ایشان تواضع کنید و هرگاه متکبرین را ببینید بر ایشان تکبر کنید ، بدرستیکه این باعث مذلت و حقارت اشخاص متکبر است.                                                    معراج السعاده صفحه 229

امام محمد باقر (ع) فرمودند : کار نیک و صدقه دادن برطرف میسازد فقر را و عمر را زیاد میکند و دفع میکند از کسی که صدقه داده است ، هفتاد قسم مُردن بد را.                                                                           معراج السعاده صفحه 329

 


ادامه مطلب

سه شنبه 29 تیر 1389

احکام جنابت

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

سئوال 1_ چه چیزهایی باعث غسل جنابت می شود؟

جواب ـ انسان با دو چیز جنب می شود: 1_ جماع یعنی نزدیكی و مقاربت 2_ بیرون آمدن منی چه در خواب باشد  یا در بیداری، كم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

س 2_ اگر رطوبتی از انسان خارج شد در چه صورت حكم منی را دارد؟

ج ـ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول و یا غیر آن چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن بدن سست شود آن رطوبت حكم منی را دارد.

س 3_ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و آثار سه گانه منی را نداشت چه حكمی دارد؟

ج ـ اگر هیچ یك از آن سه نشانه یا بعضی از آنها را نداشته باشد حكم منی ندارد.

س 4_ آیا وجود نشانهای سه گانه در مورد شخص بیمار نیز باید رعایت شود؟

ج ـ  در بیمار لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد بلكه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود در حكم منی است.

س 5_ اگر از مردی كه بیمار نیست آبی خارج شود كه یكی از سه نشانه ای را كه گفته شد نداشته باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  اگر یكی از نشانه های گفته شده را داشته باشد و نداند نشانه های دیگر را داشته یا نه چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته همان وضو كافی خواهد بود و اگر وضو نداشته فقط باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب است كه غسل هم انجام دهد.

س 6_ چه چیزی بعد از بیرون آمدن منی مستحب است؟

ج ـ ‌مستحب است بول كند.

س 7_ اگر بعد از خروج منی بول نكند چه محذوری برای شخص پیش می آید؟

ج ـ اگر بول نكند بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید كه نداند منی است یا رطوبت دیگر حكم منی دارد.

س 8_ در چه صورتی انسان جنب می شود و غسل بر او واجب می گردد؟

ج ـ  اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد در قبل باشد یا دبر ، بالغ باشد یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.

س 9_ وظیفه كسی كه شك دارد به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه چیست؟

ج ـ غسل بر او واجب نیست.

س 10_ اگر حیوانی را وطی كند چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ  اگر حیوانی را  وطی كند یعنی با او نزدیكی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها كافی است.

س 11_ اگر بعد از  وطی منی بیرون نیاید چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  چنانچه پیش از وطی وضو داشته باشد غسل تنها كافی است و اگر وضو نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب بعد از غسل وضو نیز بگیرد.

س 12_ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید چه تكلیفی داریم؟

ج ـ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید یا انسان شك كند منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست.

س 13_ كسی كه نمی تواند غسل كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ كسی كه نمی تواند غسل كند ولی تیمم برایش ممكن است بعد از داخل شدن وقت نماز نیز می تواند با همسر خود نزدیكی كند.

س 14_ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست و برای آن غسل نكرده باید غسل كند.

س 15_ نمازهایی كه بعد از بیرون آمدن منی خوانده چه حكمی دارد؟

ج ـ  تنها نمازهایی را كه یقین دارد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده قضا كند.

س 16_ حكم نمازهایی كه احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن منی خوانده چیست؟

ج ـ  لازم نیست قضا كند.

چیز هایی كه بر جنب حرام است

س 17_ چند چیز بر جنب حرام است؟

ج ـ برجنب پنج چیز حرام است.

س 18_ مورد اولی كه بر جنب حرام است چه می باشد؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و همچنین اسم پیامبران امامان و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بنا بر احتیاط واجب.

س 19_ دومین موردی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبر اگر چه از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود.

س 20_ مورد سومی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ توقف در مساجد دیگر و همچنین حرم امامان ولی اگر از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود اشكال ندارد.

س 21_ چهارمین موردی كه بر جنب حرام می باشد كدام است؟

ج ـ داخل شدن در مسجد به قصد گذاشتن چیزی در آن بلكه بنا بر احتیاط واجب گذاشتن چیزی درآن اگر چه بدون داخل شدن نیز باشد حرام است.

س 22_ پنجمین موردی كه بر جنب حرام می باشد چیست؟

ج ـ خواندن سوره ای كه سجده واجب دارد.

س 23_ كدام سوره ها سجده واجب دارند؟

ج ـ 1_ سوره سی و دوم قرآن یعنی سوره سجده 2_ سوره چهل و یكم یعنی سوره فصلّت 3_ سوره پنجاه و سوم یعنی سوره النّجم 4_ سوره نود و ششم یعنی سوره العلق. بنا بر احتیاط اگر یك حرف از این چهار سوره را نیز بخواند حرام است.


ادامه مطلب

دوشنبه 28 تیر 1389

۷۰ فرقه شیطان‌پرستی درکمین جوانان

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

۷۰ فرقه شیطان‌پرستی درکمین جوانان

 - 

در حالی که بعضی متولیان فرهنگ و هنر دست روی دست گذاشته و بودجه های ملی را صرف برگزاری این همایش و آن کنفرانس می کنند تا حرفها و شعارهای رنگارنگ در سطور کاغذی گزارش کارها به تصویر کشیده شود و همراه با تشویق حضار از بلندگوهای سخنرانی به گوش رسد ، دشمنان این مرز و بوم پا را از برگزاری همایش، کنفرانس و گردهمایی‌های یکبار مصرف فراتر گذاشته و در دایره عمل از هر روزنه‌ای برای نفوذ به فکر و روح اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوان استفاده می کنند.

امروز برخلاف تصور عده‌ای که جنگ و دشمنی را تنها در آمدن توپ و تانک به مرزها و درگیری مسلحانه خلاصه می کنند، جنگ و رویارویی قدرتها از زمین و هوا به مرزهای اندیشه کشیده شده است و ابرقدرت های جهان از راه‌های گوناگون می کوشند تا هویت، اندیشه و باور حاکم بر افراد یک جامعه را علیه دین، مذهب و ملیت آن کشور تحریک کنند و از آب گل آلود برای خود ماهی‌های فربه بگیرند.

مسلماً جامعه‌ای که ساکنان آن نسبت به هنجارها و قوانین آن جامعه تعصب خاصی نداشته باشند، هنگام خطر نیز واکنش لازم را برای نجات آن از خود بروز نمی دهند که این یعنی تسلیم در برابر دشمن، بدون جنگ و خونریزی!

تلاش برای دوری جوانان از مذهب و اندیشه‌های ناب اسلام، سوق دادن مردم به طرح سئوالاتی درباره آفرینش و فلسفه وجودی جهان که هرگز به جوابهای منطقی نمی رسد، خشن جلوه دادن اسلام و تبلیغ مذاهب دیگر در کانالهای فارسی زبان غرب، سوء استفاده از مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، گرانی، تورم، مسائل ازدواج و…  منتسب کردن آنها به حکومت دینی در کشور، ساختن حباب کاغذی از جامعه بدون قید و بند با طرح موضوعات موهوم و … از جمله اندیشه هایی است که امروز در قالب « فرقه های انحرافی و مکاتب الحادی»  به آحاد مختلف جامعه عرضه می شود.

این موضوعات  قبل از آنکه زنگ خطری را به صورت جدی برای مسئولان به صدا در آورد تعداد قابل توجهی را به سمت خود کشانده است تا شاید جوانان و نوجوانان رشید این کشور با چشمانی بسته و ذهنی گنگ در صف فریب خوردگان اهریمن بایستند و چه بسا در این راه  جان و مال و ناموس خود را نیز از دست بدهند.

در این بین شهر کرج و به خصوص شهرهای اقماری آن از وجود چنین خطری مصون نیست و هر از گاهی از گوشه و اطراف خبر دستگیری و متلاشی شدن برخی باندها که در راستای رشد و گسترش فرقه های انحرافی و مکاتب الحادی فعالیت می کنند به گوش می رسد که البته آهنگ اقدامات پیشگیرانه با رشد این فرقه ها همخوانی ندارد.

زمانی که دو سال قبل فرمانده وقت انتظامی استان تهران از دستگیری ده‌ها عضو یک گروه شیطان پرست در کنسرتی که در باغ‌های اطراف شهر کرج برگزار شده بود خبر داد،مسئولان و شهروندان آگاه شدند که خطر گرایش جوانان و نوجوانان به فرقه های انحرافی و عرفانهای نوظهور از مرحله تهدید گذشته و برخی با جسارت تمام، جشنها و مراسم شیطانی خود را با سر و صدای زیاد برگزار می کنند که دستگیری دهها نفر از آنان در یک جشن مختلط تنها نمونه ای از آن است.

شلوارهای گشاد، لباسهای رنگی جلف، انگشتر‌های خاص تیغ دار، دستبندهای متنوع و عجیب، گردنبندهای اسکلتی با موهای بلند یا سر طاس به عنوان نشانه‌های ویژه گروههای همسو با شیطان پرستی بیان شده است که حضور افراد با چنین متعلقاتی در شهر کرج هر چند انگشت شمار اما کاملا محسوس است.

همچنین علاوه بر ماهواره ها و سایتهای اینترنتی انتشار کتب متعددی نیز برای ترویج این جریان در داخل کشور عامل رواج این فرقه ها شده است.

جریان شیطان پرستی در غرب با ابزار موسیقی اعلام موجودیت کرد و روابط نامشروع، موسیقی متال، رفتارهای ساحرانه و اعمال و مناسک خاص ماورایی و جادوگری از ویژگیهای این جریان است.

بیش از ۷۰ فرقه وابسته به جریان شیطان پرستی در حال حاضر در کشور به صورت زیرزمینی اما ظاهرا به راحتی فعال هستند!

شکنجه تکان دهنده یک کودک ۹ ساله در کرج به بهانه داشتن روح شیطانی

زمانی که عموی کودک ۹ ساله در مدرسه برادر زاده اش حضور یافت تا با مدیر مدرسه در باره شکنجه هایی که از سوی پدر و مادر این کودک در حق او روا می شود سخن بگوید ، کسی تصور نمی کرد که نفوذ فرقه‌های انحرافی در جامعه تا حدی است که والدین یک کودک بیگناه حاضر می‌‌شوند با چشم پوشی بر عاطفه و مهر مادری و پدری، فرزند خود را قربانی سخت ترین شکنجه ها کنند تا نظر سران فرقه ای که در آن عضو هستند تامین شود.

پس از در میان گذاشتن این موضوع با پلیس و دخالت قانون مشخص شد از وقتی «ح» به دنیا آمده است پدرش به شدت با او بدرفتاری می کرد و کتکش می زد. او به عضویت یک فرقه انحرافی درآمده بود که البته رؤسای آن فرقه خاله و شوهرخاله «ح» هستند.

پدر به شدت تحت تاثیر آنها قرار داشت و هر چه می گفتند بدون هیچ سئوالی انجام می داد. این زن و شوهر پس از به دنیا آمدن کودکشان «ح» مدعی شدند روح شیطانی در این کودک وجود دارد و باید از بین برود اما نه اینکه به طور مستقیم کشته شود بلکه باید آنقدر شکنجه اش کنند تا خودش جان بسپارد.

تا چهار سالگی «ح»، او فقط از سوی پدر مورد آزار قرار می گرفت اما از وقتی همسرش هم به عضویت این فرقه درآمد شرایط کودک بدتر شد. تحقیقات بیشتر نشان داد از آنجا که مراد فرقه دستور داده بود هرگاه برای هر یک از مریدانش مشکلی پیش آمد این کودک باید تنبیه شود «ح» بسیار مورد آزار قرار می گرفت و علاوه بر اینکه پدر و مادر «ح» او را می زدند سایر اعضای این فرقه هم وی را آزار می دادند در حالی که سران این فرقه کودک خودشان را قدیس می خواندند و به او بسیار احترام می گذاشتند.

عموی این کودک در خصوص ابعاد دیگر این جنایت می گوید : یکسال و نیم پیش بود که متوجه شدم یکی از مریدان این فرقه «ح» را به بالای کوه برده تا از آنجا به پایین پرت کند اما در آخرین لحظه پشیمان شده و کودک را بازگردانده است. همان موقع طی نامه ای مسئولان را در جریان فعالیت این فرقه و اقدام به قتل برادرزاده ام قرار دادم اما رسیدگی نشد.

پس از اظهارات این مرد تحقیقات پلیس نشان داد پدر و مادر «ح» جنین پنج ماهه شان را هم با دستور رؤسای فرقه انحرافی از بین برده اند چون به آنها گفته شده بود روح شیطانی در این جنین هم حلول کرده است.

سرانجام با توجه به اینکه احتمال می رفت «ح» در صورت بازگشت به خانه توسط پدر و مادرش به قتل برسد به دستور دادستان به بهزیستی کرج تحویل داده شد. همچنین دادستان کرج دستور داد تحقیقات ویژه در مورد این فرقه و اعضایش انجام شود.

در خصوص این عمل هولناک همین بس که بعدها مشخص شد از آنجه که خاله و شوهر خاله  «ح» صاحب فرزند پسر نمی شدند از سر حسادت این کودک را به شیطانی بودن متهم کردند تا از این طریق عقده نداشتن پسر در خود را درمان کنند.

 با تقویت ایمان ؛ مانع از جذب جوانان به عقاید انحرافی شویم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج در گفتگو با مهر از فعالیت برخی فرقه های انحرافی و مکاتب نو ظهور در جامعه اسلامی ایران اظهار تاسف کرد و از شهروندان به ویژه جوانان خواست تا با تمسک به ارزشهای دینی و تعالیم ناب اسلام هوای نفس را مغلوب اراده و ایمان خویش سازند.

حجت الاسلام مسعودی با بیان اینکه باید مانع از جذب جوانان به عقاید انحرافی شویم اظهار داشت: به روز بودن جریان شناسی فرقه های انحرافی از مشکلات سازمان تبلیغات اسلامی می کاهد زیرا باعث می شود به صورت ملموس تر و دقیقتری با عقاید این فرقه ها آشنا شویم و در پاسخ به شبهات مطرح شده به صورت مطلوبتری عمل کنیم.

مسعودی ادامه داد: بسیاری از فرقه های یادشده نیاز جوانان و نوجوانان به مذهب را نشانه می روند و از این طریق تلاش می کنند عقاید خود را ترویج دهند در حالی که اگر شناخت خود را نسبت به عقاید یادشده به روز کنیم می توانیم با گسترش فرهنگ ناب اسلامی در میان نوجوانان و جوانان مانع از جذب آنها به عقاید انحرافی شویم.

وی بیان کرد: تعداد فرقه های انحرافی در جهان افزایش یافته که این امر مسئولیت ما را در قبال شناخت این فرقه ها و جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به آنها افزایش می دهد.

رسانه ها  شیطان پرستی را ریشه کن کنند

حجت الاسلام پور مظاهری عضو شورای شهر کرج نیز در گفتگو با مهر از رسانه های جمعی و گروهی خواست تا با افزایش آگاهیهای مردم در زمینه بنیاد سست گروههای همسو با شیطان آنان را از انگیزه های شوم گردانندگان اصلی این فرقه ها مطلع سازند.

وی اظهار داشت: آگاهی رسانی به نسل جوان و آموزش آنها درباره سرانجام شوم این حرکت ضد فرهنگی از طریق رسانه ها می تواند از گسترش حرکت آنها جلوگیری کرده و در صورت تداوم آنها را ریشه کن کند.

رئیس کمیسون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرج گفت: با توجه به گسترش روزافزون فعالیتهای گروههای شیطان پرست در منطقه کشورهای اسلامی به ویژه ایران خطر این گروهها از نظر فرهنگی و اخلاقی به مرحله بحران رسیده است و متولیان فرهنگ و هنر باید با دقت بیشتری برای ریشه کن نمودن آنان اقدام کنند.

این کارشناس آگاه مسائل اجتماعی تاکید کرد: شیطان پرستان استفاده از مواد مخدر روانگردان و آزادی بی بند و باری جنسی را جزو مراسم هفتگی خود قرار داده و با توجه به اینکه شیطان را مظهر مقاومت در برابر آدم قلمداد می کنند مخالف هر صفت انسانی بوده و اخلاق و امور اخلاقی را بر خلاف باورهای خود می دانند.

وی در مورد راههای جلوگیری از فعالیت گروههای شیطان پرستی افزود: آگاهی رسانی به نسل جوان و آموزش آنها درباره سرانجام شوم این حرکت ضد فرهنگی از طریق رسانه ها بویژه تلویزیون و مقابله قانونی با مبلغان و سرگروههای این تفکر شیطانی در کوتاه مدت می تواند از گسترش حرکت آنها جلوگیری کرده و در صورت تداوم آنها را ریشه کن کنند.

فرقه‌های انحرافی  نیازمند مقابله فرهنگی است

معاون تبلیغ حوزه علمیه قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  با ادیان و فرقه‌هایی که توسط عواملی از خارج کشور تحریک و تقویت می‌شوند تا مرکزیت نظام اسلامی را تضعیف کنند، مقابله فرهنگی می‌شود.

حجت‌الاسلام  نبوی افزود: اگر این ادیان و فرق علیه شیعه تبلیغ کردند یا کاری انجام دادند که باعث تخریب مبانی اسلام و شیعه شود ما در مقابل آنها فعال می‌شویم.

وی ادامه داد: در همین راستا کارگروههایی در زمینه زرتشتیگری، مسیحیت، بهائیت، صوفیه، اهل حق، وهابیت و عرفانهای نو ظهور راه‌اندازی شده و کار آنها این است که اگر توطئه‌ای در حال شکل‌گیری است با آن مقابله فرهنگی کنند.

معاون تبلیغ حوزه علمیه قم به تبلیغات اینترنتی این معاونت اشاره کرد و گفت: امروزه اینترنت یکی از ابزارهای مهم تبلیغ به حساب می‌آید و اگر از آن درست استفاده شود، برای رساندن پیام‌های دینی مناسب است.

وی افزود: کارشناسان این معاونت در سایت‌های شبهه ‌افکن و ضد دین و شیعه حضور پیدا کرده و با مناظره طرف مقابل را اقناع می‌کنند.

مباره با نحله‌های انحرافی باید با جدیت پیگری شود

یک کارشناس و آسیب شناس مسائل فرهنگی ترویج فرقه ها و نحله های انحرافی را یکی از مهمترین توطئه های دشمن علیه مسلمانان عنوان کرد و گفت: تعالی و پیشرفت در گرو تقویت فرهنگ عمومی است.

 مسعود عباسی اظهار داشت : در جهان بیش از چهار هزار فرقه تخدیری و خرافه پرستی به وجود آمده است که غرب و به ویژه آمریکا منشاء و بستر اکثر آنها است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه مباره با نحله‌های انحرافی باید با جدیت پیگری شود ادامه داد : دشمنان ایمان، باور و هویت جوانان را نشانه گرفته اند تا بنیاد این نظام را متزلزل سازند و اگر در مقابل این چالش اساسی با هوشیاری عمل نگردد بیم آن می رود که روزانه بر شمار فریب خوردگان افزوده شود.

به هر روی به نظر می رسد موضوع روایج فرقه های انحرافی در جامعه به ویژه در میان جوانان مسئله ای است که دست اندرکاران فرهنگی کشور باید بیش از گذشته بر روی آن تمرکز کرده و با برنامه ریزی فرهنگی مناسب از شیوع این آسیب خطرناک در جامعه جلوگیری کنند.

در این میان نقش نهادهای فرهنگی و رسانه بیش از سایر نهادها در شناسایی اسیبها و بسترسازی برای پیشگیری از ابتلا جامعه به این آسیبهای نوظهور می تواند تاثیرگذار باشد.


تعداد کل صفحات: 12 1 2 3 4 5 6 7 ...