تبلیغات
احادیث دینی - غریزه جنسی و ازدواج
یکشنبه 20 تیر 1389

غریزه جنسی و ازدواج

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

یکی دیگر از مجاری لذت انسان، علاقه به همسر و ارضاء غریزه جنسی است.اصل وجود این میل نیز همانند میلها و کششهای درونی دیگر، لازمه ساختمان روح انسان و فطری است که گفتیم خود به خود نه ارزش اخلاقی مثبت دارد و نه ارزش اخلاقی منفی، و به عبارتی دیگر: از نظر اخلاقی، وجود این میلها و کششها در انسان نه خوب است و نه بد، و بار ارزشی ندارد.


البته، از نظر فلسفی، هر چیزی که بهره ای از وجود داشته باشد، خواه اختیاری باشد یا غیر اختیاری، فی نفسه خیر است ولی خیر در اینجا اصطلاح دیگری است و به ارزشها و خیر اخلاقی ارتباطی ندارد.
آنچه که در محدوده اخلاق قرار می گیرد و بار ارزشی خواهد داشت کیفیت و کمیت ارضای این میل و جهت اعمال آن است.مسأله ما در اینجا این است که انسان این میل را چگونه ارضا کند؟ چه مقدار ارضا کند؟ و با چه نیتی ارضا کند؟ تا کار وی از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت باشد و دست به کارهای ناشایسته و غیر اخلاقی نیالوده باشد.
دیدگاه قرآن درباره غریزه جنسی
در قرآن کریم آیاتی دلالت می کنند بر این که همسر دوستی و رابطه جنسی در متن خلقت انسان، ملحوظ است.البته، این مطلب احتیاج به تعبد ندارد و هر کسی در کیفیت آفرینش انسان دقت کند، متوجه می شود که تکثیر نسل و بقای این نوع از راه ازدواج، همسرگیری و زاد و ولد تحقق پذیر خواهد بود و ناچار می بایست در متن آفرینش انسان این جهت رعایت شده باشد؛ یعنی، انسان طوری آفریده شده که در اثر آمیزش با همسر نسلش باقی بماند.البته، تعابیر آیات قرآن کریم در این زمینه متفاوت است و ما در اینجا به چند دسته از آیات اشاره می کنیم :
الف) آیاتی دلالت دارند بر این که همسر انسان از جنس خود او قرار داده شده و این یک تدبیر تکوینی الهی است برای این که نوع انسان باقی بماند که شاید از همه آنها روشنتر این آیه باشد که می گوید:
«یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الأرحام ان الله کان علیکم رقیبا.» (۱)
[ای مردم تقوا پیشه کنید و بترسید از پروردگارتان که شما را از یک انسان بیافرید و همسر وی را از (جنس) او بیافرید و مردان و زنان بسیاری را از آن دو (به وجود آورد و روی زمین) منتشر ساخت ] .
جمله «بث منهما رجالا کثیرا و نساء» به خوبی دلالت دارد بر این که انتشار افراد انسان بر اثر ارتباط دو همسر است و این رابطه همسری به منظور تکثیر نسل در متن خلقت انسان ملحوظ است.
در آیه دیگری آمده است که:
«هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین.» (۲) [اوست خدایی که شما را از یک انسان بیافرید و همسرش را نیز از (جنس) او قرار داد تا در کنار وی بیارامد پس چون با او خلوت کرد باری سبک برداشت و هنگامی که سنگین شد، پروردگارشان را خواندند که اگر فرزندی شایسته به ما دهی (به درگاه تو) از سپاسگزاران خواهیم بود)] .
در جمله «و جعل منها زوجها لیسکن الیها» احتمالا به حکمت و علت دیگری نیز برای ازدواج، جدای از تولید و بقای نسل انسان، اشاره شده است که همان آرامش و سکون دو همسر در کنار یکدیگر و احساس مهر و صفایی است که نسبت به یکدیگر پیدا می کنند و در نتیجه، بار زندگی را به کمک یکدیگر بر می دارند.
از اینجا است که در قرآن به آیاتی نیز بر می خوریم که صرفا بر همین علت و حکمت تکیه کرده و از تولید نسل سخنی به میان نیاورده است، مانند این آیه که می گوید:
«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکونوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون.» (۳)
[و از جمله آیات و نشانه های خدا این است که او برای شما همسرانی از خودتان بیافرید تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان محبت و مودت و دوستی قرار داد و در این کار، آیات و نشانه هایی (از خداوند) هست برای قومی که بیندیشند] .
و دیگر آیاتی که در این زمینه به نحوی به این حقیقت اشاره کرده اند.
آیات فوق و نظایر آنها، اندیشه کسانی را که فکر می کنند ازدواج کاری است پلید، شیطانی و دارای ارزش منفی، رد می کنند.چنین اندیشه ای در قرآن کتاب آسمانی فطرت، جایی ندارد و مطرود و باطل است.
میل به ازدواج به اقتضای حکمت الهی در آفرینش انسان لحاظ شده و تدبیر الهی اقتضا کرده است که تکثیر نسل و بقای انسان به وسیله آن، تحقق پیدا کند.و چنین چیزی، خود به خود و در جهان تشریع نمی تواند دارای ارزش منفی باشد؛ چرا که، این در واقع، به یک نوع تناقض میان تکوین و تشریع و ناهماهنگی بین نظام هستی و نظام اخلاقی، منجر می شود.در صورتی که از نظر قرآن، نظام اخلاقی نه تنها هیچ تنافی با نظام تکوینی ندارد بلکه مکمل آن می باشد .
قرآن به ما می آموزد که دین و قوانین تشریعی دینی، فطری است و از هماهنگی کامل با آن برخوردار است و همین هماهنگی، رمز موفقیت و فراگیری و جهانی و ابدی بودن دین است.
پس با توجه به این آیات زن گرفتن یا شوهر کردن و آمیزش زن و مرد فی حد نفسه نمی تواند یک عمل زشت و پلید باشد و بنا بر این، منشأ زشتی و ارزش منفی مربوط به غریزه جنسی و رابطه زن و مرد را در جای دیگری مانند عوارض کمی و کیفی و در جهت آن باید جستجو کرد و کم و کیف و جهت هستند که منشأ خوبی یا بدی آن می شوند.
اخلاق جنسی
از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که این دو جنس مخالف برای همدیگر و مکمل همدیگر آفریده شده اند و مقتضای فطرت انسان این است که هر یک از این دو یعنی زن و مرد نسبت به جنس مخالف خود گرایش داشته و او را منشأ آرامش و آسایش خویش قرار دهد و به گونه ای کامجویی کند که هم سلب تولید نسل و بقای نوع انسان می شود و هم مفسده ای بر آن، بار نخواهد شد .
محدودیتهای فطری غریزه جنسی
از دید آیات قرآن کریم، گرایش به جنس موافق بر خلاف فطرت و نظام آفرینش است و در واقع، یک نوع انحراف در گرایش جنسی به شمار می رود.بنا بر این، اگر کسانی در مقام ارضای غریزه جنسی از مسیر طبیعی و تکوینی منحرف بشوند و به جای آنچه در اصل خلقت و متن آفرینش برای تأمین این غریزه ملحوظ شده راه دیگری را در پیش بگیرند، کارشان دارای ارزش منفی خواهد بود و از طریق راست و راه مستقیم فطرت الهی منحرف گشته اند.
در قرآن کریم، در ضمن بیان داستان قوم لوط (که به این عمل انحرافی شهره اند) در چند مورد (و حد اقل در سه مورد) بر زشتی این عمل و انحراف آن از مسیر فطرت تأکید شده است .
قرآن حکایت می کند که این قوم در اشباع این میل، از مسیر طبیعی و فطری خود
منحرف شده بودند و بواسطه همین امر، مورد نکوهش و مذمت قرار گرفتند و به عذاب خدا گرفتار شدند و آیه ای که از این جهت از سایر آیات روشن تر است می فرماید:
«و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون.» (۴)
[همسرانی را که خدا برای شما قرار داده رها می کنید و به راهی که خدا قرار نداده است می روید شما مردمی متجاوز و نابکار هستید] .
یعنی، به راهی می روید که خلاف فطرت و خلاف طبیعت شماست و انحرافی است از راه راست و صراط مستقیم.
این نکته به خصوص از این جهت برای ما مفید است که خداوند با تعبیر
«خلق لکم ربکم»
به ما می فهماند آنچه را که خداوند قرار داده است و آفرینش الهی اقتضا می کند، گرایش هر یک از این دو جنس به جنس مخالف خود است و بنا بر این، باید از همین راه اشباع شود .
گ�


buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 12:16 ق.ظ

Well spoken certainly! .
cialis 20 mg best price estudios de cialis genricos cialis dosage recommendations cialis flussig acheter du cialis a geneve cialis patentablauf in deutschland cialis e hiv cialis authentique suisse tadalafil 10 mg precios cialis peru
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:48 ق.ظ

Very well expressed indeed. .
cialis side effects dangers prices on cialis 10 mg cialis per paypa safe dosage for cialis enter site very cheap cialis buy cialis uk no prescription can i take cialis and ecstasy generic low dose cialis cialis canada generic for cialis
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:02 ق.ظ

Good write ups. Appreciate it.
cialis daily reviews price cialis per pill cialis 5 mg only best offers 100mg cialis cialis 10 doctissimo rx cialis para comprar look here cialis order on line generic cialis pill online cialis generisches kanada cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:37 ب.ظ

Really a good deal of fantastic knowledge!
cialis 100 mg 30 tablet cialis usa cost cialis venta a domicilio we use it cialis online store cialis tablets australia cialis daily reviews the best site cialis tablets look here cialis order on line price cialis per pill click here take cialis
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 12:36 ب.ظ

Truly a good deal of terrific facts!
cialis pills boards only best offers 100mg cialis enter site 20 mg cialis cost buy cialis cialis prezzo al pubblico generic cialis cialis pills boards safe dosage for cialis cialis pills price cialis best
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 01:06 ق.ظ

Really tons of great tips!
low dose cialis blood pressure cialis reviews cialis preise schweiz cialis taglich how to purchase cialis on line generic cialis review uk cialis 20 mg cut in half 40 mg cialis what if i take prezzo di cialis in bulgaria cost of cialis cvs
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Thanks, An abundance of write ups.

cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cialis flussig prescription doctor cialis acquisto online cialis only now cialis 20 mg cialis rezeptfrei cialis generico en mexico india cialis 100mg cost low cost cialis 20mg
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 12:45 ق.ظ

This is nicely expressed! .
can i take cialis and ecstasy sialis estudios de cialis genricos miglior cialis generico look here cialis order on line cialis 20mg we choice cialis uk cialis online nederland weblink price cialis if a woman takes a mans cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 11:36 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis canadian drugs cialis lowest price ou trouver cialis sur le net we like it cialis price cialis sicuro in linea cialis professional yohimbe acheter du cialis a geneve when can i take another cialis price cialis per pill click here to buy cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 12:40 ق.ظ

With thanks, I value this!
tarif cialis france cialis with 2 days delivery tadalafil 10 mg cialis venta a domicilio cialis generico online cialis reviews cialis ahumada cialis rezeptfrei cialis 30 day sample buy cialis online legal
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:27 ق.ظ

Helpful info. Regards!
cialis 100 mg 30 tablet cialis online cialis diario compra cialis generico online bulk cialis generic cialis at the pharmacy generic for cialis cialis savings card cialis canada on line cialis super acti
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Truly tons of superb data.
i recommend cialis generico buy online cialis 5mg cialis online how does cialis work cialis dosage cialis italia gratis tadalafil 20mg look here cialis order on line cialis herbs cialis pills price each
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Great stuff. Thank you!
cialis online deutschland cialis 5mg billiger costo in farmacia cialis cialis 5mg billiger cialis para que sirve we choice free trial of cialis generic cialis levitra only now cialis 20 mg cialis daily cialis generique 5 mg
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Excellent knowledge. Many thanks.
cialis generic tadalafil buy cialis coupon generic cialis pro cialis coupons cialis prices in england usa cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis pills cialis uk click here cialis daily uk
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Reliable write ups. Appreciate it!
precios de cialis generico cialis generika costo in farmacia cialis buy cialis online nz prices for cialis 50mg cialis mit grapefruitsaft comprar cialis navarr cialis generico en mexico can i take cialis and ecstasy best generic drugs cialis
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:24 ق.ظ

Amazing lots of excellent info!
cialis alternative cialis soft tabs for sale buying cialis in colombia we choice free trial of cialis can i take cialis and ecstasy cialis 5mg india cialis 100mg cost recommended site cialis kanada what is cialis tadalafil 20mg
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:59 ب.ظ

Reliable info. Many thanks!
cialis generic availability look here cialis cheap canada cialis venta a domicilio only best offers cialis use buying brand cialis online when can i take another cialis free cialis cialis generika tadalafilo only now cialis 20 mg
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:59 ق.ظ

Really plenty of amazing info!
tadalafil generic cialis at the pharmacy 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis preise schweiz wow cialis tadalafil 100mg cialis kamagra levitra cialis 5mg billiger generic cialis tadalafil click here to buy cialis cialis vs viagra
levitra 10 mg prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:05 ق.ظ

Whoa many of useful facts.
vardenafil levitra 10 mg kopen levitra generic buy levitra generic levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online buy levitra online vardenafil levitra 10 mg prezzo
buy cialis online safely
سه شنبه 10 مهر 1397 02:28 ق.ظ

You revealed that exceptionally well!
cilas low dose cialis blood pressure cialis arginine interactio click here take cialis precios de cialis generico we recommend cheapest cialis price cialis per pill cialis taglich click here to buy cialis cialis diario compra
Buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 12:12 ق.ظ

Thank you! A lot of data.

generic cialis at the pharmacy viagra or cialis generico cialis mexico cialis super acti buy cialis online legal cialis 5mg prix achat cialis en europe tadalafil 10 mg buy cialis cialis side effects
http://cialisky.com/
شنبه 7 مهر 1397 08:49 ب.ظ

Kudos, Good information.
online cialis cialis official site ou acheter du cialis pas cher calis cialis with 2 days delivery cialis authentique suisse fast cialis online purchasing cialis on the internet cialis professional yohimbe cialis therapie
canada pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 03:27 ب.ظ

With thanks! Ample content.

drugs for sale in uk canadian pharmacy online 24 canada medication prices canadian pharmacy canadian online pharmacies legal canadian medications 247 safe canadian online pharmacies how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacies stendra drugs for sale online
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:14 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
the best site cialis tablets brand cialis nl cialis rezeptfrei sterreich achat cialis en suisse buy cialis sample pack cost of cialis per pill opinioni cialis generico cialis from canada cialis tadalafil online cialis alternative
cialisvonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:04 ب.ظ

Great material. Cheers.
cialis qualitat il cialis quanto costa safe dosage for cialis cialis generico online look here cialis order on line viagra or cialis cialis generique cialis 20mg preis cf cialis super acti price cialis wal mart pharmacy
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:52 ق.ظ

Thanks. Lots of posts!

how to purchase cialis on line we recommend cheapest cialis cialis generique cialis 100 mg 30 tablet cialis en mexico precio generico cialis mexico are there generic cialis side effects of cialis cialis cost cialis 30 day trial coupon
north west pharmacies canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:03 ب.ظ

Effectively expressed truly! !
canadian pharmacies northwest pharmacies mail order canada medication canadian medications 247 northwest pharmacies online pharmacy canada online prescriptions pharmacy canada 24 canadian pharmaceuticals canada medications cheap canadian pharmacies online prescriptions
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:01 ق.ظ

Really a lot of superb material.
generic viagra order where to buy cheap viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra getting viagra uk buy viagra discount order online viagra buy generic viagra no prescription buy viagra next day delivery uk where to buy viagra over the counter safe buy viagra online
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:26 ب.ظ

With thanks, Ample information.

where to buy cialis in ontario cialis 30 day sample cialis 20mg acquisto online cialis cialis efficacit cialis sale online cialis 10 doctissimo cialis super acti walgreens price for cialis cialis alternative
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:55 ق.ظ

You've made the point.
cheap cialis click now cialis from canada cialis for sale south africa cialis 5mg how to purchase cialis on line cialis canadian drugs acquisto online cialis american pharmacy cialis enter site very cheap cialis cialis bula
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30