تبلیغات
احادیث دینی - مهدویت در ادیان مختلف اللهی
دوشنبه 21 تیر 1389

مهدویت در ادیان مختلف اللهی

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

 

در قرآن آیاتی چند در سورههای انبیا آیه ۱۰۵، نور آیه ۵۵، قصص آیه۴ صف آیه۸و۹ ، سوره حج آیه ۶۰،حدید آیه ۲۶ ، و سوره مریم آیه ۷۷ آمده است كه اجمالا روزی را وعده میدهند كه حق پرستان و حزب خدا پرست و طرفداران دین و مردم شایسته جهان قدرت و حكومت زمین راقبضه می نمایند و دین اسلام بر تمام ادیان غالب میگردد.(ابطحی٬سیدحسن۱۳۷۶٬)

نخستین کسانی که از اندیشه مهدی (ع) حمایت نموده اند شیعیان بوده اند و از جمله اعتقادات آنان ٬ ایمان به امام غایب و منتظر است که زمین را از داد آکنده می سازد بعد از آنکه از ستم لبریز شده باشد .این اندیشه از راه همنشینی و همدلی و اختلاط به اهل تسنن نیزسرایت کرده و در اعتقاداتشان راه یافته ولی جزء اصول اعتقادیشان نمی باشد.(خسرو شاهی٬هادی٬ ۱۳۷۲) 

احادیث و روایات زیادی در خصوص قیام قائم آمده است از آن جمله:

در کتاب کافی از ابو بصیر از امام ششم نقل کرده که فرموده:«اذا ما یو عدون»قیام قائم ماست و آن ساعتی است ک پیروان باطل خواهند دید ٬و عذاب خدا را به دست توانای قائم آل محمد خواهند چشید و این است معنای «من هو شر مکانا»یعنی آنها خواهند دید که در پیشگاه امام زمان چه جایگاه بدی دارند.(دوانی٬علی۱۳۶۱٬)

امام صادق (ع) فرموده اند:

هما نا حضرت قائم در شب ۲۳ (رمضان) به نام او ندا می شود ٬و در روز عاشورا ٬روز شهادت امام حسین (ع) قیام میکند.(المفید٬محمد بن محمد بن النعمان)

ونیزفرموده اند که :«یذل له کل صعب» همه مشکلات و دشواریها ٬در برابر امام قائم (عج)تسلیم و رام میگردند.(اشتهاردی٬محمد ۱۳۷۵ )

امام سجاد (ع) می فرماید:

هنگامی که قائم قیام کند ٬ خداوند هر گونه آفت و وحشت را از شیعیان ما برطرف می سازد و قلوب آنها را همچون پاره های آهن محکم می نماید٬و نیروی یک نفر از آنها را برابر نیروی چهل نفر می کند و آنها حا کمان و سروران سراسر زمین خواهند شد.(مجلسی ٬علامه)

برگشت به سوی اسلام ٬برای جهان صلح جهانی به ارمغان می آورد و برای او امکاناتی فراهم می آورد که به راحتی نفس بکشد و از یک خطر مو حش و بدبختی بزرگی که دهان خود را باز کرده تا در جنگ جهانی جدیدی تر و خشک را با هم بسوزاند نگهبانی کند.(سیدقطب ۱۳۵۸)

 

مسیحیان به شخصی به نام« روح راستی یا پسر انسان» معتقدند كه برای اصلاح جامعه بشری و تشكیل حكومت جهانی می آید .قبل از آمدن ، در دنیا پر از ظلم و جور می شود و سراسر جهان را ظالمین و ستمگران احاطه می كنند  او مردم را به جمیع راستیها هدایت می كند و ظلم و ستم را از روی زمین محو می كند ، در زمان او ثروت زمین را استخراج می كند و حكیمان پر ارزش می گردند ودنیا همه خدا شناس می شوند او به پیامبری عیسی شهادت میدهد  حضرت عیسی با او خواهد آمد و مردم مسیحی قبل از دیگران به حقانیت او شهادت میدهند ، و بسیاری از مردمی كه از دنیا رفته انددر آن موقع بیدار می شوند و به دنیا بر میگردند.

 

یهودیان مصلح آخر الزمان را با نام «شیلو »می شناسند و معتقدند كه اگر چه تاخیر نماید ولی می آیدو همه ملتها را نزد خود جمع می كندوتمام قومها رابرای خویشتن فراهم می آورد .(ابطحی٬سیدحسن ۱۳۷۶)

دراصل براین عقیده اند كه درآن روز خداوند خواهدآمدوبرتمامی زمین پادشاهی میكند ودرآنروز قومهاراجمع می كند تابه جنگ اورشلیم روندوآنهاشهرهارامیگیرندآنگاه خداوند به جنگ با آن قومها می رود و تمامی مقدسان با او می آیند و در آنروز خورشید و ماه و ستارگان دیگر نور نخواهند داد ولی همه جا روشن خواهد بود . مردم تنها او را خواهند پرستید و در اورشلیم ٬در امنیت ساکن خواهند شد.(کتاب مقدس)

 

زرتشتیان به شخصی به نام «سوشیانست » یا نجات دهنده دین معتقدند که او دنیا را پر از عدل و داد می کند. مصلح آخر الزمان از بنی هاشم و به دین جد خود رسول اکرم (ص) می باشد. آن حضرت از مکه به طرف ایران قدیم حرکت می کند و  جهان  را آباد میکند و در زمان او پیامبران و نیکان و صلحا زنده می شوند و به دنیا رجعت می کنند و این موضوع با عقاید اسلامی کاملا تطبیق میکند زیرا یکی از ضروریات مذهب اسلام اعتقاد به رجعت است .(ابطحی٬سیدحسن۱۳۷۶٬)

نتیجه آنکه عقیده به ظهور یک نجات دهنده فوق العاده جهانی ٫یک مشترک دینی است که از مصدر وحی سرچشمه گرفته و همه پیمبران بدان بشارت داده اند٬و همه ملل در انتظار آن هستند لیکن در تطبیق آن خطا شده است.(امینی٬ابراهیم۱۳۵۲٬)

زمان رو به پایان است ٬زمین به گردش مکرر و دوارگون خود نزدیک می شود ٬ آفرینش در تکرار مداوم لحظه ها و روزهای ملال آور غیبت ٬ به نقطه انفجار نزدیک می شود آنقدر نزدیک که نوای خوش بهشتی در گوشهایمان طنین اندازااست.(علی اکبری ٬ سامانی۱۳۸۳)

بر این اساس قیام و انقلاب مهدی (ع) بر اساس یک جریان طبیعی که همان وجود زمینه ها در جامعه است انجام خواهد گرفت. اگر پیروان ادیان بتوانند بر سر این مسائل اساسی و بنیادی توافق کنند ٬اکثر اختلافاتشان رفع می شود و بسیاری از جنگها و نزاعها ی ابلهانه که از افکار جهال و متعصبین فرو مایه ای که در تمام ادیان کم و زیاد وجود دارند منشا گرفته ٬رفع می شود و در نتیجه وحدت و انس و صمیمیت و محبت و همبستگی که لازمه حیات طیبه است به وجود می آید.

تعاون و کمک به یکدیگر در احیای مواهب الهی و سلامت محیط زیست و رعایت بهداشت و ظهور مقام شامخ انسانیت و رشد و فرهنگ و هنر و پیشرفت علم و آموزش و اصلاح خانواده ها که نتیجه همبستگی و توافق در مسائل مهم فوق است ایجاد میگردد.(ابطحی٬سید حسن ۱۳۷۶)

 

منابع:

 

۱- قرآن کریم

۲- کتاب مقدس٬ ترجمه تفسیری شامل عهد عتیق و عهد جدید .

۳- امینی ٬ ابراهیم  (۱۳۵۲)٬دادگستر جهان٬ تهران ٬دارلفکر ٬چاپ چهارم .

۴-ابطحی٬سید حسن(۱۳۷۶)٬مصلح آخر الزمان٬ تهران٬بطحاء٬ چاپ نمونه .

۵-المفید٬محمد بن محمد بن النعمان٬الارشاد٬قم ٬بصیرتی.

۶- خسرو شاهی ٬ سید هادی٬(۱۳۶۱)مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت ٬ اطلاعات .

۷-سید قطب ٬(۱۳۵۸)٬ترجمه سید هادیخسرو شاهی ومحمد گرامی٬عدالت اجتماعی در اسلام٬قم٬دارالفکر٬چاپ پانزدهم.

۸-علی اکبری سامانی٬وجیهه٬(۱۳۸۳)٬ماهنامه پیشگامان٬تهران٬سازمان بسیج دانش آموزی .شماره مهر ماه.

۹-قمی٬شیخ عباس٬(۱۳۷۷)٬ ترجمه حجه السلام موسوی کلانتری دامغانی٬مفاتیح الجنان٬گیلان٬شهریور ٬چاپ دوم.

۱۰-مجلسی٬علامه محمد باقر٬(۱۴۰۳ه.ق)٬بحار الانوار ٬بیروت ٬ موسسه الوفاء.

۱۱-مجلسی ٬ علامه ٬(۱۳۶۱) ترجمه علی دوانی٬ مهدی موعود٬ جلد ۱۳ بحار الانوار ٬ دارلکتب الاسلامیه٬ چاپ بیستم.

۱۲-محمدی٬اشتهاردی٬(۱۳۷۵)٬ یک مناظره جالب و خواندنی٬قم علامه٬چاپ سوم.


foot pain essential oil
پنجشنبه 15 تیر 1396 08:06 ب.ظ
Thanks for finally talking about >احادیث دینی - مهدویت در ادیان
مختلف اللهی <Liked it!
https://reathawussow.wordpress.com/2014/12/15/regarding-achilles-tendonitis/
یکشنبه 4 تیر 1396 08:44 ب.ظ
You can definitely see your expertise in the paintings you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid
to mention how they believe. At all times follow your heart.
decisiveslogan565.jimdo.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 08:28 ب.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article. Thank you for supplying this information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر