تبلیغات
احادیث دینی - ماهنامه احادیث شماره 1
چهارشنبه 30 تیر 1389

ماهنامه احادیث شماره 1

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احادیث برگزیده از کتاب معراج السعاده

حضرت محمد (ص) : سه چیز است که هرکه خدا را با آن صفات ملاقات کند ، داخل بهشت میگردد از هر دری که میخواهد : 1. حُسن خلق 2. ترس از خدا 3. ترک مجادله اگرچه حق با او باشد.                           معراج السعاده صفحه 425

رسول خدا (ص) فرمودند : هرکه مومنی را در نزد او ذلیل کنند ( پشت سر مومنی غیبت کنند در حضورت ) و او تواند یاری او را بکند ( و از غیبت جلوگیری کند ) و نکند ، خدا در روز قیامت او را ذلیل میسازد ، و باز آنحضرت (ع) فرمود : هرکه رد غیبت کند از برادر مومن خود و آبروی او را محافظت کند حق است بر خدا که در روز قیامت آبروی او را نگاهدارد ، و آنحضرت (ع) فرمود : هرکه حمایت کند آبروی مسلمانی را ( از ریختن آبروی مومنی جلوگیری کند ) ، خدا در روز قیامت ملکی را میفرستد که او را حمایت کند.               معراج السعاده صفحه 431

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : بنده مزه ایمان را نمی چشد ، تا دروغ را ترک کند ، خواه دروغ از روی شوخی باشد یا از روی جدیت.  معراج السعاده صفحه 441

حضرت امام حسن عسگری (ع) فرمودند : جمیع اعمال خبیثه در خانه ایست و کلید آنخانه دروغ است.             معراج السعاده صفحه 441

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکه ایمان به خدا و روز قیامت دارد ، اگر وعده ای به کسی داد ، باید به آن وعده وفا کند ، و آنحضرت (ع) فرمود : کسی را که وعده به کسی دهد و عزم وفای به آن وعده را نداشته باشد ، از جمله منافقین شمرده میشود.                   معراج السعاده صفحه 443

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : از جمله چیزهایی که خدای تعالی بر دروغگو گماشته است ، فراموشی است و از اینجهت مشهور شده است که دروغگو حافظه ندارد ( شخص در موضوعی دروغ میگوید و بعد از مدتی بر علیه گفته خود حرف میزند )            معراج السعاده صفحه 445

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : شخص در زیر زبان خود پنهان است ( تا شخص سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد ) پس اگر میخواهی سخنی بگویی به عقل خود بسنج ، پس اگر سخنی است که برای خدا باشد بگو و الا سکوت کردن بهتر است.              معراج السعاده صفحه 449

حضرت محمد (ص) فرمودند : خداوند متعال قبول نفرماید ، عملی را که در آن به قدر ذره ای ریا باشد.        معراج السعاده صفحه 473

حضرت محمد (ص) فرمودند : در روز قیامت ریا کار را به چهار نام زشت میخوانند: 1. ای کافر 2. ای فاجر 3. ای زیانکار 4. ای خیانتکار ، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شده و تو را امروز در پیش ما نصیبی نیست ، برو امروز مزد خود را از آن بگیر که عمل و کارت را از برای او میکردی.      معراج السعاده صفحه 473

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکه در دنیا دو رو و دو زبان باشد ، در قیامت او را دو زبان از آتش خواهد بود.              معراج السعاده صفحه 491

حضرت امام صادق (ع) فرمودند : وقتی جنازه کسی را تشییع میکنی ، فکر کن گویا تو خود آن کس هستی که در تابوت است و آنرا برداشته و خود را چنان فرض کن که به عالم آخرت رفته و از پروردگار خودت تقاضا نموده که تو را به دنیا برگردانند و خواسته تو را پذیرفته ، و تو را دوباره به دنیا فرستاده است ، ببین چه خواهی کرد و چه عملی از تو سر خواهد زد.                معراج السعاده صفحه 519

حضرت محمد (ص) فرمودند : یکساعت فکر کردن بهتر است از یکسال عبادت.               معراج السعاده صفحه 519

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمودند : خداوند متعال حُکمی فرموده است که هیچ نعمتی را که به بنده عطا فرموده از او نگیرد تا گناهی از او سر زند که مستحق سلب آن نعمت گردد و آنحضرت (ع) فرمود : بنده گناهی میکند و به سبب آن از روزی منع میشود.                         معراج السعاده صفحه 524

حضرت محمد (ص) فرمودند : توبه کننده دوست خدا است و توبه کننده از گناه مانند کسی است که هیچ گناهی از برای او نباشد.         معراج السعاده صفحه 527

حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمودند : دوست ترین بندگان به سوی خدا توبه کنندگان هستند.                  معراج السعاده صفحه 527

حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمودند : شیعه ما نیست هرکه هر روز اعمال خود را محاسبه نکند ، پس اگر کار نیک کرده است از خدا توفیق کار نیک بیشتری کند و اگر عمل بدی از او سرزده باشد ، توبه و استغفار نماید.   معراج السعاده صفحه 543

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : خوشا به حال بنده ای که با هواهای نفسانی خود بجنگد ( جهاد با نفس کند ).                            معراج السعاده صفحه 550

امام محمد باقر (ع) فرمودند : اگر خواهی بدانی که در تو خیری هست یا نه ، به دل خود نظر کن ، اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و اهل معصیت را دشمن داری بدانکه تو از اهل خیری و خدا تو را دوست میدارد و اگر بر خلاف آنی خدا تو را دشمن میدارد و در تو خیری نیست.          معراج السعاده صفحه 600

حضرت محمد (ص) فرمودند : غضب ایمان را فاسد میکند ، چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند.                          معراج السعاده صفحه 178

حضرت محمد (ص) : روزی به حضرت رسول (ص) فرمودند فلان زن روزها را روزه میگیرد و شبها را به عبادت به پای میدارد ولیکن بد خلق است و از کج خلقی به همسایگان خود آزار میرساند ، حضرت فرمودند هیچ خیری برای او نیست و او از اهل جهنم است و آنحضرت (ع) فرمودند که بد اخلاقی شخص را به اسفل درک جهنم میرساند.                      معراج السعاده صفحه 189

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند : نیکی و خوش اخلاقی شهرها را آباد میگرداند و عمرها را زیاد میکند.                    معراج السعاده صفحه 190

حضرت امام سجاد (ع) فرمودند : چون ملائکه بشنوند که بنده مومن برادر خود را دعا میکند ، گویند خوب برادری هستی از برای برادرت ، دعای خیر به او میکنی و حال اینکه او در پیش تو حاضر نیست و او را به خیر یاد می کنی ، خدا به دو برابر آنچه از برای او خواستی به تو عطا کند               معراج السعاده صفحه 197

حضرت محمد (ص) فرمودند : هیچکس تواضع نکرد ، مگر اینکه خدا او را بلند گردانید.                معراج السعاده صفحه 227

خدایتعالی به حضرت داوود (ع) وحی فرمود : همچنانکه ، نزدیکترین مردم به خدا متواضعانند ، همچنین دورترین مردم از خدا متکبرانند.       معراج السعاده صفحه 228

حضرت امام حسن مجتبی (ع) فرمودند : هرکه تواضع کند در دنیا از برای برادر مومن خود ، پس او در نزد خدا از جمله صدیقان است ، حقا که او از شیعیان علی بن ابیطالب (ع) است.                                         معراج السعاده صفحه 229

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرگاه متواضعین امت مرا بینید از برای ایشان تواضع کنید و هرگاه متکبرین را ببینید بر ایشان تکبر کنید ، بدرستیکه این باعث مذلت و حقارت اشخاص متکبر است.                                                    معراج السعاده صفحه 229

امام محمد باقر (ع) فرمودند : کار نیک و صدقه دادن برطرف میسازد فقر را و عمر را زیاد میکند و دفع میکند از کسی که صدقه داده است ، هفتاد قسم مُردن بد را.                                                                           معراج السعاده صفحه 329

 

احادیث درباره صبر

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : اگر صبر کنی در پیشامدی ، آنچه مقدر    ( از ناحیه خدای عزوجل ) است خواهد شد ، و تو ثواب خواهی داشت و اگر جزع و بی تابی نمایی آنچه از طرف خدای عزوجل مقدر شده است انجام میشود ، و از برای تو وزر و وبال و گرفتاری خواهد بود.                         معراج السعاده صفحه 654 

مولا علی (ع) فرمودند : صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می رسد ، تحمل کند و خشم خود را فرو برد.         غررالحکم چاپ دانشگاه تهران ، جلد 2 حدیث 1874

امام علی (ع) : ریشه صبر ، ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است.                  غررالحکم جلد 2 حدیث 3184

امام علی (ع) فرمودند : صبر یا بر مصیبت است ، یا بر اطاعت خدا ، یا در مقابل معصیت است ، که قسمت سوم صبر که در مقابل معصیت است از دو قسمت قبلی با ارزش تر است.                                     میزان الحکمه ، نشر دفتر تبلیغات اسلامی جلد 5 حدیث 10101

رسول خدا (ص) فرمودند : صبر چهار شعبه دارد : اشتیاق ، هراس ، وارستگی و انتظار . پس هرکس مشتاق بهشت است باید از شهوات بیرون برود.و کسی که از آتش میترسد باید از گناهان برگردد ، و کسی که نسبت به دنیا زهد می ورزد ، باید گرفتاری را سبک بشمارد ، و کسی که در انتظار مرگ است باید در کارهای خوب بشتابد.                                                      میزان الحکمة جلد 5 حدیث 10133

امام علی (ع) فرمودند : صبر در کارها همانند سر در بدن است ، همانطور که وقتی سر از بدن جدا شود ، بدن فاسد میشود ، هنگامی هم که صبر از کارها جدا شود کارها تباه میشود.                   بحارالانوار ، نشر کتابفروشی اسلامیه ، جلد 71 صفحه

رسول خدا (ص) فرمودند : بر تو باد علم ، که علم دوست مومن است ، و بردباری وزیر مومن است ، و خرد راهنمای اوست ، و عمل سرپرست او ، و مدارا کردن پدر او ، و ملایمت برادر او ، و صبر امیر سپاهیان اوست.            نهج الفصاحه ، حدیث 1961

مولا علی (ع) فرمودند : قویترین دشمن سختیها صبر و شکیبایی در برابر آنهاست.                      غررالحکم جلد 2 حدیث 2908

امام علی (ع) : همیشه همراه صبر و شکیبایی باشید که آن ستون ایمان و قوام کارهاست.          غررالحکم جلد 2 حدیث 2542

امام علی (ع) : بر تو باد به صبر ، که صبر دژی استوار است ، و عبادت اهل یقین به شمار میرود.               غررالحکم جلد 4 حدیث 6134

رسول خدا (ص) فرمودند : چه نیکو سلاحی است صبر و دُعا برای مومن.                   نهج الفصاحه حدیث 3128

مولا علی (ع) فرمودند : مردم ! بر شما باد صبر و شکیبایی ، چون کسی که صبر نداشته باشد ، دین نخواهد داشت.           بحارالانوار جلد 71 حدیث 92

رسول خدا (ص) فرمودند : ایمان دو نیمه دارد ، نیمی از آن در صبر است ، و نیمی از آن در شکر نهفته است.     نهج الفصاحه حدیث 1070

امام باقر (ع) : بهشت آمیخته به سختیها و صبر و بردباری است ، پس هرکس در دنیا بر سختی ها شکیبا و صبور باشد ، وارد بهشت میشود ، و جهنم آمیخته به شهوات و خوشگذرانیهاست . پس هرکس خواسته ها و شهوات نفس خود را تامین کند ، وارد آتش میشود.            اصول کافی جلد 2 صفحه 73 حدیث 7

امام علی (ع) فرمودند : مرد حقیقت ایمان را نمی چشد تا اینکه دارای سه خصلت شود : 1.به مسائل دینی آگاهی کامل داشته باشد.2.در گرفتاریها صبور باشد.3.در زندگی حساب و اندازه داشته باشد.                      بحارالانوار جلد 71 صفحه 85

امام علی (ع) : صبر ضامن پیروزی است.     غررالحکم جلد 1 حدیث 760    صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند   ،    بر اثر صبر نوب ظفر آید

امام علی (ع) : صبر و بردباری سپری در برابر فقر است.    فروغ حدیث جلد 2 صفحه 260

امام علی (ع) فرمودند : صبر ، بهترین جامه های ایمان و از برترین ویژگیهای اخلاقی انسان است.               غررالحکم جلد 2 حدیث 1893

پیامبر خدا (ص) فرمودند : صبر و شکیبایی گنجی از گنجهای بهشت است.            بحارالانوار جلد 82 حدیث 137

امام علی (ع) : صبر و شکیبایی و اخلاق نیکو و حلم و بردباری از اخلاق پیامبران است.           بحارالانوار جلد 71 حدیث 92

امام صادق (ع) فرمودند : مومن در سختیها صبور و در مقابل اضطرابها با وقار است ، بدانچه به او داده شده قانع است ، و گرفتاریها نزد او بزرگ نیست.                   بحارالانوار جلد 82 حدیث 133

مولا علی (ع) : برترین پرستش خدا صبر و شکیبایی ، سکوت و انتظار فرج است.             بحارالانوار جلد 71 حدیث 96

امام علی (ع) فرمودند : پاداش صبر ، بالاترین پاداشهاست.                        غررالحکم جلد 3 حدیث 4694

رسول خدا (ص) : صبر نیکوست ولی در فقراء نیکوتر است.   نهج الفصاحه حدیث 2006

رسول خدا (ص) فرمودند : هیچ جرعه ای از جرعه خشمی که مردی فرو برد ، یا جرعه صبری که بر مصیبتی نوشیده شود ، پیش خدا محبوبتر نیست.     نهج الفصاحه حدیث 2564

امام علی (ع) فرمودند : اگر صبر کنی به مقام و منزلت نیکان میرسی ، و اگر بی تابی کنی ، آن تو را به آتش وارد میکند.   غررالحکم جلد 3 حدیث 3713

امام صادق (ع) فرمودند : عاقبت صبر و شکیبایی خیر است ، بنابراین صبر کند ، تا پیروز شوید.            بحارالانوار جلد 71 حدیث 96

امام علی (ع) فرمودند : تو به آنچه که دوست داری از پروردگارت به تو برسد ( بهشت ) دست نمی یابی مگر اینکه در مقابل خواسته های نفسانی مقاومت کنی.     غررالحکم جلد 3 حدیث 3794

امام علی (ع) فرمودند : کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی خواهد رسید.            بحارالانوار جلد 78 صفحه 79

امام باقر (ع) فرمودند : کسی که صبر کند ، و کلمه استرجاع ، یعنی ( انا لله و انا الیه راجعون ) بگوید و هنگام گرفتاری خدا را ستایش کند ، پس او از کار خدا خشنود است و اجرش با خداست و کسی که این چنین نکند ، سرنوشت او تغییر نمیکند و مذمت میشود و پاداش او هم از بین میرود.         بحارالانوار جلد 71 صفحه 96

ابو حمزه ثُمالی گوید : از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود : کسی که در مقابل مصیبت شکیبایی ورزد ، خداوند عزوجل بر عزت او می افزاید و او را با حضرت محمد (ص) و خاندانش وارد بهشت میکند.                  بحارالانوار جلد 82 حدیث 128

امام علی (ع) فرمودند : انسان صبور و شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد ، اگرچه زمان آن طولانی شود.                          میزان الحکمة جلد 5 حدیث 10070

حضرت محمد (ص) فرمودند : نشانه انسان صبور در سه چیز است : 1-اینکه کسل نمیشود 2-دل تنگ نمیشود 3-از پروردگارش شکایت نمیکند ، چرا که وقتی کسل شود ، حق را ضایع و تباه خواهد کرد ، و هنگامی که دلتنگ شد ، سپاسگذاری نمیکند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند ، گناه خواهد کرد.         بحارالانوار جلد 71 صفحه 86

امام علی (ع) فرمودند : کسی که در اطاعت خدا و کناره گیری از گناهان صبر و شکیبایی داشته باشد ، او مجاهد بسیار صبوری است.           غررالحکم جلد 5 حدیث 9190

امام علی (ع) : تنها کسی به نعمت های آخرت میرسد ، که در مقابل گرفتاریهای دنیا صبر و شکیبایی داشته باشد.       غررالحکم جلد 6 حدیث 10752

امام صادق (ع) فرمودند : ما خاندان ، صبور و شکیباییم و شیعیان ما از ما هم شکیباترند.گفتم : جانم به فدایت ، چگونه شیعیان شما از شما شکیباترند ؟ فرمود : چون صبر ما بر چیزی است که میدانیم ، اما شیعیان ما صبر و شکیبایی می ورزند بر چیزی که نمی دانند.                        بحارالانوار جلد 71 حدیث 80

امام علی (ع) : شیرینی پیروزی ، تلخی صبر را محو میکند.        غررالحکم جلد 3 حدیث 4882

امام علی (ع) : صبر بر طاعت خدا ، از صبر بر عذاب او آسانتر است.          غررالحکم جلد 2 حدیث 1731

از امام زین العابدین (ع) نقل شده که در وصیت به فرزندش امام باقر (ع) فرمود : در راه حق ، صبر و بردباری داشته باش اگرچه تلخ باشد.  بحارالانوار جلد 71 صفحه 77

از رسولخدا (ص) سوال شد . آیا کسی بدون حساب وارد بهشت میشود ؟ پیامبر (ص) فرمود : آری هر انسان مهربان و شکیبا ( وقتی بنده بر انجام گناه صبر کند و معصیت خدایتعالی را انجام ندهد بهشت در پیش روی او است ) بدون حساب وارد بهشت میشود.                بحارالانوار جلد 82 صفحه 139


feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 06:07 ق.ظ
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i
subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable
deal. I had been a little bit acquainted of this your
broadcast offered bright clear idea
Can you get taller with yoga?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:40 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and
sources back to your website? My blog site is in the exact same niche as yours and my users
would definitely benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Regards!
Ben
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:32 ب.ظ
Hello to every one, as I am actually eager of reading this blog's post to be updated regularly.
It consists of good material.
داداشی
چهارشنبه 30 تیر 1389 05:51 ق.ظ
سلام احادیث جالبی بود ولی اگه موضوعی باشد عالی تر است

یه مطلب جنجالی دارم میای یه نظر بدی؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر