تبلیغات
احادیث دینی - ماهنامه احادیث شماره 1
چهارشنبه 30 تیر 1389

ماهنامه احادیث شماره 1

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احادیث برگزیده از کتاب معراج السعاده

حضرت محمد (ص) : سه چیز است که هرکه خدا را با آن صفات ملاقات کند ، داخل بهشت میگردد از هر دری که میخواهد : 1. حُسن خلق 2. ترس از خدا 3. ترک مجادله اگرچه حق با او باشد.                           معراج السعاده صفحه 425

رسول خدا (ص) فرمودند : هرکه مومنی را در نزد او ذلیل کنند ( پشت سر مومنی غیبت کنند در حضورت ) و او تواند یاری او را بکند ( و از غیبت جلوگیری کند ) و نکند ، خدا در روز قیامت او را ذلیل میسازد ، و باز آنحضرت (ع) فرمود : هرکه رد غیبت کند از برادر مومن خود و آبروی او را محافظت کند حق است بر خدا که در روز قیامت آبروی او را نگاهدارد ، و آنحضرت (ع) فرمود : هرکه حمایت کند آبروی مسلمانی را ( از ریختن آبروی مومنی جلوگیری کند ) ، خدا در روز قیامت ملکی را میفرستد که او را حمایت کند.               معراج السعاده صفحه 431

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : بنده مزه ایمان را نمی چشد ، تا دروغ را ترک کند ، خواه دروغ از روی شوخی باشد یا از روی جدیت.  معراج السعاده صفحه 441

حضرت امام حسن عسگری (ع) فرمودند : جمیع اعمال خبیثه در خانه ایست و کلید آنخانه دروغ است.             معراج السعاده صفحه 441

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکه ایمان به خدا و روز قیامت دارد ، اگر وعده ای به کسی داد ، باید به آن وعده وفا کند ، و آنحضرت (ع) فرمود : کسی را که وعده به کسی دهد و عزم وفای به آن وعده را نداشته باشد ، از جمله منافقین شمرده میشود.                   معراج السعاده صفحه 443

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : از جمله چیزهایی که خدای تعالی بر دروغگو گماشته است ، فراموشی است و از اینجهت مشهور شده است که دروغگو حافظه ندارد ( شخص در موضوعی دروغ میگوید و بعد از مدتی بر علیه گفته خود حرف میزند )            معراج السعاده صفحه 445

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : شخص در زیر زبان خود پنهان است ( تا شخص سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد ) پس اگر میخواهی سخنی بگویی به عقل خود بسنج ، پس اگر سخنی است که برای خدا باشد بگو و الا سکوت کردن بهتر است.              معراج السعاده صفحه 449

حضرت محمد (ص) فرمودند : خداوند متعال قبول نفرماید ، عملی را که در آن به قدر ذره ای ریا باشد.        معراج السعاده صفحه 473

حضرت محمد (ص) فرمودند : در روز قیامت ریا کار را به چهار نام زشت میخوانند: 1. ای کافر 2. ای فاجر 3. ای زیانکار 4. ای خیانتکار ، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شده و تو را امروز در پیش ما نصیبی نیست ، برو امروز مزد خود را از آن بگیر که عمل و کارت را از برای او میکردی.      معراج السعاده صفحه 473

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکه در دنیا دو رو و دو زبان باشد ، در قیامت او را دو زبان از آتش خواهد بود.              معراج السعاده صفحه 491

حضرت امام صادق (ع) فرمودند : وقتی جنازه کسی را تشییع میکنی ، فکر کن گویا تو خود آن کس هستی که در تابوت است و آنرا برداشته و خود را چنان فرض کن که به عالم آخرت رفته و از پروردگار خودت تقاضا نموده که تو را به دنیا برگردانند و خواسته تو را پذیرفته ، و تو را دوباره به دنیا فرستاده است ، ببین چه خواهی کرد و چه عملی از تو سر خواهد زد.                معراج السعاده صفحه 519

حضرت محمد (ص) فرمودند : یکساعت فکر کردن بهتر است از یکسال عبادت.               معراج السعاده صفحه 519

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمودند : خداوند متعال حُکمی فرموده است که هیچ نعمتی را که به بنده عطا فرموده از او نگیرد تا گناهی از او سر زند که مستحق سلب آن نعمت گردد و آنحضرت (ع) فرمود : بنده گناهی میکند و به سبب آن از روزی منع میشود.                         معراج السعاده صفحه 524

حضرت محمد (ص) فرمودند : توبه کننده دوست خدا است و توبه کننده از گناه مانند کسی است که هیچ گناهی از برای او نباشد.         معراج السعاده صفحه 527

حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمودند : دوست ترین بندگان به سوی خدا توبه کنندگان هستند.                  معراج السعاده صفحه 527

حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمودند : شیعه ما نیست هرکه هر روز اعمال خود را محاسبه نکند ، پس اگر کار نیک کرده است از خدا توفیق کار نیک بیشتری کند و اگر عمل بدی از او سرزده باشد ، توبه و استغفار نماید.   معراج السعاده صفحه 543

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : خوشا به حال بنده ای که با هواهای نفسانی خود بجنگد ( جهاد با نفس کند ).                            معراج السعاده صفحه 550

امام محمد باقر (ع) فرمودند : اگر خواهی بدانی که در تو خیری هست یا نه ، به دل خود نظر کن ، اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و اهل معصیت را دشمن داری بدانکه تو از اهل خیری و خدا تو را دوست میدارد و اگر بر خلاف آنی خدا تو را دشمن میدارد و در تو خیری نیست.          معراج السعاده صفحه 600

حضرت محمد (ص) فرمودند : غضب ایمان را فاسد میکند ، چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند.                          معراج السعاده صفحه 178

حضرت محمد (ص) : روزی به حضرت رسول (ص) فرمودند فلان زن روزها را روزه میگیرد و شبها را به عبادت به پای میدارد ولیکن بد خلق است و از کج خلقی به همسایگان خود آزار میرساند ، حضرت فرمودند هیچ خیری برای او نیست و او از اهل جهنم است و آنحضرت (ع) فرمودند که بد اخلاقی شخص را به اسفل درک جهنم میرساند.                      معراج السعاده صفحه 189

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند : نیکی و خوش اخلاقی شهرها را آباد میگرداند و عمرها را زیاد میکند.                    معراج السعاده صفحه 190

حضرت امام سجاد (ع) فرمودند : چون ملائکه بشنوند که بنده مومن برادر خود را دعا میکند ، گویند خوب برادری هستی از برای برادرت ، دعای خیر به او میکنی و حال اینکه او در پیش تو حاضر نیست و او را به خیر یاد می کنی ، خدا به دو برابر آنچه از برای او خواستی به تو عطا کند               معراج السعاده صفحه 197

حضرت محمد (ص) فرمودند : هیچکس تواضع نکرد ، مگر اینکه خدا او را بلند گردانید.                معراج السعاده صفحه 227

خدایتعالی به حضرت داوود (ع) وحی فرمود : همچنانکه ، نزدیکترین مردم به خدا متواضعانند ، همچنین دورترین مردم از خدا متکبرانند.       معراج السعاده صفحه 228

حضرت امام حسن مجتبی (ع) فرمودند : هرکه تواضع کند در دنیا از برای برادر مومن خود ، پس او در نزد خدا از جمله صدیقان است ، حقا که او از شیعیان علی بن ابیطالب (ع) است.                                         معراج السعاده صفحه 229

حضرت محمد (ص) فرمودند : هرگاه متواضعین امت مرا بینید از برای ایشان تواضع کنید و هرگاه متکبرین را ببینید بر ایشان تکبر کنید ، بدرستیکه این باعث مذلت و حقارت اشخاص متکبر است.                                                    معراج السعاده صفحه 229

امام محمد باقر (ع) فرمودند : کار نیک و صدقه دادن برطرف میسازد فقر را و عمر را زیاد میکند و دفع میکند از کسی که صدقه داده است ، هفتاد قسم مُردن بد را.                                                                           معراج السعاده صفحه 329

 

احادیث درباره صبر

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : اگر صبر کنی در پیشامدی ، آنچه مقدر    ( از ناحیه خدای عزوجل ) است خواهد شد ، و تو ثواب خواهی داشت و اگر جزع و بی تابی نمایی آنچه از طرف خدای عزوجل مقدر شده است انجام میشود ، و از برای تو وزر و وبال و گرفتاری خواهد بود.                         معراج السعاده صفحه 654 

مولا علی (ع) فرمودند : صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می رسد ، تحمل کند و خشم خود را فرو برد.         غررالحکم چاپ دانشگاه تهران ، جلد 2 حدیث 1874

امام علی (ع) : ریشه صبر ، ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است.                  غررالحکم جلد 2 حدیث 3184

امام علی (ع) فرمودند : صبر یا بر مصیبت است ، یا بر اطاعت خدا ، یا در مقابل معصیت است ، که قسمت سوم صبر که در مقابل معصیت است از دو قسمت قبلی با ارزش تر است.                                     میزان الحکمه ، نشر دفتر تبلیغات اسلامی جلد 5 حدیث 10101

رسول خدا (ص) فرمودند : صبر چهار شعبه دارد : اشتیاق ، هراس ، وارستگی و انتظار . پس هرکس مشتاق بهشت است باید از شهوات بیرون برود.و کسی که از آتش میترسد باید از گناهان برگردد ، و کسی که نسبت به دنیا زهد می ورزد ، باید گرفتاری را سبک بشمارد ، و کسی که در انتظار مرگ است باید در کارهای خوب بشتابد.                                                      میزان الحکمة جلد 5 حدیث 10133

امام علی (ع) فرمودند : صبر در کارها همانند سر در بدن است ، همانطور که وقتی سر از بدن جدا شود ، بدن فاسد میشود ، هنگامی هم که صبر از کارها جدا شود کارها تباه میشود.                   بحارالانوار ، نشر کتابفروشی اسلامیه ، جلد 71 صفحه

رسول خدا (ص) فرمودند : بر تو باد علم ، که علم دوست مومن است ، و بردباری وزیر مومن است ، و خرد راهنمای اوست ، و عمل سرپرست او ، و مدارا کردن پدر او ، و ملایمت برادر او ، و صبر امیر سپاهیان اوست.            نهج الفصاحه ، حدیث 1961

مولا علی (ع) فرمودند : قویترین دشمن سختیها صبر و شکیبایی در برابر آنهاست.                      غررالحکم جلد 2 حدیث 2908

امام علی (ع) : همیشه همراه صبر و شکیبایی باشید که آن ستون ایمان و قوام کارهاست.          غررالحکم جلد 2 حدیث 2542

امام علی (ع) : بر تو باد به صبر ، که صبر دژی استوار است ، و عبادت اهل یقین به شمار میرود.               غررالحکم جلد 4 حدیث 6134

رسول خدا (ص) فرمودند : چه نیکو سلاحی است صبر و دُعا برای مومن.                   نهج الفصاحه حدیث 3128

مولا علی (ع) فرمودند : مردم ! بر شما باد صبر و شکیبایی ، چون کسی که صبر نداشته باشد ، دین نخواهد داشت.           بحارالانوار جلد 71 حدیث 92

رسول خدا (ص) فرمودند : ایمان دو نیمه دارد ، نیمی از آن در صبر است ، و نیمی از آن در شکر نهفته است.     نهج الفصاحه حدیث 1070

امام باقر (ع) : بهشت آمیخته به سختیها و صبر و بردباری است ، پس هرکس در دنیا بر سختی ها شکیبا و صبور باشد ، وارد بهشت میشود ، و جهنم آمیخته به شهوات و خوشگذرانیهاست . پس هرکس خواسته ها و شهوات نفس خود را تامین کند ، وارد آتش میشود.            اصول کافی جلد 2 صفحه 73 حدیث 7

امام علی (ع) فرمودند : مرد حقیقت ایمان را نمی چشد تا اینکه دارای سه خصلت شود : 1.به مسائل دینی آگاهی کامل داشته باشد.2.در گرفتاریها صبور باشد.3.در زندگی حساب و اندازه داشته باشد.                      بحارالانوار جلد 71 صفحه 85

امام علی (ع) : صبر ضامن پیروزی است.     غررالحکم جلد 1 حدیث 760    صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند   ،    بر اثر صبر نوب ظفر آید

امام علی (ع) : صبر و بردباری سپری در برابر فقر است.    فروغ حدیث جلد 2 صفحه 260

امام علی (ع) فرمودند : صبر ، بهترین جامه های ایمان و از برترین ویژگیهای اخلاقی انسان است.               غررالحکم جلد 2 حدیث 1893

پیامبر خدا (ص) فرمودند : صبر و شکیبایی گنجی از گنجهای بهشت است.            بحارالانوار جلد 82 حدیث 137

امام علی (ع) : صبر و شکیبایی و اخلاق نیکو و حلم و بردباری از اخلاق پیامبران است.           بحارالانوار جلد 71 حدیث 92

امام صادق (ع) فرمودند : مومن در سختیها صبور و در مقابل اضطرابها با وقار است ، بدانچه به او داده شده قانع است ، و گرفتاریها نزد او بزرگ نیست.                   بحارالانوار جلد 82 حدیث 133

مولا علی (ع) : برترین پرستش خدا صبر و شکیبایی ، سکوت و انتظار فرج است.             بحارالانوار جلد 71 حدیث 96

امام علی (ع) فرمودند : پاداش صبر ، بالاترین پاداشهاست.                        غررالحکم جلد 3 حدیث 4694

رسول خدا (ص) : صبر نیکوست ولی در فقراء نیکوتر است.   نهج الفصاحه حدیث 2006

رسول خدا (ص) فرمودند : هیچ جرعه ای از جرعه خشمی که مردی فرو برد ، یا جرعه صبری که بر مصیبتی نوشیده شود ، پیش خدا محبوبتر نیست.     نهج الفصاحه حدیث 2564

امام علی (ع) فرمودند : اگر صبر کنی به مقام و منزلت نیکان میرسی ، و اگر بی تابی کنی ، آن تو را به آتش وارد میکند.   غررالحکم جلد 3 حدیث 3713

امام صادق (ع) فرمودند : عاقبت صبر و شکیبایی خیر است ، بنابراین صبر کند ، تا پیروز شوید.            بحارالانوار جلد 71 حدیث 96

امام علی (ع) فرمودند : تو به آنچه که دوست داری از پروردگارت به تو برسد ( بهشت ) دست نمی یابی مگر اینکه در مقابل خواسته های نفسانی مقاومت کنی.     غررالحکم جلد 3 حدیث 3794

امام علی (ع) فرمودند : کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی خواهد رسید.            بحارالانوار جلد 78 صفحه 79

امام باقر (ع) فرمودند : کسی که صبر کند ، و کلمه استرجاع ، یعنی ( انا لله و انا الیه راجعون ) بگوید و هنگام گرفتاری خدا را ستایش کند ، پس او از کار خدا خشنود است و اجرش با خداست و کسی که این چنین نکند ، سرنوشت او تغییر نمیکند و مذمت میشود و پاداش او هم از بین میرود.         بحارالانوار جلد 71 صفحه 96

ابو حمزه ثُمالی گوید : از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود : کسی که در مقابل مصیبت شکیبایی ورزد ، خداوند عزوجل بر عزت او می افزاید و او را با حضرت محمد (ص) و خاندانش وارد بهشت میکند.                  بحارالانوار جلد 82 حدیث 128

امام علی (ع) فرمودند : انسان صبور و شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد ، اگرچه زمان آن طولانی شود.                          میزان الحکمة جلد 5 حدیث 10070

حضرت محمد (ص) فرمودند : نشانه انسان صبور در سه چیز است : 1-اینکه کسل نمیشود 2-دل تنگ نمیشود 3-از پروردگارش شکایت نمیکند ، چرا که وقتی کسل شود ، حق را ضایع و تباه خواهد کرد ، و هنگامی که دلتنگ شد ، سپاسگذاری نمیکند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند ، گناه خواهد کرد.         بحارالانوار جلد 71 صفحه 86

امام علی (ع) فرمودند : کسی که در اطاعت خدا و کناره گیری از گناهان صبر و شکیبایی داشته باشد ، او مجاهد بسیار صبوری است.           غررالحکم جلد 5 حدیث 9190

امام علی (ع) : تنها کسی به نعمت های آخرت میرسد ، که در مقابل گرفتاریهای دنیا صبر و شکیبایی داشته باشد.       غررالحکم جلد 6 حدیث 10752

امام صادق (ع) فرمودند : ما خاندان ، صبور و شکیباییم و شیعیان ما از ما هم شکیباترند.گفتم : جانم به فدایت ، چگونه شیعیان شما از شما شکیباترند ؟ فرمود : چون صبر ما بر چیزی است که میدانیم ، اما شیعیان ما صبر و شکیبایی می ورزند بر چیزی که نمی دانند.                        بحارالانوار جلد 71 حدیث 80

امام علی (ع) : شیرینی پیروزی ، تلخی صبر را محو میکند.        غررالحکم جلد 3 حدیث 4882

امام علی (ع) : صبر بر طاعت خدا ، از صبر بر عذاب او آسانتر است.          غررالحکم جلد 2 حدیث 1731

از امام زین العابدین (ع) نقل شده که در وصیت به فرزندش امام باقر (ع) فرمود : در راه حق ، صبر و بردباری داشته باش اگرچه تلخ باشد.  بحارالانوار جلد 71 صفحه 77

از رسولخدا (ص) سوال شد . آیا کسی بدون حساب وارد بهشت میشود ؟ پیامبر (ص) فرمود : آری هر انسان مهربان و شکیبا ( وقتی بنده بر انجام گناه صبر کند و معصیت خدایتعالی را انجام ندهد بهشت در پیش روی او است ) بدون حساب وارد بهشت میشود.                بحارالانوار جلد 82 صفحه 139


Viagra levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:32 ق.ظ

Wow a good deal of awesome information.
can you buy viagra without a prescription where to buy viagra with prescription where to buy viagra safely online how to get viagra free where to buy generic viagra online is it legal to buy viagra online from canada viagra side effects generic viagra where can you buy viagra online safely viagra cheap levitra
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 12:59 ق.ظ

Fine write ups. Many thanks.
where do you buy cialis try it no rx cialis cialis venta a domicilio where do you buy cialis tadalafilo generic cialis levitra we choice free trial of cialis link for you cialis price cialis soft tabs for sale online cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:23 ق.ظ

Incredible all kinds of amazing info!
cialis flussig cialis kaufen bankberweisung cheap cialis cialis canadian drugs cialis italia gratis generic cialis 20mg tablets cialis 50 mg soft tab cialis free trial prices for cialis 50mg cialis cipla best buy
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 07:07 ق.ظ
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i
subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable
deal. I had been a little bit acquainted of this your
broadcast offered bright clear idea
Can you get taller with yoga?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:40 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and
sources back to your website? My blog site is in the exact same niche as yours and my users
would definitely benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Regards!
Ben
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:32 ب.ظ
Hello to every one, as I am actually eager of reading this blog's post to be updated regularly.
It consists of good material.
داداشی
چهارشنبه 30 تیر 1389 06:51 ق.ظ
سلام احادیث جالبی بود ولی اگه موضوعی باشد عالی تر است

یه مطلب جنجالی دارم میای یه نظر بدی؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر