تبلیغات
احادیث دینی - 40 حدیث از امام حسین (ع)
یکشنبه 10 مرداد 1389

40 حدیث از امام حسین (ع)

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

« السلام علیك یا اباعبداللَّه‏ الحسین »

 

حدیث اوّل : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از بحارالانوار ج 44 )

امام حسین علیه السلام فرمودند:

من كشته اشكم هیچ مؤمنى مرا یاد نمى‏كند مگر آنكه گریان مى‏شود.

 

حدیث دوّم : ( نفس‏المهموم شیخ عباس قمى «ره» )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

نفس كشیدن كسى كه بخاطر مظلومیت ما محزون باشد، ذكر و تسبیح است.

 

حدیث سوّم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از كامل‏الزیارات )

امام صادق علیه السلام به یكى از گریه‏كنان امام حسین علیه السلام فرمودند:

رَحِمَ‏اللَّهُ دَمْعَتَك خداوند این اشكهایت را رحمت نماید.

 

حدیث چهارم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

گریه كننده جدَّم از جاى خود برنمى‏خیزد مگر اینكه مانند روزى كه از مادر متولد شده از گناهان پاك است.

 

حدیث پنجم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از البكا ص 86 )

حضرت زهرا علیها السلام فرمودند:

هرگاه گریه كنندگان بر حسینم داخل بهشت شوند، من هم داخل بهشت مى‏شوم.

 

حدیث ششم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از البكا ص 94 )

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

خدا حیا مى‏كند گریه كننده بر حسین ابن على علیه السلام را عذاب نماید.

 

حدیث هفتم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

امام حسین علیه السلام دائماً به زوّار و گریه كنندگان و اقامه كنندگان عزایش نظر (رحمت) دارد.

 

حدیث هشتم : ( اكسیرالعبادات فى اسرار الشهادات ص 99 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

براى هر چیزى ثوابى معین است جز اشكى كه براى ما ریخته مى‏شود

( كه ثواب آن با خداست )

 

حدیث نهم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

جدِّ ما حسین علیه السلام هنگامى كه به گریه كنندگان خود نگاه مى‏كند براى آنان استغفار مى‏كند و از جدّ و پدر و مادر و برادر خویش مى‏خواهد كه آنها هم براى گریه كنندگان و اقامه كنندگان عزاى او استغفار كنند.

 

حدیث دهم : ( كامل‏الزیارات باب 39 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت امام حسین علیه السلام با حالى حزین و اندوه كشته شدند و سزاوار است بر خدا كه هیچ حزین و اندوهگینى به زیارت آن جناب نرود مگر آنكه حق تعالى وى را مسرور و شادمان به اهلش برگرداند.

 

حدیث یازدهم : ( اكسیر العبادات به نقل از كامل‏الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

هر كسى هنگام یاد ما اشك از چشمانش جارى شود خدا آتش را بر صورت او حرام مى‏كند.

 

حدیث دوازدهم : ( اكسیرالعبادات فى اسرارالشهادات ص 91 )

امام باقر علیه السلام بعد از آموختن زیارت عاشورا به علقمه فرمودند:

هر كس این زیارت را بخواند (از دور یا نزدیك) و بر حسین علیه السلام ناله كند و امر كند اهل خود را كه بدون تقیّه بر حسین علیه السلام گریه كنند و اقامه كنند عز را در خانه‏اش به اظهار جزع و همدیگر را بر مصیبت حسین علیه السلام تعزیت گویند من ضامن او مى‏شوم نزد خدا كه ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار غزوه براى او بنویسند.

 

حدیث سیزدهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

بر همچو حسینى گریه كنندگان گریه كنند كه گریه بر او گناهان بزرگ را از بین مى‏برد.

 

حدیث چهاردهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

اى پسر شبیب هر وقت بر هر چیز گریه كردى بر مصیبت حسین بن على علیه السلام گریه كن.

 

حدیث پانزدهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

همانا روز حسین چشمهاى ما را زخم و اشكهاى ما را جارى كرده است و عزیز ما را در كربلا خوار شمردند و ما را وارث محنت و بلا كرده است تا روز قیامت.

 

حدیث شانزدهم : ( كامل الزیارات باب 27 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

چهارهزار فرشته ژولیده و گرفته تا قیامت بر آن حضرت گریه مى‏كنند.

 

حدیث هفدهم : ( كامل الزیارات باب 27 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت فاطمه علیها السلام به كسانى كه از شما به زیارت سیدالشهدا علیه السلام روند نظر فرموده و از خداوند منّان براى ایشان هر خیر و خوبى را مسئلت مى‏نمایند، مبادا در رفتن به زیارت آن حضرت بى رغبت باشید چرا كه خیرى كه در زیارت آن حضرت است بیشتر از آن است كه بتوان احصاء و شمارش نمود.

 

 

حدیث هجدهم : ( كامل الزیارات باب 61 )

امام باقر علیه السلام فرمودند:

امر كنید شیعیان ما را به زیارت قبر حسین ابن على‏علیه السلام چه آنكه زیارت آن حضرت رزق و روزى را زیاد و عمر را طولانى كرده و امورى كه بدى و شر را جلب كنند دفع مى‏نماید.

 

حدیث نوزدهم : ( كامل الزیارات باب 61 حدیث سوّم )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كسى كه قبر حسین علیه السلام را زیارت نكند پس از خیر كثیر محروم مانده و از عمرش یك سال كسر مى‏شود.

 

حدیث بیستم : ( كامل الزیارات باب 62 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

رسول اكرم صلى الله علیه وآله خطاب به زوّار امام حسین علیه السلام مى‏فرماید:

اى مسافرین خدا بشارت باد شما را كه با من در بهشت همراه خواهید بود.

 

حدیث بیست و یكم : ( كامل الزیارات باب 62 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

پدرم از جدّم نقل كردند كه فرمودند: كسى كه آن حضرت را صرفاً براى خدا و به قصد قربت زیارت كند خداوند متعال از گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادى كه مادر زاییده قرار مى‏دهد.

 

حدیث بیست و دوّم : ( كامل الزیارات باب 68 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر كه همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏كند.

 

حدیث بیست و سوّم : ( خاك بهشت به نقل از بحار ج 85 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كسى كه تسبیح تربت امام حسین علیه السلام را همراه داشته باشد خداوند او را ذاكر و تسبیح كننده محسوب كند، گر چه با آن ذكر نگوید.

 

حدیث بیست و چهارم : ( خاك بهشت به نقل از مصباح المتهجد )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهاى هفتگانه را پاره كرده و از بین مى‏برد.

 

حدیث بیست و پنجم : ( خاك بهشت به نقل از ارشادالقلوب )

شیخ دیلمى مى‏فرماید:

امام صادق علیه السلام براى اظهار خشوع و خضوع نزد خداى تعالى بر غیر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمى‏كرد.

 

حدیث بیست و ششم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خاك قبر امام حسین علیه السلام شفاى هر دردى است آن تربت بالاترین داروهاست.

حدیث بیست و هفتم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خاك حرم امام حسین علیه السلام شفاى هر درد و امان از هر ترس است.

 

حدیث بیست و هشتم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كام فرزندانتان را به تربت برگیرید كه سبب امنیت و باعث محفوظ ماندن آنهاست.

 

حدیث بیست و نهم : ( خاك بهشت به نقل از وسایل ج 2 )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

چرا وقتى میّت را دفن مى‏كنید و سرش را بر خاك مى‏گذارید در مقابل صورتش و

زیر سرش مهرى از خاك ( قبر امام حسین علیه السلام ) نمى‏گذارید؟

 

حدیث سى‏ام : ( خاك بهشت به نقل فلاح‏السائل )

مرحوم سیدابن‏طاووس مى‏فرماید:

روایت شده كه:

    "گذاشتن تربت همراه میّت براى او امان است."

 

حدیث سى و یكم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

خداى تبارك و تعالى ؛ بیست و چهار هزار سال پیش از آن كه زمین كعبه را خلق نماید، زمین كربلا را آفرید و آن را مقدس و مبارك قرار داد.

 

حدیث سى و دوّم : ( خاك بهشت ص 38 )

امام باقر علیه السلام فرمودند:

كربلا بهترین منزل و مسكنى خواهد بود كه خداوند اولیاى خویش را در آن جاى خواهد داد.

 

حدیث سى و سوّم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

حضرت رسول‏اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند:

... جبریل گفت: ... كربلا پاكترین مكانهاى زمین است وحُرمت آن از همه‏جا بیشتر است.

 

حدیث سى و چهارم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

حضرت صادق علیه السلام در حدیثى فرمودند:

... خداى عزّوجل به زمین كعبه ( بعد از آنكه به زمین كربلا فخر فروشى كرد ) وحى فرمود: از فخر كردن دست بردار و آرام گیر. قسم به عزّت و جلالم، فضلیت تو نسبت به زمین كربلا مانند اندك آب باقى مانده به سوزنى است كه در دریایى زده باشند. اگر نبود تربت كربلا تو را فضیلتى نمى‏دادم.

 

حدیث سى و پنجم : ( بحارالانوار ج 98 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

ستایش خداوندى را سزاست كه در میان مردم افرادى را قرار داده كه به طرف ما مى‏آیند و ما را مدح مى‏كنند و مرثیه مى‏گویند و دشمنان ما با دیدن این مناظر بر آنها طعنه مى‏زنند و عمل آنها را تقبیح مى‏كنند.

 

 حدیث سى و ششم : ( مكیال المكارم جلد 2 )

حضرت حجّت (عج) :

همانا من براى فرد شیعه‏اى كه مصیبت جدِّ شهیدم را یاد كند و سپس براى تعجیل فرج و تأیید (امر) من دعا كند، من نیز براى او دعا خواهم كرد.

 

حدیث سى و هفتم : ( شرح شمع به نقل از بحار ج 44 )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

كسى كه كار و تلاش جهت گذراندن زندگى را در روز عاشورا تعطیل نماید خداوند حوائج او را در دنیا و آخرت ضامن مى‏شود و كسى كه روز عاشورا را روز مصیبت و غم و اشك خود قرار دهد خداوند روز قیامت را روز سرور و شادمانى او و او با دیدن ما چشمش روشن مى‏گردد.

 

حدیث سى و هشتم : ( شرح شمع به نقل از بحار ج 64 )

پیغمبر اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند:

بدانید كه خداوند درود و رحمت مى‏فرستد بر گریه كنندگان حسین علیه السلام و مورد مهر و رحمت خداوند قرار مى‏گیرد.

 

حدیث سى و نهم : ( شرح شمع ص 43 )

امام صادق علیه السلام خطاب به مسمّع كه گریه كننده بر امام حسین علیه السلام بود فرمودند:

خداوند تو را رحمت كند به تو بشارت مى‏دهم كه هنگام مرگ پدرانم را كنار با این خویش مشاهده خواهى كرد و سفارش آنان به ملك الموت در مورد تو باعث روشنایى دیدگانت خواهد شد.

 

حدیث چهلم : ( ذریعةالنجاة به نقل از مثیرالاحزان )

امام سجّاد علیه السلام مى‏فرماید:

أنا ابن من قتل صبراً، و كفى بذلك فخراً

من فرزند كسى هستم كه با زحمت كشته شد و این افتخار براى من كافى است.

 

 « ارزش دفن در كربلا »

 

مرحوم هزار جریبى از مرجع كبیر آقا محمد باقر وحید بهبهانى نقل كرده كه فرموده است:

در عالم رؤیا حضور مبارك اباعبداللَّه الحسین علیه السلام شرفیاب شدم. عرض كردم: اى سید و مولاى من، آیا از كسى كه در جوار شما به خاك سپرده شود سؤال مى‏شود؟

حضرت فرمودند: كدام ملك است كه جرأت كند از او سؤال كند؟ (1)

 1) خاك بهشت ص 128.

 

buy cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:05 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
click now cialis from canada generic cialis 20mg uk opinioni cialis generico cialis tablets for sale cialis sicuro in linea cialis tablets australia how do cialis pills work cilas cialis kaufen wo order a sample of cialis
buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:32 ق.ظ

Fine tips. Thanks a lot.
cialis without a doctor's prescription cialis super acti cialis authentique suisse female cialis no prescription 200 cialis coupon import cialis where cheapest cialis generic cialis at walmart cialis diario compra cialis soft tabs for sale
canadian pharmacy online
یکشنبه 1 مهر 1397 04:54 ق.ظ

You actually expressed that wonderfully.
online pharmacy canada canadian pharmacy cialis canadianpharmacyusa24h canadian pharmacies buy vistagra usa canadian pharmacy world canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies-24h north west pharmacies canada best canadian pharmacies online
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:40 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of info!

prices on cialis 10 mg rx cialis para comprar cialis 5 effetti collaterali non 5 mg cialis generici price cialis best comprar cialis 10 espa241a cialis daily dose generic no prescription cialis cheap cialis great britain cialis 100 mg 30 tablet
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:26 ب.ظ

With thanks. Awesome stuff!
where to buy viagra online uk order pharmacy online blue pill buy viagra online uk no prescription best place to buy generic viagra online order viagra online with prescription viagra order uk where to buy viagra cheap buy generic viagra online canada order viagra usa
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:11 ق.ظ

Whoa a good deal of terrific facts!
buy cialis sample pack cialis tablets cialis rezeptfrei sterreich 40 mg cialis what if i take cialis 100mg suppliers overnight cialis tadalafil cialis generique are there generic cialis how to buy cialis online usa cialis for sale in europa
K SA
دوشنبه 5 شهریور 1397 07:36 ق.ظ
I'm not ѕure where you arе ɡetting yߋur infߋrmation, bbut
great topic. I needs to spend some time learning mսch more օr understanding mоre.
Thawnks fоr great informmation I ᴡаs looking for this info for my mission.
Cialis prices
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:38 ب.ظ

Point effectively used!.
rx cialis para comprar link for you cialis price cialis dose 30mg generic cialis soft gels brand cialis nl online prescriptions cialis best generic drugs cialis cialis 20mg preis cf cialis daily dose generic cialis patentablauf in deutschland
Pat
پنجشنبه 14 تیر 1397 05:30 ب.ظ
Heya і am for the fіrst time here. I came aсross thiѕ board ɑnd I find It truly
useful & it helped me oսt a lot. I hope to ρresent оne
tһing bacfk and aid otһers lіke you aided me.
Stone Jana
یکشنبه 10 تیر 1397 10:14 ق.ظ
Hi there! I jᥙst wanted to aѕk if you еver have anny issues witһ hackers?
Ⅿy last blog (wordpress) ᴡas hacked and I endeԀ up losing ѕeveral ᴡeeks
of һard ԝork duе to no backup. Do youu havge any solutions too
ѕtop hackers?
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:37 ق.ظ

Thanks. A lot of forum posts!

cialis lilly tadalafi 5 mg cialis coupon printable generic cialis pro cialis y deporte cheap cialis only now cialis for sale in us safe site to buy cialis online cheap cialis cialis side effects cialis 20 mg cost
eyelashes Growth
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 07:12 ب.ظ
I like what you guys tend to be up too. This type of clver work and coverage!
Keep up the wonderful works guys I've added
you guys to myy blogroll.
Generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:10 ق.ظ

You explained it wonderfully!
vigara can i buy viagra at walmart prescription viagra uk where to buy real viagra viagra dosage pharmacy viagra online is it legal to buy viagra online from canada cheap online viagra can i buy viagra over the counter how old do you have to be to buy viagra
depforce
جمعه 31 فروردین 1397 11:45 ب.ظ
This info is priceless. Where cann I find out more?
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:22 ق.ظ
Thanks for a marvelous posting! I tгuly enjoyed reading іt,
you can be a gгeat author.Ӏ will be suгe to bookmark
yoսr blog and will cοme back іn the foreseeable
future. І wɑnt to encourage you to Ԁefinitely continue your great
wоrk, hɑve a nice day!
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 02:03 ب.ظ

Truly all kinds of awesome tips!
5 mg cialis coupon printable ou trouver cialis sur le net cialis generique 5 mg tadalafilo cialis savings card tadalafil tablets cialis 20mg achat cialis en europe tesco price cialis buy online cialis 5mg
buy lumigan eyelash growth
پنجشنبه 9 فروردین 1397 07:29 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly enjoyed
surfing around your blog posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 03:38 ق.ظ
Hi there! Quick question that's entireⅼy оff topic.
Do yоu know how to make yօur site mobile friendly?
Μy web site looқѕ weird whеn viewing from my iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that migght be able to correct thіs prߋblem.
If you have any recommendations, рlease share. Ꮤith tһanks!
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:08 ب.ظ

Reliable posts. With thanks.
cialis side effects pastillas cialis y alcoho cialis en mexico precio comprar cialis navarr price cialis best cialis generisches kanada cialis 20 mg effectiveness cialis tablets weblink price cialis cialis 100mg suppliers
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 03:35 ب.ظ
Yes! Finally something about foot problems.
lopsidedcongres06.exteen.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:57 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering
the following. unwell unquestionably come more formerly again as
exactly the same nearly very often inside case
you shield this increase.
gracielahankison.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:18 ق.ظ
I love what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!
Keep up the fantastic works guys I've included you guys to
my blogroll.
Kiera
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:17 ق.ظ
Thanks for some other informative web site. Where else may I get that kind of info written in such an ideal manner?
I've a undertaking that I'm simply now running on, and I've been at the look out for such info.
ali
دوشنبه 6 آذر 1391 07:58 ق.ظ
آقابن عابد دربندی شیروانی‌، اهل خراسان بود و در سال ۱۲۸۶هجری ‌قمری ‌وفات یافت. وی فردی سخنور، اهل بحث و مسلط بر شیوه‌ها و ترفندهای جدلی ‌بود. هر گاه با کسی وارد بحث می‌شد به گونه‌ای جدل می‌کرد که او را به تنگنا می‌انداخت و به همین دلیل، استادش "شریف‌ علما ء‌مازندرانی‌" گاهی چنان ‌از پرسش‌های او به تنگ می‌آمد که دستور می‌داد او را از مجلس بیرون کنند و او از بیرون با صدای‌ بلند فریاد می‌زد :"جماعت، من رفتم شما باور نکنید" به این ترتیب همیشه سعی ‌می‌کرد فضای‌ شک و تردید ایجاد کند.
وی رفتارهای ‌عجیبی ‌داشت مثلاً او را مبدع و مبتکر قمه زدن دانسته‌اند که هنوز هم در برخی‌مناطق ایران رایج است. ‌روحانی ‌بود؛ اما درایام محرم لباس‌هایش را بیرون می‌آورد و لنگ می‌بست و بر منبر ‌می‌نشست و به سخنرانی‌ و مرثیه‌سرایی می‌پرداخت. دیگر این‌که، در ایام محرم، گل برسر می‌‌زد کاری‌که در روزگار ما هم عده‌ای ‌انجام می‌دهند. حتی برخی به‌طور کامل با لباس درون گل می‌روند وبیرون می‌آیند. این عادت درواقع تحت تاثیر رفتار همین فرد(‌ فاضل دربندی) رواج یافته ‌است.

او سه کتاب درباره‌ی امام حسین(ع) نوشته است که هر کدام خلاصه‌ی دیگری است.
این کتاب‌ها عبارتند از:۱- سرمایه‌‍ی‌ ایمان وجواهر ایقان(ایقان یعنی‌یقین داشتن)۲- "سعادت ناصری"3-اکسیرالعبادات فی‌اسرارالشهادات.
توضیح: کتاب اسرارالشهاده پرتحریف‌ترین و غیر مستندترین اثری ‌است که درچند قرن اخیردرباره‌ی کربلا، نوشته شده‌است .کتاب، به زبان عربی‌است و موضوع آن تاریخی، ‌ولی‌چاشنی‌های عارفانه نیز درآن بکارگرفته شده تا خواندنی‌تر شود. در اصل اسم آن"اکسیرالعبادات فی‌ اسرارالشهادات"‌ است که امروزه به اسرارالشهادة ‌معروف شده ‌است.
نگارش کتاب در ذی‌القعده سال ۱۲۷۴به اتمام رسیده و به دلیل هم عصر بودن با ناصرالدین شاه قاجار، در اوائل آن مدح‌هایی‌ نسبت به ناصرالدین شاه ذکر شده است. کتاب، لبریز از آیات و روایاتی است که تعدادی از ‌آن‌ها مستند و قابل استفاده است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر