تبلیغات
احادیث دینی - 40 حدیث از امام حسین (ع)
یکشنبه 10 مرداد 1389

40 حدیث از امام حسین (ع)

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

« السلام علیك یا اباعبداللَّه‏ الحسین »

 

حدیث اوّل : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از بحارالانوار ج 44 )

امام حسین علیه السلام فرمودند:

من كشته اشكم هیچ مؤمنى مرا یاد نمى‏كند مگر آنكه گریان مى‏شود.

 

حدیث دوّم : ( نفس‏المهموم شیخ عباس قمى «ره» )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

نفس كشیدن كسى كه بخاطر مظلومیت ما محزون باشد، ذكر و تسبیح است.

 

حدیث سوّم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از كامل‏الزیارات )

امام صادق علیه السلام به یكى از گریه‏كنان امام حسین علیه السلام فرمودند:

رَحِمَ‏اللَّهُ دَمْعَتَك خداوند این اشكهایت را رحمت نماید.

 

حدیث چهارم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

گریه كننده جدَّم از جاى خود برنمى‏خیزد مگر اینكه مانند روزى كه از مادر متولد شده از گناهان پاك است.

 

حدیث پنجم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از البكا ص 86 )

حضرت زهرا علیها السلام فرمودند:

هرگاه گریه كنندگان بر حسینم داخل بهشت شوند، من هم داخل بهشت مى‏شوم.

 

حدیث ششم : ( اشك حسینى سرمایه شیعه به نقل از البكا ص 94 )

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

خدا حیا مى‏كند گریه كننده بر حسین ابن على علیه السلام را عذاب نماید.

 

حدیث هفتم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

امام حسین علیه السلام دائماً به زوّار و گریه كنندگان و اقامه كنندگان عزایش نظر (رحمت) دارد.

 

حدیث هشتم : ( اكسیرالعبادات فى اسرار الشهادات ص 99 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

براى هر چیزى ثوابى معین است جز اشكى كه براى ما ریخته مى‏شود

( كه ثواب آن با خداست )

 

حدیث نهم : ( اكسیرالعبادات به نقل از منتخب )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

جدِّ ما حسین علیه السلام هنگامى كه به گریه كنندگان خود نگاه مى‏كند براى آنان استغفار مى‏كند و از جدّ و پدر و مادر و برادر خویش مى‏خواهد كه آنها هم براى گریه كنندگان و اقامه كنندگان عزاى او استغفار كنند.

 

حدیث دهم : ( كامل‏الزیارات باب 39 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت امام حسین علیه السلام با حالى حزین و اندوه كشته شدند و سزاوار است بر خدا كه هیچ حزین و اندوهگینى به زیارت آن جناب نرود مگر آنكه حق تعالى وى را مسرور و شادمان به اهلش برگرداند.

 

حدیث یازدهم : ( اكسیر العبادات به نقل از كامل‏الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

هر كسى هنگام یاد ما اشك از چشمانش جارى شود خدا آتش را بر صورت او حرام مى‏كند.

 

حدیث دوازدهم : ( اكسیرالعبادات فى اسرارالشهادات ص 91 )

امام باقر علیه السلام بعد از آموختن زیارت عاشورا به علقمه فرمودند:

هر كس این زیارت را بخواند (از دور یا نزدیك) و بر حسین علیه السلام ناله كند و امر كند اهل خود را كه بدون تقیّه بر حسین علیه السلام گریه كنند و اقامه كنند عز را در خانه‏اش به اظهار جزع و همدیگر را بر مصیبت حسین علیه السلام تعزیت گویند من ضامن او مى‏شوم نزد خدا كه ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار غزوه براى او بنویسند.

 

حدیث سیزدهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

بر همچو حسینى گریه كنندگان گریه كنند كه گریه بر او گناهان بزرگ را از بین مى‏برد.

 

حدیث چهاردهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

اى پسر شبیب هر وقت بر هر چیز گریه كردى بر مصیبت حسین بن على علیه السلام گریه كن.

 

حدیث پانزدهم : ( العیون العبرى )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

همانا روز حسین چشمهاى ما را زخم و اشكهاى ما را جارى كرده است و عزیز ما را در كربلا خوار شمردند و ما را وارث محنت و بلا كرده است تا روز قیامت.

 

حدیث شانزدهم : ( كامل الزیارات باب 27 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

چهارهزار فرشته ژولیده و گرفته تا قیامت بر آن حضرت گریه مى‏كنند.

 

حدیث هفدهم : ( كامل الزیارات باب 27 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت فاطمه علیها السلام به كسانى كه از شما به زیارت سیدالشهدا علیه السلام روند نظر فرموده و از خداوند منّان براى ایشان هر خیر و خوبى را مسئلت مى‏نمایند، مبادا در رفتن به زیارت آن حضرت بى رغبت باشید چرا كه خیرى كه در زیارت آن حضرت است بیشتر از آن است كه بتوان احصاء و شمارش نمود.

 

 

حدیث هجدهم : ( كامل الزیارات باب 61 )

امام باقر علیه السلام فرمودند:

امر كنید شیعیان ما را به زیارت قبر حسین ابن على‏علیه السلام چه آنكه زیارت آن حضرت رزق و روزى را زیاد و عمر را طولانى كرده و امورى كه بدى و شر را جلب كنند دفع مى‏نماید.

 

حدیث نوزدهم : ( كامل الزیارات باب 61 حدیث سوّم )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كسى كه قبر حسین علیه السلام را زیارت نكند پس از خیر كثیر محروم مانده و از عمرش یك سال كسر مى‏شود.

 

حدیث بیستم : ( كامل الزیارات باب 62 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

رسول اكرم صلى الله علیه وآله خطاب به زوّار امام حسین علیه السلام مى‏فرماید:

اى مسافرین خدا بشارت باد شما را كه با من در بهشت همراه خواهید بود.

 

حدیث بیست و یكم : ( كامل الزیارات باب 62 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

پدرم از جدّم نقل كردند كه فرمودند: كسى كه آن حضرت را صرفاً براى خدا و به قصد قربت زیارت كند خداوند متعال از گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادى كه مادر زاییده قرار مى‏دهد.

 

حدیث بیست و دوّم : ( كامل الزیارات باب 68 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر كه همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏كند.

 

حدیث بیست و سوّم : ( خاك بهشت به نقل از بحار ج 85 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كسى كه تسبیح تربت امام حسین علیه السلام را همراه داشته باشد خداوند او را ذاكر و تسبیح كننده محسوب كند، گر چه با آن ذكر نگوید.

 

حدیث بیست و چهارم : ( خاك بهشت به نقل از مصباح المتهجد )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهاى هفتگانه را پاره كرده و از بین مى‏برد.

 

حدیث بیست و پنجم : ( خاك بهشت به نقل از ارشادالقلوب )

شیخ دیلمى مى‏فرماید:

امام صادق علیه السلام براى اظهار خشوع و خضوع نزد خداى تعالى بر غیر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمى‏كرد.

 

حدیث بیست و ششم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خاك قبر امام حسین علیه السلام شفاى هر دردى است آن تربت بالاترین داروهاست.

حدیث بیست و هفتم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خاك حرم امام حسین علیه السلام شفاى هر درد و امان از هر ترس است.

 

حدیث بیست و هشتم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

كام فرزندانتان را به تربت برگیرید كه سبب امنیت و باعث محفوظ ماندن آنهاست.

 

حدیث بیست و نهم : ( خاك بهشت به نقل از وسایل ج 2 )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

چرا وقتى میّت را دفن مى‏كنید و سرش را بر خاك مى‏گذارید در مقابل صورتش و

زیر سرش مهرى از خاك ( قبر امام حسین علیه السلام ) نمى‏گذارید؟

 

حدیث سى‏ام : ( خاك بهشت به نقل فلاح‏السائل )

مرحوم سیدابن‏طاووس مى‏فرماید:

روایت شده كه:

    "گذاشتن تربت همراه میّت براى او امان است."

 

حدیث سى و یكم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

خداى تبارك و تعالى ؛ بیست و چهار هزار سال پیش از آن كه زمین كعبه را خلق نماید، زمین كربلا را آفرید و آن را مقدس و مبارك قرار داد.

 

حدیث سى و دوّم : ( خاك بهشت ص 38 )

امام باقر علیه السلام فرمودند:

كربلا بهترین منزل و مسكنى خواهد بود كه خداوند اولیاى خویش را در آن جاى خواهد داد.

 

حدیث سى و سوّم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

حضرت رسول‏اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند:

... جبریل گفت: ... كربلا پاكترین مكانهاى زمین است وحُرمت آن از همه‏جا بیشتر است.

 

حدیث سى و چهارم : ( خاك بهشت به نقل از كامل الزیارات )

حضرت صادق علیه السلام در حدیثى فرمودند:

... خداى عزّوجل به زمین كعبه ( بعد از آنكه به زمین كربلا فخر فروشى كرد ) وحى فرمود: از فخر كردن دست بردار و آرام گیر. قسم به عزّت و جلالم، فضلیت تو نسبت به زمین كربلا مانند اندك آب باقى مانده به سوزنى است كه در دریایى زده باشند. اگر نبود تربت كربلا تو را فضیلتى نمى‏دادم.

 

حدیث سى و پنجم : ( بحارالانوار ج 98 )

امام صادق علیه السلام فرمودند:

ستایش خداوندى را سزاست كه در میان مردم افرادى را قرار داده كه به طرف ما مى‏آیند و ما را مدح مى‏كنند و مرثیه مى‏گویند و دشمنان ما با دیدن این مناظر بر آنها طعنه مى‏زنند و عمل آنها را تقبیح مى‏كنند.

 

 حدیث سى و ششم : ( مكیال المكارم جلد 2 )

حضرت حجّت (عج) :

همانا من براى فرد شیعه‏اى كه مصیبت جدِّ شهیدم را یاد كند و سپس براى تعجیل فرج و تأیید (امر) من دعا كند، من نیز براى او دعا خواهم كرد.

 

حدیث سى و هفتم : ( شرح شمع به نقل از بحار ج 44 )

امام رضا علیه السلام فرمودند:

كسى كه كار و تلاش جهت گذراندن زندگى را در روز عاشورا تعطیل نماید خداوند حوائج او را در دنیا و آخرت ضامن مى‏شود و كسى كه روز عاشورا را روز مصیبت و غم و اشك خود قرار دهد خداوند روز قیامت را روز سرور و شادمانى او و او با دیدن ما چشمش روشن مى‏گردد.

 

حدیث سى و هشتم : ( شرح شمع به نقل از بحار ج 64 )

پیغمبر اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند:

بدانید كه خداوند درود و رحمت مى‏فرستد بر گریه كنندگان حسین علیه السلام و مورد مهر و رحمت خداوند قرار مى‏گیرد.

 

حدیث سى و نهم : ( شرح شمع ص 43 )

امام صادق علیه السلام خطاب به مسمّع كه گریه كننده بر امام حسین علیه السلام بود فرمودند:

خداوند تو را رحمت كند به تو بشارت مى‏دهم كه هنگام مرگ پدرانم را كنار با این خویش مشاهده خواهى كرد و سفارش آنان به ملك الموت در مورد تو باعث روشنایى دیدگانت خواهد شد.

 

حدیث چهلم : ( ذریعةالنجاة به نقل از مثیرالاحزان )

امام سجّاد علیه السلام مى‏فرماید:

أنا ابن من قتل صبراً، و كفى بذلك فخراً

من فرزند كسى هستم كه با زحمت كشته شد و این افتخار براى من كافى است.

 

 « ارزش دفن در كربلا »

 

مرحوم هزار جریبى از مرجع كبیر آقا محمد باقر وحید بهبهانى نقل كرده كه فرموده است:

در عالم رؤیا حضور مبارك اباعبداللَّه الحسین علیه السلام شرفیاب شدم. عرض كردم: اى سید و مولاى من، آیا از كسى كه در جوار شما به خاك سپرده شود سؤال مى‏شود؟

حضرت فرمودند: كدام ملك است كه جرأت كند از او سؤال كند؟ (1)

 1) خاك بهشت ص 128.

 

http://itbutent.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:54 ب.ظ

Thank you. Wonderful stuff.
cialis 100mg suppliers bulk cialis safe site to buy cialis online cialis reviews cilas only now cialis for sale in us price cialis per pill cialis australian price click now cialis from canada generic cialis pill online
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 06:38 ق.ظ

Superb facts, Regards.
calis cialis diario compra acquistare cialis internet online cialis cialis dosage amounts cialis pills boards import cialis buy original cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis professional from usa
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 02:14 ب.ظ

You actually reported this superbly!
can i take cialis and ecstasy cialis online cialis side effects dangers cialis coupons printable cialis professional yohimbe sublingual cialis online prix de cialis ou trouver cialis sur le net buying cialis overnight best generic drugs cialis
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:09 ب.ظ

Amazing information. Regards.
cialis 05 we recommend cheapest cialis only best offers 100mg cialis cialis bula we choice free trial of cialis cialis usa cost cialis free trial cialis dosage recommendations how does cialis work interactions for cialis
http://rainachlong.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:28 ق.ظ

Seriously a good deal of useful facts.
cialis canada on line cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei sterreich deutschland cialis online low cost cialis 20mg click now cialis from canada prices for cialis 50mg cialis 20 mg effectiveness cialis 30 day sample cialis online deutschland
much cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:17 ب.ظ

Whoa quite a lot of beneficial facts!
cialis generico lilly cialis generico lilly safe dosage for cialis venta de cialis canada cialis pills boards cialis australian price cialis 5mg prix if a woman takes a mans cialis cialis side effects dangers cialis soft tabs for sale
http://lobhauhell.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:13 ب.ظ

Amazing a lot of great facts.
cialis bula price cialis per pill enter site natural cialis cialis professional from usa tadalafil 20 mg cialis rckenschmerzen viagra vs cialis vs levitra cialis alternative rx cialis para comprar cialis lilly tadalafi
http://awmensand.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:04 ق.ظ

With thanks, Helpful information!
brand cialis generic buy original cialis how do cialis pills work buy cialis cialis rckenschmerzen tadalafil 20mg only now cialis 20 mg dose size of cialis acheter du cialis a geneve 5 mg cialis coupon printable
http://realamu.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:22 ق.ظ

Beneficial information. Regards.
cialis 100 mg 30 tablet online prescriptions cialis cialis coupon online cialis viagra or cialis cialis efficacit usa cialis online click here cialis daily uk cialis manufacturer coupon acheter cialis kamagra
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:28 ب.ظ

Thank you, I value this.
cialis patentablauf in deutschland cialis official site prices for cialis 50mg cialis alternative cialis 5 mg effetti collateral if a woman takes a mans cialis cialis baratos compran uk cialis dosage chinese cialis 50 mg cialis per paypa
http://unexpas.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:18 ب.ظ

Very good info. Thanks.
cialis flussig cialis bula miglior cialis generico cialis coupons printable cialis for daily use cialis pills in singapore cialis 20 mg effectiveness india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland chinese cialis 50 mg
stendra vs cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:57 ق.ظ

Many thanks. Ample facts!

generic cialis 20mg tablets cialis sans ordonnance cialis generika in deutschland kaufen cialis generic tadalafil buy cialis dosage how to purchase cialis on line cialis online deutschland we recommend cialis best buy bulk cialis safe site to buy cialis online
cialis online sales
شنبه 25 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

Great content. Cheers!
cialis generika in deutschland kaufen generic cialis pro cialis online holland calis cialis kaufen bankberweisung cilas cialis pas cher paris cialis 5mg prix cialis kaufen wo we recommend cialis info
http://colreeword.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 05:04 ق.ظ

You actually revealed this adequately!
buying cialis in colombia india cialis 100mg cost buying brand cialis online cialis generico online cialis diario compra cialis kaufen wo click here cialis daily uk cost of cialis cvs cialis kaufen wo overnight cialis tadalafil
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 02:56 ب.ظ

Wow all kinds of valuable info!
cialis savings card buying brand cialis online cialis per paypa side effects of cialis cialis tablets for sale cialis pills price each cialis efficacit we use it 50 mg cialis dose cialis generic canadian cialis
http://mictinkslic.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:37 ق.ظ

You actually explained this effectively.
cialis savings card cialis generika cialis from canada cialis 5mg click now buy cialis brand where do you buy cialis legalidad de comprar cialis safe site to buy cialis online cialis generika cialis kamagra levitra
Cialis pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:00 ق.ظ

Fantastic forum posts. Kudos!
cialis farmacias guadalajara tadalafil cialis venta a domicilio cialis taglich cialis daily we recommend cialis best buy buying cialis in colombia estudios de cialis genricos trusted tabled cialis softabs cialis daily dose generic
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:38 ب.ظ

You revealed this adequately!
cialis pills price each cialis generico lilly tadalafil 10 mg cialis farmacias guadalajara prezzo cialis a buon mercato cialis venta a domicilio rx cialis para comprar look here cialis order on line cialis online brand cialis nl
lowest price viagra
جمعه 17 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

Right now it seems like Wordpress is the best blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 03:17 ق.ظ

Thank you, I appreciate it!
prescription drugs without prior prescription online pharmacy no 1 canadian pharcharmy online rx from canada canadian online pharmacies rated north west pharmacy canada most reliable canadian pharmacies online pharmacies in usa canada drugs drugs for sale in canada
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Truly plenty of awesome info.
cialis for sale i recommend cialis generico cialis generika cialis para que sirve cialis daily new zealand cialis 20 mg cost cialis 5mg enter site natural cialis only now cialis for sale in us chinese cialis 50 mg
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:26 ب.ظ

This is nicely said! .
40 mg cialis what if i take how do cialis pills work cialis 200 dollar savings card cialis professional yohimbe cialis e hiv cialis 50 mg soft tab buying cialis in colombia price cialis wal mart pharmacy achat cialis en suisse cialis name brand cheap
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:24 ب.ظ

You've made your position extremely nicely!.
cialis australian price acheter cialis kamagra import cialis cialis 05 cost of cialis cvs cialis 20mg prix en pharmacie cialis super acti cialis uk next day we recommend cheapest cialis side effects for cialis
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:07 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis rezeptfrei sterreich cialis daily reviews how much does a cialis cost generic cialis levitra enter site very cheap cialis cialis generico lilly brand cialis nl does cialis cause gout we recommend cialis best buy bulk cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:54 ب.ظ

Awesome facts. Thanks a lot.
cialis prices in england callus cost of cialis cvs cialis billig buy cialis online legal cialis coupons printable brand cialis nl cialis 100 mg 30 tablet recommended site cialis kanada cialis sicuro in linea
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Reliable knowledge. Thank you.
cialis dose 30mg cialis wir preise cialis rezeptfrei sterreich warnings for cialis cialis online cialis savings card effetti del cialis cheap cialis buying cialis in colombia miglior cialis generico
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:40 ب.ظ

You mentioned this exceptionally well!
generic cialis soft gels venta cialis en espaa cialis 20 mg cut in half dosagem ideal cialis cialis coupons venta cialis en espaa click here to buy cialis cialis 5 mg schweiz cialis pills boards cialis professional from usa
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:21 ق.ظ

Wow all kinds of superb tips.
buying cialis overnight wow look it cialis mexico il cialis quanto costa calis opinioni cialis generico cialis price in bangalore generic for cialis acheter cialis kamagra price cialis best cialis online nederland
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:10 ب.ظ

Great write ups. Thanks a lot.
cialis alternative canadian discount cialis buy generic cialis cialis australia org tadalafil generic cuanto cuesta cialis yaho click here cialis daily uk tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland comprar cialis navarr
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:54 ق.ظ

Thanks a lot! Fantastic stuff.
click now cialis from canada cialis diario compra cialis 5mg billiger cialis dose 30mg cialis 20 mg cialis online cialis generic tadalafil buy cialis canadian drugs where cheapest cialis cialis qualitat
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30