تبلیغات
احادیث دینی - احادیثی در مورد صلوات قسمت اول
سه شنبه 26 مرداد 1389

احادیثی در مورد صلوات قسمت اول

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

امام ششم (ع) : چون خواهى دعا كنى خداوند عزوجل را تمجید كن، و حمد گو و تسبیح نما، و تهلیل بگو و او را ثنا نما و بر نبى اكرم (ص) درود فرست و سپس دعا كن كه خواسته ‏ات برآورده شود.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 13

امام صادق (ع) فرمودند : مردى به مسجد در آمد، و دو ركعت نماز خواند و از خداوند حاجت خواست ،  پیغمبر (ص) فرمود: این بنده عجله كرد ، دیگرى آمد و نماز گزارد و خدا را مدح گفت و صلوات فرستاد، پیامبر(ص) فرمود: حاجتت را بخواه كه برآورده خواهد شد.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 14

امام صادق (ع) : همواره دعا از خدا محجوب خواهد بود تا آنگاه كه دعا كننده صلوات بفرستد.    مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 15

حضرت صادق (ع): هر كه دعا كند و درود به پیغمبر (ص) نفرستد دعا بر سرش بال زنان می ‏ایستد (یعنى بالا نمیرود) و چون بر پیغمبر (ص) صلوات فرستد دعایش بالا رود.  مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 16

 امام صادق (ع) : مردى محضر نبىّ اكرم (ص) شرفیاب شد و عرض كرد، یا رسول الله ثلث نه بلكه نصف، بلكه همه درودهایم را نثار شما می ‏كنم حضرت فرمود: با این كار فیض دنیا و آخرتت را تأمین كرده‏ اى ، ابى بصیر و ابن الحكم گویند: از حضرت صادق (ع) پرسیدم مراد از اینكه ثلث صلوات و درود را نثار تو میكنم یعنى چه ؟ فرمود : درود را قبل از هر دعایى می ‏فرستد، و از خداوند هیچ چیز نمی طلبد مگر آنكه سخن خود را به نام پیغمبر آغاز می ‏كند، و بعد حاجت می ‏طلبد. مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 16

  حضرت صادق (ع): هر كه را حاجتى باشد اوّل صلوات بفرستد ، بعد از خدا حاجت بخواهد، و دعا را نیز به صلوات ختم كند، كه خداوند متعال كریمتر از آنست كه دو طرف دعا را قبول كند و وسط آن را فراموش نماید كه صلوات هرگز بی ‏استجابت نخواهد ماند.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 17

 از امام ششم : پیغمبر (ص) فرمود : هیچ قومى در مجلسى جمع نشوند كه در آن مجلس یاد خداوند و صلوات بر محمّد (ص) نباشد ، مگر آنكه آن مجلس حسرت و وبال بر مجلسیان خواهد بود.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 17

 از نبى اكرم روایت است كه : چون اسم پیغمبر(ص) برده شود بسیار بر وى صلوات بفرستید ، كه هر كه یك صلوات بر پیغمبر (ص) بفرستد، هزار صف فرشته بر او درود می ‏فرستند، هیچ مخلوقى نماند مگر آنكه بروى درود میفرستند، زیرا كه خدا و فرشتگان بروى صلوات میفرستند، و هر كه به این ثواب عظیم میل نشان ندهد جاهل و مغرور است ، و خداوند و پیغمبر (ص) از وی بری و بیزار هستند.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 100

 از نبى اكرم (ص) : من در قیامت نزد میزان هستم ، و هر كه گناهانش بر ثوابهایش فزونى گیرد صلواتهائى را كه بر من فرستاده می ‏آورم تا بدانها میزان اعمالش سنگین گردد.    مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

 از على (ع): هیچ دعائى به آسمان بالا نمیرود، مگر آنكه بر محمد و آل او درود فرستاده شود.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

 از امام صادق (ع) : در یكى از كتب خوانده ‏ام كه هر كس بر محمد (ص) صلوات فرستد خداوند صد حسنه برایش بنویسد، و هر كه بگوید: صلوات و درود خدا بر محمد و اهل بیت او خداوند هزار حسنه برایش بنویسد.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

 نبى اكرم (ص) : سزاوارترین مردم به من در قیامت آن كس است كه بیشتر بر من درود فرستد.     مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

حضرت محمد (ص) : بخیل كسى است كه نام من نزد او برده شود و او بر من صلوات نفرستد.     مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

  حضرت محمد (ص) :  هر فردى از امّتم كه با اخلاص بر من صلوات فرستد خدا ده بار بر او درود فرستد و ده درجه او را بالا برد و ده ثواب برایش بنویسد و ده گناه از نامه عملش محو گرداند.  مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 102

 حضرت محمد (ص) فرمودند : بلند بر من صلوات بفرستید كه این عمل نفاق را ببرد.    مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 102

یزید بن حسن گوید: حضرت موسى بن جعفر علیهما السلام برایم چنین گفت: كه (پدرم امام صادق علیه السلام فرمود:) شخصى كه بر پیامبر صلوات می ‏فرستد مفهومش آن است كه من بر سر پیمان خود باقى هستم، و به «بلى» كه در عالم «ذرّ» به سؤال أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ (آیا من پروردگار شما نیستم- سوره اعراف آیه 172) گفته ‏ام وفادارم.  معانی الاخبار جلد 1 صفحه 269

ناجیه از حضرت باقر علیه السّلام روایت كند كه فرمود : در روز جمعه هر گاه‏ نماز عصر را خواندى ، پس بگو:
«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتك، و بارك علیهم بأفضل بركاتك، و السّلام علیهم و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللَّه و بركاته»
كه ترجمه آن اینست: بار الها درود بفرست بر محمّد و آل محمّد جانشینانش كه از آنها راضى و خشنود میباشى به درجه اعلاى رحمتت و بركت بر آنان نازل كن به بالاترین بركت هایت، درود بر آنها باد و بر روحشان و بدنشان و رحمت خدا و بركاتش نیز.
پس هر كسى كه این صلوات را بعد از نماز عصر بگوید، خداوند صد هزار حسنه براى او بنویسد، و صد هزار گناه كوچك از او محو كند، و صد هزار حاجت او برآورد، و صد هزار درجه از براى او بالا برد.  ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 88

عاصم بن ضَمرَه گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: فرستادن صلوات بر پیغمبر خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم بهتر از آبى كه آتش را خاموش كند ، گناهان را از بین میبرد ، و سلام بر آن حضرت أفضل است از آزاد كردن چند بنده از قید بردگى، و دوستى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم افضل و برتر از جان نثارى و ریختن خونها - یا فرمود : به كار بردن شمشیرها- در راه خدا است.  ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 342

 از ابى بصیر روایت شده كه امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامى كه نام پیغمبر صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم برده می ‏شود بر آن حضرت بسیار صلوات بفرستید زیرا هر كس یك بار  بر او صلوات فرستد خداوند هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر وى صلوات فرستد، و هیچ مخلوقى باقى نماند مگر اینكه بر آن بنده صلوات فرستد از جهت صلوات خداوند و فرشتگانش بر او، و دست نكشد از این ثوابها و بی ‏رغبتى ننماید مگر نادان خود بین كه خدا و رسول از وى بیزارند.
شرح: مراد از صلوات خداوند و فرشتگان فرو ریختن رحمت و بركت و لطف و كرامت و نعمت خدا است بر بنده خویش.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 342

 أبوالبخترى (كه سنّى مسلك است) از امام صادق از پدرانش علیهم السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم روایت كرده كه فرمود: من در قیامت نزد میزان اعمال باشم هر كس كفّه گناهانش افزونتر از حسناتش شود آن صلوات‏هائى را كه بر من فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفزایم تا بر گناهانش فزون آید.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 344

 عبد السّلام (بن عبد الرّحمن) بن نعیم گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض كردم من داخل كعبه شدم و دعائى به خاطرم نیامد جز صلوات بر محمّد صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم فرمود: آگاه باش مانند تو در فضیلت و ثواب كسى از خانه خدا بیرون نیامده است.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 345

حارث همدانى گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: هیچ دعائى به آسمان راه ندارد تا اینكه بر محمّد و اهل بیتش علیهم السّلام صلوات فرستاده شود.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 345

صباح بن سیابه گوید : امام صادق علیه السّلام به من فرمود: آیا دعائى به تو بیاموزم كه روى تو را از آتش جهنّم حفظ كند؟ گوید: عرضكردم آرى، فرمود:پس از دمیدن سپیده صبح صد بار بگو«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»خداوند روى تو را از حرارت آتش دوزخ در امان دارد.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 345

 ابن أبى عمیر از یك تن از روات روایت كند كه امام صادق علیه السّلام فرمود: در پاره ‏اى از كتابها یافتم كه هر كس بر محمّد و آل محمّد علیهم السّلام صلوات بفرستد، خداوند یك صد حسنه در نامه عملش بنویسد، و هر كس (بر محمّد و اهل بیتش صلوات فرستد بدین طریق كه) بگوید : «صلّى اللَّه على محمّد و أهل بیته»
خداوند براى او هزار حسنه بنویسد.  ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 346

 محمّد بن فضیل از امام هشتم علیه السّلام روایت كرده كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم فرموده است: هر كس در روز جمعه صد بار بر من صلوات فرستد، خداوند شصت حاجت او را روا كند، سى حاجت براى دنیا و سى حاجت براى آخرت.     ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 346

عبد اللَّه بن مغیره گوید: از موسى بن جعفر علیهما السّلام شنیدم میفرمود :
هر كس در تعقیب نماز صبح و مغرب پیش از آنكه برخیزد یا با كسى سخن گوید ،
سوره احزاب آیه 56 : إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً را قرائت كند و بعد بگوید :«اللّهمّ صلّ على محمّد النبىّ و ذریّته» خداوند یك صد حاجت او را روا كند، هفتاد در دنیا و سى در آخرت.
عبد اللَّه گوید : پرسیدم معنى صلاة خدا و ملائكه و صلاة مؤمنین چیست ؟ فرمود : صلاة خدا رحمت اوست، و صلاة فرشتگانش ستایش و مدح آنها است براى پیغمبر و صلاة مؤمنین دعا است براى او، و از اسرار آل محمّد صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم در موضوع صلوات بر پیغمبر و آلش این نوع صلوات است گفته شود: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد فی الاوّلین، و صلّ على محمّد و آل محمّد فی الآخرین و صلّ على محمّد و آل محمّد فی الملأ الأعلى، و صلّ على محمّد و آل محمّد فی المرسلین، اللّهمّ أعط محمّدا [و آل محمّد] الوسیلة و الشّرف و الفضیلة و الدّرجة الكبیرة، اللّهمّ إنّی آمنت بمحمّد صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم و لم أره، فلا تحرمنى یوم القیامة رؤیته، و ارزقنى صحبته، و توفّنى على ملّته، و اسقنی من حوضه مشربا رویّا سائغا هنیئا، لا أظمأ بعده أبدا، إنّك على كلّ شى‏ء قدیر، اللّهمّ كما آمنت بمحمّد صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم و لم أره فعرّفنى فی الجنان وجهه، اللّهمّ بلّغ روح محمّد عنّی تحیّة كثیرة و سلاما»پس هر كس بر پیغمبر صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم در هر بامداد سه بار و در هر شبانگاه سه بار این چنین صلوات بفرستد تمام گناهان و خطاهایش نابود و محو شود، و ایّام شادیش به طول انجامد، و دعایش مستجاب گردد، و به آرزویش برسد، و روزیش فراوان شود و بر پیروزى بر دشمن یارى گردد، و اسباب خیر از هر سو براى او فراهم آید، و در بهشت برین از همنشینان پیغمبر صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم باشد.    ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 347

 عبد اللَّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت كرده كه فرمود: روزى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم به أمیرالمؤمنین فرمود آیا تو را مژده ندهم؟ امیر المؤمنین علیه السّلام گفت:به فرما پدر و مادرم قربانت شما كه پیوسته مبشّر به خیر و خوبیها بوده ‏اید ، فرمود : جبرئیل تازگى براى من خبر خوشى آورده و آن اینست كه هر كدام از امّتان من هنگامى كه بر من صلوات میفرستد اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازد درهاى آسمان جملگى براى پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد، و فرشتگان هفتاد درود بر وى بفرستند، و این خود محو سازنده جرم است، آنگاه گناهان چون برگ درختان از او بریزد، و خداوند تعالى فرماید: «لبّیك» تو را پذیرفتم بنده من خجسته و مسعود باشى پس فرشتگان را گوید شما هفتاد بار بر وى درود فرستادید و من هفتصد بار، لیكن اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بیتم را ملحق نسازد میان دعاى او و آسمان هفتاد حجاب حائل باشد، و خداوند جلّ جلاله فرماید: «لا لبّیك» تو را نپذیرم خجسته مباد ترا و مسعود نباشى. اى فرشتگان من دعاى او را به آسمان مبرید تا اینكه اهل بیت پیغمبرش را نیز در فرستادن درود با پیغمبر ملحق سازد، پس همچنین‏ دعایش پذیرفته نگردد و به آسمان بالا نرود تا بر اهل بیت پیغمبر نیز سلام و درود بفرستند.     ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 350

 ابن أبى عمیر گوید: حمّاد بن عثمان از امام صادق علیه السّلام پرسید: أفضل اعمال در روز جمعه كدام است؟ فرمود صلوات بر محمّد و آل محمّد یك صد [و یك‏] بار بعد از نماز عصر، و هر چه بر آن بیفزائى بهتر خواهد بود.احمد بن خالد برقىّ گوید: در روایتى كه عبد اللَّه بن سیابه و أبو اسماعیل از ناجیه از یكى از این دو امام ابو جعفر باقر یا أبو عبد اللَّه الصادق علیهما السّلام نقل كرده فرمود: چون نماز جمعه به جاى آوردى بگو «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الأوصیاء المرضیّین بأفضل صلواتك، و بارك علیهم بأفضل بركاتك، و السّلام علیه و علیهم و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللَّه و بركاته»
خداوند براى تو یك صد هزار حسنه بنویسد،  و یك صد هزار گناه از نامه عملت محو سازد، و یك صد هزار حاجتت را براى آن روا كند، و یك صد هزار درجه مقامت را بالا برد.     ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 351

عمّار ساباطى گوید : من نزد امام صادق علیه السّلام بودم : مردى گفت :«اللّهم صلّ على محمّد و أهل بیت محمّد»امام علیه السّلام به او فرمود: اى مرد دائره را بر ما تنگ ساختى آیا نمیدانى كه اهل بیت همان پنج تن اصحاب كسایند و بس، مرد پرسید چگونه بگویم؟ فرمود بگو:«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» تا اینكه ما و شیعیان ما نیز داخل باشیم.     ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 352

معاویة بن عمّار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر كس در یك روز صد بار «ربّ صلّ على محمّد و أهل بیته»
بگوید: خداوند یك صد حاجت او را برآورد  سى حاجت از آنها براى دنیا و هفتاد براى آخرت.     ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 352

عبد اللَّه بن سنان گوید: امام صادق صلوات اللَّه علیه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم فرموده است: آواز خود را هنگام فرستادن صلوات بر من بلند كنید زیرا كه آن نفاق را خواهد برد.     ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 353

حضرت صادق علیه السلام فرمود : پیوسته دعا محجوبست (و میانه آن و استجابتش حجاب و پرده ‏اى حائل است) تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود (كه آنگاه پرده و حائل برطرف شود)

شرح‏ : جزرى در نهایه گفته است : صلاة در لغت به معناى دعا است، و عبادت مخصوصه را كه شامل دعا است صلاة گفته ‏اند، و برخى گفته‏ اند: صلاة در لغت به معناى تعظیم است، و عبادت مخصوصه را هم صلاة گفته‏ اند چون در آن تعظیم خداوند است- تا آنكه گوید-: و اما اینكه گوئیم «اللهم صل على محمد» معنایش اینست كه خدایا او را بزرگوار كن در دنیا بوسیله بلند كردن نام او و آشكار كردن دعوت و نگهدارى شریعتش، و در آخرت به قبول كردن شفاعت او در باره امتش و دو چندان كردن اجر و پاداشش.
فیض (ره) در وافى گوید : معناى صلاة خدا بر پیغمبرش (ص) افاضه انواع كرامات و لطائف نعمتها است بر او، و اما صلوات ما و فرشتگان بر او پس آن درخواست آن كرامت و افاضه آن بر او است.
و مجلسى (ره) گوید : مشهور آنست كه صلاة از خداى سبحان رحمت است و از فرشتگان استغفار (و طلب آمرزش) و از بندگان دعا است. و در معناى «آل» گفته است: آل پیغمبر (ص) نزد شیعه امامیه عترت طاهره و خاندان معصوم او هستند، و اینكه شهید ثانى (ره) آن را مخصوص به أمیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام كرده است وجهى و دلیلى ندارد ، و اما نزد عامه در این باره اختلاف بسیارى است پس برخى گفته ‏اند: آل پیغمبر (ص) تمامى امت او هستند و برخى گفته ‏اند: عشیره اویند، و برخى گفته ‏اند، هر كه از بنى هاشم و بنى عبد المطلب كه گرفتن زكاة بر آنها حرام است آل پیغمبرند، سپس وجوهى براى اینكه دعا بدون صلوات محجوبست ذكر فرموده است.  اصول كافى جلد 4 صفحه 247

 حضرت صادق علیه السّلام فرمود : هر كه دعائى كند و نام پیغمبر (ص) را نبرد آن دعا بالاى سرش (چون پرنده ‏اى) بچرخد، و چون نام پیغمبر (ص) را برد دعا بالا رود.   اصول كافى جلد 4 صفحه 248 

(3) حضرت صادق علیه السّلام فرمود : مردى نزد پیغمبر (ص) آمد عرضكرد : اى رسول خدا من یك سوم صلواتم را براى شما قرار دهم ، نه بلكه نیمى از صلواتم را مخصوص شما گردانم ، نه بلكه تمامى آن را از آن شما گردانم ؟ رسول خدا (ص) فرمود: در این صورت خرج و موونه دنیا و آخرت تو كفایت شود. (شرح این حدیث از زبان امام علیه السّلام در حدیث 4 بیاید).  اصول كافى جلد 4 صفحه 248 

 (4) ابوبصیر گوید : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم معناى اینكه : همه صلواتم را براى شما قرار دهم» چیست؟ فرمود: یعنى پیغمبر (ص) را مقدمه و جلو هر حاجتى قرار میدهد، و از خداى عزوجل چیزى درخواست نكند تا به نام پیغمبر (ص) ابتداء كند و صلوات بر او فرستد، سپس حاجات خود را از خدا درخواست كند.
شرح‏ :  فیض (ره) در شرح حدیث (3) گوید : مقصود از صلاة معناى لغوى آن است كه دعا باشد و معناى گفتار آن مرد به پیغمبر اینست كه هر گاه به درگاه خداوند در باره حاجتى دعا میكنم اول به شما دعا میكنم و آن را ریشه و پایه قرار میدهم سپس آنچه براى خود خواهم روى آن قرار دهم و همین است معناى آنچه از تفسیر این حدیث بیاید (كه اشاره به حدیث (4) است).اصول كافى جلد 4 صفحه 248 

 حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرمود مرا چون قدح شتر سوار قرار ندهید، زیرا شتر سوار قدح خود را پر كند و هر زمان خواست بنوشد مرا در اول دعا و وسط و آخر آن قرار دهید. شرح‏ :  فیض (ره) گوید: ابن اثیر گفته است: یعنى در آخر بیاد من نیفتید چنانچه شتر سوار قدح خود را در آخر بار و بنه خود قرار دهد، و پس از آنكه از بار كردن همه آنها فارغ گردید آن را پشت آنها بیاویزد، سپس فیض (ره) گوید: و شاید مقصود این باشد (كه همیشه بیاد من باشید نه مانند قدح شتر سوار زیرا كه) شتر سوار یاد قدح خود نكند تا گاهى كه تشنه شود و بخواهد آب بیاشامد كه در آن هنگام آن را پر كند و بیاشامد، و اوقات دیگر از آن غافل است.اصول كافى جلد 4 صفحه 248 

 حضرت صادق علیه السلام فرمود : چون نام پیغمبر (ص) برده شد بسیار بر او صلوات بفرستید، زیرا هر كس یك صلوات بر پیغمبر (ص) فرستد خداوند هزار بار در هزار صف از فرشته ‏ها بر او صلوات فرستد، و چیزى از مخلوقات خدا نماند جز اینكه بر این بنده صلوات فرستد براى آنكه خداوند و فرشتگان براى او صلوات فرستند، و هركس در این فضیلت رغبت نكند پس او نادان و مغرور است، و خدا و رسول و خاندانش از او بیزارند.
شرح‏ :  مجلسى (ره) گوید : اینكه فرمود : « بسیار صلوات بر او بفرستید » محمول بر استحباب است چنانچه اجماع بر آن است، و اینكه فرمود: «خداوند در هزار صف فرشتگان بر او صلوات فرستد» چند معنى دارد، و معنى اول كه ظاهر هم همانست اینست كه خداوند بر او ثنا گوید و صلوات فرستد به كلامى كه آن كلام را هزار صف از فرشتگان بشنوند و آنها نیز به صلوات خداوند عزوجل صلوات فرستند. و پس از آن چند وجه دیگر نقل كرده (و در آخر باب هم در فائده پنجم از فوائدى كه ذكر كرده معانى دیگرى نقل كند)- تا آنكه گوید-: و مقصود از صلوات بر پیغمبر (ص) صلوات بر او و آل او است، نه صلوات بر پیغمبر (ص) فقط ، زیرا در روایات خاصه و عامه وارد شده كه صلوات به او بدون صلوات بر آل پذیرفته نیست، بلكه از اخبار ما ظاهر گردد كه حرام و موجب عقاب است ... و در آخر این خبر نیز اشاره ‏اى بدان شده.  اصول كافى جلد 4 صفحه 249  


 حضرت صادق علیه السلام فرمود : رسول خدا (ص) فرمود : هر كه بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر كه خواهد كم فرستد و هر كه خواهد بیش. اصول كافى جلد 4 صفحه 249  

 حضرت صادق علیه السلام فرمود : رسول خدا (ص) فرمود : صلوات بر من و بر اهل بیت من نفاق را میبرد.اصول كافى جلد 4 صفحه 250   

حضرت صادق علیه السلام فرمود : هر كه صد بار بگوید : «یا رب صلى على محمد و آل محمد» صد حاجت از او برآورده شود كه سى حاجت آن از (حاجات) دنیا باشد [و باقى از آخرت‏].اصول كافى جلد 4 صفحه 250   

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر دعائى كه خداى عزوجل بدان خوانده شود از رفتن به آسمان محجوبست تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود.اصول كافى جلد 4 صفحه 250   

 حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص) آمده عرضكرد: من نیمى از صلوات (و دعاهایم) را براى شما قرار دهم؟ فرمود: آرى، سپس عرضكرد: همه دعاهایم را به شما مخصوص گردانم؟ فرمود: آرى، همین كه آن مرد رفت رسول خدا (ص) فرمود: اندوه دنیا و آخرتش كفایت شد.  اصول كافى جلد 4 صفحه 250   

 امام صادق (ع) فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص) آمده عرضكرد : اى رسول خدا : یك سوم دعاهاى خود را به شما اختصاص دهم؟ فرمود: نیكو است، عرضكرد: اى رسول خدا نیمى از دعاهاى خود را مخصوص شما گردانم؟ فرمود: این بهتر است، عرضكرد: همه دعاهایم را براى شما قرار دهم؟ فرمود:
در این صورت خداى عزوجل آنچه از كارهاى دنیا و آخرتت كه تو را اندوهناك كند كفایت فرماید. پس مردى به حضرت صادق علیه السّلام عرضكرد: خدایت نیكى دهد چگونه دعایش را براى او قرار دهد، حضرت علیه السلام فرمود: چیزى از خداى عزوجل در خواست نكند جز اینكه ابتداء به صلوات بر محمد و آلش علیهم السلام كند.  اصول كافى جلد 4 صفحه 250   

 حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: آوازهاى خود را به صلوات بر من بلند كنید، زیرا كه آن نفاق را برطرف سازد.  اصول كافى جلد 4 صفحه 251    

 اسحاق بن فروخ گوید : حضرت صادق علیه السلام فرمود : اى اسحاق بن فروخ هر كه ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد خداوند و فرشتگان او صد بار بر او صلوات فرستند، و هر كه صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند، آیا گفتار خداى عزوجل را نشنیده ‏اى (كه فرماید:) «او است آن خداوندى كه رحمت (یا درود) فرستد بر شما (او) و فرشتگانش تا برون آرد شما را از تاریكیها به سوى روشنائى و بوده است به مؤمنان مهربان» (سوره احزاب آیه 43). توضیح‏ : - استشهاد به آیه شریفه براى اثبات این معنا است كه چگونه خداوند و فرشتگانش صلوات و درود بر كسى فرستند، و در اینكه صلوات خدا و فرشتگان بر مردم چیست و چگونه است مورد اختلاف است‏
طبرسى (ره) گوید : صلوات از خدا آمرزش و رحمت است، و گفته شده : ثنا و ستایش است، و برخى گفته‏ اند: كرامت و بخشندگى است، و اما صلوات فرشتگان همان دعاى آنها است چنان كه از ابن عباس نقل شده، و گفته شده: درخواست آنها است از خداى تعالى براى فرو فرستادن رحمت. اصول كافى جلد 4 صفحه 251    


Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:57 ب.ظ

Helpful material. Thank you.
canada discount drugs cialis we use it cialis online store click now buy cialis brand generic cialis 20mg tablets cialis tadalafil online cialis usa cost cialis free trial cialis 5 mg para diabeticos brand cialis generic cialis australian price
Generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:51 ب.ظ

Useful content. Appreciate it.
cialis 200 dollar savings card order generic cialis online precios cialis peru prix de cialis cialis canada rx cialis para comprar cialis 20 mg cost order generic cialis online cialis qualitat buy cialis online
http://margartegelhoff.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:36 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious experience about unpredicted emotions.
https://lindsaynoorani.wordpress.com/
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:13 ق.ظ
My brother recommended I might like this website. He was
entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I
had spent for this info! Thanks!
biancaaguillard.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 07:40 ق.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It's the little changes that produce the most important changes.

Thanks a lot for sharing!
Cortez
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:52 ق.ظ
Fine way of describing, and good article to obtain data concerning my presentation subject matter, which i am
going to present in institution of higher education.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر