تبلیغات
احادیث دینی - احادیثی در مورد صلوات قسمت دوم
چهارشنبه 27 مرداد 1389

احادیثی در مورد صلوات قسمت دوم

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

محمد بن مسلم از یكى از دو امام باقر و صادق علیهما السلام حدیث كند كه فرمود: در میزان (و ترازوى اعمال در قیامت) چیزى سنگین ‏تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست ، و همانا مردى باشد كه اعمالش را در میزان گذارند و سبك باشد، پس ثواب صلوات او درآید و آن را در میزان نهد پس بسبب آن سنگین گردد و (بر كفه دیگر) بچربد. اصول كافى جلد 4 صفحه 252     

 حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر كه به درگاه خداى عزوجل حاجتى دارد باید به صلوات بر محمد و آلش شروع كند، و سپس حاجت خود را بخواهد، و در آخر هم به صلوات بر محمد و آل محمد پایان دهد، زیرا كه خداى عزوجل كریم‏تر از آن است كه دو طرف (دعا) را بپذیرد، و وسط (دعا) را واگذارد (و به اجابت نرساند) زیرا صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نیست (و بدون برخورد به حجابى بالا رود). اصول كافى جلد 4 صفحه 252     


عبد السلام بن نعیم گوید : به امام صادق علیه السلام عرض كردم : من وارد خانه (كعبه) شدم و هیچ دعائى به خاطر نداشتم جز صلوات بر محمد و آل محمد؟ فرمود: آگاه باش كه هیچ كس مانند تو (در فضیلت و ثواب) از خانه بیرون نیامده است. اصول كافى جلد 4 صفحه 252     

 عبید اللَّه بن عبد اللَّه دهقان گوید : خدمت حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شدم ، پس آن حضرت به من فرمود : معناى گفتار خداوند چیست؟ (كه فرماید:) و یاد كرد نام پروردگارش را پس صلوات بجا آورد « (سوره اعلى آیه 15) من عرض كردم : یعنى هر زمان نام پروردگارش را بیاد آورد برخاست‏ پس نماز خواند (و صلاة به معناى نماز است) فرمود: (اگر این طور باشد) پس خدا به حقیقت تكلیفى نابجا و بیرون از طاقت و توانائى كرده است؟ عرضكردم : قربانت پس معناى آن چگونه است؟ فرمود: هر گاه نام پروردگارش را یاد كند بر محمد و آل او صلوات فرستد. توضیح‏ : - مجلسى (ره) پس از نقل تفاسیر زیادى كه از معصوم علیه السلام و غیر او در تفسیر آیه رسیده كه صلاة در آیه «فصلى» را بتوحید، و ذكر قلبى، و ذكر زبانى- یعنى اللَّه اكبر-، و نماز در صحرا، و نماز فطر و أضحى، تفسیر كرده‏ اند گوید: منافاتى میانه این روایت و آن روایات نیست، زیرا این نیز یكى از معانى آیه و بطنى از بطون آن میباشد.   اصول كافى جلد 4 صفحه 252     
 

 حضرت صادق علیه السلام فرمود : هر گاه یكى از شماها نماز بخواند و در نماز خود نام پیغمبر (ص) [و آل او] را نبرد، با این نماز به جز راه بهشت میرود (یعنى این نماز او را به بهشت نخواهد برد) و رسول خدا (ص) فرمود: هر كس كه من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ رود، پس خدایش (از رحمت خود) دور كند و فرمود رسول خدا (ص) : و هركس كه من نزدش نام برده شوم و صلوات (فرستادن) را بر من فراموش كند از راه بهشت بخطا رفته است. اصول كافى جلد 4 صفحه 253     

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است: هر كه من نزدش نام برده شوم و فراموش كند كه بر من صلوات بفرستد خداوند او را به راهى جز راه بهشت برد.  اصول كافى جلد 4 صفحه 253     

  حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم شنید كه مردى به پرده كعبه در آویخته و میگوید : «اللهم صل على محمد»(و نامى از آل محمد دنبال آن نمی ‏برد) پدرم به او فرمود: اى بنده خدا بریده ‏اش مكن ، و در باره حق ما به ما ستم مكن ، و بگو:«اللهم صل على محمد و أهل بیته».  اصول كافى جلد 4 صفحه 253     
 

حضرت محمد (ص) : هرکه بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند و هرکه خواهد کم فرستد و هر که خواهد زیاد کند.   اصول کافی جلد 4 کتاب الدعا باب الصلوة علی النبی و اهل بیته حدیث 7

حضرت محمد (ص) : صلوات شما بر من موجب اجابت دعای شما و سبب پاکیزگی ( قبول ) اعمال شما است.  طرائف الحکم جلد 1 صفحه 214 نقل از وسائل الشیعه کتاب الصلوة

حضرت محمد (ص) : هرکه صلوات بر محمد و آلش بفرستد خداوند جل جلاله فرماید بر تو باد درود خدا ، پس زیاد بفرست و هرکه صلوات ( فقط ) به محمد (ص) فرستد و بر آلش درود نگوید بوی بهشت را که از پانصد سال راه شنیده میشود نبوید.  امالی صدوق مجلس 60 حدیث 60

حضرت محمد (ص) : صداهای خود را به صلوات فرستادن بر من بلند کنید زیرا که آن نفاق را بر طرف سازد.  اصول کافی جلد 4 باب الصلوة علی النبی و اهل بیته حدیث 13

حضرت محمد (ص) : کسی که در نزد او نام من برده شود و به من صلوات نفرستد داخل دوزخ شود و خداوند تعالی او را ( از رحمت خود ) دور گرداند.  روضة الواعظین صفحه 324

حضرت محمد (ص) : بخیل کسی است که نام من در نزدش برده شود و بر من صلوات نفرستد.  سفینة البحار جلد 1 صفحه 61

حضرت محمد (ص) : هرکه بر من یکبار صلوات فرستد خداوند بر او ده مرتبه درود فرستد و کسی که بر من ده مرتبه صلوات فرستد خداوند بر او صد مرتبه درود فرستد و هرکه بر من صد صلوات فرستد خداوند بر او هزار صلوات فرستد و کسی را که هزار مرتبه خداوند به او درود فرستاده باشد هرگز در آتش دوزخ او را عذاب نکند.  جامع الاخبار صفحه 69

حضرت محمد (ص) : روز قیامت من نزد میزان ( اعمال ) خواهم بود ، پس کسی که گناهانش بر اعمال نیک او سنگینی کند صلواتی را که او بر من فرستاده می آورم ( و بر حسنات او اضافه میکنم ) تا اعمال نیک او را سنگین نمایم.  طرائف الحکم جلد 2 صفحه 124 نقل از وسائل الشیعه

حضرت محمد (ص) : کسی که در کتابی برای من صلوات فرستد ( بنویسد ) تا موقعیکه نام من در این کتاب است ، همیشه فرشتگان برای او طلب آمرزش میکنند.  سفینة البحار جلد 2 صفحه 50

حضرت محمد (ص) : کسی که یکبار بر من صلوات فرستد خداوند دری از عافیت بر او باز کند.  جامع الاخبار صفحه 69

حضرت محمد (ص) : در روز قیامت نزدیکترین مردم نسبت به من کسی است که بیشتر بر من صلوات فرستاده باشد.  جامع الاخبار صفحه 69

حضرت محمد (ص) : هرکه گوید : صلی الله علی محمد و آل محمد ، خداوند پاداش هفتادو شهید را به او بخشد و از گناهانش خارج شود مانند روزی که مادرش او را زائیده است.  روضة الواعظین صفحه 323

حضرت محمد (ص) : هرکه صد مرتبه در روز جمعه بر من صلوات فرستد خداوند خطاهای هشتاد ساله او را می آمرزد.  جامع الاخبار صفحه 70

حضرت محمد (ص) : هیچ دعائی نیست که میان آن دعا و آسمان حجاب و مانعی نباشد تا اینکه بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده شود و چون چنین شود حجاب دریده شده و دعا داخل گردد و زمانیکه چنین کار نشود ( صلوات نفرستند ) دعا ( به آسمان ) بلند نشود.  جامع الاخبار صفحه 71

رسول خدا (ص) : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد ( یعنی یک میلیون ) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد ، آن ملک گفت : من حساب دانه های قطرات باران را میدانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا میبارد ، تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را میدانم ، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم ، رسول خدا (ص) فرمود : چیست ؟ عرض کرد : هرگاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند ، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم.  آثار و برکات صلوات صفحه 30

زنی شفای پسر کر و کور خود را از حضرت رسول (ص) خواست ، آن حضرت فرمود : برو بر من بسیار صلوات بفرست ، آن زن هم به هر قدمی که بر میداشت یک صلوات میفرستاد ، چون به خانه رسید ، پسر او سالم شد.نزد حضرت برگشت و سلامتی پسرش را به آن حضرت گفت ، حاضرین شاد شدند ، جبرئیل نازل شد و گفت : خداوند میفرماید : چنانچه اعضای این پسر را به برکت صلوات بر تو و آل تو شفا دادم ، روز قیامت نیز به برکت صلوات بر تو ، گناهان امت را می بخشم.  کاخ نشینان بهشت صفحه 317

حضرت محمد (ص) : هرکس یکبار بر من صلوات بفرستد ، از گناهان او ذره ای باقی نمی ماند.   جامع الاخبار صفحه 67

حضرت محمد (ص) : هرکس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد ، آن دو ملکی که محافظ رفتار او هستند ، تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند.  جامع الاخبار صفحه 68

حضرت محمد (ص) : هرکس هر روز از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد ، بر خدا لازم میشود که گناهان او را بیامرزد ، در همان روز یا همان شب.  بحارالانوار جلد 94 صفحه 69

حضرت محمد (ص) : هرکس مرا یاد کند و بر من صلوات فرستد ، خدا جمیع گناهان او را بیامرزد ، اگرچه به عدد ریگهای عالج باشد . عالج ، بیابانی است که ریگ هایش از سایر بیابان ها بیشتر است و بین مکه و شام و عراق قرار دارد.  داستانهای صلوات صفحه 12

حضرت محمد (ص) : هرکس بر من یکبار صلوات فرستد خدا بر او ده بار درود خواهد فرستاد و نیز ده خطا را از او برطرف خواهد ساخت و ده درجه او را بالا خواهد برد.     آثار برکات صلوات صفحه 35

حضرت محمد (ص) : کسی که بر من صلوات بفرستد هرگز داخل آتش جهنم نخواهد شد.   جامع الاخبار صفحه 68

حضرت محمد (ص) : هرکس هر روز هزار صلوات بر من فرستد از دنیا نخواهد رفت تا جای خود را در بهشت ببیند.  فضیلت صلوات صفحه 14

حضرت محمد (ص) : هرکس بر من زیاد صلوات فرستد از تلخی مرگ و جان کندن ایمن گردد و هرکس بگوید { اللهم صل علی محمد و آل محمد } خدا به او ثواب هفتاد و دو شهید عنایت فرماید و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده است.  فضیلت صلوات صفحه 114

از امام رضا (ع) در تفسیر آیه { وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلی ‏( سوره اعلی آیه 15 ) "آنان كه نام پروردگار خود را بر زبان آوردند و نماز گزاردند " } فرمود : مراد از این آیه این است که هرگاه نام پروردگار متعال بر زبان آمد ، بر محمد و آل محمد (ص) درود و صلوات فرستاده شود.  آثار و برکات صلوات صفحه 37

پیامبر اکرم (ص) فرمود : کاروانی از فرشتگان به امر پروردگار در جهان حرکت میکنند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات میرسند ، به یکدیگر میگویند : فرود آییم.زمانی که پیاده میشوند ، اهل جلسه را هنگام دعا با ذکر آمین ، یاری کرده و نیز اهل جلسه را هنگام صلوات کمک و همراهی میکنند و در پایان به یکدیگر می گویند : خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید.  آثار برکات صلوات

امام صادق (ع) : کسی که حاجتی دارد باید اول ، صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بفرستد و بعد از آن ، حاجت خود را بخواهد و در آخر دعا ، دوباره صلوات بفرستد ، زیرا خدا کریم تر از آن است که دو طرف دعا را قبول کند و وسط دعا را قبول نکند و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مانع های استجابت دعا را برطرف میکند.  اصول کافی جلد 4 باب صلاة النبی

ابوبصیر می گوید : از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود : جایزه و پاداش و مژدگانی کسی که بین نماز ظهر و عصر ، صلوات بر محمد (ص) و آل او بفرستد ، معادل پاداش هفتاد رکعت نماز است.نیز فرمود : هرکه بعد از نماز صبح و ظهر بگوید : (( اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم )) نمی میرد تا این که حضرت مهدی (عج) را زیارت کند.   سفینة البحار جلد 2 صفحه 50

امام رضا (ع) فرمود : کسی که بعد از نماز صبح و مغرب ، قبل از آن که از حالت نماز خارج شود ، بگوید : { إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبىِ‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا ( سوره احزاب آیه 56 )  } سپس بگوید : اللهم صل علی محمد و ذریته ، خداوند صد حاجت او را برآورده میکند که هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت در آخرت است.  سفینة البحار جلد 2 صفحه 50

امام رضا (ع) : کسی که نمی تواند با چیزی گناهانش را پاک و محو نماید ، بر محمد (ص) و آل او صلوات بفرستد ، زیرا صلوات گناهان را ریشه کن و نابود میکند و ازبین میبرد.   سفینة البحار جلد 2 صفحه 50

حاجی نوری نقل کرده است : از حاج شیخ احمد بن شیخ زین الدین فرمود : شبی امام زین العابدین (ع) را در خواب زیارت کردم ، گفتم : آقا چه کار کنم تا همیشه به فکر قبر و قیامت باشم ، و توشه ای برای آن موقع جمع کنم ؟ آقا چه کنم توفیق توبه پیدا کنم و عمل صالحی انجام دهم ؟ آقا ، ناراحتم ، چه کنم توفیق و سعادت از من گرفته شده است ؟ آن حضرت فرمود : اگر میخواهی توفیق و سعادت پیدا کنی بر خودت لازم کن که همیشه بگویی : { اللهم صل علی محمد و آل محمد }.   دارالسلام صفحه 123

رسول خدا (ص) فرمودند : صلوات ، فقر را برطرف میکند.  داستان صلوات صفحه 97

رسول خدا (ص) : وقتی چیزی را فراموش کردید ، بر من صلوات بفرستید که موجب یاد آمدن آن چیز خواهد شد ، ان شاء الله تعالی.  صلوات کلید حل مشکلات صفحه 31

مردی خدمت رسول خدا (ص) آمد و از فقر شکایت کرد ، آن حضرت فرمود : وقتی داخل خانه خود شدی ، سلام کن ؛ خواه کسی در خانه باشد خواه نباشد ، و بر من سلام فرست و بعد از آن ، سوره اخلاص را بخوان. آن مرد چنان کرد و در اندک روزی توانگر گردید ؛ چنان که به همسایگان و خویشان خود کمک مالی میکرد. آثار برکات صلوات صفحه 47

رسول خدا (ص) فرمود : خدا فرشته ای آفریده است که دو بال دارد ، یکی در مشرق است و دیگری در مغرب ، و پای او در زمین هفتم است و سر او زیر عرش و برای آن ملک پرهایی است به عدد همه خلایق از انس و جن و حیوانات صحرایی و دریایی و به عدد انفاس ایشان و به شماره قطرات باران و برگ درختان و ستاره های آسمان و ریگ های بیابان  ، چون یکی از امت من ، بر من صلوات فرستد ، خدا به آن فرشته امر فرماید که در نهر نور که دریایی است زیر عرش ، غوطه خورد و بیرون آید و خود را تکان دهد ، و از هر پر وی قطره ای فرو ریزد و خدا آن قطره را ملکی گرداند و جمیع آنها را امر فرماید که تا روز قیامت برای آن بنده استغفار کنند.   شرح فضائل صلوات صفحه 53

مالک جهنی گوید : گُلی به حضرت صادق (ع) دادم ، گرفتند و بوئیدند و بر هر دو دیده گذاشتند ، سپس فرمودند : هرکه گُلی را بگیرد و ببوید و بر دیده ها بگذارد و بگوید : { اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد } هنوز بر زمین نگذاشته باشد که گناهانش آمرزیده شود.  آثار برکات صلوات صفحه 83

امام صادق (ع) فرمود : هرکس بین نمازهای ظهر و عصر ، بر پیغمبر خدا و آل او درود فرستد ، آن دعا برابر با هفتاد رکعت نماز خواهد بود.  مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 424

امام صادق (ع) فرمود : هرکس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید : { اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم } نمی میرد تا این که حضرت مهدی (عج) را درک کند و به ملاقاتش نایل آید.  سفینة البحار جلد 2 صفحه 50

امام علی (ع) فرمود : هیچ دعایی به آسمان نمیرسد مگر این که دعا کننده بر محمد (ص) و آل او صلوات بفرستد.  میزان الحکمه

در روایات است که میان دعا و آسمان ، حجاب و فاصله ای است و آن گاه که ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به میان آید موانع کنار میرود و دعا به اجابت میرسد و بدون صلوات دعا به استجابت نمیرسد.  آثار برکات صلوات صفحه 75

رجاء بن ابی ضحاک میگوید : امام رضا (ع) دعاهایش را با صلوات بر محمد و خاندان او شروع میکرد و در نماز و غیر آن ، زیاد صلوات میفرستاد.   عیون الاخبار الرضا جلد 2 صفحه 194

کفعمی در حاشیه مصباح نوشته است : در کتاب خواص القرآن نوشته است : هرکه شب جمعه ، پس از نماز شب ، هزار بار سوره کوثر را بخواند و سپس هزار بار صلوات بر محمد و آل او بفرستد ، پیغمبر (ص) را در خواب می بیند.  دارالسلام جلد 3 صفحه 6

شخصی بسیار زاهد و عابد که گوشه گیر بود و در مجالس و محافل حاضر نمیشد ، روزی در مجلس سخنرانی شرکت کرد و موجب تعجب همه شد.علت حضورش را پرسیدند ، گفت : رسول خدا را در خواب دیدم و به من فرمود : برو به مجلس سخنرانی فلان واعظ که زیاد بر من صلوات میفرستد و من از او خشنودم.   شرح فضایل صلوات صفحه 92

حضرت امام صادق (ع) فرمود : خدا ملکی را بر قبر رسول خدا (ص) موکل گردانیده است که به او طهلیل می گویند و وقتی یکی از شما بر آن حضرت صلوات یا سلام فرستد ، آن ملک به عرض آن حضرت میرساند که فلان کس سلام و صلوات فرستاده است و آن سلام را به قبر آن حضرت میرساند.  آثار برکات صلوات صفحه 88

پیامبر اکرم (ص) فرمود : سخنی که بدون ذکر نام خدا و صلوات بر من آغاز شود ، بی نتیجه می ماند و دور از خیز و برکت میباشد. آثار برکات صلوات صفحه 93

رسول خدا (ص) فرمود : بینیِ مردی که من نزد او یاد شوم و بر من درود و صلوات نفرستد به خاک ذلت مالیده میشود ، هرکس مرا یاد کند و بر من درود و صلوات نفرستد بدبخت خواهد شد.  مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 393

حضرت محمد (ص) : کسی که بر من صلوات بفرستد ولی بر آل من صلوات نفرستد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.  مرآت العقول علامه مجلسی (ره) جلد 12

حضرت محمد (ص) : کسی که صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را گم کرده است.  آثار برکات صلوات صفحه 97

حضرت محمد (ص) فرمودند : بر من صلوات ناقص نفرستید ، پرسیدند صلوات ناقص کدام است ؟ رسول خدا (ص) فرمود : این که بگویید : { اللّهمّ صلّ على محمّد } این نوع صلوات را صلوات ناقص گویند ، صلوات کامل چنین است :  { اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد } آثار برکات صلوات صفحه 100

امام جعفر صادق (ع) : در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه ، جمعی از ملائکه از آسمان فرو می آیند که قلم هایی از طلا و لوح هایی از نقره همراه آنان است و در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه و روز جمعه تا وقت غروب ، چیزی به جز صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت نمی نویسند.   آثار برکات صلوات صفحه 104

امام صادق (ع) : صلوات بر محمد و آل محمد در روز جمعه هزار بار و در غیر جمعه صد مرتبه سنت است.  آثار برکات صلوات صفحه 104

رسول خدا (ص) فرمودند : هرکس هزار بار در روز جمعه بر من صلوات فرستد ، خطایای هشتاد ساله اش آمرزیده میشود.  آثار برکات صلوات صفحه 106

امام صادق (ع) : صدقه دادن در شب جمعه و روز آن و نیز صلوات بر محمد (ص) و آل او در شب جمعه و روز آن ، برابر هزار حسنه است و هزار بدی به وسیله آن نابود میشود و هزار درجه بر مقام آدمی افزوده میشود.  آثار برکات صلوات صفحه 107

امام صادق (ع) : هیچ عملی در روز جمعه برتر از صلوات بر محمد (ص) و آل محمد نیست.  آثار برکات صلوات صفحه 107

از امام سجاد (ع) صلواتی وارد شده است که در هر روز ماه مبارک شعبان ، در وقت زوال باید خواند ، این صلوات در مصباح المتهجد و کتابهای دیگر آمده است. در آسمان ، دریایی است که آنرا دریای برکات گویند و بر لب آن دریا درختی است که آنرا درخت تحیات نامند ، بر آن درخت آشیانه مرغی است به نام مرغ صلوات و وقتی مومنی در ماه شعبان بر سید پیغمبران (ص) صلوات فرستد ، خدا آن مرغ را امر نماید تا در آن دریا غوطه خورد و پرهای خود را بفشارد و هر قطره ای که از پرهای آن مرغ بریزد ، ملکی خلق نماید و جمیع آن فرشتگان به تقدیس و تحمید و مدح و ثنای پروردگار مشغول گردند و ثواب آنها در دیوان اعمال صلوات فرستنده ثبت گردد. { شایسته یادآوری است که در روایت آمده یک صلوات در ماه شعبان برابر است با ده صلوات در غیر ماه شعبان }  آثار برکات صلوات صفحه 109

امام صادق (ع) فرمودند : هرکه یک مرتبه از روی اخلاص و نیت قلبی به رسول خدا صلوات فرستد ، خدا صد حاجت او را روا میسازد ، سی در دنیا و هفتاد در آخرت.   بحارالانوار جلد 94  صفحه 70

رسول خدا (ص) : هرکه صد مرتبه صلوات فرستد ، خدا صد حاجت او را برآورد.   سنن ترمزی جلد 1 صفحه 303

برای برطرف شدن فقر و تنگدستی ، رسول خدا (ص) میفرماید : بسیار یاد خدا کنید و بر من صلوات بفرستید.  هدیه خدا صفحه 136

برای رفع فراموشی : امام حسن مجتبی (ع) میفرماید : صلوات بفرستید تا به یادتان آید.  عیون الاخبار الرضا جلد 1 صفحه 166

رسول خدا (ص) : هرکه در هر صبح 10 مرتبه و در هر شام 10 مرتبه بر من صلوات فرستد ، من او را دریابم در وقتی که محتاج به آن باشد.  شرح فضایل صلوات صفحه 127

رسول خدا (ص) فرمود : هرکس شب جمعه دو رکعت نماز به جا آورد ، در هر رکعت 50 مرتبه سوره اخلاص بخواند و بعد از سلام نماز بگوید ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِیِّ الْعَرَبِیِّ وَ آلِهِ ) حُزن او برطرف میشود.   هدیه خدا صفحه 137  


https://www.collegian.psu.edu/users/profile/kappel11pennington/
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:39 ق.ظ
I've been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of area
. Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this
web site. Reading this information So i am happy to convey that I've a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed.

I such a lot unquestionably will make sure to do not
overlook this site and give it a look on a relentless basis.
https://forum.vodafone.co.uk/t5/user/viewprofilepage/user-id/682717
پنجشنبه 27 تیر 1398 01:29 ق.ظ
Since the admin of this site is working, no question very shortly it will be renowned, due
to its quality contents.
https://www.care2.com/c2c/people/profile.html?pid=616901318
چهارشنبه 26 تیر 1398 11:50 ب.ظ
I think the admin of this web page is genuinely working hard
in support of his web page, as here every stuff
is quality based data.
side effect of viagra 100mg
جمعه 17 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!
there natural treatment ed
جمعه 27 اردیبهشت 1398 10:02 ب.ظ
buy rx http://viagralim.us buy rx !
Great article. I am going through many of these issues as well..
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 06:55 ب.ظ

Excellent data. Thanks!
cialis 20 mg cialis for daily use cialis vs viagra cialis kaufen wo cialis 5 mg scheda tecnica price cialis best sublingual cialis online prices for cialis 50mg acquisto online cialis cialis online
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 03:10 ب.ظ

Cheers, I like it.
cialis 200 dollar savings card we like it safe cheap cialis buy cialis cheap 10 mg cialis billig cialis lilly tadalafi buy cialis online nz cost of cialis cvs viagra cialis levitra trusted tabled cialis softabs cialis generic tadalafil buy
Cialisbek
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:58 ب.ظ

Amazing many of amazing info.
overnight cialis tadalafil compare prices cialis uk discount cialis click here take cialis dose size of cialis cialis venta a domicilio where cheapest cialis cialis savings card cialis e hiv cuanto cuesta cialis yaho
foot problems
شنبه 18 شهریور 1396 11:14 ق.ظ
This is a good tip especially to those new to the blogosphere.
Short but very precise info… Many thanks for sharing this one.
A must read article!
How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:57 ب.ظ
What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
I'm hoping to contribute & assist different customers like its aided me.
Good job.
Can you increase your height by stretching?
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
I have read several excellent stuff here. Definitely
price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to make
any such great informative web site.
What is the tendon at the back of your ankle?
جمعه 13 مرداد 1396 07:23 ب.ظ
For the reason that the admin of this web site is working, no question very quickly it will be renowned, due to its
quality contents.
paigedenn.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:57 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching
on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 08:12 ق.ظ
My family members always say that I am killing my time here
at web, however I know I am getting know-how daily by reading
such nice articles.
Arnulfo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:31 ب.ظ
Thank you for every other wonderful post. Where else could anybody get that kind
of information in such a perfect approach of writing?
I have a presentation next week, and I am on the look for such information.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:46 ب.ظ
I could not refrain from commenting. Very well written!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:21 ب.ظ
What's up, yes this piece of writing is really
fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
thanks.
میثم
چهارشنبه 25 فروردین 1395 01:16 ق.ظ
سلام
خسته نباشید
از نویسنده کتاب "کاخ نشینان بهشت" می تونید برام کمی اطلاعات بدید.
خواستم از کتابشون نقل قول کنم گفتم کمی اطلاعات داشته باشم بعد نقل کنم بهتره.
ممنون
لطفا اگه مقدوره براتون برام ایمیل کنید
یاعلی
فاطمه
دوشنبه 30 شهریور 1394 08:35 ب.ظ
بسیار عالی بود، اجرتون با امام حسین(ع)
روح الله هاشمی
دوشنبه 7 شهریور 1390 11:14 ق.ظ
سلام وصلوات برمحمدوآل محمد سلام علیکم واقعابجاوزیباوجالب امام شافعی:یاآل بیت رسول الله کفیکم فضلامن لم یصل علیکم لاصلاه له همین فضل شمارابس که هرکس برشمادرودنفرستدنمازش صحیح نیست هاشمی علامرودشت فارس به من سری بزنید افتخاربدید دعایادتون نرهwww.kanoonmn.ir09176009668
محمد حسن
یکشنبه 23 مرداد 1390 04:53 ب.ظ
سلام و علیک

از اینکه با منبع ذکر می کنید بسیار سپاسگذارم
خداوند عمر با عزت با شما کرامت فرماید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر