تبلیغات
احادیث دینی - مبطلات روزه
پنجشنبه 28 مرداد 1389

مبطلات روزه

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

بنام تو ای قرار هستیچه چیزهایى روزه را باطل مى كند

روزه دار باید از <اذان صبح > تا <مغرب > از برخى كارها بپرهیزد و اگر پرهیز نكند, روزه اش باطل مى شود, به مجموعهء این كارها <مُبطلاتِ روزه > گفته مى شود, كه عبارتند از:
-- خوردن و آشامیدن .
-- دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص ) و جانشینان آن حضرت (ع ).
-- رساندن غبار غلیظ به حلق .
-- فرو بردن تمام سر در آب .
-- قى كردن .
-- آمیزش .
-- استمناء.
-- باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح .
-- اماله كردن با چیزهاى روان .(1)
خوردن و آشامیدن

1- اگر روزه دار عمداً چیزى بخورد یا بیاشامد, روزه اش باطل مى شود هر چند خوردن و آشامیدن آن معمول نباشد; مانند خاك و نفت(2) .
2- اگر كسى عمداً چیزى را كه لاى دندانش مانده است فرو برد, روزه اش باطل مى شود(3).
3- فرو بردن آب دهان , روزه را باطل نمى كند, هر چند زیاد باشد.(4)
4- اگر روزه دار به سبب فراموشى (نمى داند روزه است ) چیزى بخورد یا بیاشامد, روزه اش باطل نمى شود.(5)
5- انسان نمى تواند, بخاطر ضعف , روزه را بخورد ولى اگر ضعف او به قدرى است كه معمولاً نمى شود آن را
تحمل كرد, خوردن روزه اشكال ندارد.(6)
6- فرو بردن اخلاط سر و سینه , تا به فضاى دهان نرسیده روزه را باطل نمى كند, ولى اگر داخل فضاى دهان
شود, احتیاط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.(7)
تزریق آمپول

آمپول اگر به جاى غذا نباشد تزریق آن , روزه را باطل نمى كند, هر چند عضو را بى حس كند ولى احتیاط واجب
آن است از آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود پرهیز كند.(8)
رساندن غبار غلیظ به حلق

1- اگر روزه دار غبار غلیظى به حلق برساند, روزه اش باطل مى شود; چه غبار خوراكی ها باشد دمانند آرد, یا غیر خوراكى مانند خاك .
2- در این موارد, روزه باطل نمى شود.
-- به حلق نرسید. (فقط به داخل دهان برسد).
-- بى اختیار به حلق برسد.
-- نمى داند روزه است .
-- شك كند غبار غلیظ به حلق رسیده است یا نه ؟(9)

دروغ بستن به خدا و پیغمبر

در تمام موارد زیر, دروغ بستن از روى عمد, به خدا, پیغمبر(ص) یا امام (ع) روزه را باطل مى كند. و بنابر احتیاط
واجب دروغ بستن به حضرت زهرا3و سایر پیامبران : همین حكم را دارد:
ـ در امور دنیوى باشد یا اخروى .
ـ دروغ نسبت به اقوال آنان باشد یا افعال .
ـ با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام كارى كه از آن , نسبت دروغ فهمیده شود.ـ به صراحت باشد یا كنایه .ـ دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگرى .ـ اخبار باشد یا پاسخ به سؤال دیگرى .ـ دروغى كه قبلاً گفته , تصدیق كند; یعنى بگوید آنچه گفته ام راست است .ـ راستى كه قبلاً گفته است , تكذیب كند.(10)
در این موارد روزه باطل نیست :

-- اگر قصد راستگویى داشته باشد و دروغ در آید.
-- اگر قصد دروغگویى داشته باشد و راست در آید.
-- بازگویى دروغى كه دیگرى ساخته یا گفته , بر وجه نقل قول یا حكایت اشكال ندارد; مثلاً در حالى كه روزه است ب بگوید: یزید گفت : <لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل(11)
فرو بردن تمام سر در آب 1 اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب مطلق فرو برد, روزه اش باطل مى شود. 2- احتیاط واجب آن است كه سر را در گلاب فرو نبرد ولى در آبهاى مضاف دیگر در چیزهایى كه روان است اشكال ندارد.
3- در این موارد روزه باطل نیست :
-- سهواً سر را زیر آب ببرد.
-- قسمتى از سر را زیر آب ببرد.
-- نصف سر را یكبار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فرو برد.
-- بى اختیار در آب بیفتد.
-- شخصِ دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد.
-- شك كند تمام سر زیر آب رفته است یا نه ؟(12)
3- اگر در حال روزهء ماه رمضان براى غسل سر را در آب فرو برد, غسل و روزهء او باطل است , مگر آنكه زیر آب دتوبه كند و در حال خارج شدن از آب نیّت غسل كند كه در این صورت , غسل او صحیح و روزه باطل است .(13)
قى كردن

1 هرگاه روزه دار عمداً قى كند, هر چند به سبب بیمارى باشد, روزه اش باطل مى شود(14).
2- اگر روزه دار بى اختیار قى كند, روزه اش باطل نمى شود.(15)
اِسْتِمناء1 اگر روزه دار <استمنا> كند; یعنى با خود كارى كند كه مَنى از او بیرون آید, روزه اش باطل مى شود.(16)
2- اگر بى اختیار مَنى از او بیرون آید; مثلاً در خواب جنب شود, روزه اش باطل نیست .(17)
باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح اگر شخص جنب , تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفهء او تیمم است , تیمم نكند, در برخى موارد روزه اش باطل -مى شود; اینك برخى از مسائل آن را مى آوریم :
1 اگر عمداً تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نكند:
-- در روزهء ماه رمضان :روزه اش باطل است .
-- در قضاى آن :
-- در بقیهء روزه هاروزه اش صحیح است .(18)
2 اگر جنب در روزهء ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش كند و پس از یك یا چند روز یادش بیاید:باید آن روزه هارا قضا كند.(19)
3 اگر روزه دار, در خواب جنب شود, واجب نیست فوراً غسل كند و روزه اش صحیح است .(20)
4 اگر شخص جنب در شب ماه رمضان مى داند براى غسل , قبل از اذان صبح بیدار نمى شود, نباید بخوابد و اگر7خوابد و بیدار نشود, روزه اش باطل است .(21)
باقى ماندن بر حیض و نفاس 1 اگر زن قبل از اذان صبح از خون پاك شود:الف : عمداً تا اذان غسل نكند, یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نكند, روزه اش باطل است .ب : براى غسل وقت ندارد: در روزهء رمضان و قضاى آن , باید تیمم كند و روزه اش صحیح است . در روزهء واجب دیگر یا مستحب , گرچه روزه اش بدون تیمم صحیح است , ولى احتیاط مستحب است كه تیمم هم بكند.2 اگر نزدیك اذان صبح پاك شود, و براى تیمم یا غسل وقت نداشته باشد, روزه اش صحیح است .3 اگر بعد از اذان بفهمد كه قبل از اذان پاك شده روزه اش صحیح است .4 اگر بعد از اذان پاك شود, روزه اش باطل است .5 اگر در روز حیض یا نفاس ببیند, گرچه نزدیك مغرب باشد, روزه اش باطل است .اگر مستحاضه غسلهاى خود را به تفصیلى كه در احكام استحاضه گفته شده به جا آورد روزه اش صحیح است .(22)
حكم كلى هیچكدام از مبطلات روزه اگر سهواً انجام شود روزه را باطل نمى كند.

منابع :

1ـ توضیح المسائل , م 1572
2- توضیح المسائل , م 1573
3- توضیح المسائل , م 1577
4-توضیح مسائل , م 1579
5-توضیح المسائل , م 1575
6-توضیح المسائل , م1583
7-توضیح المسائل , م 1580
8-توضیح المسائل , م 1576
9- تحریرالوسیله , ج 1 ص 285و 286 الثامن ـ توضیح المسائل , م 1603تا 1607
10- همان .
11- تحریرالوسیله , ج 1 ص 284و 285توضیح المسائل , م 1596تا 1602
12- توضیح المسائل , م 1610ـ 1913ـ 1615ـ العروة الوثقى , ج 2 ص , 187 م 36
13- توضیح المسائل , م 1617
14- توضیح المسائل , م 1646
15- توضیح المسائل , م 1646
16- توضیح المسائل , م 1588
17- توضیح المسائل , م 1589
18- توضیح المسائل , م 1619تا 1631
19- توضیح المسائل , 1622
20- توضیح المسائل , م 1632
21- توضیح المسائل , م 1625
22- توضیح المسائل , م 1643Omtiva CBD Review
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:17 ب.ظ
It is not my first time to pay a visit this web page, i am visiting this web
page dailly and take good facts from here everyday.
http://fitbodyketodiet.com/
دوشنبه 28 مرداد 1398 02:12 ق.ظ
Can I simply say what a comfort to find someone that truly knows what they are discussing on the internet.
You actually know how to bring an issue to
light and make it important. A lot more people need to look at this
and understand this side of your story. I was surprised
that you're not more popular since you definitely possess the gift.
Keto Prime Rx Reviews
چهارشنبه 16 مرداد 1398 04:58 ق.ظ
I like this web blog very much so much wonderful information.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:51 ق.ظ

Thank you! Numerous information.

canadian pharmacies buy vistagra online safe canadian medications, liraglutide buy vistagra usa canada medication list canadian medications 247 online pharmacies in usa canadian drugs canadian pharmacies without an rx canadian pharmaceuticals nafta
Bitcoin Lifestyles Club
جمعه 4 مرداد 1398 03:57 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I really appreciate your
efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once again.
RXZ Male Enhancement Formula
جمعه 4 مرداد 1398 01:48 ق.ظ
This paragraph presents clear idea designed for the new users of blogging, that truly how to do blogging.
https://freesound.org/people/skipper17vinther/
یکشنبه 9 تیر 1398 04:25 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I found this board and
I to find It truly helpful & it helped me out
a lot. I am hoping to offer something again and help others
such as you aided me.
https://www.gaiaonline.com/profiles/dickensbang0/43731483/
یکشنبه 9 تیر 1398 01:42 ب.ظ
I think the admin of this web page is in fact working hard for his web
site, for the reason that here every information is quality based information.
http://xurl.es/axpmo
یکشنبه 9 تیر 1398 01:39 ب.ظ
Thanks for any other great article. The place else may anybody get that
type of info in such a perfect means of writing? I've
a presentation next week, and I am at the search for such information.
http://als.anits.edu.in/members/bach28pennington9/
یکشنبه 9 تیر 1398 01:09 ب.ظ
F*ckin' tremendous things here. I am very glad to
see your post. Thank you a lot and i'm taking a look forward to touch you.

Will you kindly drop me a e-mail?
http://tutsope.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:51 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial material.
cialis billig cialis dosage prix de cialis cialis generico postepay cialis arginine interactio cialis prices tadalafil tablets buy cheap cialis in uk deutschland cialis online cialis in sconto
http://igprefchild.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:51 ب.ظ

Very good forum posts. Thank you.
cialis prezzo al pubblico american pharmacy cialis cialis pills in singapore comprar cialis navarr cialis cuantos mg hay calis cialis in sconto cialis side effects dangers cialis e hiv cialis professional from usa
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 12:07 ق.ظ

Useful knowledge. Thanks a lot.
generic cialis with dapoxetine buy cialis online nz cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg para diabeticos we like it safe cheap cialis acheter du cialis a geneve click here to buy cialis i recommend cialis generico how much does a cialis cost cialis en 24 hora
http://nautisul.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:19 ق.ظ

Thank you! Useful information.
cialis taglich acquisto online cialis generic cialis with dapoxetine cheap cialis cilas discount cialis cialis super acti cialis 10mg prix pharmaci estudios de cialis genricos cialis savings card
is there a generic for cialis
جمعه 31 خرداد 1398 03:12 ب.ظ

You actually mentioned that fantastically.
usa cialis online opinioni cialis generico import cialis cialis tadalafil where do you buy cialis cialis generic dosagem ideal cialis cialis online deutschland acheter cialis kamagra rezeptfrei cialis apotheke
cialis tablets
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:03 ب.ظ

You actually suggested this wonderfully!
can i take cialis and ecstasy cialis uk cialis purchasing opinioni cialis generico cialis savings card generic cialis tadalafil cialis generique cialis diario compra cialis manufacturer coupon cialis 20mg preis cf
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of knowledge!

cialis price in bangalore cialis farmacias guadalajara cialis super kamagra cialis generic availability sublingual cialis online cialis professional from usa buy cheap cialis in uk we like it safe cheap cialis click here take cialis cialis savings card
http://atarwor.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:57 ق.ظ

You actually mentioned this well.
cialis per paypa we recommend cialis best buy cialis 10mg prix pharmaci cialis baratos compran uk cialis wir preise 5 mg cialis pharmacie en ligne we use it cialis online store what is cialis cialis pills in singapore generic low dose cialis
http://wartcontge.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:35 ب.ظ

Thanks, Lots of stuff!

cialis australian price canadian drugs generic cialis generic cialis at walmart wow cialis tadalafil 100mg cialis sans ordonnance cialis flussig ou acheter du cialis pas cher cialis online deutschland click now cialis from canada cialis flussig
cialis pills online
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:33 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cuanto cuesta cialis yaho brand cialis generic cialis tadalafil online cialis 20mg prix de cialis estudios de cialis genricos link for you cialis price cialis generico postepay acheter du cialis a geneve cialis generico online
http://bootsbecur.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:51 ق.ظ

Kudos. Loads of content!

discount cialis prescription doctor cialis enter site natural cialis does cialis cause gout dosagem ideal cialis comprar cialis navarr calis enter site 20 mg cialis cost viagra vs cialis vs levitra get cheap cialis
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:30 ب.ظ

You said this really well!
cialis purchasing cialis generico lilly purchase once a day cialis cialis 5mg cialis generico in farmacia cialis super kamagra cialis ahumada cialis kaufen wo cialis sans ordonnance buy cialis
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 10:50 ب.ظ

Really lots of useful information!
click now buy cialis brand cialis taglich wow look it cialis mexico cialis sicuro in linea rx cialis para comprar cialis venta a domicilio generic cialis soft gels prescription doctor cialis cialis online purchase once a day cialis
generic cialis lowest price
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:10 ب.ظ

Truly lots of beneficial tips.
tadalafil 20mg no prescription cialis cheap price cialis wal mart pharmacy cialis pills price each estudios de cialis genricos precios cialis peru cialis venta a domicilio side effects of cialis 200 cialis coupon cialis dose 30mg
http://faisiefo.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:46 ق.ظ

Very good stuff, Kudos!
click now cialis from canada only best offers 100mg cialis buy cialis cialis name brand cheap cialis pills price each estudios de cialis genricos cialis generico in farmacia cialis prices in england non 5 mg cialis generici cialis 30 day trial coupon
Cialis canada
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:49 ب.ظ

You actually reported this fantastically.
viagra vs cialis vs levitra when can i take another cialis buy cialis uk no prescription ou trouver cialis sur le net generic for cialis callus precios cialis peru cialis super kamagra prezzo di cialis in bulgaria cialis kaufen bankberweisung
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:23 ق.ظ

You actually expressed it very well!
rezeptfrei cialis apotheke cialis preise schweiz acquistare cialis internet buying cialis overnight cialis patentablauf in deutschland tadalafil tablets buy online cialis 5mg cialis generico en mexico female cialis no prescription cheap cialis
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Thanks! I appreciate this.
cialis rckenschmerzen cialis online click here take cialis buy cialis uk no prescription calis cialis great britain cialis prices in england cialis 5 mg para diabeticos click here take cialis cialis en mexico precio
acheter viagra sans ordonnance en pharmacie
جمعه 17 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

I go to see each day a few web sites and information sites to read articles or reviews, but this weblog offers quality based content.
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:57 ب.ظ

Amazing tons of helpful info.
northwest pharmacies mail order canadian pharmacies shipping to usa drugstore online shopping order canadian prescriptions online drugs for sale on internet canada online pharmacies trust pharmacy of canada buy vistagra online safe canadian pharmaceuticals companies canadianpharmacyusa24h
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30