تبلیغات
احادیث دینی - احادیثی در مورد روزه در ماه رمضان
شنبه 30 مرداد 1389

احادیثی در مورد روزه در ماه رمضان

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

1- پایه هاى اسلام

امام باقر علیه السلام فرمودند:

بنى الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلوة و الزكاة و الحج و الصوم و الولایه؛

اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زكات حج و روزه و ولایت (رهبرى اسلامى).

(فروع كافى، ج 4 ص 62، ح 1)

2- فلسفه روزه

امام صادق علیه السلام فرمود:

انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر؛

خداوند روزه را واجب كرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.

(من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1)

3- روزه آزمون اخلاص

امام على علیه السلام فرمود:

فرض الله ... الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق‏؛

خداوند روزه را واجب كرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

(نهج البلاغه، حكمت 252)

4- روزه یاد آور قیامت

امام رضا علیه السلام فرمود:

انما امروا بالصوم لكى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا على فقر الاخر؛

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

(وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10)

5- روزه زكات بدن

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

لكل شیئى زكاة و زكاة الابدان الصیام؛

براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است.

(الكافى، ج 4، ص 62، ح 3)

6- روزه سپر آتش

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

الصوم جنة من النار؛

روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»

(الكافى، ج 4، ص 162)

7- اهمیت روزه

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

الصوم فى الحر جهاد؛

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

(بحار الانوار، ج 96، ص 257)

8- روزه نفس

امیرالمومنان على علیه السلام فرمود:

صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام؛

روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه‏هاست.

(غرر الحكم، ج 1، ص 416، ح 64)

9- روزه واقعى

امام على علیه السلام فرمود:

الصیام اجتناب المحارم كما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب؛

روزه پرهیز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى‏كند.

(بحار الانوار، ج 93، ص 249)

10- برترین روزه

امام على علیه السلام فرمود:

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن؛

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

(غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح 80)

11- روزه چشم و گوش

امام صادق علیه السلام فرمود:

اذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك؛

آنگاه كه روزه مى‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه‏دار باشند.«یعنى از گناهان پرهیز كند.»

(الكافى ج 4 ص 87، ح 1)

12- روزه اعضا و جوارح

حضرت زهرا علیها السلام فرمود:

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛

روزه‏دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه‏اش به چه كارش خواهد آمد.

(بحار، ج 93 ص 295)

13- روزه ناقص

امام باقر علیه السلام فرمود:

لا صیام لمن عصى الامام و لا صیام لعبد ابق حتى یرجع و لا صیام لامراة ناشزة حتى تتوب و لاصیام لولد عاق حتى یبر؛

روزه این افراد كامل نیست:

1 - كسى كه امام (رهبر) را نافرمانى كند.

2 - بنده فرارى تا زمانى كه برگردد.

3 - زنى كه اطاعت شوهر نكرده تا اینكه توبه كند.

4 - فرزندى كه نافرمان شده تا اینكه فرمانبردار شود.

(بحار الانوار ج 93، ص 295)

14- روزه بى ارزش

امام على علیه السلام فرمود:

كم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و كم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء.

چه بسا روزه‏دارى كه از روزه‏اش جز گرسنگى و تشنگى بهره‏اى ندارد و چه بسا شب زنده‏دارى كه از نمازش جز بیخوابى و سختى سودى نمى‏برد.

(نهج البلاغه، حكمت 145)

15- روزه و صبر

امام صادق علیه السلام فرمود:

«واستعینوا بالصبر و الصلوة‏» قال: الصبر الصوم.

خداوند عزو جل كه فرموده است: از صبر و نماز كمك بگیرید، صبر، روزه است.

(وسائل الشیعه، ج 7 ص 298، ح 3)

16- روزه و صدقه

امام صادق علیه السلام فرمود:

صدقه درهم افضل من صیام یوم.

یك درهم صدقه دادن از یك روز روزه مستحبى برتر و والاتر است.

(وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6)

17- پاداش روزه

رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است:

الصوم لى و انا اجزى به؛

روزه براى من است و من پاداش آن را مى‏دهم.

(وسائل الشیعه، ج 7، ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30)

18- جرعه نوشان بهشت

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

من منعه الصوم من طعام یشتهیه كان حقا على الله ان یطعمه من طعام الجنة و یسقیه من شرابها؛

كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه‏اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.

(بحار الانوار، ج 93، ص 331)

19- خوشا بحال روزه داران

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

طوبى لمن ظما او جاع لله اولئك الذین یشبعون یوم القیامة؛

خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و تشنه شده‏اند اینان در روز قیامت سیر مى‏شوند.

(وسائل الشیعه، ج 7 ص 299، ح‏2)

20- شادى روزه دار

امام صادق علیه السلام:

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه؛

براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:

1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)

(وسائل الشیعه، ج 7 ص 290 و 294 ح‏6 و 26)

21- بهشت و باب روزه‏داران

رسول خدا صلى الله علیه و آله:

ان للجنة بابا یدعى الریان لا یدخل منه الا الصائمون.

براى بهشت درى است‏بنام (ریان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى‏شوند.

(وسائل الشیعه، ج 7، ص 295، ح‏31 _ معانى الاخبار، ص 116)

22- دعاى روزه‏داران

امام موسی كاظم علیه السلام:

دعوة الصائم تستجاب عند افطاره؛

دعاى شخص روزه‏دار هنگام افطار مستجاب مى‏شود.

(بحار الانوار ج 92 ص 255 ح 33)

23- بهار مومنان

رسول خدا صلى الله علیه و آله:

الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به على قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به على صیامه؛

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى‏اش براى شب زنده‏دارى واز روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى‏گیرد.

(وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3)

24- روزه مستحبى

امام صادق علیه السلام:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلك صیام ثلاثة ایام من كل شهر؛

هر كس كار نیكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

(وسائل الشیعه، ج 7، ص 313، ح 33)

25- روزه ماه رجب

امام كاظم علیه السلام:

رجب نهر فى الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلى من العسل فمن صام یوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر؛

رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر هركس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او مى‏نوشاند.

(من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 56 ح 2 _ وسائل الشیعه ج 7 ص 350 ح 3)

26- روزه ماه شعبان

امام صادق علیه السلام:

من صام ثلاثة ایام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرین متتابعین؛

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برایش محسوب مى‏كند.

(وسائل الشیعه ج 7 ص 375،ح 22)

27- افطارى دادن(1)

امام صادق علیه السلام:

من فطر صائما فله مثل اجره؛

هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

(الكافى، ج 4 ص 68، ح 1)

28- افطارى دادن (2)

امام كاظم علیه السلام:

فطرك اخاك الصائم خیر من صیامك؛

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.

(الكافى، ج 4 ص 68، ح 2)

29- روزه خوارى

امام صادق علیه السلام فرمودند:

من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه؛

هر كس یك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ایمان از او جدا مى‏شود

(وسائل الشیعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5 _ من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 73، ح 9)

30- دری از بهشت مخصوص روزه داران

رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

اِنَّ لِلجَنَّةِ بابا یُدعى اَلرَّیّانَ لایَدخُلُ مِنهُ اِلاّ الصّائِمونَ؛

بهشت را درى است كه ریّان نامیده مى شود از آن در، جز روزه داران وارد نشوند.

(معانى الأخبار، ص 409)

31- روزه و سلامتی

رسول خدا صلى الله علیه و آله:

صوموا تَصِحّوا؛

روزه بگیرید تا تندرست باشید.

(نهج الفصاحه، ح 1854)

32- اطعام روزه دار و حوض کوثر

رسول خدا صلى الله علیه و آله:

مَن اَشبَعَ صائما سَقاهُ اللّه مِن حَوضى شَربَةً لایَظمَأُ بَعدَها؛

هر كس روزه دارى را سیر نماید، خداوند از حوض (كوثر) من شربتى نصیب او خواهد كرد كه پس از آن هرگز تشنه نشود.

(دعائم الإسلام، ج1، ص269)

33- دعای افطار

رسول خدا صلى الله علیه و آله:

اَللّهُمَّ لَكَ صُمنا وَعلى رِزقِكَ اَفطَرنا فَتَقَبَّلهُ مِنّا ذَهَبَ الظَّماءُ وَابتَلَّتِ العُروقُ وَبَقِىَ الاَجرُ؛

بار خدایا براى تو روزه گرفتیم و با روزى تو افطار مى كنیم پس آن را از ما بپذیر، تشنگى رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند.

(كافى، ج4، ص95، ح1)

34- روزه حقیقی

امام على علیه السلام :

لَیسَ الصَّومُ الاِمساكَ عَنِ المَكَلِ وَالمَشرَبِ، الصَّومُ الاِمساكُ عَن كُلِّ مایَكرَهُهُ اللّه سُبحانَه؛

روزه امساك از خوردن وآشامیدن نیست بلكه روزه،خوددارى ازتمامى چیزهایى است كه خداوندسبحان آنهارا بدمى داند.

(شرح نهج البلاغه، ج20، ص299، ح417)

35- خواب و سکوت روزه دار هم عبادت است

امام على علیه السلام :

نَومُ الصائِم عِبادَةٌ وَصَمتُهُ تَسبیحٌ وَدُعاؤُهُ مُستَجابٌ وَعَمَلُهُ مُضاعَفٌ. اِنَّ للصائِمِ عِندَ اِفطارِهِ دَعوَةً لاتُرَدُّ؛

خواب روزه دار عبادت ، سكوت او تسبیح ، دعایش پذیرفته و عملش دو چندان است. دعاى روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد نمی شود.

(الدعوات للراوندى، ص 27)

36- علت روزه داری

امام صادق علیه السلام :

اَمّا العِلَّةُ فِى الصِّیامِ لِیَستَوِىَ بِهِ الغَنىُّ وَالفَقیرُ وذلِكَ لأِنَّ الغَنىَّ لَم یَكُن لِیَجِدَ مَسَّ الجُوعِ فَیَرحَمَ الفَقیرَ لاَِنَّ الغَنىُّ كُلَّما اَرادَ شَیئا قَدَرَ عَلَیهِ... ؛

علت روزه گرفتن آن است كه به سبب آن ثروتمند و فقیر برابر شوند زیرا ثروتمند گرسنگى را احساس نكرده تا به فقیر رحم كند چرا كه ثروتمند هرگاه چیزى بخواهد مى تواند فراهم كند...

(بحارالأنوار، ج96، ص371، ح53)

37- روزه سپری مقابل آتش

امام صادق علیه السلام :

اَلصَّومُ جُنَّةٌ مِن آفاتِ الدُّنیا وَحِجابٌ مِن عَذابِ الآخِرَةِ؛

روزه سپرى است از آفت هاى دنیا و پرده اى است از عذاب آخرت.

(مستدرك الوسائل، ج7، ص369، ح8441)

38- شباهت روزه با دهان

امام صادق علیه السلام :

اَلصَّومُ فَوهٌ لایَتَكَلَّمُ اِلاّ بِالخَیرِ؛

روزه دارى (در حكم) دهانى است كه جز به خیر سخن نگوید.

(بحارالأنوار، ج96، ص325، ح15)

39- پذیرفته نشدن روزه درصورت ترک نماز جمعه

پیامبر صلى الله علیه و آله:

اِعلَموا اَنَّ اللّه تعالى قَد فَرَضَ عَلَیكُم الجُمُعَةَ فَمَن تَرَكَها فى حَیاتى وَ بَعدَ مَماتى وَ لَهُم اِمامٌ عادِلٌ اِستِخفافا بِها وَ جُحودا لَها فَلا جَمَعَ اللّه شَملَهُ وَ لا بارَكَ لَهُ فى اَمرِهِ اَلا وَ لا صَلاةَ لَهُ اَلا وَ لا زَكاةَ لَهُ اَلا وَ لا حَجَّ لَهُ اَلا وَ لا صَومَ لَهُ اَلا وَ لا بَرَكَةَ لَهُ حَتّى یَتوبَ؛

بدانید كه خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان كه در زندگى و پس از مرگ من، از روى سبك شمردن و یا انكار، آن را ترك كنند، با وجود این كه پیشواى عادلى دارند، خداوند وحدتشان نبخشد و در كارشان بركت ندهد، آگاه باشید نه زكات، نه نماز، نه حج و نه روزه آنان پذیرفته است. بدانید كه زندگى آنان بركتى نخواهد داشت، مگر توبه كنند.

(عوالى اللالى، ج 2، ص 54، ح 146)

40- اصلاح میان مردم برتر از روزه

پیامبر صلى الله علیه و آله:

اَلا اُخبِرُكُم بِاَفضَلَ مِن دَرَجَةِ الصّیامِ وَ الصَّلاةِ وَ الصَّدَقَةِ؟ صَلاحُ ذاتِ البَینِ، فَاِنَّ فَسادَ ذاتِ البَینِ هِىَ الحالِقَةُ؛

آیا به چیزى با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاهتان نكنم؟ و آن اصلاح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه بین مردم ریشه كن كننده دین است.

(نهج الفصاحه، ح 458)

41- خوش اخلاق هم رتبه روزه دار

امام على علیه السلام :

رَوِّضوا أَنفُسَكُم عَلَى الخلاقِ الحَسَنَةِ فَإِنَّ العَبدَ المُؤمِنَ یَبلُغُ بِحُسنِ خُلقِهِ دَرَجَةَ الصّائِمِ القائِمِ؛

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا كه بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گیر شب زنده دار مى رسد.

(نهج البلاغه، خطبه 91)

42- دینداری به نماز و روزه نیست

پیامبر صلى الله علیه و آله:

لاتَنظُروا إِلى كَثرَةِ صَلاتِهِم وَصَومِهِم وَ كَثرَةِ الحَجِّ وَالمَعروفِ وَطَنطَنَتِهِم بِاللَّیلِ، وَلكِنِ انظُروا إِلى صِدقِ الحَدیثِ وَأَداءِ المانَةِ؛

به زیادى نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نكنید، بلكه به راستگویى و امانتدارى آنها توجه كنید.

(بحارالأنوار، ج75، ص114، ح5)

43- غیبت موجب عدم قبولی روزه

پیامبر صلى الله علیه و آله:

مَنِ اغتابَ مُسلِما أَو مُسلِمَةً لَم یَقبَلِ اللّه صَلاتَهُ وَلاصیامَهُ أَربَعینَ یَوما وَلَیلَةً إِلاّ أَن یَغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ؛

هر كس از مرد یا زن مسلمانى غیبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این كه غیبت شونده او را ببخشد.

(بحارالأنوار، ج75، ص258، ح53)

44- حلال خوری و روزه

امام باقر علیه السلام:

لَمّا قالَ لَهُ رَجُلٌ إِنّى ضَعیفُ العَمَلِ قَلیلُ الصَّلاةِ قَلیلُ الصَّومِ وَلكِن أَرجو أَن لا آكُلَ إِلاّ حَلالاً وَلا أَنكَحَ إِلاّ حَلالاً: وَأَىُّ جِهادٍ أَفضَلُ مِن عِفَّةِ بَطنٍ وَفَرجٍ؟!؛

در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى آورم اما سعى مى كنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزدیكى نكنم فرمودند: چه جهادى برتر از پاك نگهداشتن شكم و شرمگاه؟!

(محاسن، ج1، ص292، ح448)

45- فریب روزه مردم را نخورید

امام صادق علیه ‏السلام:

لا تَغتَرّوا بِصَلاتِهِم وَلا بِصیامِهِم، فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَما لَهِجَ بِالصَّلاةِ وَالصَّومِ حَتّى لَو تَرَكَهُ استَوحَشَ ، وَلكِنِ اختَبِروهُم عِندَ صِدقِ الحَدیثِ وأداءُ الأمانَةِ؛

فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گوید، احساس ترس مى كند، بلكه آنها را به راستگویى و امانتدارى بیازمایید.

(كافى، ج2، ص104، ح2)

46- عبادت به زیادی روزه نیست

امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

(تحف العقول، ص448)

47- روزه داری با تمام اعضا

امام صادق علیه ‏السلام:

اِذا صُمتَ فَلیَصُم سَمعَک وَ بَصرَک وَ شَعرَک وَ جِلدَک؛

آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.)

(الکافى، ج 4، ص 87)

48- زکات فطره مکمل روزه

امام صادق علیه ‏السلام:

اِنَّ مِن تَمامِ الصَّومِ اِعطاءُ الزَّکاةِ یَعنى الفِطرَة کَما اَنَّ الصَّلوةَ عَلَى النَّبِى (ص) مِن تَمامِ الصَّلوةِ؛

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است.

(وسائل الشیعه، ج 6، ص 221)

49- همت مومن در روزه

پیامبر صلى الله علیه و آله:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ هِمَّتُهُ فِی الصَّلاةِ وَالصِّیامِ وَالْعِبادَةِ وَالْمُنافِقُ هِمَّتُهُ فِی الطَّعامِ وَالشَّرابِ كَالْبَهیمَةِ؛

همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشیدن؛ مانند حیوانات.

(تنبیه الخواطر،ج1، ص 94)

50- روزه آرامبخش دلها

امام باقر علیه‏السلام :

اَلصّیامُ وَ الْحَجُّ تَسْكینُ الْقُلوبِ؛

روزه و حج آرام‏بخش دل‏هاست.

(امالى طوسى، ص 296، ح 582)

51- روزه و دوری شیطان

پیامبر صلى الله علیه و آله:

اَلا اُخْبِرُكُمْ بِشَىْ‏ءٍ اِنْ اَنـْتُمْ فَعَلْتُموهُ تَباعَدَ الشَّیْطانُ مِنْـكُمْ كَما تَباعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ؟ قالوا: بَلى، قالَ: اَلصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَـكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِى اللّه‏ِ وَ الْمُوازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصّالِحِ یَقْطَعانِ دابِرَهُ وَ الاْسْتِغْفارُ یَقْطَعُ وَ تینَهُ ؛

آیا شما را از چیزى خبر ندهم كه اگر به آن عمل كنید، شیطان از شما دور شود، چندان كه مشرق از مغرب دور است؟ عرض كردند: چرا. فرمودند: روزه روى شیطان را سیاه مى‏كند، صدقه پشت او را مى‏شكند، دوست داشتن براى خدا و همیارى در كار نیك، ریشه او را مى‏كند و استغفار شاهرگش را مى‏زند.

(میراث حدیث شیعه ، ج 2، ص 20، ح 18)

52- روزه قلب برتر از روزه شکم

امام على علیه السلام :

صیامُ القَلبِ عن الفِکر فی الاّثامِ أفضَلشُ مِن صیامِ البَطن الطَّعامِ؛

روزه قلب از فکر (در گناهان)، برتر از روزه شکم از طعام است.

(غررالحکم، ح3365، ص176)

53- افطاری دادن برتر از روزه گرفتن

امام موسی کاظم علیه السلام:

فطرُک اَخاکَ الصائِمَ خَیرٌ مِن صِیامِکَ؛

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.

(الکافى، ج4، ص68، ح 2)


Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:46 ق.ظ

Cheers, Plenty of material!

cialis daily new zealand cialis professional from usa cialis for daily use tadalafil 20mg look here cialis order on line tadalafil 20 mg cialis 5 mg funziona enter site natural cialis cialis pills tadalafilo
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:18 ق.ظ

Seriously quite a lot of beneficial information!
i recommend cialis generico prix de cialis tadalafil generic cialis 20mg uk cialis reviews 200 cialis coupon how does cialis work cialis baratos compran uk cialis uk overnight cialis tadalafil
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:20 ق.ظ

Really a good deal of excellent material!
click here to buy cialis cialis rezeptfrei cialis side effects cialis reviews tadalafil 20mg buy original cialis cialis 5 mg effetti collateral we choice cialis uk cialis para que sirve canadian discount cialis
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 11:54 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis pills boards cialis kamagra levitra cialis dose 30mg cialis en 24 hora cialis online napol prix de cialis india cialis 100mg cost cialis kamagra levitra cialis pills tadalafil tablets
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis daily dose generic tadalafil generic cialis flussig link for you cialis price brand cialis nl only best offers cialis use cialis alternative comprar cialis 10 espa241a venta de cialis canada cialis prices
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:25 ق.ظ

Thanks, Good stuff.
legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei sterreich rx cialis para comprar bulk cialis purchase once a day cialis cialis official site tadalafil 5mg free cialis buy original cialis cialis super kamagra
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 12:23 ب.ظ

You made the point.
cialis official site cialis sale online cialis lilly tadalafi cialis efficacit cialis tablets buying cialis on internet cipla cialis online cialis 5mg prix de cialis buy cialis
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Amazing data. Thank you!
cialis 20 mg best price free cialis cialis sale online calis cialis 5 mg scheda tecnica sialis buy cialis cheap 10 mg buy brand cialis cheap look here cialis cheap canada prices on cialis 10 mg
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:58 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
online cialis cipla cialis online cialis generico in farmacia cialis ahumada cialis professional yohimbe cialis tadalafil online cialis canadian drugs cilas cialis 100 mg 30 tablet buying cialis in colombia
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:58 ق.ظ

You said it perfectly..
compare prices cialis uk cialis efficacit buy generic cialis india cialis 100mg cost buying cialis in colombia rezeptfrei cialis apotheke cialis rezeptfrei sterreich cialis generico lilly callus canada discount drugs cialis
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Lovely postings, With thanks.
cialis for sale in europa tesco price cialis how do cialis pills work cialis lowest price cialis 5 mg buy recommended site cialis kanada cialis without a doctor's prescription discount cialis cialis generique online cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 12:29 ق.ظ

Nicely voiced without a doubt! !
cialis 20mg cialis billig click here take cialis cialis with 2 days delivery cialis dosage cialis great britain cialis preise schweiz price cialis per pill order cialis from india order cialis from india
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:00 ب.ظ

You expressed this wonderfully.
fast cialis online cialis therapie import cialis cialis bula cialis pills 5 mg cialis coupon printable cialis generico en mexico il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo deutschland cialis online
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 01:23 ق.ظ

Regards! A lot of information.

cialis official site cialis 10mg prix pharmaci we recommend cialis info generic cialis tadalafil venta de cialis canada tesco price cialis cialis 5 mg schweiz buy cialis online nz tadalafil 20 mg cipla cialis online
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Amazing content. Many thanks.
cialis tablets australia cialis dosage order generic cialis online generic cialis soft gels cialis ahumada prezzo di cialis in bulgaria where do you buy cialis cialis rckenschmerzen only best offers 100mg cialis cialis 10mg prix pharmaci
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:17 ب.ظ

You've made your stand quite clearly..
generic cialis review uk generico cialis mexico only best offers 100mg cialis female cialis no prescription click here to buy cialis click here to buy cialis cialis 5 mg buy cialis generika tesco price cialis cialis para que sirve
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:20 ق.ظ

You reported this well.
opinioni cialis generico price cialis wal mart pharmacy i recommend cialis generico cialis 10 doctissimo weblink price cialis we recommend cialis best buy price cialis best cialis italia gratis 5 mg cialis coupon printable cialis y deporte
generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:09 ق.ظ

Awesome forum posts. Regards.
buy levitra online levitra 20mg cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra online levitra generic buy generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online
buy cialis online no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 03:47 ق.ظ

Regards! Useful stuff.
cialis uk bulk cialis we choice cialis pfizer india cialis with 2 days delivery tadalafil tablets cialis diario compra when can i take another cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets australia achat cialis en europe
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:54 ب.ظ

Perfectly voiced indeed. .
cialis 20 mg cut in half rezeptfrei cialis apotheke look here cialis cheap canada click now cialis from canada generico cialis mexico cialis kaufen click here to buy cialis cialis australian price buying cialis in colombia buying brand cialis online
viagraky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:42 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of information!

cialis price in bangalore tesco price cialis order a sample of cialis we recommend cialis best buy when can i take another cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne interactions for cialis generic cialis at the pharmacy precios cialis peru cialis generisches kanada
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:47 ق.ظ

Cheers, Loads of data!

cilas get cheap cialis cialis 05 cialis sans ordonnance cialis dosage amounts overnight cialis tadalafil tarif cialis france cialis 5 mg effetti collateral cialis per paypa generic for cialis
online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:47 ب.ظ

You revealed it superbly.
drugs for sale on internet canadian online pharmacies north west pharmacies canada canadian online pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies online pharmacy canadianpharmacy online canadian pharmacy canadian pharmacys canadian pharmacy viagra
buy real viagra online cheap
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:29 ق.ظ

Helpful advice. Many thanks!
buy viagra online uk no prescription viagra professional buy prescription viagra best buy for viagra how to buy viagra online uk viagra online pharmacy viagra where to buy viagra uk viagra professional get online prescription for viagra best place to buy generic viagra
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:23 ق.ظ

You actually suggested it perfectly!
cialis 5mg billiger when can i take another cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis official site tadalafil 20mg cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis cialis 5mg billiger order cialis from india cialis 20 mg cost
http://viabiovit.com/kan-ik-het-kopen-viagra-zonder-recept.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:05 ق.ظ

Thank you! I like it.
pharmacy viagra online buy viagra without a prescription online buy viagra online uk cheap how to get viagra online buy viagra pharmacy is it illegal to buy viagra online cheap online viagra viagra buy viagra buy cheap viagra generic online online pharmacy usa
what is bph cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:09 ب.ظ

You mentioned it perfectly!
cialis 5 mg schweiz cialis tablets australia cialis 20 mg cost buy cheap cialis in uk how does cialis work cialis generic tadalafil buy cialis price thailand cialis kamagra levitra cialis sans ordonnance cialis 20mg
Viagra pillen kopen Via bol
سه شنبه 12 تیر 1397 07:13 ب.ظ
I'm very pleased to uncover thius website. Ι wantеd to tһank you for ones time for
this partcularly wonderful гead!! I definitely loved еvery lіttle ƅіt
of it ɑnd I haѵe you saved ɑs a favorite tо check out neԝ tһings in oᥙr web site.
Stone Janah
شنبه 9 تیر 1397 01:15 ب.ظ
Fantastic blog! Do you have any tips for aspiring writers?
Ι'm hoping tߋ start my ߋwn blog sооn but I'm а little lost on everything.
Woᥙld you propose starting ѡith а free platform like Wordpress or gߋ for а
paid option? There aгe sо many options ⲟut there thаt Ӏ'm totally confused ..
Ꭺny tips? Thank yoᥙ!
Corbin
چهارشنبه 30 خرداد 1397 12:56 ق.ظ
Fߋr mօѕt up-to-datе information you have to pay ɑ visit the web and on internet I foսnd tһis web site as a finest sitge f᧐r moѕt recent
updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30