تبلیغات
احادیث دینی - احکام وضو
شنبه 20 شهریور 1389

احکام وضو

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احـكام وضـو

شرایط وضو

كمك كردن در وضو:

سؤال 76 : در وضو اگر شخصى دست كسى را كه در حال وضو گرفتن است براى مسح سر و پاها حركت دهد چه حكمى دارد ؟

جواب : اختیاراً نباید دیگرى دست او را حركت دهد و در صورت اضطرار مانعى ندارد .

برطرف كردن چرك و گچ زیرناخن:

سؤال 77 : حكم چرك یا گچ و امثال آن كه زیر ناخن جمع مى شود براى وضو گرفتن چیست ؟

جواب : ازاله چرك زیر ناخن واجب نیست ، مگر آن كه از ظاهر حساب شود به این كه ناخن را به حدى كوتاه كند كه زیر آن ظاهر شود در این صورت باید چرك وگچ را برطرف كرد و سپس شست ، مگر آن كه قطع داشته باشیم كه جرم ندارد ومانع نیست .

وضو گرفتن با وجود نامحرم:

سؤال 78 : وضو گرفتن زن در جایى كه نامحرم او را مى بیند چگونه است ؟

جواب : وضوى او صحیح است ، ولى كار حرامى انجام داده است .

نبودن مانع روى بدن:

سؤال 79 : رنگهاى غلیظ از قبیل رنگ پوست گردو و . . . كه دست را سیاه مى كند آیا مانع محسوب مى شود ؟

جواب : صرف رنگ مانع نیست مگر آن كه جِرم داشته باشد .

اجزاء وضو

شستن صورت و دستها

 رساندن آب به تمام عضو :

سؤال 80 : مراد از شستن صورت و دستها در وضو رساندن آب به صورت و دستها است همراه با دست كشیدن یا بدون كشیدن ؟

جواب : مقصود رسیدن آب است به تمام عضو ، چه به دست كشیدن باشد یا بدون آن ، به مسئله 243 توضیح المسائل ما مراجعه نمایید .

 چگونگى شستن :

سؤال 81 : در شستن صورت و دستها اگر چند مشت آب بریزیم سپس دست بكشیم صحیح است یا یك مشت آب بریزیم و از بالا به پایین بشوییم و دوباره مشت دیگرى آب بریزیم و بشوییم ؟

جواب: هر دو طریق صحیح است و لكن زیاد تكرار نكند كه به وسوسه برسد.

 شستن صورت با دست چپ :

سؤال 82 : آیا با دست چپ در وضو در حال اختیار مى توان صورت را شست ؟ با هر دو دست چطور ؟

جواب : جایز است .

 شستن موهاى دست :

سؤال 83 : در وضو ، رساندن آب به پوست در صورت غلظت موهاى دست لازم است یا حكم ریش را دارد ؟

جواب : موهاى دست با خود پوست در وضو ولو این كه غلظت داشته باشد

باید شسته شود وحكم ریش را ندارد .

 شستن دست :

سؤال 84 : اگر در هنگام شستن دست چپ در وضو چند مرتبه به قصد شستن آب بریزد آیا دوم و سوم مانع مسح مى باشد ؟اگر به قصد وضوى ارتماسى دست راست را در آب فرو ببرد ، آبى كه در هنگام خارج كردن دست از آب بر روى دست مى ماند و آب غیر وضو مى باشد مانع مسح است ؟

جواب : در مفروض سؤال ریختن آب متعدداً و پى در پى به قصد یك بار شستن ، چنانچه در مراتب سابقه تمام عضو را فرا نگرفته باشد صحیح است و مسح با آن مانعى ندارد . و در ارتماسى در وقت اخراج قصد وضو نماید .

 آب خارج در اعضاء وضو :

سؤال 85 : در وضو هنگام شستن دست ، احیاناً آب از شیر روى دست انسان مى ریزد یا دست به جاى نجس مى خورد و باید آب بكشد آیا این عمل سبب بطلان وضو است ؟

جواب : اگر قبل از تمام شدن شستن دست چپ باشد وضو باطل نمى شود و در دست چپ اگر آبى كه مى ریزد بسیار كم باشد بطورى كه مستهلك شود عرفاً اشكال ندارد .

مسح

 چگونگى مسح سر و پا :

سؤال 86 : مسح سر و دو پا در وضو باید با كف دست باشد یا با انگشتان ؟ آیا صرف گذاشتن دست كفایت مى كند یا كشیدن لازم است ؟

جواب : با انگشتان هم مى شود مسح كرد على الاظهر ، ولى صرف گذاشتن دست روى محل مسح كفایت نمى كند . بلى ، اگر دست را روى آن بگذارد و مقدارى بكشد مجزى است ، ولى بهتر است كه دست را روى انگشتان پا گذاشته

و مسح كند .

 اندازه مسح سر :

سؤال 87 : در كشیدن مسح سر ، براى كسى كه موى بلند دارد به نحوى كه موها تا روى ابروى او رسیده تا چه اندازه مسح واجب است ؟ آیا تا سر موها باید مسح كند ؟ اگر آب مسح به آب وضو برسد چه حكمى دارد ؟

جواب : احتیاط مستحب آن است كه از درازا به اندازه یك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید اگر چه وجوب مسح به مقدار عرض یك انگشت ، خالى از قوت نیست ، و اگر در حین مسح دستش به آب وضوى صورت تماس پیدا كرد باید با آن قسمت از دست كه تماس نگرفته مسح پا نماید .

 تكرار مسح :

سؤال 88 : آیا سر و پا را مى توان دو بار مسح نمود ؟

جواب : در قدمین اشكال ندارد اما در مسح سر ، قبل از تكرار سر را خشك كند .

 تماس آب مسح با صورت :

سؤال 89 : اگر هنگام كشیدن مسح سر ، آن قدر مسح سر را بكشد كه به آب صورت برسد ، وضو باطل مى شود یا خیر ؟ یا هنگام وضو گرفتن ، صورت را آن قدر از بالا شسته باشد كه كمى از سرش هم شسته شده ، اگر هنگام مسح كشیدن سر ، مسح را زیاد بكشد كه به آب سر یا صورت برسد ، وضو چه حكمى دارد ؟

جواب : مسح سر صحیح است و چنانچه با بقیه آبى كه در دستش مى باشد و مخلوط نشده مسح پا نماید صحیح است .

 مسح كسى كه انگشتان او جمع شده :

سؤال 90 : انگشتان شخصى به گونه اى جمع شده كه نمى تواند با كف دست مسح سر وپا نماید چگونه مى تواند مسح نماید ؟

جواب : مى تواند با مقدارى از كف دست یا با نوك انگشتها ( ته ناخنها ) مسح نماید .

 مسح بر روى موى مصنوعى :

سؤال 91 : براى كسى كه موى مصنوعى دارد ، مسح سر باید به پوست سر برسد یا روى موى مصنوعى كافى مى باشد ؟

جواب : مسح سر را زیر موى مصنوعى نماید یعنى بر پوست سر یا بر موى اصلى مسح نماید .

 وضو گرفتن در زیر باران :

سؤال 92 : آیا انسان مى تواند هنگام باریدن باران وضو بگیرد ؟

جواب : مانعى ندارد چه باران شدید باشد چه خفیف ، ولى براى شستن دست چپ به لحاظ مسح سر و پا ، آب باران با آب وضو مخلوط نشود .

 مسح بر انگشت كوچك :

سؤال 93 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آیا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟

جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتیاط كافى نیست .

چیزهایى كه باید براى آنها وضو گرفت

مس اسم الله:

سؤال 94 : آیا جایز است شخصى كه وضو ندارد با خودكار بر روى دست

خود كلمه « الله » را بنویسد ؟

جواب : احوط ترك آن است .

مس عبارت « بسمه تعالى »:

سؤال 95 : در اول نامه ها و نوشته ها عبارت « بسمه تعالى » نوشته مى شود . آیا حكم نام خداوند را دارد یا آن كه مى توان بدون طهارت به آن دست زد ؟

جواب : حكم نام خداوند را ندارد ولى بهتر است مراعات نمایند .

سكه هاى مضروب به نام ائمه(علیهم السلام):

سؤال 96 : مسح كردن و دست كشیدن و لمس كردن سكه 50 ریالى را كه تصویر مرقد حضرت معصومه(علیها السلام) دارد و یا سكه 100 ریالى كه تصویر مرقد على بن موسى الرضا (علیه السلام) را دارد چه حكمى دارد ؟

جواب : در نام پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیها السلام) احتیاط مستحب آن است كه بدون وضو مس نشود .

ظروف منقوش به اسماء معصومین (علیهم السلام):

سؤال 97 : نام مبارك ائمه معصومین (علیهم السلام) را بعضى از هیئتها در بشقابهاى ملامین و چینى نوشته اند و این ظروف در مجالس عزادارى و غیر آن استفاده مى شود و ممكن است دست بى وضو به آن بخورد و احیاناً نجس شود ، حكم شرعى این مسئله چیست ؟

جواب : باید احترام آن را رعایت نمایند و ملاحظه نمایند هتك حرمت
نشود .

مبطلات وضو

مس میت:

سؤال 98 : آیا مس میت ، وضو را باطل مى كند ؟

جواب : احوط بطلان است .

احكام وضو

وضو قبل از دخول وقت:

سؤال 99 : شخصى یقین دارد كه وقت نماز شده است و براى خواندن نماز وضو مى گیرد ، بعداً مى فهمد وقت نماز نشده بود آیا مى تواند با این وضو نماز بخواند ؟

جواب : بلى مى تواند نماز بخواند .

عدم فرق بین ترتیبى و ارتماسى:

سؤال 100 : آیا در وسعت وقت ، وضو گرفتن به صورت ترتیبى یا ارتماسى جایز است ؟ كدام صورت از دیگرى افضل است ؟

جواب : فرقى بین آن دو نیست .


https://vue-forums.uit.tufts.edu/user/profile/880506.page
شنبه 12 مرداد 1398 04:39 ق.ظ
Simply desire to say your article is as amazing.
The clarity on your publish is just nice and that i can suppose you're knowledgeable on this subject.
Fine along with your permission allow me to seize your feed to stay updated with impending post.
Thank you a million and please continue the gratifying work.
http://rufiti.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:56 ق.ظ

You actually mentioned that wonderfully.
cialis online dosagem ideal cialis interactions for cialis cialis prezzo al pubblico rx cialis para comprar cialis 5 mg funziona cialis daily prix de cialis cialis lowest price does cialis cause gout
cost of cialis at walmart
شنبه 1 تیر 1398 09:15 ب.ظ

Great posts, Cheers.
wow cialis tadalafil 100mg cialis canadian drugs cialis tablets australia how do cialis pills work cialis for daily use cialis wir preise cialis flussig import cialis i recommend cialis generico cialis name brand cheap
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 04:22 ق.ظ

Superb forum posts. Kudos!
chinese cialis 50 mg cialis for sale cialis dosage recommendations cialis italia gratis generic for cialis buy brand cialis cheap cialis cipla best buy free cialis cialis alternative cialis great britain
http://parrooru.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:32 ب.ظ

You made the point.
usa cialis online generic low dose cialis generic cialis at walmart canada discount drugs cialis cialis coupons canada discount drugs cialis female cialis no prescription wow cialis tadalafil 100mg buying cialis in colombia we recommend cialis info
http://refwardde.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:47 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
warnings for cialis cialis baratos compran uk buy cialis sample pack cialis baratos compran uk cialis kaufen cialis online cialis 20 mg best price generico cialis mexico canada discount drugs cialis try it no rx cialis
http://partbumar.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:21 ق.ظ

Beneficial info. Thanks!
cialis italia gratis cialis pas cher paris i recommend cialis generico viagra cialis levitra female cialis no prescription venta cialis en espaa generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cut in half cialis 10 doctissimo cialis without a doctor's prescription
http://cesrainog.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:40 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis generico en mexico cialis e hiv cialis pills price each cialis generique 5 mg cialis cuantos mg hay cialis daily cialis kaufen bankberweisung cialis side effects dangers cialis generico postepay only best offers cialis use
Cialis 20 mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:24 ق.ظ

Fantastic facts, Appreciate it.
tadalafil 20mg buy brand cialis cheap precios cialis peru discount cialis safe site to buy cialis online cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy side effects of cialis cialis dosage amounts tarif cialis france
http://gherversbe.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:06 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of information.

ou trouver cialis sur le net free generic cialis cost of cialis cvs does cialis cause gout 5 mg cialis coupon printable cialis pills boards cialis pills boards dose size of cialis cialis 100mg suppliers cialis generico lilly
http://vanicyc.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:25 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis generico lilly cialis generic availability how to purchase cialis on line tadalafil generic generic cialis soft gels cialis 20 mg best price we use it 50 mg cialis dose cialis generico en mexico cialis generisches kanada cialis generico online
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:52 ق.ظ

You explained that perfectly.
cialis therapie tadalafilo cialis kaufen buy name brand cialis on line cialis en mexico precio cialis dosage miglior cialis generico generic cialis pill online try it no rx cialis buy original cialis
cialis canada prices
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:46 ب.ظ

Thanks. I appreciate it.
cialis patent expiration cialis 20mg prix en pharmacie click now buy cialis brand cialis daily where do you buy cialis cialis professional from usa cialis dose 30mg only best offers 100mg cialis cialis tadalafil female cialis no prescription
http://ovfinrest.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:07 ق.ظ

You explained it fantastically.
cialis canadian drugs only now cialis 20 mg buy cheap cialis in uk click now buy cialis brand buy cialis online cheapest chinese cialis 50 mg cialis alternative enter site 20 mg cialis cost cialis generika in deutschland kaufen can i take cialis and ecstasy
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:53 ق.ظ

Superb forum posts. Appreciate it!
usa cialis online cialis daily new zealand cialis 5 effetti collaterali cialis generic tadalafil buy we use it cialis online store cuanto cuesta cialis yaho only best offers cialis use cialis generisches kanada american pharmacy cialis when will generic cialis be available
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:47 ب.ظ

Awesome info. Thank you!
prices for cialis 50mg we use it cialis online store cialis daily reviews price cialis wal mart pharmacy buying brand cialis online cialis 30 day sample side effects for cialis cialis tadalafil online order cialis from india cialis generic tadalafil buy
viagra compra online
جمعه 17 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

Hi there, I read your blog daily. Your writing style is awesome, keep up the good work!
جایینو
دوشنبه 13 خرداد 1398 01:47 ب.ظ
از سایت خوب تان ممنونم ! جالب بود !
تجهیزیار
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:03 ب.ظ
جالب بود ! سپاس از اطلاعات تان !
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:26 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of advice!

miglior cialis generico achat cialis en suisse prezzo di cialis in bulgaria cialis en 24 hora cialis dosage cialis 20 mg cost cialis coupons low cost cialis 20mg enter site 20 mg cialis cost generic cialis review uk
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:54 ق.ظ

Seriously plenty of awesome facts!
canadian discount cialis cialis generique cialis tablets for sale tadalafil 20 mg cialis 5 effetti collaterali buy online cialis 5mg tadalafil 20mg ou trouver cialis sur le net cialis 5mg prix generic cialis in vietnam
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:20 ق.ظ

Kudos. A good amount of write ups.

canadian drugs generic cialis tadalafil generic cialis levitra cialis uk generic cialis tadalafil interactions for cialis comprar cialis navarr buy cialis online cheapest cialis 20 mg buy cialis online
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 10:57 ق.ظ

Fine postings. Thanks a lot!
cialis 30 day trial coupon cialis side effects dangers cialis venta a domicilio we like it safe cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg effetti collateral import cialis order cialis from india cheap cialis brand cialis generic
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 11:15 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis generico milano cialis 200 dollar savings card cialis prezzo di mercato we recommend cheapest cialis cialis for sale brand cialis generic cialis 100 mg 30 tablet we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon cialis billig
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 10:22 ق.ظ

This is nicely expressed! .
non 5 mg cialis generici generic cialis levitra deutschland cialis online cialis et insomni usa cialis online side effects of cialis cialis usa cost generic cialis at the pharmacy generic low dose cialis comprar cialis 10 espa241a
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Valuable data. Kudos.
canadian drugs generic cialis cialis bula cialis patent expiration try it no rx cialis where do you buy cialis rx cialis para comprar cialis generic availability click here cialis daily uk cialis 20 mg cialis 20mg
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:44 ق.ظ

You said it nicely..
venta cialis en espaa generic cialis pro cialis bula tadalafil 20mg cialis billig cialis generika cialis cost cialis farmacias guadalajara venta cialis en espaa cialis online napol
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 10:55 ب.ظ

Amazing info. With thanks.
compare prices cialis uk cialis daily cialis pas cher paris cialis kaufen wo online prescriptions cialis when can i take another cialis buy brand cialis cheap cialis online holland cialis side effects dangers cialis sicuro in linea
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 09:37 ق.ظ

Great data, Thanks!
trusted tabled cialis softabs only now cialis 20 mg cialis 30 day trial coupon cialis without a doctor's prescription miglior cialis generico buy cialis sample pack cuanto cuesta cialis yaho cialis generic we recommend cheapest cialis cialis pas cher paris
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:20 ب.ظ

Whoa quite a lot of very good tips!
cialis for sale south africa cialis daily dose generic female cialis no prescription cilas look here cialis cheap canada cialis usa cost sublingual cialis online cialis rckenschmerzen generic cialis at the pharmacy what is cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30