تبلیغات
احادیث دینی - احکام وضو
شنبه 20 شهریور 1389

احکام وضو

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احـكام وضـو

شرایط وضو

كمك كردن در وضو:

سؤال 76 : در وضو اگر شخصى دست كسى را كه در حال وضو گرفتن است براى مسح سر و پاها حركت دهد چه حكمى دارد ؟

جواب : اختیاراً نباید دیگرى دست او را حركت دهد و در صورت اضطرار مانعى ندارد .

برطرف كردن چرك و گچ زیرناخن:

سؤال 77 : حكم چرك یا گچ و امثال آن كه زیر ناخن جمع مى شود براى وضو گرفتن چیست ؟

جواب : ازاله چرك زیر ناخن واجب نیست ، مگر آن كه از ظاهر حساب شود به این كه ناخن را به حدى كوتاه كند كه زیر آن ظاهر شود در این صورت باید چرك وگچ را برطرف كرد و سپس شست ، مگر آن كه قطع داشته باشیم كه جرم ندارد ومانع نیست .

وضو گرفتن با وجود نامحرم:

سؤال 78 : وضو گرفتن زن در جایى كه نامحرم او را مى بیند چگونه است ؟

جواب : وضوى او صحیح است ، ولى كار حرامى انجام داده است .

نبودن مانع روى بدن:

سؤال 79 : رنگهاى غلیظ از قبیل رنگ پوست گردو و . . . كه دست را سیاه مى كند آیا مانع محسوب مى شود ؟

جواب : صرف رنگ مانع نیست مگر آن كه جِرم داشته باشد .

اجزاء وضو

شستن صورت و دستها

 رساندن آب به تمام عضو :

سؤال 80 : مراد از شستن صورت و دستها در وضو رساندن آب به صورت و دستها است همراه با دست كشیدن یا بدون كشیدن ؟

جواب : مقصود رسیدن آب است به تمام عضو ، چه به دست كشیدن باشد یا بدون آن ، به مسئله 243 توضیح المسائل ما مراجعه نمایید .

 چگونگى شستن :

سؤال 81 : در شستن صورت و دستها اگر چند مشت آب بریزیم سپس دست بكشیم صحیح است یا یك مشت آب بریزیم و از بالا به پایین بشوییم و دوباره مشت دیگرى آب بریزیم و بشوییم ؟

جواب: هر دو طریق صحیح است و لكن زیاد تكرار نكند كه به وسوسه برسد.

 شستن صورت با دست چپ :

سؤال 82 : آیا با دست چپ در وضو در حال اختیار مى توان صورت را شست ؟ با هر دو دست چطور ؟

جواب : جایز است .

 شستن موهاى دست :

سؤال 83 : در وضو ، رساندن آب به پوست در صورت غلظت موهاى دست لازم است یا حكم ریش را دارد ؟

جواب : موهاى دست با خود پوست در وضو ولو این كه غلظت داشته باشد

باید شسته شود وحكم ریش را ندارد .

 شستن دست :

سؤال 84 : اگر در هنگام شستن دست چپ در وضو چند مرتبه به قصد شستن آب بریزد آیا دوم و سوم مانع مسح مى باشد ؟اگر به قصد وضوى ارتماسى دست راست را در آب فرو ببرد ، آبى كه در هنگام خارج كردن دست از آب بر روى دست مى ماند و آب غیر وضو مى باشد مانع مسح است ؟

جواب : در مفروض سؤال ریختن آب متعدداً و پى در پى به قصد یك بار شستن ، چنانچه در مراتب سابقه تمام عضو را فرا نگرفته باشد صحیح است و مسح با آن مانعى ندارد . و در ارتماسى در وقت اخراج قصد وضو نماید .

 آب خارج در اعضاء وضو :

سؤال 85 : در وضو هنگام شستن دست ، احیاناً آب از شیر روى دست انسان مى ریزد یا دست به جاى نجس مى خورد و باید آب بكشد آیا این عمل سبب بطلان وضو است ؟

جواب : اگر قبل از تمام شدن شستن دست چپ باشد وضو باطل نمى شود و در دست چپ اگر آبى كه مى ریزد بسیار كم باشد بطورى كه مستهلك شود عرفاً اشكال ندارد .

مسح

 چگونگى مسح سر و پا :

سؤال 86 : مسح سر و دو پا در وضو باید با كف دست باشد یا با انگشتان ؟ آیا صرف گذاشتن دست كفایت مى كند یا كشیدن لازم است ؟

جواب : با انگشتان هم مى شود مسح كرد على الاظهر ، ولى صرف گذاشتن دست روى محل مسح كفایت نمى كند . بلى ، اگر دست را روى آن بگذارد و مقدارى بكشد مجزى است ، ولى بهتر است كه دست را روى انگشتان پا گذاشته

و مسح كند .

 اندازه مسح سر :

سؤال 87 : در كشیدن مسح سر ، براى كسى كه موى بلند دارد به نحوى كه موها تا روى ابروى او رسیده تا چه اندازه مسح واجب است ؟ آیا تا سر موها باید مسح كند ؟ اگر آب مسح به آب وضو برسد چه حكمى دارد ؟

جواب : احتیاط مستحب آن است كه از درازا به اندازه یك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید اگر چه وجوب مسح به مقدار عرض یك انگشت ، خالى از قوت نیست ، و اگر در حین مسح دستش به آب وضوى صورت تماس پیدا كرد باید با آن قسمت از دست كه تماس نگرفته مسح پا نماید .

 تكرار مسح :

سؤال 88 : آیا سر و پا را مى توان دو بار مسح نمود ؟

جواب : در قدمین اشكال ندارد اما در مسح سر ، قبل از تكرار سر را خشك كند .

 تماس آب مسح با صورت :

سؤال 89 : اگر هنگام كشیدن مسح سر ، آن قدر مسح سر را بكشد كه به آب صورت برسد ، وضو باطل مى شود یا خیر ؟ یا هنگام وضو گرفتن ، صورت را آن قدر از بالا شسته باشد كه كمى از سرش هم شسته شده ، اگر هنگام مسح كشیدن سر ، مسح را زیاد بكشد كه به آب سر یا صورت برسد ، وضو چه حكمى دارد ؟

جواب : مسح سر صحیح است و چنانچه با بقیه آبى كه در دستش مى باشد و مخلوط نشده مسح پا نماید صحیح است .

 مسح كسى كه انگشتان او جمع شده :

سؤال 90 : انگشتان شخصى به گونه اى جمع شده كه نمى تواند با كف دست مسح سر وپا نماید چگونه مى تواند مسح نماید ؟

جواب : مى تواند با مقدارى از كف دست یا با نوك انگشتها ( ته ناخنها ) مسح نماید .

 مسح بر روى موى مصنوعى :

سؤال 91 : براى كسى كه موى مصنوعى دارد ، مسح سر باید به پوست سر برسد یا روى موى مصنوعى كافى مى باشد ؟

جواب : مسح سر را زیر موى مصنوعى نماید یعنى بر پوست سر یا بر موى اصلى مسح نماید .

 وضو گرفتن در زیر باران :

سؤال 92 : آیا انسان مى تواند هنگام باریدن باران وضو بگیرد ؟

جواب : مانعى ندارد چه باران شدید باشد چه خفیف ، ولى براى شستن دست چپ به لحاظ مسح سر و پا ، آب باران با آب وضو مخلوط نشود .

 مسح بر انگشت كوچك :

سؤال 93 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آیا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟

جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتیاط كافى نیست .

چیزهایى كه باید براى آنها وضو گرفت

مس اسم الله:

سؤال 94 : آیا جایز است شخصى كه وضو ندارد با خودكار بر روى دست

خود كلمه « الله » را بنویسد ؟

جواب : احوط ترك آن است .

مس عبارت « بسمه تعالى »:

سؤال 95 : در اول نامه ها و نوشته ها عبارت « بسمه تعالى » نوشته مى شود . آیا حكم نام خداوند را دارد یا آن كه مى توان بدون طهارت به آن دست زد ؟

جواب : حكم نام خداوند را ندارد ولى بهتر است مراعات نمایند .

سكه هاى مضروب به نام ائمه(علیهم السلام):

سؤال 96 : مسح كردن و دست كشیدن و لمس كردن سكه 50 ریالى را كه تصویر مرقد حضرت معصومه(علیها السلام) دارد و یا سكه 100 ریالى كه تصویر مرقد على بن موسى الرضا (علیه السلام) را دارد چه حكمى دارد ؟

جواب : در نام پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیها السلام) احتیاط مستحب آن است كه بدون وضو مس نشود .

ظروف منقوش به اسماء معصومین (علیهم السلام):

سؤال 97 : نام مبارك ائمه معصومین (علیهم السلام) را بعضى از هیئتها در بشقابهاى ملامین و چینى نوشته اند و این ظروف در مجالس عزادارى و غیر آن استفاده مى شود و ممكن است دست بى وضو به آن بخورد و احیاناً نجس شود ، حكم شرعى این مسئله چیست ؟

جواب : باید احترام آن را رعایت نمایند و ملاحظه نمایند هتك حرمت
نشود .

مبطلات وضو

مس میت:

سؤال 98 : آیا مس میت ، وضو را باطل مى كند ؟

جواب : احوط بطلان است .

احكام وضو

وضو قبل از دخول وقت:

سؤال 99 : شخصى یقین دارد كه وقت نماز شده است و براى خواندن نماز وضو مى گیرد ، بعداً مى فهمد وقت نماز نشده بود آیا مى تواند با این وضو نماز بخواند ؟

جواب : بلى مى تواند نماز بخواند .

عدم فرق بین ترتیبى و ارتماسى:

سؤال 100 : آیا در وسعت وقت ، وضو گرفتن به صورت ترتیبى یا ارتماسى جایز است ؟ كدام صورت از دیگرى افضل است ؟

جواب : فرقى بین آن دو نیست .


Jeannie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:04 ق.ظ
I was extremely pleased to uncover this site. I want to to thank you for your time for
this fantastic read!! I definitely liked every part of it and i also have you bookmarked
to look at new things in your site.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:21 ق.ظ
I'll immediately snatch your rss feed as I can not find your
email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Kindly let me know in order that I may just subscribe.
Thanks.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:04 ق.ظ
Hi there Dear, are you truly visiting this web site regularly, if so then you will
absolutely take nice knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر