تبلیغات
احادیث دینی - احکام وضو
شنبه 20 شهریور 1389

احکام وضو

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احـكام وضـو

شرایط وضو

كمك كردن در وضو:

سؤال 76 : در وضو اگر شخصى دست كسى را كه در حال وضو گرفتن است براى مسح سر و پاها حركت دهد چه حكمى دارد ؟

جواب : اختیاراً نباید دیگرى دست او را حركت دهد و در صورت اضطرار مانعى ندارد .

برطرف كردن چرك و گچ زیرناخن:

سؤال 77 : حكم چرك یا گچ و امثال آن كه زیر ناخن جمع مى شود براى وضو گرفتن چیست ؟

جواب : ازاله چرك زیر ناخن واجب نیست ، مگر آن كه از ظاهر حساب شود به این كه ناخن را به حدى كوتاه كند كه زیر آن ظاهر شود در این صورت باید چرك وگچ را برطرف كرد و سپس شست ، مگر آن كه قطع داشته باشیم كه جرم ندارد ومانع نیست .

وضو گرفتن با وجود نامحرم:

سؤال 78 : وضو گرفتن زن در جایى كه نامحرم او را مى بیند چگونه است ؟

جواب : وضوى او صحیح است ، ولى كار حرامى انجام داده است .

نبودن مانع روى بدن:

سؤال 79 : رنگهاى غلیظ از قبیل رنگ پوست گردو و . . . كه دست را سیاه مى كند آیا مانع محسوب مى شود ؟

جواب : صرف رنگ مانع نیست مگر آن كه جِرم داشته باشد .

اجزاء وضو

شستن صورت و دستها

 رساندن آب به تمام عضو :

سؤال 80 : مراد از شستن صورت و دستها در وضو رساندن آب به صورت و دستها است همراه با دست كشیدن یا بدون كشیدن ؟

جواب : مقصود رسیدن آب است به تمام عضو ، چه به دست كشیدن باشد یا بدون آن ، به مسئله 243 توضیح المسائل ما مراجعه نمایید .

 چگونگى شستن :

سؤال 81 : در شستن صورت و دستها اگر چند مشت آب بریزیم سپس دست بكشیم صحیح است یا یك مشت آب بریزیم و از بالا به پایین بشوییم و دوباره مشت دیگرى آب بریزیم و بشوییم ؟

جواب: هر دو طریق صحیح است و لكن زیاد تكرار نكند كه به وسوسه برسد.

 شستن صورت با دست چپ :

سؤال 82 : آیا با دست چپ در وضو در حال اختیار مى توان صورت را شست ؟ با هر دو دست چطور ؟

جواب : جایز است .

 شستن موهاى دست :

سؤال 83 : در وضو ، رساندن آب به پوست در صورت غلظت موهاى دست لازم است یا حكم ریش را دارد ؟

جواب : موهاى دست با خود پوست در وضو ولو این كه غلظت داشته باشد

باید شسته شود وحكم ریش را ندارد .

 شستن دست :

سؤال 84 : اگر در هنگام شستن دست چپ در وضو چند مرتبه به قصد شستن آب بریزد آیا دوم و سوم مانع مسح مى باشد ؟اگر به قصد وضوى ارتماسى دست راست را در آب فرو ببرد ، آبى كه در هنگام خارج كردن دست از آب بر روى دست مى ماند و آب غیر وضو مى باشد مانع مسح است ؟

جواب : در مفروض سؤال ریختن آب متعدداً و پى در پى به قصد یك بار شستن ، چنانچه در مراتب سابقه تمام عضو را فرا نگرفته باشد صحیح است و مسح با آن مانعى ندارد . و در ارتماسى در وقت اخراج قصد وضو نماید .

 آب خارج در اعضاء وضو :

سؤال 85 : در وضو هنگام شستن دست ، احیاناً آب از شیر روى دست انسان مى ریزد یا دست به جاى نجس مى خورد و باید آب بكشد آیا این عمل سبب بطلان وضو است ؟

جواب : اگر قبل از تمام شدن شستن دست چپ باشد وضو باطل نمى شود و در دست چپ اگر آبى كه مى ریزد بسیار كم باشد بطورى كه مستهلك شود عرفاً اشكال ندارد .

مسح

 چگونگى مسح سر و پا :

سؤال 86 : مسح سر و دو پا در وضو باید با كف دست باشد یا با انگشتان ؟ آیا صرف گذاشتن دست كفایت مى كند یا كشیدن لازم است ؟

جواب : با انگشتان هم مى شود مسح كرد على الاظهر ، ولى صرف گذاشتن دست روى محل مسح كفایت نمى كند . بلى ، اگر دست را روى آن بگذارد و مقدارى بكشد مجزى است ، ولى بهتر است كه دست را روى انگشتان پا گذاشته

و مسح كند .

 اندازه مسح سر :

سؤال 87 : در كشیدن مسح سر ، براى كسى كه موى بلند دارد به نحوى كه موها تا روى ابروى او رسیده تا چه اندازه مسح واجب است ؟ آیا تا سر موها باید مسح كند ؟ اگر آب مسح به آب وضو برسد چه حكمى دارد ؟

جواب : احتیاط مستحب آن است كه از درازا به اندازه یك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید اگر چه وجوب مسح به مقدار عرض یك انگشت ، خالى از قوت نیست ، و اگر در حین مسح دستش به آب وضوى صورت تماس پیدا كرد باید با آن قسمت از دست كه تماس نگرفته مسح پا نماید .

 تكرار مسح :

سؤال 88 : آیا سر و پا را مى توان دو بار مسح نمود ؟

جواب : در قدمین اشكال ندارد اما در مسح سر ، قبل از تكرار سر را خشك كند .

 تماس آب مسح با صورت :

سؤال 89 : اگر هنگام كشیدن مسح سر ، آن قدر مسح سر را بكشد كه به آب صورت برسد ، وضو باطل مى شود یا خیر ؟ یا هنگام وضو گرفتن ، صورت را آن قدر از بالا شسته باشد كه كمى از سرش هم شسته شده ، اگر هنگام مسح كشیدن سر ، مسح را زیاد بكشد كه به آب سر یا صورت برسد ، وضو چه حكمى دارد ؟

جواب : مسح سر صحیح است و چنانچه با بقیه آبى كه در دستش مى باشد و مخلوط نشده مسح پا نماید صحیح است .

 مسح كسى كه انگشتان او جمع شده :

سؤال 90 : انگشتان شخصى به گونه اى جمع شده كه نمى تواند با كف دست مسح سر وپا نماید چگونه مى تواند مسح نماید ؟

جواب : مى تواند با مقدارى از كف دست یا با نوك انگشتها ( ته ناخنها ) مسح نماید .

 مسح بر روى موى مصنوعى :

سؤال 91 : براى كسى كه موى مصنوعى دارد ، مسح سر باید به پوست سر برسد یا روى موى مصنوعى كافى مى باشد ؟

جواب : مسح سر را زیر موى مصنوعى نماید یعنى بر پوست سر یا بر موى اصلى مسح نماید .

 وضو گرفتن در زیر باران :

سؤال 92 : آیا انسان مى تواند هنگام باریدن باران وضو بگیرد ؟

جواب : مانعى ندارد چه باران شدید باشد چه خفیف ، ولى براى شستن دست چپ به لحاظ مسح سر و پا ، آب باران با آب وضو مخلوط نشود .

 مسح بر انگشت كوچك :

سؤال 93 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آیا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟

جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتیاط كافى نیست .

چیزهایى كه باید براى آنها وضو گرفت

مس اسم الله:

سؤال 94 : آیا جایز است شخصى كه وضو ندارد با خودكار بر روى دست

خود كلمه « الله » را بنویسد ؟

جواب : احوط ترك آن است .

مس عبارت « بسمه تعالى »:

سؤال 95 : در اول نامه ها و نوشته ها عبارت « بسمه تعالى » نوشته مى شود . آیا حكم نام خداوند را دارد یا آن كه مى توان بدون طهارت به آن دست زد ؟

جواب : حكم نام خداوند را ندارد ولى بهتر است مراعات نمایند .

سكه هاى مضروب به نام ائمه(علیهم السلام):

سؤال 96 : مسح كردن و دست كشیدن و لمس كردن سكه 50 ریالى را كه تصویر مرقد حضرت معصومه(علیها السلام) دارد و یا سكه 100 ریالى كه تصویر مرقد على بن موسى الرضا (علیه السلام) را دارد چه حكمى دارد ؟

جواب : در نام پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیها السلام) احتیاط مستحب آن است كه بدون وضو مس نشود .

ظروف منقوش به اسماء معصومین (علیهم السلام):

سؤال 97 : نام مبارك ائمه معصومین (علیهم السلام) را بعضى از هیئتها در بشقابهاى ملامین و چینى نوشته اند و این ظروف در مجالس عزادارى و غیر آن استفاده مى شود و ممكن است دست بى وضو به آن بخورد و احیاناً نجس شود ، حكم شرعى این مسئله چیست ؟

جواب : باید احترام آن را رعایت نمایند و ملاحظه نمایند هتك حرمت
نشود .

مبطلات وضو

مس میت:

سؤال 98 : آیا مس میت ، وضو را باطل مى كند ؟

جواب : احوط بطلان است .

احكام وضو

وضو قبل از دخول وقت:

سؤال 99 : شخصى یقین دارد كه وقت نماز شده است و براى خواندن نماز وضو مى گیرد ، بعداً مى فهمد وقت نماز نشده بود آیا مى تواند با این وضو نماز بخواند ؟

جواب : بلى مى تواند نماز بخواند .

عدم فرق بین ترتیبى و ارتماسى:

سؤال 100 : آیا در وسعت وقت ، وضو گرفتن به صورت ترتیبى یا ارتماسى جایز است ؟ كدام صورت از دیگرى افضل است ؟

جواب : فرقى بین آن دو نیست .


buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:26 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of advice!

miglior cialis generico achat cialis en suisse prezzo di cialis in bulgaria cialis en 24 hora cialis dosage cialis 20 mg cost cialis coupons low cost cialis 20mg enter site 20 mg cialis cost generic cialis review uk
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:54 ق.ظ

Seriously plenty of awesome facts!
canadian discount cialis cialis generique cialis tablets for sale tadalafil 20 mg cialis 5 effetti collaterali buy online cialis 5mg tadalafil 20mg ou trouver cialis sur le net cialis 5mg prix generic cialis in vietnam
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:20 ق.ظ

Kudos. A good amount of write ups.

canadian drugs generic cialis tadalafil generic cialis levitra cialis uk generic cialis tadalafil interactions for cialis comprar cialis navarr buy cialis online cheapest cialis 20 mg buy cialis online
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 10:57 ق.ظ

Fine postings. Thanks a lot!
cialis 30 day trial coupon cialis side effects dangers cialis venta a domicilio we like it safe cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg effetti collateral import cialis order cialis from india cheap cialis brand cialis generic
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 11:15 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis generico milano cialis 200 dollar savings card cialis prezzo di mercato we recommend cheapest cialis cialis for sale brand cialis generic cialis 100 mg 30 tablet we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon cialis billig
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 10:22 ق.ظ

This is nicely expressed! .
non 5 mg cialis generici generic cialis levitra deutschland cialis online cialis et insomni usa cialis online side effects of cialis cialis usa cost generic cialis at the pharmacy generic low dose cialis comprar cialis 10 espa241a
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Valuable data. Kudos.
canadian drugs generic cialis cialis bula cialis patent expiration try it no rx cialis where do you buy cialis rx cialis para comprar cialis generic availability click here cialis daily uk cialis 20 mg cialis 20mg
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:44 ق.ظ

You said it nicely..
venta cialis en espaa generic cialis pro cialis bula tadalafil 20mg cialis billig cialis generika cialis cost cialis farmacias guadalajara venta cialis en espaa cialis online napol
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 10:55 ب.ظ

Amazing info. With thanks.
compare prices cialis uk cialis daily cialis pas cher paris cialis kaufen wo online prescriptions cialis when can i take another cialis buy brand cialis cheap cialis online holland cialis side effects dangers cialis sicuro in linea
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 09:37 ق.ظ

Great data, Thanks!
trusted tabled cialis softabs only now cialis 20 mg cialis 30 day trial coupon cialis without a doctor's prescription miglior cialis generico buy cialis sample pack cuanto cuesta cialis yaho cialis generic we recommend cheapest cialis cialis pas cher paris
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:20 ب.ظ

Whoa quite a lot of very good tips!
cialis for sale south africa cialis daily dose generic female cialis no prescription cilas look here cialis cheap canada cialis usa cost sublingual cialis online cialis rckenschmerzen generic cialis at the pharmacy what is cialis
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:24 ق.ظ

Thanks a lot! Awesome stuff.
click here cialis daily uk cialis preise schweiz cialis generico en mexico buy brand cialis cheap cialis 5 mg schweiz price cialis wal mart pharmacy trusted tabled cialis softabs best generic drugs cialis cialis manufacturer coupon only here cialis pills
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:21 ب.ظ

You suggested it perfectly.
calis cialis canada enter site 20 mg cialis cost cialis taglich preis cialis 20mg schweiz click now buy cialis brand cialis efficacit prezzo di cialis in bulgaria cialis para que sirve rx cialis para comprar
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:01 ب.ظ

You have made the point!
cialis 30 day sample prix de cialis cialis 5 mg funziona achat cialis en europe cialis 100mg suppliers enter site 20 mg cialis cost cialis generika we use it cialis online store tesco price cialis cialis with 2 days delivery
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:24 ب.ظ

You said it very well.!
cialis 30 day sample where do you buy cialis cialis cuantos mg hay the best choice cialis woman viagra or cialis tadalafil tablets cialis cipla best buy cialis generika in deutschland kaufen cialis cipla best buy cialis lowest price
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Nicely put. Regards!
brand cialis generic cialis 20mg when can i take another cialis generic low dose cialis cialis super kamagra prezzo cialis a buon mercato cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis cialis side effects dangers brand cialis generic
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 06:43 ب.ظ

You reported it very well!
cialis generic availability ou trouver cialis sur le net wow cialis tadalafil 100mg cialis rezeptfrei cialis prezzo al pubblico cialis daily reviews generic cialis pill online generic cialis with dapoxetine cialis for sale in europa cialis in sconto
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 04:07 ب.ظ

You actually mentioned it wonderfully!
canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacy no prescription canada drugs drugstore online india canadian online pharmacies canadian pharmacies without an rx prescriptions from canada without how safe are canadian online pharmacies northwest pharmacies mail order
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:10 ب.ظ

Fantastic info. Thanks a lot!
cialis in sconto recommended site cialis kanada we choice cialis pfizer india cialis online nederland generic cialis review uk cialis qualitat look here cialis order on line cialis manufacturer coupon cialis lilly tadalafi buy brand cialis cheap
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:41 ب.ظ

Thanks, Very good stuff!
cialis rckenschmerzen trusted tabled cialis softabs overnight cialis tadalafil acheter du cialis a geneve cialis generico milano price cialis per pill side effects for cialis american pharmacy cialis cialis online generic cialis soft gels
buying cheap viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:02 ق.ظ

Incredible many of superb knowledge!
buy viagra where uk buy viagra buy viagra in malaysia order viagra online with prescription how to safely buy viagra online buy real viagra viagra online buy buy viagra super active buy viagra uk without prescription order viagra no prescription
http://babecolate.com/where-to-buy-cialis-with-pharmacy-checker-approval.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:30 ق.ظ

Information very well used.!
click now cialis from canada only here cialis pills canada discount drugs cialis cialis daily cialis in sconto cialis pas cher paris cialis e hiv viagra cialis levitra usa cialis online cialis from canada
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:57 ب.ظ

Terrific material. Cheers!
wow cialis tadalafil 100mg cialis 10mg prix pharmaci cialis kaufen cialis kaufen compare prices cialis uk buy cialis online legal cialis vs viagra cialis tadalafil cialis in sconto cialis canadian drugs
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:53 ب.ظ

Amazing posts. Regards!
the best choice cialis woman wow cialis 20 prices for cialis 50mg generic cialis cialis generico postepay generic cialis levitra we like it cialis price cialis ahumada cialis pills boards cialis prezzo di mercato
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:35 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well!
viagra online with a prescription viagra pharmacy online viagra buy viagra where can i purchase viagra best buy for viagra viagra where to buy buy viagra pay with paypal viagra no presc buy viagra online without prescription uk viagra buy usa viagra buy
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 08:14 ب.ظ

You actually explained it fantastically.
cialis therapie cialis sicuro in linea cialis from canada achat cialis en suisse cialis reviews cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription buy original cialis order a sample of cialis american pharmacy cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:42 ب.ظ

With thanks! An abundance of postings.

cialis 20 mg cost only best offers 100mg cialis cialis 5mg prix we choice cialis uk free generic cialis how to buy cialis online usa cialis patent expiration tarif cialis france canada discount drugs cialis buy cialis uk no prescription
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:28 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:35 ق.ظ
Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard
work due to no data backup. Do you have any methods to protect
against hackers?
chasehiuctkdzou.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:02 ب.ظ
First of all I would like to say wonderful blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing.
I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts
out there. I do enjoy writing however it just seems like the
first 10 to 15 minutes are wasted simply just
trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30