تبلیغات
احادیث دینی - چهل حدیث در مورد والدین
سه شنبه 14 اردیبهشت 1389

چهل حدیث در مورد والدین

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

1. بزرگترین واجب

قال امیر المؤمنین على(ع):

بر الوالدین اكبر فریضة.

امیر المؤمنین على(ع) فرمود:

بزرگترین و مهمترین تكلیف الهى نیكى به پدر و مادر است.

2. برترین اعمال

قال الصادق(ع):

افضل الاعمال الصلاة لوقتها، و بر الوالدین و الجهاد فى سبیل الله.

امام صادق(ع) فرمود:

برترین كارها عبارتست از: 1 - نماز در وقت 2 - نیكى به پدر و مادر 3 - جهاد در راه خدا.

3. انس با پدر و مادر...

فقال رسول الله(ص):

فقر مع والدیك فوالذى نفسى بیده لانسهما بك یوما و لیلة خیر من جهاد سنة.

مردى خدمت پیامبر اكرم(ص) آمد و گفت:

پدر و مادر پیرى دارم كه به خاطر انس با من مایل نیستند به جهاد بروم، رسول خدا(ص) فرمود:

پیش پدر و مادرت بمان، قسم به آنكه جانم در دست اوست انس یكروز آنان با تو از جهاد یكسال بهتر است. (البته در صورتى كه جهاد واجب عینى نباشد).

4. محبوبترین كارها

عن ابن مسعود قال: سئلت رسول الله(ص):

اى الاعمال احب الى الله عز و جل؟ قال:

الصلاة لوقتها، قلت ثم اى شى‏ء؟

قال: بر الوالدین، قلت: ثم اى شى‏ء؟ قال: الجهاد فى سبیل الله.

ابن مسعود مى‏گوید: از پیامبر گرامى(ص) سؤال كردم محبوبترین كار پیش خدا كدام است؟

فرمود: نماز در وقت،گفتم: بعد از آن چه چیز؟

فرمود: نیكى به پدر و مادر،گفتم: بعد از آن چه چیز،فرمود: جهاد در راه خدا.

5. نگاه به پدر و مادر

قال رسول الله(ص):

ما ولد بار نظر الى ابویه برحمة الا كان له بكل نظرة حجة مبرورة.

فقالوا: یا رسول الله و ان نظر فى كل یوم مائة نظرة؟

قال: نعم، الله اكبر و اطیب.

پیامبر خدا(ص) فرمود:

هر فرزند نیكو كارى كه با مهربانى به پدر و مادرش نگاه كند در مقابل هر نگاه، ثواب یك حج كامل مقبول باو داده مى‏شود، سؤال كردند، حتى اگر روزى صد مرتبه به آنها نگاه كند؟

فرمود: آرى خداوند بزرگتر و پاكتر است.

6. عظمت پدر و مادر

عن ابى الحسن الرضا(ع) قال:

ان الله عز و جل امر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى: امر بالصلاة و الزكاة، فمن صلى و لم یزك لم تقبل منه صلاته و امر بالشكر له و للوالدین، فمن لم یشكر والدیه لم یشكر الله، و امر باتقاء الله و صلة الرحم، فمن لم یصل رحمه لم یتق الله عز و جل.

امام رضا(ع) فرمود:

خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد:

1 - به نماز همراه زكات فرمان داده است، پس كسى كه نماز بخواند و زكات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمى‏شود.

2 - به سپاسگزارى از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس كسى كه از پدر و مادرش سپاسگزارى نكند، خدا را شكر نكرده است.

3 - به تقواى الهى فرمان داده و به صله رحم، پس كسى كه صله رحم انجام ندهد تقواى الهى را هم بجا نیاورده است.

7. احترام پدر و مادر

قال الصادق(ع):

بر الوالدین من حسن معرفة العبد بالله اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الى رضى الله من حرمة الوالدین المسلمین لوجه الله تعالى.

امام صادق(ع) فرمود:

نیكى به پدر و مادر نشانه شناخت‏شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتى زودتر از رعایت‏حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت‏خدا نمى‏رساند.

8. اطاعت از والدین

قال رسول الله(ص):

من اصبح مطیعا لله فى الوالدین اصبح له بابان مفتوحان من الجنة و ان كان واحدا فواحدا.

پیامبر خدا(ص) فرمود:

كسى كه دستور الهى را در مورد پدر و مادر اطاعت كند، دو درب از بهشت‏برویش باز خواهد شد، اگر فرمان خدا را در مورد یكى از آنها انجام دهد یك درب گشوده مى‏شود.

9. ارزش اطاعت از پدر و مادر

قال رسول الله(ص):

العبد المطیع لوالدیه و لربه فى اعلى علیین.

پیامبر اكرم(ص) فرمود:

بنده‏اى كه مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است.

10. پرداخت‏بدهى والدین

عن رسول الله(ص):

من حج عن والدیه او قضى عنهما مغرما بعثه الله یوم القیامة مع الابرار.

رسول خدا(ص) فرمود:

كسى كه به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا بدهكارى آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت‏با نیكان بر مى‏انگیزد.

11. خشنودى پدر و مادر

قال رسول الله(ص):

من ارضى والدیه فقد ارضى الله و من اسخط والدیه فقد اسخط الله.

پیامبر اكرم(ص) فرمود:

آنكه پدر و مادرش را خشنود كند، خدا را خشنود كرده و كسى كه پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است.

12. عاقبت نیكى به پدر و مادر

عن الصادق(ع) قال:

بینا موسى بن عمران یناجى ربه عز و جل اذ راى رجلا تحت عرش الله عز و جل فقال: یا رب من هذا الذى قد اظله عرشك؟

فقال: هذا كان بارا بوالدیه، و لم یمش بالنمیمة.

امام صادق(ع) فرمود:

هنگامى كه حضرت موسى(ع) مشغول مناجات با پروردگارش بود، مردى را دید كه در زیر سایه عرش الهى در ناز و نعمت است، عرض كرد: خدایا این كیست كه عرش تو بر او سایه افكنده است؟

خداوند متعال فرمود: او نسبت‏به پدر و مادرش نیكوكار بود و هرگز سخن چینى نمى‏كرد.

13. سفر براى نیكى به پدر و مادر

قال رسول الله(ص):

سر سنتین بر والدیك، سر سنة صل رحمك.

پیامبر خدا(ص) فرمود:

دو سال راه برو به پدر و مادرت نیكى كن، یكسال راه برو و صله رحم انجام بده، (یعنى اگر پدر و مادرت در فاصله دورى هستند كه دو سال باید راه بروى تا به آنها برسى و نیكى كنى ارزش دارد).

14. پدر و مادر و افزایش عمر و روزى

قال رسول الله(ص):

من احب ان یمد له فى عمره و ان یزاد فى رزقه فلیبر والدیه و لیصل رحمه.

پیامبر خدا(ص) فرمود:

كسى كه دوست دارد عمرش طولانى و روزیش زیاد شود، نسبت‏به پدر و مادرش نیكى كند و صله رحم بجاى آورد.

15. آثار نیكى به پدر و مادر

عن حنان بن سدیر قال: كنا عند ابى عبد الله(ع) و فینا میسر فذكروا صلة القرابة فقال ابو عبد الله(ع):

یا میسر قد حضر اجلك غیر مرة و لا مرتین، كل ذلك یؤخر الله اجلك، لصلتك قرابتك، و ان كنت ترید ان یزاد فى عمرك فبر شیخیك یعنى ابویك.

حنان بن سدیر مى‏گوید: در حضور امام صادق(ع) بودیم كه میسر هم در میان ما بود، از رابطه خویشاوندى سخن به میان آمد، امام صادق(ع) فرمود:

اى میسر چند بار اجل و مرگ تو فرا رسیده و هر بار خداوند آن را به خاطر صله رحم با خویشاوندانت تاخیر انداخته است، اگر مى‏خواهى خداوند عمر تو را زیاد كند به پدر و مادرت نیكى كن.

16. اول نیكى به مادر

عن ابى عبد الله(ع) قال:

جاء رجل الى النبى(ص) فقال:

یا رسول الله من ابر؟

قال(ص): امك،قال: ثم من؟

قال(ص): امك،قال: ثم من؟

قال(ص): امك،قال: ثم من؟

قال(ص): اباك.

امام صادق(ع) فرمود:

مردى خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا به چه كسى نیكى كنم؟

فرمود: به مادرت، عرض كرد، بعد از او به چه كسى؟

فرمود: به مادرت، گفت: سپس به چه كسى؟

فرمود: به مادرت، سؤال كرد: سپس به چه كسى؟

فرمود: به پدرت؟

17. نتیجه نیكى به پدر و مادر

عن رسول الله(ص) قال:

بروا اباءكم یبركم ابناءكم، عفوا عن نساء الناس تعف نسائكم.

رسول خدا(ص) فرمود:

به پدرانتان نیكى كنید تا فرزندانتان به شما نیكى كنند، از زنان مردم چشم‏پوشى كنید تا دیگران نسبت‏به زنهاى شما چشم‏پوشى كنند.

18. حق پدر

عن ابى الحسن موسى(ع) قال:

سال رجل رسول الله(ص): ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا یسمیه باسمه، و لا یمشى بین یدیه، و لا یجلس قبله و لا یستسب له.

از امام كاظم(ع) نقل شده كه فرمود:

مردى از پیامبر خدا(ص) سؤال كرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: 1 - او را با نام صدا نكند 2 - در راه رفتن از او جلو نیفتند. 3 - قبل از او ننشیند. 4 - كارى انجام ندهد كه مردم پدرش را فحش بدهند.

19. عبادت در نگاه

قال رسول الله(ص):

نظر الولد الى والدیه حبا لهما عبادة.

رسول خدا(ص) فرمود:

نگاه محبت‏آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.

20. رفتار با والدین

عن ابى ولاد الحناط قال:

سالت ابا عبد الله(ع) عن قول الله:

«و بالوالدین احسانا» (1)

فقال: الاحسان ان تحسن صحبتهما و لا تكلفهما ان یسالاك شیئا هما یحتاجان الیه.

ابى ولاد مى‏گوید:

معناى آیه «و بالوالدین احسانا» را از امام صادق(ع) پرسیدم، فرمود:

احسان به پدر و مادر اینست كه رفتارت را با آنها نیكو كنى و مجبورشان نكنى تا چیزى كه نیاز دارند از تو بخواهند. «یعنى قبل از درخواست آنان‏» نیازشان را برطرف كنى‏».

 

21. وظیفه در برابر والدین

قال ابو عبد الله(ع):

لا تملا عینیك من النظر الیهما الا برحمة و رقة، و لا ترفع صوتك فوق اصواتهما، و لا یدیك فوق ایدیهما و لا تتقدم قدامهما.

امام صادق(ع) فرمود:

چشمهایت را جز از روى دلسوزى و مهربانى با پدر و مادر خیره مكن و صدایت را بلندتر از صداى آنها نكن دستهایت را بالاى دستهاى آنها مبر، و جلوتر از آنان راه مرو.

بحار الانوار، ج 74، ص 79.

22. نیابت از پدر و مادر

قال ابو عبد الله(ع):

ما یمنع الرجل منكم ان یبر والدیه حیین او میتین، یصلى عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و له مثل ذلك، فیزیده الله(عز و جل) ببره و صلاته خیراً كثیراً.

امام صادق(ع) فرمود:

چه چیز مانع شخص مى‏شود وقتى كه پدر و مادرش زنده یا مرده‏اند به آنها نیكى كند، باین صورت كه به نیت آنها نماز بخواند، صدقه بدهد، حج‏بجا بیاورد و روزه بگیرد، زیرا اگر چنین كند ثواب آنها به پدر و مادر مى‏رسد و به خود شخص هم همانقدر ثواب داده مى‏شود، به علاوه خداوند متعال به واسطه كارهاى نیك و نماز او خیر زیادى به او عطا مى‏كند.

بحار الانوار، ج 74، ص 46.

23. نیكى به والدین بد

عن ابى جعفر(ع) قال:

ثلاث لم یجعل الله (عز و جل) لاحد فیهن رخصة اداء الامانة الى البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین كانا او فاجرین.

امام باقر(ع) فرمود:

در سه چیز خداوند متعال به احدى اجازه ترك آنها را نداده است.

1 - اداى امانت‏به مرد نیكوكار و فاسق.

2 - وفاى به عهد و پیمان نسبت‏به نیكوكار و فاسق.

3 - نیكى به پدر و مادر، نیكو كار باشند یا فاسق و لا ابالى.

بحار الانوار، ج 74، ص 56.

24. برخورد با پدر و مادر مشرك

فیما كتب الرضا(ع) للمامون:

بر الوالدین واجب، و ان كانا مشركین و لا طاعة لهما فى معصیة الخالق.

در نوشته حضرت رضا(ع) به مامون آمده كه:

نیكى به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرك و كافر باشند، ولى در معصیت‏خدا نباید اطاعتشان كرد.

بحار الانوار، ج 74، ص 72.

25. زیارت قبر والدین

عن رسول الله(ص) قال:

من زار قبر والدیه او احدهما فى كل جمعة مرة غفر الله له و كتب برا.

رسول خدا(ص) فرمود:

كسى كه قبر پدر و مادر یا یكى از آندو را در هر جمعه یكبار زیارت كند خداوند او را مى‏بخشد و او را نیكوكار مى‏نویسد.

كنز العمال، ج 16، ص 468.

26. بهشت و نیكى به والدین

عن ابى الحسن(ع) قال: قال رسول الله(ص):

كن بارا و اقتصر على الجنة و ان كنت عاقا فاقتصر على النار.

از امام رضا(ع) نقل شده كه فرمود:

رسول خدا(ص) فرمود:

نسبت‏به پدر و مادر نیكوكار باش تا پاداش تو بهشت‏باشد ولى اگر عاق آنها شوى جهنمى خواهى بود.

اصول كافى، ج 2، ص 348.

27. نگاه تیز به پدر و مادر

عن ابى عبد الله(ع) قال:

لو علم الله شیئا ادنى من اف لنهى عنه، و هو من ادنى العقوق و من العقوق ان ینظر الرجل الى والدیه فیحد النظر الیهما.

امام صادق(ع) فرمود:

اگر خداوند چیزى كمتر از اف (اوه) گفتن سراغ داشت از آن نهى مى‏كرد: و اف گفتن از كمترین مراتب عاق شدن است. نوعى از عاق شدن اینست كه انسان به پدر و مادرش تیز نگاه كند. (خیره شود).

اصول كافى، ج 4، ص 50.

28. نگاه خشم آلود به پدر و مادر

عن ابى عبد الله(ع) قال:

من نظر الى ابویه نظر ماقت، و هما ظالمان له، لم یقبل الله له صلاة.

امام صادق(ع) فرمود:

كسى كه از روى نفرت به پدر و مادرش كه باو ستم كرده‏اند نگاه كند، نمازش در درگاه الهى پذیرفته نمى‏شود.

اصول كافى، ج 4، ص 50.

29. غمگین كردن پدر و مادر

قال امیرالمؤمنین(ع):

من احزن والدیه فقد عقهما.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود:

كسى كه پدر و مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده است. (حق آنها را رعایت نكرده است.)

بحار الانوار، ج 74، ص 64.

30. نتیجه بى‏ادبى به والدین

عن ابى جعفر(ع) قال:

ان ابى نظر الى رجل و معه ابنه یمشى و الابن متكى‏ء على ذراع الاب، قال:

فما كلمه ابى مقتا له حتى فارق الدنیا.

امام صادق(ع) فرمود:

پدرم مردى را دید كه پسرش همراهش راه مى‏رفت و به بازوى پدر تكیه كرده بود، (وقتى این جریان را دید) تا زنده بود از روى ناراحتى و خشم با او صحبت نكرد.

بحار الانوار، ج 74، ص 64.

31. درگیرى با پدر

قال ابو عبد الله(ع):

ثلاثة من عازهم ذل:

الوالد و السلطان و الغریم.

امام صادق(ع) فرمود:

هر كس با این سه نفر كشمكش كند خوار مى‏گردد:

پدر، سلطان حق و شخص بدهكار.

بحار الانوار، ج 74، ص 71.

32. محرومیت عاق والدین

قال رسول الله(ص):

ایاكم و عقوق الوالدین، فان ریح الجنة توجد من مسیرة الف عام و لا یجدها عاق و لا قاطع رحم.

پیامبر خدا(ص) فرمود:

از عاق والدین شدن بپرهیزید، زیرا با اینكه بوى بهشت از مسافت هزار سال به مشام مى‏رسد، عاق والدین و كسى كه قطع رحم كند آن بو را احساس نخواهد كرد. (یعنى بیش از هزار سال از بهشت فاصله دارد.)

بحار الانوار، ج 74، ص 62.

33. بدبختى عاق والدین

عن الصادق(ع) قال:

لا یدخل الجنة العاق لوالدیه و المدمن الخمر و المنان بالفعال للخیر اذا عمله.

امام صادق(ع) فرمود:

عاق والدین و شرابخوار و انسان خیر منت‏گذار وارد بهشت نمى‏شوند.

بحار الانوار، ج 74، ص 74.

34. عاقبت عاق والدین

قال رسول الله(ص):

اربعة لا ینظر الله الیهم یوم القیامة، عاق و منان و مكذب بالقدر و مدمن خمر.رسول خدا(ص) فرمود:

در قیامت‏خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد كرد:

1 - عاق والدین‏2 - منت‏گذار3 - منكر قضاء و قدر4 - شرابخوار.

بحار الانوار، ج 74، ص 71.

35. مجازات عاق والدین

قال رسول الله(ص):

ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها و لا تؤخر الى الاخرة:

عقوق الوالدین، و البغى على الناس و كفر الاحسان.

پیامبر گرامى اسلام(ص) فرمود:

كیفر سه گناه به قیامت نمى‏ماند (یعنى در همین دنیا مجازات مى‏شود.)

1 - عاق پدر و مادر2 - ظلم و تجاوز به مردم‏3 - ناسپاسى در مقابل احسان و نیكى.

بحار الانوار، ج 74، ص 74.

36. عاق والدین

عن ابى عبد الله(ع) قال:

الذنوب التی تظلم الهواء عقوق الوالدین.

امام صادق(ع) فرمود:

از گناهانى كه هوا را تیره و تار مى‏كند عاق والدین شدن است.

بحار الانوار، ج 74، ص 74.

37. شقاوت عاق والدین

قال الصادق(ع):

عقوق الوالدین من الكبائر لان الله (عز و جل) جعل العاق عصیا شقیا.

امام صادق(ع) فرمود:

عاق پدر و مادر شدن از گناهان كبیره است، زیرا خداوند متعال عاق والدین را گناهكار شقى شمرده است.

بحار الانوار، ج 74، ص 74.

38. هلاكت عاق والدین

عن ابى عبد الله(ع):

ان رسول الله(ص) حضر شابا عند وفاته‏فقال(ص) له:

قل: لا اله الا الله،قال(ع): فاعتقل لسانه مرارا فقال(ص) لامراة عند راسه: هل لهذا ام؟

قالت: نعم انا امه،قال(ص): افساخطة انت علیه؟

قالت: نعم ما كلمته منذ ست‏حجج،قال(ص) لها: ارضى عنه،قالت: رضى الله عنه برضاك یا رسول الله فقال له رسول الله(ص): قال: لا اله الا الله قال(ع): فقالها... ثم طفى...

امام صادق(ع) فرمود:

هنگام مرگ جوانى، پیامبر اكرم(ص) كنار بستر او حضور یافتند و به جوان فرمودند: بگو لا اله الا الله، فرمود: زبانش بند آمد، چندبار تكرار كرد ولى زبان او بند شد، پیامبر(ص) به زنى كه كنار جوان بود فرمود: آیا این جوان مادر دارد؟ زن گفت: بله، من مادر او هستم، فرمود: آیا از او ناراضى هستى؟ زن گفت: بله شش سال است‏با او صحبت نكرده‏ام، فرمود: از او راضى شو، زن گفت: یا رسول الله بخاطر رضایت تو خدا از او راضى شود. (من از او راضى شدم) سپس پیامبر(ص) بجوان فرمود: بگو لا اله الا الله، جوان در این هنگام گفت: لا اله الا الله و پس از لحظاتى مرد.

بحار الانوار، ج 74، ص 75.

39. اعمال عاق والدین

قال رسول الله(ص):

یقال للعاق اعمل ما شئت فانى لا اغفر لك و یقال للبار اعمل ما شئت فانى ساغفر لك.

رسول خدا(ص) فرمود:

به عاق والدین از (طرف خدا) گفته مى‏شود: هر كارى مى‏خواهى انجام بده دیگر تو را نمى‏بخشم و به نیكوكار (نسبت‏به پدر و مادر) هم گفته مى‏شود: هر چه مى‏خواهى انجام ده تو را مى‏بخشم.

بحار الانوار، ج 74، ص 80.


Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:33 ق.ظ

You said it perfectly.!
tadalafil tablets usa cialis online cialis side effects dangers cialis flussig enter site natural cialis cialis daily dose generic cialis flussig warnings for cialis legalidad de comprar cialis cialis in sconto
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:38 ق.ظ

Fantastic facts. Regards!
costo in farmacia cialis enter site natural cialis link for you cialis price cialis australia org prices on cialis 10 mg cialis coupons printable free cialis cialis pills buy online cialis 5mg only best offers cialis use
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:05 ب.ظ

Lovely information. Thank you.
only here cialis pills cialis online deutschland cialis rckenschmerzen buy cialis online cheapest prezzo cialis a buon mercato weblink price cialis side effects for cialis cialis 30 day sample generic low dose cialis acheter du cialis a geneve
Viagra canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:26 ق.ظ

You actually expressed this adequately.
where can i buy viagra uk viagra purchase online viagra usa online buy viagra canada sildenafil pharmacy buy viagra online order where can i buy generic viagra canadian viagra online viagra uk price canadian pharmacy viagra
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 05:34 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
interactions for cialis enter site natural cialis cialis super acti cialis pills safe dosage for cialis order generic cialis online buy cialis online legal achat cialis en itali cialis taglich generic cialis at walmart
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:56 ب.ظ

Terrific material. Appreciate it!
cialis cost american pharmacy cialis cialis generico milano are there generic cialis tadalafil generic cialis arginine interactio cialis rckenschmerzen canadian drugs generic cialis buy name brand cialis on line cialis generisches kanada
Cialisbek
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:18 ب.ظ

Excellent posts. Many thanks.
cialis super acti cialis soft tabs for sale cialis 100 mg 30 tablet wow cialis 20 brand cialis generic we like it safe cheap cialis cialis vs viagra cialis free trial only now cialis 20 mg buy cialis online
پنجشنبه 29 فروردین 1392 04:23 ب.ظ
خوب بود
سجاد
چهارشنبه 26 مهر 1391 09:56 ق.ظ
اززحماتت تشکرمی کنم اگه منبع همه احادیث رو ذکرکنی کارت عالی میشه.التماس دعا.شهرمقدس قم
مسعود
یکشنبه 21 اسفند 1390 12:02 ب.ظ
كاش تمام احادیث را با آدرس و سند دقیق بزنید.
مسعود
یکشنبه 21 اسفند 1390 11:56 ق.ظ
سلام. احادیث زیبایی بود. جزاكم الله.
هركس ارتباطش با اهل بیت علیهم السلام و گفتار و رفتار و حرف و عمل زیاد باشد قطعا سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشود و برعكس!
ان شاء الله همه ما جزء گروه اول باشیم.
یا علی مدد. قم.
آرزو
دوشنبه 26 دی 1390 04:55 ب.ظ
خیلی عالی بود .
ممنون.
باران
یکشنبه 24 مهر 1390 11:53 ق.ظ
با سلام وبلاگ خوبی داری .همیشه در پناه خدا وائمه معصومین موفق باشی.خوشا به حال پدر ومادرت که چنین فرزندی تربیت کرده اند.
یک گل
شنبه 9 بهمن 1389 08:51 ب.ظ
مرسیاحادیثزیبایی بود
armak
پنجشنبه 4 آذر 1389 10:45 ق.ظ
salam aghaye mohandes mamnon az in kareton azash estefade kardam
پاسخ احمد زین گنجه : خواهش میکنم موفق باشین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر