تبلیغات
احادیث دینی - احادیثی پیرامون روابط جنسی و زناشویی قسمت اول
سه شنبه 18 خرداد 1389

احادیثی پیرامون روابط جنسی و زناشویی قسمت اول

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

پیامبر اکرم (ص):

چون عروسی به خانه آوردید، با محبت و تواضع کفش هایش را در آورده ،پاهایش را بشویید آن گاه او را به حجله دعوت کنید .این چنین است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان سایه می افکند .

امام صادق(ع):

وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنید،گیسوان او را نوازش کرده زلف تاب دارش را به چنگ گیرید و آرام بگویید ((خدایا !این امانت توست که به من سپردی .با گفته ی تو او را به خود حلال کرده ام ،فرزندم را مبارک ، پارسا و از پیروان پیامبرت قرار ده و شیطان را از او دور فرما))

امام صادق(ع) :

آن گاه وضو سازید ،تن و روان خویش طراوت بخشید ،رو به خدای مهربان کنید و دو رکعت نماز عشق به جای آورید .به عروس خود نیز بگویید همین کار را بکند.

امام صادق(ع) :

پیش از این که با عروس خویش به بستر زفاف روید،هدیه ای به وی بدهید ،با این کار عشق و آرامش را به او هدیه کرده اید.

پیامبر اکرم(ص):

شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمیده و منتظر آغوش گرم شماست،خود را به کاری سر گرم نکنید،زمان را طول ندهید ،مبادا همسرتان به خواب برود، چرا که زنی این چنین ،تا بیداری شوهر همواره مورد نفرین فرشتگان است.

امام صادق(ع):

خانمها شرم و آرزم صفت پسندیده و نیکوی شماست ،اما حیا از شوهر ،ناپسند و بیجا. بهترین شما کسی است که چون با شوهر خلوت کند ،لباس حیا از خود بیفکند و چون لباس بپوشد ،جامه ی شرم و حیا را نیز بپوشد و زیبایی ها و دل ربایی های خود را به دیگران عرضه مدارد.

پیامبر اکرم(ص):

شب هنگام که پرده ها فرو می افتد ، خواب بر پلک ها چیره میشود بر هیچ بانویی روا نیست که بخوابد،مگر آن که خویشتن را به آغوش شوهر بسپارد .باید لباس از تن به در آید ،کنار شوهر بیارامید و پوست بدن خویش به بدن شوهر بچسبانید .این چنین خود را به شوهر عرضه داشته اید .

پیامبر اکرم(ص):

هر جا که شوهرتان شما را به خلوت بخواند ،همان جا بهشت شماست! روا نیست شوهر خود را از بهره وری جنسی و لذت حلال منع کنید .

امام صادق(ع):

دنیا و خوشی های آن برای شما آفریده شده است . لذیذ ترین چیزها در این دنیا آمیزش با همسر است .چنان که لذت بخش ترین کاردر باغ بهشت نیز همین است.

امام صادق(ع):

چه لذتی بالاتر و چشم نواز تر از دیدن بدن عریان همسر است . قبل از هم خوابگی خود را از شوهرتان دریغ مدارید ،بگذارید شوهرتان شما را ببوید و ببوسد.

پیامبر اکرم(ص):

وقتی به سوی همسرتان می روید ،در آغوش فرشتگانید.چون به آمیزش می پردازید گناهانتان چون برگ درختان فرو می ریزد و چون غسل میکنید خود را می شویید ،از گناهان بیرون می روید .

پیامبر اکرم(ص):

مرد را به حال خود بگذارید با وی در نیاویزید او را به اجبار به سوی خود نخوانید مرد نیازمند عشوه گری و طنازی است نه زور و اجبار.

پیامبر اکرم(ص):

سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،اما وقتی شوهرتان شما را به خلوت خویش میخواند، نماز را طول ندهید و خرامان به سویش بشتابید. 

پیامبر اکرم (ص):

هنگام در آمیختن با همسر خویش ،یکدیگر را ببویید ،ببوسید ،عشق بازی کنید و با سخنان محبت امیز ،عشق را به او پیش کش کنید .

امام صادق (ع) :

هنگام آمیزش چون پرندگان شتاب نکنید صبر پیشه ی خود سازید زنها نیازمند وقت بیشتری هستند مدتی نه چندان طولانی به عشق بازی بپردازید همسرتان را کاملا" آماده سازید.آمادگی دو سویه آمیزش را فرح بخش و کامل می کند.

امام رضا(ع):

آمیزش مکن مگر اینکه با همسرت بسیار بازی کنی و سینه هایش را آرام بفشاری چون چنین کنی آمادگی لازم را برای در آمیختن پیدا می کند .در این حالت،شهوت از صورت و چشمان او نمایان می شود و از تو همان میطلبد که تو از وی می خواهی .

امام صادق (ع):

هیچ گاه با شکم سیر با همسر خود هم بستر نشوید این کار موجب بیماری و چه بسا موجب مرگ خواهد شد .

امام صادق(ع):

چون شب از سفر بر می گردی،خستگی راه آرامش از تو میستاند بهتر است آمیزش با همسرت را تا صبح به تاخیر اندازی.

              

 

    

امام صادق(ع) :

گاه وقتی قصد مسافرت داری ،دل شوره عجیب به سراغت می آید ،همسرت نیز مضطرب و نگران است آیا بهتر نیست در آستانه ی سفر از هم آغوشی و نزدیکی با او بگذری؟!

 

امام صادق (ع) :

حلالی لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نیست ،ولی زیاده روی در این امر نارواست ،میانه روی در آمیزش به سلامت آدمی می افزاید و عمر را زیاد می کند.

 

امام علی (ع) :

چون به آمیزش پرداختی سخن کوتاه کن ،مبادا فرزندی لال نصیب تو گردد.

 

امام علی (ع) :

وقتی به قصد فرزند ،خرامان به سوی همسر خویش می شتابی به عورت او نگاه مکن !مبادا فرزندی نابیننا تو را پدید آید.

 

 امام محمد باقر (ع) :

چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ،نزد او آرمیدی،با نیتی پاک و زبانی گویا با خدای مهربان چنین بگو (( خدایا مرا فرزندی عنایت فرما و او را پاکیزه و سالم قرار ده که در خلقت او زیاد و کم نباشد و او را عاقبت به خیر گردان))

 

 پیامبر اکرم(ص) :

در حال جنابت ،به قصد بچه دار شدن ،با همسرت هم آغوش مگرد ،بهتر است غسل کنی ،اندکی آرام گیری ،پاک و طاهر شوی و سپس . . . اگر چنین نکردی و فرزندی مجنون و کم عقل نصیبت شد کس دیگری جز خود را نکوهش مکن .

 

پیامبر اکرم(ص) :

اندیشه آدمی به هر جا روان است . در اندیشه ی دیگری بودن نا میمون است .در این هنگام با شهوت زن دیگر نباید با زن خود هم بستر شوی.

 

امام علی (ع) :

شیطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شریک شود و این مایه ی بسی نگرانی است ،نگران مباشید !هنگام آمیزش با ذکر ((بسم الله الرحمن الرحیم)) خدا را یاد کند و از شر شیطان به خالق نیکی ها پناه ببرید اگر چنین نکنید ممکن است فرزندتان محبت اهل بیت (ع) را در دل نداشته باشد .

 

پیامبر اکرم(ص) :

وقتی به قصد آمیزش کنار یکدیگر آرمیدید،دو دستمال تمیز و پاک در کنار خود قرار دهید ، هر کدام از دستمال جدا گانه استفاده کنید .

 

امام رضا(ع) :

هنگامی که به اوج لذت جنسی نزدیک شده اید ،حتی الامکان از ریختن نطفه ی خود به بیرون خود داری مکنید ،بگذارید غدد جنسی آزادانه به تخلیه بپردازند ،خود داری از تخلیه ی نطفه ،موجب سنگ مثانه خواهد شد .

 

امام رضا(ع) :

اگر به هر دلیل عمل آمیزش به طول انجامید و عمل انزال صورت نگیرد،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد.از طولانی کردن مدت هم بستری بدون انزال پرهیز کنید .

 

امام رضا (ع) :

پس از آمیزش یکباره بلند مشوید و ننشینید،بلکه ابتدا به طرف راست بچرخید و اندکی بعد برای ادرار ولو اندک برخیزید ،پس از آن برای رسیدن به تعادل وآرامش غسل کنید ،با رعایت این آداب از سنگ مثانه در امان خواهید ماند.

 

امام حسن (ع)  :

مکانی خلوت در زمانی بی سرو صدا ،با دلی آرام شرایط مناسبی برای هم بستری است .اگر آمیزش و انعقاد نطفه با دلی آرام و خالی از اضطراب صورت پذیرد ،خون به صورت طبیعی در رگ ها جریان می یابد،انتقال ژن ها طبیعی تر انجام میگیرد و در نتیجه فرزند ،به پدر و مادرش بیش تر شبیه خواهد شد.

 

امام صادق(ع) :

پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شایست و ناشایست ،در آمیزش نیز آدابی دارند ،"کلاغ" علی رغم پرو بال سیاه و صدای ناهنجارش،در آمیزش مخفی کاراست ،آمیزش مخفی کارانه را از کلاغ بیاموزید.

 


http://milgeode.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 10:09 ق.ظ

Good information. With thanks.
precios de cialis generico cialis pills in singapore cialis soft tabs for sale cialis cuantos mg hay cialis for sale south africa cialis professional from usa wow cialis tadalafil 100mg cialis daily dose generic purchasing cialis on the internet cialis online napol
http://edtare.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:34 ق.ظ

Awesome write ups. Thanks a lot.
how does cialis work buying cialis overnight tadalafil generic chinese cialis 50 mg cialis prezzo di mercato cialis generico online tadalafil tablets cialis 5mg prix buying brand cialis online generic cialis levitra
http://jusendtwhow.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:53 ق.ظ

Awesome content. With thanks.
cialis generisches kanada ou acheter du cialis pas cher price cialis best cialis dosage amounts get cheap cialis cialis canada on line i recommend cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie ou trouver cialis sur le net the best site cialis tablets
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:39 ق.ظ

Superb material. Thanks!
no prescription cialis cheap cialis name brand cheap safe dosage for cialis rx cialis para comprar venta cialis en espaa price cialis best safe dosage for cialis sublingual cialis online cialis for sale south africa cialis 5 mg effetti collateral
http://quemema.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:48 ب.ظ

You revealed it very well.
cialis 5 mg funziona cialis prezzo in linea basso cialis herbs cialis 10 doctissimo buy cialis uk no prescription il cialis quanto costa preis cialis 20mg schweiz cialis generique buy cialis cheap 10 mg prix cialis once a da
buy viagra an cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:19 ب.ظ

You've made the point!
cialis kaufen wo prices on cialis 10 mg cialis 5mg cialis professional yohimbe cost of cialis cvs we choice free trial of cialis acquisto online cialis cialis en 24 hora ou trouver cialis sur le net brand cialis generic
http://headmideem.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:45 ق.ظ

You definitely made your point.
fast cialis online cialis generico postepay cialis coupons printable cialis tadalafil online deutschland cialis online cialis 20mg price cialis wal mart pharmacy buy cialis online legal prix cialis once a da dose size of cialis
http://deslidi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:58 ق.ظ

Fantastic data, Cheers.
we use it cialis online store cialis official site cialis farmacias guadalajara viagra vs cialis 200 cialis coupon how do cialis pills work cialis for sale south africa generic cialis pro cialis reviews viagra vs cialis vs levitra
how long does cialis stay in your system
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:28 ب.ظ

Great advice. Regards!
safe site to buy cialis online does cialis cause gout acheter cialis meilleur pri fast cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis prezzo al pubblico cialis coupons online prescriptions cialis order generic cialis online only now cialis 20 mg
cialis online cheap
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:52 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
interactions for cialis cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg uk 200 cialis coupon tadalafil cialis coupons printable cialis generico en mexico cialis generico in farmacia side effects for cialis cialis ahumada
cheap cialis 10mg
شنبه 25 خرداد 1398 04:17 ب.ظ

Regards. Very good information.
acheter du cialis a geneve cialis generico lilly cialis farmacias guadalajara cialis online buy cialis online cheapest achat cialis en itali cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg schweiz cialis tablets australia enter site very cheap cialis
http://troubephex.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:32 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
cialis tablets for sale cialis 05 how does cialis work tadalafil 5mg look here cialis order on line only now cialis for sale in us cialis 30 day sample opinioni cialis generico cialis cuantos mg hay cialis diario compra
Cialis canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:02 ب.ظ

Incredible many of great information!
cialis 100 mg 30 tablet buying brand cialis online generic cialis pill online prezzo cialis a buon mercato cialis pills boards generic cialis pill online tadalafil 20 mg enter site natural cialis cialis dosage amounts cialis professional from usa
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:46 ب.ظ

This is nicely put! .
rezeptfrei cialis apotheke effetti del cialis cialis uk next day cialis canadian drugs buy brand cialis cheap viagra vs cialis cuanto cuesta cialis yaho precios cialis peru generic low dose cialis safe site to buy cialis online
v max viagra
جمعه 17 خرداد 1398 05:41 ب.ظ

I am in fact thankful to the holder of this site who has shared this fantastic post at at this time.
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 04:41 ب.ظ

Superb tips. Cheers!
canadian pharmacy uk delivery buy viagra online usa buy viagra 25mg canadian medications, liraglutide global pharmacy canada pharmacy pharmacy drugs for sale online canada pharmacies how safe are canadian online pharmacies
http://canadiantousapharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:01 ق.ظ

Amazing many of very good data!
canadian pharmacies that are legit north west pharmacy canada trust pharmacy canada reviews online pharmacy pharmacy canada 24 buy viagra online usa buy viagra now northwest pharmacy canada canada pharmacies account canada pharmacies online prescriptions
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Truly loads of excellent material.
cialis daily reviews cialis rckenschmerzen cipla cialis online cialis online napol venta cialis en espaa cialis 5 effetti collaterali cialis 20mg preis cf cialis tablets cialis cost achat cialis en suisse
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:54 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis 200 dollar savings card low cost cialis 20mg cialis super acti cialis savings card cialis uk next day american pharmacy cialis compare prices cialis uk generic cialis with dapoxetine we like it cialis price comprar cialis navarr
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:57 ب.ظ

Regards. Ample knowledge!

we recommend cialis best buy cialis mit grapefruitsaft look here cialis order on line buy name brand cialis on line cialis generico milano buy cialis sample pack cialis baratos compran uk price cialis best cialis uk next day viagra or cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Regards. Wonderful stuff.
cialis tablets australia cialis official site generic cialis 20mg tablets click here to buy cialis recommended site cialis kanada cialis generisches kanada calis cialis generique generic for cialis tadalafilo
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:28 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis billig what is cialis overnight cialis tadalafil cialis en mexico precio cialis therapie cialis daily new zealand cialis online cialis dose 30mg cialis y deporte cialis generic
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:04 ق.ظ

You mentioned that effectively.
ou trouver cialis sur le net cialis 05 cialis prezzo di mercato cialis soft tabs for sale cialis super acti where cheapest cialis cialis generico postepay legalidad de comprar cialis calis cialis daily new zealand
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Thanks! Excellent stuff.
cialis tadalafil deutschland cialis online legalidad de comprar cialis where to buy cialis in ontario cost of cialis per pill order generic cialis online cialis baratos compran uk low dose cialis blood pressure how does cialis work india cialis 100mg cost
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 04:48 ق.ظ

Kudos! I like it.
il cialis quanto costa american pharmacy cialis we use it cialis online store cuanto cuesta cialis yaho cialis great britain cialis generico postepay generic cialis tadalafil generic cialis with dapoxetine best generic drugs cialis click now buy cialis brand
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:14 ب.ظ

Fine data. Regards.
i recommend cialis generico viagra vs cialis sialis cialis flussig cialis 30 day trial coupon we choice cialis pfizer india link for you cialis price canadian discount cialis generic cialis review uk we choice cialis pfizer india
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 04:29 ق.ظ

Appreciate it. Ample knowledge!

viagra or cialis trusted tabled cialis softabs cialis daily dose generic buying brand cialis online generic cialis at walmart cialis 5 mg scheda tecnica cialis 05 cialis en 24 hora buy cialis sample pack tadalafil 10 mg
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 04:52 ب.ظ

Seriously lots of excellent tips!
we recommend cheapest cialis get cheap cialis purchase once a day cialis tadalafil 5mg cialis for sale wow cialis 20 cialis et insomni cialis 5 mg buy where do you buy cialis cialis coupons printable
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:04 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of facts!

only best offers cialis use cialis professional from usa compare prices cialis uk cialis y deporte we choice free trial of cialis buy cheap cialis in uk we recommend cialis info generico cialis mexico how to buy cialis online usa cialis prezzo in linea basso
buy tadalafil pills
جمعه 9 آذر 1397 04:48 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of info.

cialis canada cialis dosage tadalafil generic cialis dosage recommendations buying brand cialis online canadian drugs generic cialis cialis generika in deutschland kaufen chinese cialis 50 mg cialis mit grapefruitsaft buy brand cialis cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30