تبلیغات
احادیث دینی - احادیثی پیرامون روابط جنسی و زناشویی قسمت اول
سه شنبه 18 خرداد 1389

احادیثی پیرامون روابط جنسی و زناشویی قسمت اول

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

پیامبر اکرم (ص):

چون عروسی به خانه آوردید، با محبت و تواضع کفش هایش را در آورده ،پاهایش را بشویید آن گاه او را به حجله دعوت کنید .این چنین است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان سایه می افکند .

امام صادق(ع):

وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنید،گیسوان او را نوازش کرده زلف تاب دارش را به چنگ گیرید و آرام بگویید ((خدایا !این امانت توست که به من سپردی .با گفته ی تو او را به خود حلال کرده ام ،فرزندم را مبارک ، پارسا و از پیروان پیامبرت قرار ده و شیطان را از او دور فرما))

امام صادق(ع) :

آن گاه وضو سازید ،تن و روان خویش طراوت بخشید ،رو به خدای مهربان کنید و دو رکعت نماز عشق به جای آورید .به عروس خود نیز بگویید همین کار را بکند.

امام صادق(ع) :

پیش از این که با عروس خویش به بستر زفاف روید،هدیه ای به وی بدهید ،با این کار عشق و آرامش را به او هدیه کرده اید.

پیامبر اکرم(ص):

شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمیده و منتظر آغوش گرم شماست،خود را به کاری سر گرم نکنید،زمان را طول ندهید ،مبادا همسرتان به خواب برود، چرا که زنی این چنین ،تا بیداری شوهر همواره مورد نفرین فرشتگان است.

امام صادق(ع):

خانمها شرم و آرزم صفت پسندیده و نیکوی شماست ،اما حیا از شوهر ،ناپسند و بیجا. بهترین شما کسی است که چون با شوهر خلوت کند ،لباس حیا از خود بیفکند و چون لباس بپوشد ،جامه ی شرم و حیا را نیز بپوشد و زیبایی ها و دل ربایی های خود را به دیگران عرضه مدارد.

پیامبر اکرم(ص):

شب هنگام که پرده ها فرو می افتد ، خواب بر پلک ها چیره میشود بر هیچ بانویی روا نیست که بخوابد،مگر آن که خویشتن را به آغوش شوهر بسپارد .باید لباس از تن به در آید ،کنار شوهر بیارامید و پوست بدن خویش به بدن شوهر بچسبانید .این چنین خود را به شوهر عرضه داشته اید .

پیامبر اکرم(ص):

هر جا که شوهرتان شما را به خلوت بخواند ،همان جا بهشت شماست! روا نیست شوهر خود را از بهره وری جنسی و لذت حلال منع کنید .

امام صادق(ع):

دنیا و خوشی های آن برای شما آفریده شده است . لذیذ ترین چیزها در این دنیا آمیزش با همسر است .چنان که لذت بخش ترین کاردر باغ بهشت نیز همین است.

امام صادق(ع):

چه لذتی بالاتر و چشم نواز تر از دیدن بدن عریان همسر است . قبل از هم خوابگی خود را از شوهرتان دریغ مدارید ،بگذارید شوهرتان شما را ببوید و ببوسد.

پیامبر اکرم(ص):

وقتی به سوی همسرتان می روید ،در آغوش فرشتگانید.چون به آمیزش می پردازید گناهانتان چون برگ درختان فرو می ریزد و چون غسل میکنید خود را می شویید ،از گناهان بیرون می روید .

پیامبر اکرم(ص):

مرد را به حال خود بگذارید با وی در نیاویزید او را به اجبار به سوی خود نخوانید مرد نیازمند عشوه گری و طنازی است نه زور و اجبار.

پیامبر اکرم(ص):

سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،اما وقتی شوهرتان شما را به خلوت خویش میخواند، نماز را طول ندهید و خرامان به سویش بشتابید. 

پیامبر اکرم (ص):

هنگام در آمیختن با همسر خویش ،یکدیگر را ببویید ،ببوسید ،عشق بازی کنید و با سخنان محبت امیز ،عشق را به او پیش کش کنید .

امام صادق (ع) :

هنگام آمیزش چون پرندگان شتاب نکنید صبر پیشه ی خود سازید زنها نیازمند وقت بیشتری هستند مدتی نه چندان طولانی به عشق بازی بپردازید همسرتان را کاملا" آماده سازید.آمادگی دو سویه آمیزش را فرح بخش و کامل می کند.

امام رضا(ع):

آمیزش مکن مگر اینکه با همسرت بسیار بازی کنی و سینه هایش را آرام بفشاری چون چنین کنی آمادگی لازم را برای در آمیختن پیدا می کند .در این حالت،شهوت از صورت و چشمان او نمایان می شود و از تو همان میطلبد که تو از وی می خواهی .

امام صادق (ع):

هیچ گاه با شکم سیر با همسر خود هم بستر نشوید این کار موجب بیماری و چه بسا موجب مرگ خواهد شد .

امام صادق(ع):

چون شب از سفر بر می گردی،خستگی راه آرامش از تو میستاند بهتر است آمیزش با همسرت را تا صبح به تاخیر اندازی.

              

 

    

امام صادق(ع) :

گاه وقتی قصد مسافرت داری ،دل شوره عجیب به سراغت می آید ،همسرت نیز مضطرب و نگران است آیا بهتر نیست در آستانه ی سفر از هم آغوشی و نزدیکی با او بگذری؟!

 

امام صادق (ع) :

حلالی لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نیست ،ولی زیاده روی در این امر نارواست ،میانه روی در آمیزش به سلامت آدمی می افزاید و عمر را زیاد می کند.

 

امام علی (ع) :

چون به آمیزش پرداختی سخن کوتاه کن ،مبادا فرزندی لال نصیب تو گردد.

 

امام علی (ع) :

وقتی به قصد فرزند ،خرامان به سوی همسر خویش می شتابی به عورت او نگاه مکن !مبادا فرزندی نابیننا تو را پدید آید.

 

 امام محمد باقر (ع) :

چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ،نزد او آرمیدی،با نیتی پاک و زبانی گویا با خدای مهربان چنین بگو (( خدایا مرا فرزندی عنایت فرما و او را پاکیزه و سالم قرار ده که در خلقت او زیاد و کم نباشد و او را عاقبت به خیر گردان))

 

 پیامبر اکرم(ص) :

در حال جنابت ،به قصد بچه دار شدن ،با همسرت هم آغوش مگرد ،بهتر است غسل کنی ،اندکی آرام گیری ،پاک و طاهر شوی و سپس . . . اگر چنین نکردی و فرزندی مجنون و کم عقل نصیبت شد کس دیگری جز خود را نکوهش مکن .

 

پیامبر اکرم(ص) :

اندیشه آدمی به هر جا روان است . در اندیشه ی دیگری بودن نا میمون است .در این هنگام با شهوت زن دیگر نباید با زن خود هم بستر شوی.

 

امام علی (ع) :

شیطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شریک شود و این مایه ی بسی نگرانی است ،نگران مباشید !هنگام آمیزش با ذکر ((بسم الله الرحمن الرحیم)) خدا را یاد کند و از شر شیطان به خالق نیکی ها پناه ببرید اگر چنین نکنید ممکن است فرزندتان محبت اهل بیت (ع) را در دل نداشته باشد .

 

پیامبر اکرم(ص) :

وقتی به قصد آمیزش کنار یکدیگر آرمیدید،دو دستمال تمیز و پاک در کنار خود قرار دهید ، هر کدام از دستمال جدا گانه استفاده کنید .

 

امام رضا(ع) :

هنگامی که به اوج لذت جنسی نزدیک شده اید ،حتی الامکان از ریختن نطفه ی خود به بیرون خود داری مکنید ،بگذارید غدد جنسی آزادانه به تخلیه بپردازند ،خود داری از تخلیه ی نطفه ،موجب سنگ مثانه خواهد شد .

 

امام رضا(ع) :

اگر به هر دلیل عمل آمیزش به طول انجامید و عمل انزال صورت نگیرد،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد.از طولانی کردن مدت هم بستری بدون انزال پرهیز کنید .

 

امام رضا (ع) :

پس از آمیزش یکباره بلند مشوید و ننشینید،بلکه ابتدا به طرف راست بچرخید و اندکی بعد برای ادرار ولو اندک برخیزید ،پس از آن برای رسیدن به تعادل وآرامش غسل کنید ،با رعایت این آداب از سنگ مثانه در امان خواهید ماند.

 

امام حسن (ع)  :

مکانی خلوت در زمانی بی سرو صدا ،با دلی آرام شرایط مناسبی برای هم بستری است .اگر آمیزش و انعقاد نطفه با دلی آرام و خالی از اضطراب صورت پذیرد ،خون به صورت طبیعی در رگ ها جریان می یابد،انتقال ژن ها طبیعی تر انجام میگیرد و در نتیجه فرزند ،به پدر و مادرش بیش تر شبیه خواهد شد.

 

امام صادق(ع) :

پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شایست و ناشایست ،در آمیزش نیز آدابی دارند ،"کلاغ" علی رغم پرو بال سیاه و صدای ناهنجارش،در آمیزش مخفی کاراست ،آمیزش مخفی کارانه را از کلاغ بیاموزید.

 


cialisvonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:28 ب.ظ

Seriously tons of amazing tips.
cialis para que sirve cialis canadian drugs cialis generic tadalafil buy buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg prix where do you buy cialis can i take cialis and ecstasy cialis efficacit cialis per paypa generic cialis tadalafil
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:35 ق.ظ

Cheers. Very good information.
only now cialis 20 mg cialis daily dose generic we like it safe cheap cialis cialis para que sirve 5 mg cialis coupon printable free cialis cialis rckenschmerzen cialis professional yohimbe order cialis from india cialis online napol
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:17 ق.ظ

You actually revealed this wonderfully.
drugstore online reviews pharmacy canada best canadian rx canada medications information the best canadian online pharmacies canadian viagra canadian online pharmacies legitimate canadian online pharmacy canadian drug store prescriptions from canada without
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:36 ق.ظ

You actually said that well!
buy kamagra viagra buy viagra online uk next day delivery where can i buy the cheapest viagra can you buy viagra at walgreens where can we buy viagra cheap generic viagra pills online sildenafil buy uk buying viagra online legal buy real viagra online usa how to buy viagra online safely
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:03 ق.ظ

You mentioned that really well!
cialis 20 mg cut in half where to buy cialis in ontario cialis efficacit prescription doctor cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 5 effetti collaterali cuanto cuesta cialis yaho the best site cialis tablets how do cialis pills work we choice cialis pfizer india
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:32 ب.ظ

You actually expressed that wonderfully!
female cialis no prescription acheter cialis meilleur pri cialis arginine interactio cialis baratos compran uk cialis super acti dosagem ideal cialis buy generic cialis click here cialis daily uk cialis generika cialis side effects dangers
kawanboni.com/can-you-buy-cialis-over-the-counter-in-thailand.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:47 ب.ظ

Cheers, Plenty of postings!

cialis professional yohimbe buying cialis in colombia cialis dose 30mg cialis tablets australia we choice free trial of cialis cialis venta a domicilio il cialis quanto costa where do you buy cialis cialis patent expiration 40 mg cialis what if i take
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:04 ق.ظ

Whoa quite a lot of beneficial material!
cialis pills only now cialis 20 mg estudios de cialis genricos buy cialis online nz get cheap cialis how to purchase cialis on line cialis tablets for sale costo in farmacia cialis generic cialis review uk enter site natural cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:41 ق.ظ

You actually expressed it well!
achat cialis en europe cialis professional yohimbe we choice free trial of cialis cialis pills in singapore cialis lilly tadalafi usa cialis online wow cialis 20 buy cialis sample pack opinioni cialis generico cialis 5mg billiger
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:06 ب.ظ

Thanks a lot, Fantastic information.
tadalafilo preis cialis 20mg schweiz purchase once a day cialis precios de cialis generico look here cialis order on line cialis prezzo in linea basso tadalafil 20mg we choice cialis uk order generic cialis online cialis generico
Viagra 5mg prix
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:52 ب.ظ

You revealed this fantastically.
buy viagra canadian pharmacy best place to buy generic viagra online is buying viagra online legal where to buy viagra with prescription viagra uk buy online buy brand viagra buy viagra tablets online buying viagra ireland find viagra online how to buy viagra online uk
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 04:42 ق.ظ

You actually said this perfectly.
cialis soft tabs for sale cialis coupon if a woman takes a mans cialis cialis venta a domicilio order generic cialis online interactions for cialis cost of cialis cvs cialis manufacturer coupon canadian cialis american pharmacy cialis
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:24 ق.ظ

Thanks. Quite a lot of information.

cialis sans ordonnance cialis prices in england cilas acquistare cialis internet cialis 20mg preis cf cialis generico en mexico cialis en mexico precio purchase once a day cialis cialis for daily use rx cialis para comprar
Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:42 ق.ظ

Good info. Kudos.
generic cialis review uk tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 30 day sample free cialis cialis efficacit generic cialis review uk cialis 20 mg cost does cialis cause gout look here cialis order on line
Why is my Achilles tendon burning?
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:43 ب.ظ
Hi mates, its impressive piece of writing
regarding cultureand entirely explained, keep it up all the time.
mandabodin.weebly.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:55 ق.ظ
That is very interesting, You're an excessively
professional blogger. I've joined your feed and look
ahead to in search of more of your excellent post. Also, I have shared your
website in my social networks
Rae
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:43 ق.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a
quick visit this weblog on regular basis to take updated from most recent gossip.
مهدی
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 12:05 ق.ظ
دمت گرم که کپی کرده بودی از روی یه وبلاگ آخه فنت و ترتیبش یکی بود
nader
یکشنبه 13 شهریور 1390 06:33 ب.ظ
salam
agha aghe mishe esme ketabi ke in matalebo azash minivisiam bezarin
mamnuun
محسن
دوشنبه 2 خرداد 1390 11:47 ب.ظ
یعنی آنموقع هم از اصطلاح ژن ها استفاده می کردند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر